النوبة الثالثة
قوله تعالى: فَقُلْ تَعالَوْا الایة

پیروی از گمان و دروغ

جلیل و جبار، خداى بزرگوار، وفادار نیكوكار،
خداوند دادگر، گشاینده هر در، آغاز كننده هر سر،
از لطیفى و مهربانى كه هست بر بندگان، و بنده نوازى و كار سازى و خداوندى خود را كه فرا مینماید بایشان،
درین آیت رهیگان را بتوحید راه مى‏نماید، و بر اخلاق پسندیده میخواند، و از فواحش و كبائر باز مى‏زند، و آنچه زهر دین ایشان است فرا مى‏نماید، و از آن پرهیز میفرماید، همچون طبیب مهربان كه بسر بیمار شود، و علت شناسد، و دارو داند، گوید:
این خور كه ترا سازنده است، آن مخور كه ترا هلاك كننده است.
هر چه سازگار بود بدان وصیت كند. هر چه زیان كار بود، از آن پرهیز فرماید.

رب العزة بسعت رحمت خویش با بنده همین میكند.
از شرك پرهیز مى‏فرماید، كه شرك زهر دین است، آن زهرى كه تریاق مغفرت آن را سود ندارد:
إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِهِ.

شرك دو قسم است: شرك جلى، و شرك خفى.
شرك جلى عبادت اصنام است، و شرك خفى ملاحظه خلق بچشم اعظام.
آن یكى از بهشت و درجات محروم گرداند، و این یكى از روح مناجات.

پس آنكه محرمات و فواحش لختى برشمرد، و از آن حذر نمود، و باخلاق پسندیده بر طاعت اللَّه فرمود، گفت:
عقوق پدر و مادر بگذارید، و توقیر ایشان بر دست گیرید،
و فرزندان را از درویشى مكشید، و روزى گمار را در ضمان استوار دارید،
و در نهان و آشكارا گرد خیانت مگردید، و آب روى خویش بمبرید،
و از خوردن مال یتیم پرهیز كنید، و بچشم تكریم و شفقت بدو نگرید،
و در معاملات خلق بر انصاف روید، و از مظالم و تبعات دور باشید، و پیمانه و ترازو راست دارید،
تا برستاخیز در مقام ترازو نجات یابید.
اینست وصیت خداوند ببندگان. نیوشید و بكار دارید تا برهید.

اگر كسى گوید: احسان با پدر و مادر در قرآن ثانى توحید ساختن چه حكمت است؟
جواب آنست كه آدمى در وجود آمد اول باختراع و ایجاد حق، و آنچه وى را دربایست بود از خلق و خلق و روزى و غیر آن وى را بیافرید، و آن گه بثانى الحال بتربیت پدر و مادر.
پس وجود كمال وى را دو سبب است:
سبب اول اختراع حق سبحانه و تعالى، و سبب دوم تربیت پدر و مادر.
پس چون اللَّه وى را بیافرید، بر خود رحمت نبشت «2» از بهر وى، و بر مقابل آن شكر و نعمت توحید بر وى واجب كرد. این برحمت خویش كرد.
همچنین چون مادر و پدر سبب وجود وى بودند، از راه تربیت و رحمت كه اللَّه در دل ایشان نهاد، شكر آن نعمت تربیت بر ایشان واجب كرد باحسان با ایشان.

ازینجا مناسبتى ظاهر گشت میان رحم و رحمت، مناسبتى معنوى بعد از مناسبت لفظى، از اینجاست كه شكر والدین و احسان با ایشان در نظر شرع عظیم است و بزرگ و ثانى توحید، تا رب العزة جل جلاله كه میگوید:
أَنِ اشْكُرْ لِی وَ لِوالِدَیْكَ، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً
تنبیهى باشد خلق را كه ایشان وجود فرزند را سبب آخراند، چنان كه اللَّه جل جلاله سبب اول است.

وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
سخن چون بعدل رود در عاجل و آجل آن را تبعه ‏اى نبود، و لیس ذلك الا ذكر اللَّه عز و جل. بو سلیمان گفت: « إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا »
 یعنى اذا تكلمتم فتكلموا بذكره. سخن كه گوئید سخن خدا گوئید، و كتاب او خوانید، و حدیث او كنید.

پیر بو على سیاه قدس اللَّه روحه هر گه كه درویشى سوخته ‏اى بر وى در شدى، چراغ وى فرا چراغ وى داشتى، و از درد دل بنالیدى، گفتى:
مردى ‏ام فارغ.
شغلى ندارم. كارى ندانم.
سروسامان خود گم كرده‏ام. در غرقاب حیرت دستى مى‏زنم.
دستگیرى مى‏طلبم. دمسازى میجویم،
تا با من حدیث دوست كند، من با وى حدیث دوست كنم،
كز حدیث دوست بوى دوست آید:

این دیده من همه جمالت خواهد
طبع دل من بوى وصالت خواهد
بخشاى بر آن كسى كه اندر شب و روز
در خواب بآرزو خیالت خواهد.


وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
 قال الجوزجانى: العهود كثیرة، و أحق العهود بالوفاء الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، تأمر نفسك بالمعروف، فان قبلت منك، و الا رضتها بالجوع و السهر و كثرة الذكر و مجالسة الصالحین لترغب فى المعروف. ثم تأمر غیرك، و تنهى نفسك عن المنكر، فان قبلت و الّا فأدّبها بالسّیاحة و التقطع و العزلة و قلة الكلام و ملازمة الصبر لتنتهى، فاذا انتهت فانه الناس عن المنكر.

ثُمَّ آتَیْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً الایة
اى محمد!
پس از آنكه راه شرع نمودى، و آداب و احكام شرع در آموختى، و محلات و محرمات روشن كردى، و بامر معروف و نهى منكر فرمودى، بشارت ده ایشان را كه این نعمت بر ایشان تمام كنم.

امروز بروح مناجات و حلاوت طاعات، و فردا بنعیم باقى و فضائل درجات.
سنت ما چنین است. ما پیغامبران و مؤمنان موسى و بنى اسرائیل را گفتیم: تَماماً عَلَى الَّذِی أَحْسَنَ.

مصطفى محمد عربى و امّت وى را گفتیم: « أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی »، و تمام نعمت آنست كه چراغ هدایت از روزن رسالت بتأیید الهیت در دل شما افروختیم، تا بصراط مستقیم راه بردید، ...
اینست كه رب العالمین گفت: وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ.
بر این صراط مستقیم محكم باشید، و بر پى آن روید، و منهج صواب آن دانید، و سبب نجات آن شناسید، تا بنعیم باقى و سعادت جاودان رسید،
نه بینى كه در آخر ورد گفت رب العزة:
إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَ كانُوا شِیَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْ‏ءٍ.
ایشان كه صراط مستقیم را پى بر نبودند، ...، و راههاى حیرت و ضلالت برگرفتند، نه ایشان امت تواند از روى اتّباع، نه تو شفیع ایشان. نه ایشان را نور بصیرت، نه چراغ معرفت، نه سخن بر بیّنت، نه اتّباع كتاب و سنت.

مصطفى (ص) ایشان را میگوید: « یكون فى آخر الزمان دجالون كذابون، یأتونكم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم و لا آباؤكم، فایاكم و ایاهم، لا یضلونكم و لا یفتنونكم »!
« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

پیروی از قرآن مبارک

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام

تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 20 (244)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 22 (246)
تفسیر سوره انعام 23 (247)
تفسیر سوره انعام 24 (248)
تفسیر سوره انعام 25 (249)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 27 (251)
تفسیر سوره انعام 28 (252)
تفسیر سوره انعام 29 (253)
تفسیر سوره انعام 30 (254)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 32 (256)
تفسیر سوره انعام 33 (257)
تفسیر سوره انعام 34 (258)
تفسیر سوره انعام 35 (259)مطالب اخیر وبلاگ:
تفسیر سوره انعام 34 (258)
تفسیر سوره انعام 33 (257)
تفسیر سوره انعام 32 (256)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 30 (254)
تفسیر سوره انعام 29 (253)
تفسیر سوره انعام 28 (252)
فاصله از صاحبان قدرت شرط سلامت
تفسیر سوره انعام 27 (251)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 25 (249)
تفسیر سوره انعام 24 (248)
عدالت حاکمان در سیاست نامه
تفسیر سوره انعام 23 (247)
تفسیر سوره انعام 22 (246)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
داغ ازلی
فتنه ها و آشوب های آخرالزمان
تفسیر سوره انعام 20 (244)
تفسیر سوره انعام 19 (243)
تفسیر سوره انعام 18 (242)
تفسیر سوره انعام 17 (241)
تفسیر سوره انعام 16 (240)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
مقام حضرت ابوالفضل العباس (ع)
نفرین نکن !
تفسیر سوره انعام 14 (238)
تفسیر سوره انعام 13 (237)
تفسیر سوره انعام 12 (236)
تفسیر سوره انعام 11 (235)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 09 (233)
اعتماد بدولت آمریکا عین حماقتست
تفسیر سوره انعام 08 (232)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
خدا زده را که تواند دوا کند جز او ؟!
بانو زینب کبری (س)
ولی ، خداست !
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
کار و عقل و مولا علی (ع)
حکایت روباه و الاغ و شیر
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 01 (225)
توبه و سبکباری
عاقبت ظلم
دشمن واقعی ملت ایران بانکها هستند
تفسیر سوره مائده 29 (224)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.