النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِی أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ الایة

ذوالرحمه واسعه

دیده‏ اى باید پاك، از غشاوت غیبت نجات یافته،
و از سرمه توحید مددى تمام یافته،
تا نظاره اسرار صنایع ربوبیت در عالم خلقیت از وى درست آید،
و آن آثار رحمت و آیات و رایات قدرت و دلالات و امارات حكمت بیند درین باغ و بستان، و انواع و الوان درختان، تا در هر جزوى از اجزاء مخلوقات و مقدورات صد هزار صنایع و بدایع و ودایع بیند نهاده، كه یكى بیكى نماند.

سهل ها معطر، بحرها معنبر، خاكها منور، باغها مزخرف، گلها ملون.
یكى سرخ چون چون خون دل مشتاقان،
یكى زرد چون روى زاهدان،
یكى سپید چون دل مؤمنان،
یكى لعل چون جان عاشقان.

این همه تأثیر یك نظر حق است كه هر سال یك بار بزمین نگرد. چون از آن یك نظر این همه عجائب و لطائف پدید آید، از سیصد و شصت نظر بدل دوستان گویى چه اثر نماید، و چه اعجوبه و چه لطیفه پدید آرد!

وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ

بندگان را میگوید كه حق این نعمت بشناسید، و بشكر آن قیام نمائید،
و با درویشان مواسات كنید، تا نعمت بماند،
و درویش بیاساید، و دوستى حق شما را حاصل شود.

به داود وحى آمد كه:
یا داود!
خواهى كه بمن نزدیك شوى، و ترا بدوست گیرم،
رو درویشان را باز جوى،
شكستگان را بنواز،
و بایشان تقرب كن، بلقمه‏اى نان، بشربتى آب،
تا ایشان ترا دوست دارند، و بدل خود راه دهند.

اى داود!
من بر دل ایشان اطلاع كنم،
هر كه را در دل ایشان بینم، او را بدست خود گیرم.

وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ
بر ذوق جوانمردان طریقت اسراف آنست كه
حظ نفس در آن است و گرچه حبه‏اى بود یا ذره‏اى.

بموسى وحى آمد كه یا موسى!
خواهى كه همه آن رود كه مراد تو بود،
حظ نفس خود در باقى كن،
و مراد خود فداء مراد ازلى كن.
تو بنده‏اى و بنده را مراد نیست،
و حظ خود دیدن سیرت جوانمردان نیست،
و از خود باز رستن جز كار صدیقان نیست:
تا با تو تویى ترا به خود ره ندهند
چون بى‏تو شدى زدیده بیرون ننهند


وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً
این باز نعمتى دیگر است، و بر بندگان‏ منتى دیگر، كه شما را نه خود باغ و بستان و انواع درختان و میوه‏هاى الوان آفریدم و ساختم، كه چهار پایان و جانوران را هم آفریدم، و شما را مسخر كردم، و منافع شما در آن نهادم، چنان كه جایها در قرآن از آن منافع خبر داد، و منت نهاد،
گفت: وَ ذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَ مِنْها یَأْكُلُونَ، وَ لَهُمْ فِیها مَنافِعُ وَ مَشارِبُ، وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِیها دِفْ‏ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ، وَ لَكُمْ فِیها الایة.

جاى دیگر گفت: لِتَرْكَبُوها وَ زِینَةً
گفتا: و نه خود حیوانات شما را مسخر كردم، كه جمادات هم مسخر شما كردم: وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ.
آن گه در افضال و انعام بیفزود، و همه فراهم گرفت و گفت: هر چه محدثات است و مخلوقات در آسمان و زمین، شما را مسخر كردم: وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً مِنْهُ.
این از بهر آنست كه من خداوندى بى ‏نیازم، بهیچ چیز و بهیچ كس حاجت و نیاز ندارم. هر چه آفریدم براى بندگان و رهیگان آفریدم:
هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَكُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً.

بنده من!
این همه نعمت و نواخت از ما بین، و شكر از ما كن.
فضل ما بین نه فعل خود.
عون ما بین نه جهد خود.
نعمت ما بطاعت ما بكاردار،
و شیطان را خوار دار،
كه او ترا دشمن است و راهزن.


اینست كه رب العزة گفت:
كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ
آن گه پس ازین آیت لختى نعمتهاى خود بتفصیل یاد كرد، و محرمات و محللات از هم جدا كرد، و هر یكى را گروهى نامزد كرد، كه ایشان را آن روزى كرد:
طیبات حلال مؤمنان پاك را، و خبیثات حرام دشمنان ناپاك را:
الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ و الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ.

آن گه هر دو را حوالت با صفت خود كرد، و درین آیت اشارت كرد كه:
فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَ لا یُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ.
گفت:
ما را هم رحمت است و هم بأس و شدت.
رحمت از مؤمنان دریغ نیست، و بأس و شدت از دشمنان دور نیست.
روزى پاك مؤمنانرا برحمت ما است،
و رزق خبیث دشمنان را از نقمت ما است،
و ما آن كنیم كه خود خواهیم،
كس را بر حكم ما اعتراض نه،
و بر صنع ما چون و چرا نه.


آنچه كنیم بحجت خداوندى و كردگارى و جبارى كنیم، كه حجت بالغه بحقیقت ما را است، و حكم روان و عزت بیكران ما را سزا است.
اینست كه گفت جل جلاله:
قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِینَ
قال النصر ابادى: الخلق كلهم منعهم شدة الحاجة عن معانى رؤیة الحجة، و لو سقط عنهم الحاجات، لكشف لهم براهین الحجة، و قال: رؤیة الحاجة حسنة، و رؤیة الحجة احسن منها.
« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

پیروی از قرآن مبارک

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام

تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 20 (244)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 22 (246)
تفسیر سوره انعام 23 (247)
تفسیر سوره انعام 24 (248)
تفسیر سوره انعام 25 (249)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 27 (251)
تفسیر سوره انعام 28 (252)
تفسیر سوره انعام 29 (253)
تفسیر سوره انعام 30 (254)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 32 (256)
تفسیر سوره انعام 33 (257)مطالب اخیر وبلاگ:
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 30 (254)
تفسیر سوره انعام 29 (253)
تفسیر سوره انعام 28 (252)
فاصله از صاحبان قدرت شرط سلامت
تفسیر سوره انعام 27 (251)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 25 (249)
تفسیر سوره انعام 24 (248)
عدالت حاکمان در سیاست نامه
تفسیر سوره انعام 23 (247)
تفسیر سوره انعام 22 (246)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
داغ ازلی
فتنه ها و آشوب های آخرالزمان
تفسیر سوره انعام 20 (244)
تفسیر سوره انعام 19 (243)
تفسیر سوره انعام 18 (242)
تفسیر سوره انعام 17 (241)
تفسیر سوره انعام 16 (240)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
مقام حضرت ابوالفضل العباس (ع)
نفرین نکن !
تفسیر سوره انعام 14 (238)
تفسیر سوره انعام 13 (237)
تفسیر سوره انعام 12 (236)
تفسیر سوره انعام 11 (235)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 09 (233)
اعتماد بدولت آمریکا عین حماقتست
تفسیر سوره انعام 08 (232)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
خدا زده را که تواند دوا کند جز او ؟!
بانو زینب کبری (س)
ولی ، خداست !
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
کار و عقل و مولا علی (ع)
حکایت روباه و الاغ و شیر
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 01 (225)
توبه و سبکباری
عاقبت ظلم
دشمن واقعی ملت ایران بانکها هستند
تفسیر سوره مائده 29 (224)
تفسیر سوره مائده 28 (223)
درمان سوزش و داغی کف پا
تفسیر سوره مائده 27 (222)


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.