النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ الایة سدّت بصائرهم و كلّت ضمائرهم فاكتفوا بكلّ منقوص ان یعبدوه، و رضوا بكل مخذول ان یدعوه.
توحید و تنزیه و تعظیم

راندگان حضرت ‏اند و خستگان عدل و سوختگان قهر.
بتیغ هجران خسته، و بمیخ « ردّوا » بسته.

آرى!
كاریست ساخته، و قسمتى رفته، نفزوده و نكاسته.
چتوان كرد كه اللَّه چنین خواسته.
صفت آن بیگانگان است كه خداى را نشناختند، و به بیحرمتى و ناپاكى آواز شرك برآوردند، و دیگرى را با وى در خدایى انباز كردند، تا از راه هدى بیفتادند.
امروز درماتم بیگانگى و مصیبت جدایى، و فردا على رؤس الاشهاد فضیحت و رسوایى، و در سرانجام خشم الهى و عذاب جاودانى.

بَدِیعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ توحید است.
أَنَّى یَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ تنزیه است
« وَ خَلَقَ كُلَّ شَیْ‏ءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلِیمٌ » تعظیم است.

امّا توحید آنست كه در هفت آسمان و هفت زمین خدا است، كه یگانه و یكتا است. در ذات بى ‏شبیه، و در قدر بى ‏نظیر، و در صفات بی همتا است.
تنزیه آنست كه از عیب پاك است، و از نقصان منزّه و مقدس، و از آفات برى، نه محل حوادث، نه حال گرد، نه نونعت، نه تغیّر پذیر.
پیش از كى قایم، و پیش از كرد جاعل،
پیش از خلق خالق، پیش از صنایع قدیر.
تعظیم آنست كه بقدر از همه بر است، و بذات و صفات زبر است. علوّ و برترى صفت و حق اوست، توان بر كمال و دانش تمام نعت عزت اوست. نه در نعت مشابه، نه در صفت مشارك.

نه در ذات بسته آفات، نه در صفات مشوب علّات.
در صنع هاش حكمت پیدا، در نشانهاش قدرت پیدا، در یكتائیش حجّت پیدا.
همه عاجزند و او توانا، همه جاهل‏اند و او دانا،
همه در عددند و او احد، همه معیوبند و او صمد،
لم یلد و لم یولد، از ازل تا ابد،
نه فضل او را ردّ، عزت او پیش وهمها سدّ.

« لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصارَ »
نادریافته شناخته، ناجسته یافته، نادیده دوست داشته.

نادیده هر آن كسى كه نام تو شنید
دل نامزد تو كرد و مهر تو گزید.


پس از نزول این آیت كرا رسد كه دعوى علم كیف صفت كند؟ یا حق را جل جلاله محاط و مدرك داند. او كه دعوى علم كیف كند، دعوى باطل و مدّعى مبطل است.
و او كه وى را عزّ سبحانه مدرك و محاط داند معطل است. احاطت بكیفیّت و كمّیت قدرت چون توان كه آنچه آثار قدرت است از مخلوقات، اوهام و افهام مادر آن متحیر است.

 نه بینى بعین العیان كه آب را رفتن است، و اللَّه میگوید در قرآن كه:
خاك را گفتن است، و نه آب را جان، و نه خاك را زبان، دریافتن این بعقل چون توان!
پس جز از قبول ظاهر و تسلیم باطن چه درمان!
ظاهر قبول كن و باطن بسپار، و هر چه محدث است بگذار، و طریق سلف دست بمدار.
زینهار زینهار! كه اللَّه میگوید:
لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ.

یكى از عالمان طریقت میگوید:
لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ سیاست قدم صفت است كه از صحراى بى‏نیازى جلال خود بر سالكان راه جلوه میكند، میگوید:
ما را دیدهاى فانى و عقلهاى مطبوع در نیابد كه در ذات و صفات ما پیمانه عقل عقلاء نیست، و هم و فهم از ما چه نشان دهد كه منشور صفات ما را توقیع جز « لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ‏ءٌ » نیست. « لم یزل و لا یزال » نعت جبروت ما است، صفت حدثان را با جلال قدم چه كار! ازل و ابد مركب قضا و قدر ما است. محو و صحو را با ما چه خویشى! وحدانیّت و فردانیّت نعت تعزّز ما است.

آب و خاك را با ما چه مناسبت! اگر نه آفتاب جلال « وَ هُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصارَ» از ولایت « لطیف و خبیر» بر شما تافتى، عواصف لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ دمار از جان شما برآوردى، و بكتم عدم باز بردى، لكنّه عز جلاله باللّطف معروف و بالفضل موصوف.
ببنده نوازى معروف است، و بمهربانى موصوف، بلطف خود و از آمده بوفاء امید داران، بفضل خود پذیرنده حقیرهاى پرستندگان، و بكرم خود سازنده كار بندگان در دو جهان.

قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ
جاى دیگر گفت: قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ.
جاى دیگر گفت: قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ.
جاى دیگر گفت: قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِینٌ،
آمد بشما از خداوند شما چراغى روشن، پندى بلیغ، نورى تمام، حجّتى آشكارا، نامه‏اى پیدا.
چراغى كه دلها افزود، نورى كه روح جان افزاید، ذكرى كه سرّ بنده آراید.
نامه‏اى كه بنده بدان نازد،
نامه‏اى! و چه نامه‏اى كه‏ راه بنده بدان گشاده، انصاف وى در آن داده، كار دین وى بدان ساخته، حبل وى بدان پیوسته، دل وى بدان آراسته، عیب وى بدان پوشیده، دین وى بدان كوشیده، گوش وى بكلید آن گشاده، سعادت و پیروزى خود در آن یافته.
نامه‏اى كه چراغ دلها است، شستن غمها است، شفاء دردها است « شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ».
چراغ تنبیه است، چراغ شرم كه از دل ناپاكان تاریكى شوخى ببرد. چراغ علم كه از دل جاهلان تاریكى سفه ببرد.
نامه‏اى كه بنده را بآن در دنیا حلاوت طاعت، بدر مرگ فوز و سلامت، در گور تلقین حجّت، در قیامت سبكبارى و رحمت، در بهشت رضا و لقا و رؤیت.

اتَّبِعْ ما أُوحِیَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ
وحى دیگر است و رسالت دیگر.
وحى آنست كه در خلوت « أَوْ أَدْنى ‏» سرّا بسرّ بدو پیوست كه: « فَأَوْحى‏ إِلى‏ عَبْدِهِ ما أَوْحى ‏».
رسالت آنست كه بظاهر بوى فرو فرستادند كه: « هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتابَ » یعنى بواسطه جبرئیل.
پس گفتند: یا محمّد!
آنچه بواسطه جبرئیل فرو آمد بخلق رسان: بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ،
و آنچه بخلوت یافتى از وحى ما، سرّ دوستى است گوش دار و بر پى آن باش: اتَّبِعْ ما أُوحِیَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ.

وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ الایة وعدوا من انفسهم الایمان لو شاهدوا البرهان، و لم یعلموا انهم تحت قهر الحكم، و ما یغنى وضوح الادلة لمن لا یساعده سوابق الرحمة. السبیل واضح، و الدلیل لائح، و لكن كما قیل:
و ما انتفاع اخى الدنیا بمقلته
اذا استوت عنده الانوار و الظلم.

« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام

تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 20 (244)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 22 (246)
تفسیر سوره انعام 23 (247)
تفسیر سوره انعام 24 (248)
تفسیر سوره انعام 25 (249)مطالب اخیر وبلاگ:
 • تفسیر سوره انعام 24 (248)
 • عدالت حاکمان در سیاست نامه
 • تفسیر سوره انعام 23 (247)
 • تفسیر سوره انعام 22 (246)
 • تفسیر سوره انعام 21 (245)
 • داغ ازلی
 • فتنه ها و آشوب های آخرالزمان
 • تفسیر سوره انعام 20 (244)
 • تفسیر سوره انعام 19 (243)
 • تفسیر سوره انعام 18 (242)
 • تفسیر سوره انعام 17 (241)
 • تفسیر سوره انعام 16 (240)
 • تفسیر سوره انعام 15 (239)
 • مقام حضرت ابوالفضل العباس (ع)
 • نفرین نکن !
 • تفسیر سوره انعام 14 (238)
 • تفسیر سوره انعام 13 (237)
 • تفسیر سوره انعام 12 (236)
 • تفسیر سوره انعام 11 (235)
 • تفسیر سوره انعام 10 (234)
 • تفسیر سوره انعام 09 (233)
 • اعتماد بدولت آمریکا عین حماقتست
 • تفسیر سوره انعام 08 (232)
 • تفسیر سوره انعام 07 (231)
 • خدا زده را که تواند دوا کند جز او ؟!
 • بانو زینب کبری (س)
 • ولی ، خداست !
 • تفسیر سوره انعام 06 (230)
 • تفسیر سوره انعام 05 (229)
 • توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.