النوبة الثالثة
خدای قادر
قوله تعالى : وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ
گشاینده دلها اوست .نماینده راهها اوست .نهنده داغها اوست . افروزنده چراغها اوست .
یكى را چراغ هدایت افروزد . یكى را داغ ضلالت نهد .
عنایتیان حضرت را چراغ سعادت افروزد .در رحمت گشاید... بساط بقا گستراند .بر تخت رعایت نشاند .بزیور كرامت بیاراید یحبهم و یحبونه...
باز راندگان ازل را داغ شقاوت نهد .در خذلان گشاید .زخم زند لا بشری ...

آرى ! كلید غیب بنزدیك اوست، و علم غیب خاصیّت اوست، هر كس را سزاى خود دادن و جاى وى ساختن كار اوست،
ابن عطا گفت : كلیدها بنزدیك اوست، چنان كه خود خواهد گشاید، و آنچه خود خواهد نماید .
بر دلها در هدایت گشاید،
بر همّتها در رعایت، بر زبانها در روایت، بر جوارح در طاعت .
اهل ولایت را در كرامت گشاید .
اهل مهر را در قربت گشاید .
اهل تمكین را در جذب گشاید.
مؤمنان را در طاعت گشاید .
اولیا را در مكاشفات، انبیا را در معاینات.

بو سعید خرّاز گفت : این پیغامبر ما را است على الخصوص :
وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ میگوید : كلید خزینه اسرار فطرت محمّد مرسل بنزدیك حق است جل جلاله .
ربوبیّت او را بنعت كرم در مهد محبّت اندر قبه غیرت بپرورد، و اسرار فطرت و عزّت وى از خلق بپوشید، تا صد هزار و بیست و چهار هزار پیغامبر همه باین درد بخاك فرو شدند، بطمع آنكه تا ایشان را بر یك سرّ از اسرار فطرت وى اطلاع افتد، و هرگز نیفتاد، و بندانستند، و چگونه دانستندى و قرآن مجید قصّه وى سربسته میگوید، و از آن اسرار خبر مى دهد كه : فَأَوْحى  إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى :
زان گونه شرابها كه او پنهان داد
یك ذره بصد هزار جان نتوان داد.

آرى  ! ما آن خزینه اسرار فطرت و محبّت وى مهرى برنهادیم، و طمعها از دریافت آن باز بریدیم كه : وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلَا هُوَ .

حسین منصور حلاج شمه اى از دور بیافت، فریاد برآورد : سراج من نور الغیب بدا و غار، و جاوز السرج و سار:

اى ماه برآمدى و تابان گشتى
چون دانستى برابر جان گشتى
گرد فلك خویش خرامان گشتى!
ناگاه فرو شدى و پنهان گشتى! 


انبیا و اولیا و شهدا و صدّیقان چندان كه توانستند از اوّل عمر تا آخر تاختند، و مركبها  آن مقام كه زبر دوانیدند، و بعاقبت به اوّل قدم وى رسیدند خلائق آمد، زیر پاى خود نپسندید، بسدره منتهى، و جنّات مأوى، و طوبى و زلفى، كه ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى غایت رتبت صدیقان است خود ننگرید ...

لا یَعْلَمُها إِلَا هُوَ
... ابن البرقى بیمار بود .شربتى آب بدو دادند نخورد، گفت : در مملكت حادثه اى افتاده است تا بجاى نیارم كه چه افتاد نیاشامم . سیزده روز هیچ نخورد تا خبر آمد كه قرامطه در حرم افتادند، و خلقى را بكشتند، و ركن حجر را بشكستند . بو عثمان گفت : درین بس كارى نیست، من امروز شما را خبر دهم كه در مكه چیست؟ در مكه میغ است امروز، چنان كه همه مكّه در زیر میغ است، و میان مكّیان و طلحیان جنگ است، و مقدمه طلحیان مردى است بر اسپى سیاه، بر سر وى دستارى سرخ .این چنین بنوشتند، و بر رسیدند راست آن روز هم چنان بود كه گفت . پس بو عثمان گفت :هر كه حق را اجابت كرد مملكت وى را اجابت كرد .

عبد اللَه انصارى گفت دانستن غیب همه برنتابد و نتواند . بلى بعضى و بعضى چیزى نه همه، كه همه اللَه داند و بس .همى گوید جل جلاله :فَلا یُظْهِرُ عَلى  غَیْبِهِ أَحَداً إِلَا مَنِ ارْتَضى  مِنْ رَسُولٍ.

وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِ وَ الْبَحْرِ الایة اى هو المتفرد بالاحاطة بكلّ معلوم قطعا لا یشد عنه شی ء، و لا یخفى علیه شی ء .

وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ یُرْسِلُ عَلَیْكُمْ حَفَظَةً این حفظه كرام الكاتبین اند كه بر بندگان موكل اند، و اعمال ایشان مى شمارند و مینویسند، و این فریشتگان بر بندگان آشكارا نشوند مگر در آن دم زدن باز پسین .

در خبر است كه : بنده بآخر عهد كه از دنیا بیرون مى شود آن دو فریشته در دیدار وى آیند. اگر بنده مطیع بوده گویند : جزاك اللَه خیرا . اى بنده نیكبخت فرمان بردار ! بسى طاعت كه كردى، و بوى خوش و راحت از آن طاعت بما رسید، و اگر عاصى و بد كردار بوده گویند : لا جزاك اللَه خیرا . بسى فضائح و معاصى كه از تو آمد، و بسى بوى ناخوش و گند معصیت كه از آن بما رسید .
گفتا : این در آن وقت بود كه چشم مرده بهوا بیرون نگرد كه نیز بر هم نزند.

حَتَى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَتْهُ رُسُلُنا
از داهیهاى جان كندن یكى آنست كه : ملك الموت را و اعوان وى را در وقت قبض روح بیند .اگر بنده مطیع بود بصورتى نیكو بود، و اگر عاصى بود بصورتى منكر .

در خبر است كه ابراهیم (ع ) ملك الموت را گفت : خواهم كه ترا در آن صورت كه جان گنهكاران و بدكاران ستانى بینم. گفت : یا ابراهیم ! طاقت ندارى؟ گفت : لا بد است .پس خویشتن را بدان صورت فرا وى نمود . شخصى دید سیاه منكر، مویها برخاسته، و جامه سیاه در پوشیده، و آتش و دود از بینى و دهن وى بیرون مى آید، و بوى ناخوش از وى مى دمد . ابراهیم را غشى رسید . ساعتى بیفتاد، چون بهوش باز آمد، و ملك الموت بصورت خویش باز آمده، گفت : یا ملك الموت ! اگر عاصى را خود عذاب اینست كه ترا در آن صورت خواهد دید تمام است، و هم چنان كه عاصى را دیدن وى عذابى تمام است، مطیع را دیدن وى بآن صورت نیكو كه خواهد بود راحتى و لذّتى تمام است.

وهب منبه گفت : در روزگار پیش پادشاهى بود سخت بزرگ، ملك وى عظیم، نعمت وى تمام، و فرمان وى روان . چون عمر وى بآخر رسید، ملك الموت قبض جان وى بكرد . چون بآسمان رسید فریشتگان گفتند : هرگز ترا بر هیچ كس رحمت نیامده بجان شدن؟ گفت : آرى، زنى در بیابان بود آبستن، كودك بنهاد .در آن حال مرا فرمودند كه مادر آن كودك را جان بستان .جان وى بستدم، و آن كودك را در آن بیابان ضایع گذاشتم .بر آن مادر مرا رحمت آمد از غریبى وى، و بر آن كودك از تنهایى و بیكسى وى .گفتند : یا ملك الموت ! این پادشاه را دیدى كه جان وى ستدى آن كودك بود كه در آن بیابان بگذاشتى .گفت : سبحان اللَه اللطیف لما شاء.
ثُمَ رُدُوا إِلَى اللَهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِ قال بعضهم هى ارجى آیة فى كتاب اللَه عزّ و جل، لأنه لا مردّ للعبد اعز من ان یكون مردّه الى مولاه.  

« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام

تفسیر سوره انعام 01 (225)
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
تفسیر سوره انعام 08 (232)
تفسیر سوره انعام 09 (233)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 11 (235)
تفسیر سوره انعام 12 (236)
تفسیر سوره انعام 13 (237)
تفسیر سوره انعام 14 (238)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 16 (240)مطالب اخیر وبلاگ:

تفسیر سوره انعام 15 (239)
مقام حضرت ابوالفضل العباس (ع)
نفرین نکن !
تفسیر سوره انعام 14 (238)
تفسیر سوره انعام 13 (237)
تفسیر سوره انعام 12 (236)
تفسیر سوره انعام 11 (235)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 09 (233)
اعتماد بدولت آمریکا عین حماقتست
تفسیر سوره انعام 08 (232)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
خدا زده را که تواند دوا کند جز او ؟!
بانو زینب کبری (س)
ولی ، خداست !
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
کار و عقل و مولا علی (ع)
حکایت روباه و الاغ و شیر
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 01 (225)
توبه و سبکباری
عاقبت ظلم
دشمن واقعی ملت ایران بانکها هستند
تفسیر سوره مائده 29 (224)
تفسیر سوره مائده 28 (223)
درمان سوزش و داغی کف پا
تفسیر سوره مائده 27 (222)
جراحی قلب با لیمو و سیر
تفسیر سوره مائده 26 (221)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 24 (219)
تفسیر سوره مائده 23 (218)
تفسیر سوره مائده 22 (217)
تفسیر سوره مائده 21 (216)
امام زمان(عج) مردم را از مال و نعمت بی نیاز میکند
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
احترام امیران و امام علی (ع)
بی حیاء کیست ؟!
مباحث قرآنی رمضان (09)
سفرنامه های بی نام ... ! (01)
بهترین در نظر حضرت فاطمه (س)
دریای کرم
آیات آخر سوره حشر
آدمیزاده رنجور
مکافات عمل (جزا به همان تهدید)
مکافات عمل (خیانت به نامحرم)
تفسیر سوره مائده 20 (215)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.