النوبة الثالثة
قوله تعالى :اعْلَمُوا أَنَ اللَهَ شَدِیدُ الْعِقابِ وَ أَنَ اللَهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ
شدید العقاب للاعداء، غفور رحیم للاولیاء .
وظیفه رسول فقط ابلاغ است
شدید العقاب دشمنان را قهر است و سیاست، غفور رحیم دوستان را نواخت است و كرامت .
در یك آیت قهر و لطف جمع كرد، تا بنده میان قهر و لطف در خوف و رجا زندگى كند، در قهر نگرد خائف شود، باز لطف بیند راجى گردد .
خوف حصار ایمان است و تریاق هوا، و سلاح مؤمن .
رجا مركب خدمت است و زاد اجتهاد و عدّت عبادت،

و گفته اند كه :
ایمان و یقین بنده دو پر دارد یكى خوف، دیگر رجا .هرگز مرغ بیك پركى تواند پریدن .
همچنین مؤمن در خوف بى رجا یا در رجاء بى خوف راه دین نتواند بریدن .مثل ایمان راست چون مثل ترازو است، یك كفه آن خوف است، و دیگر كفه رجا، و زبانه دوستى، و این كفه ها بعلم آویخته .چنان كه ترازو را از كفه ناچار است، خوف و رجا از علم ناچار است، ازین جهت اعلموا در سر آیت نهاد .
خوف بى علم خوف خارجیان است، رجاء بى علم رجاء مرجیان است .دوستى بى علم دوستى اباحتیان است.

ما عَلَى الرَسُولِ إِلَا الْبَلاغُ
یا محمد بر تو جز پیغام رسانیدن و دعوت كردن نیست،
و راه نمودن و بار دادن جز كار ما نیست .
لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْ ءٌ، إِنَكَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ .

یا محمد !
تو بو جهل را میخوان، یا ابراهیم ! تو نمرود را میخوان، یا موسى ! تو فرعون را میخوان، یا عیسى ! تو قارون را میخوان .
شما میخوانید كه بر شما جز خواندن نیست، من آن كس را بار دهم كه خود خواهم .
اى خواستگان ازل ! قدم دولت در سرا پرده عشق نهید، كه دیر است تا این توقیع بر منشور ایمان شما زدند كه وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَقْوى ،
و اى ناخواستگان ازل ! گلیم لعنت بر دوش ادبار خویش گیرید، كه دیر است تا این نقش لَمْ یُرِدِ اللَهُ أَنْ یُطَهِرَ قُلُوبَهُمْ .
یا محمد ! ... هیچ ذرّه نماند از ذره هاى عالم كه از وى نشان تو نجست، هیچ كاروان نماند كه از وى خبر تو نپرسید، هیچ باد نماند كه از آن باد نسیم وصال تو نبوئید:

با دل همه شب حدیث تو میگویم
بوى تو زهر باد سحر مى  جویم


قُلْ لا یَسْتَوِی الْخَبِیثُ وَ الطَیِبُ
بزبان شریعت خبیث حرام است و طیب حلال،
و بزبان حقیقت هر آن كسب كه از یاد كرد و یاد داشت حق خالى بود، خبیث آنست، و هر كسبى كه در ابتداء آن نام حق رود، و در میانه شهود حق بود، و ختم آن بمحمّد، و شكر كند، ... گفته اند هر مال كه حقّ خدا از آن بیرون كنند، و زكاة آن بدهند طیّب آنست، و هر چه حق خداى بیرون نكنند خبیث است و بر شرف هلاك .
... خبیث آنست كه در دنیا بر سر هم نهى، و آن را ادّخار كنى، و دست انفاق و خیر از آن فرو بندى، و طیّب آنست كه فراپیش خوددارى، بخیر خرج كنى، و آن جهان را ذخیره ....

یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ
میگوید گرد مقامات بزرگان مگردید، و تعرّض احوال ایشان مكنید، و منازل ایشان مپرسید، كه آن گه رتبت خویش از آن قاصر بینید، و نومید گردید، و نومیدى تخم حسرتست، و مایه عطلت .

یكى بازارى پیش جنید درآمد، گفت :اى پیر طریقت اگر بندگى اینست كه شما بدست دارید، پس ما چه داریم، و چه امید در بندیم، كه جاى نومیدى است .
پیر گفت :لشكر امیران همه خاصگیان و ندیمان نباشند، سگبانان و ستور بانان نیز باشند، و در مملكت همه بكار آیند، و بجاى خویش باندازه خویش همه زندگى كنند:

گر چه خوبى تو سوى زشت بخوارى منگر
كاندرین ملك چو طاوس بكار است مگس.


عزیز شناس حال آن درویش كه در مناجات گفته :
الهى ! ارض بى محبا، فان لم ترض بى محبّا فارض بى عبدا، فان لم ترض بى عبدا فارض بى كلبا.

گرمى ندهى بصدر حشمت بارم 
 بارى چو سگان برون درمیدارم!


یا أَیُهَا ا لَذِینَ آمَنُوا عَلَیْكُمْ أَنْفُسَكُمْ
الایة
زبان تفسیر آنست كه شرح دادیم، و زبان اشارت بر ذوق اهل ارادت آنست كه اى مؤمنان ! زینهار نفس خویش مقهور دارید، پیش از آنكه شما را مقهور كند، آن را بطاعت مشغول كنید، پیش از آنكه شما را بمعصیت مشغول كند .
... طبع نفس آنست كه پیوسته با دنیا آرام گیرد و بمعصیت شتابد، و معصیت را خرد شمرد، و بطاعت كاهلى كند، و عجب آرد، و ریاء خلق جوید، و در وى هم شرك است هم ریا و هم نفاق .چنین گفته اند :النفس مرائیة فى الاحوال كلها، منافقه فى اكثر احوالها، مشركة فى بعض احوالها .

بو یزید بسطامى گفت :اگر خداوند عز و جل در آن جهان گوید مرا كه : آرزویى كن، من آن خواهم كه دستورى دهد تا بدوزخ اندر آیم، و این نفس را عقوبت كنم كه در دنیا ازو بسى به پیچیدم و رنجیدم.  .
 
مصطفى (ص )گفت اعدى عدوك نفسك التی بین جنبیك این از آن گفت كه با هر دشمنى چون بسازى، از شرّ وى ایمن گردى، و با نفس خویش چون بسازى هلاك شوى، و هر كس را كه نیكو دارى بقیامت از تو شكر كند، و اگر بد دارى شكایت كند .حال نفس ضدّ این است، چون وى را اندرین سراى نیكو دارى، بدان سراى ترا خصمى كند، و اگر در این سراى بد دارى، بدان سراى شكر كند .

... گفته اند كه :دل در نهاد آدمى بر مثال كعبه است، و نفس بر مثال مصطبه، و هر دو برابر یكدیگرند، در شبانروزى چندین بار آن نفس اماره در سرا پرده دل شبیخون برد، و آن دل چون مصیبت رسیده اى هر بار بتظلم بدرگاه عزت شود، هر بار از جناب قدم بدو این خلعت فرستند كه ان للَه تعالى فى كل یوم و لیلة ثلاثمائة و ستین نظرة فى قلوب العباد 

« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»

    ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 21 (216)
تفسیر سوره مائده 22 (217)
تفسیر سوره مائده 23 (218)
تفسیر سوره مائده 24 (219)
تفسیر سوره مائده 25 (220)


مطالب اخیر وبلاگ :

تفسیر سوره مائده 24 (219)
تفسیر سوره مائده 23 (218)
تفسیر سوره مائده 22 (217)
تفسیر سوره مائده 21 (216)
امام زمان(عج) مردم را از مال و نعمت بی نیاز میکند
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
احترام امیران و امام علی (ع)
بی حیاء کیست ؟!
مباحث قرآنی رمضان (09)
سفرنامه های بی نام ... ! (01)
بهترین در نظر حضرت فاطمه (س)
دریای کرم
آیات آخر سوره حشر
آدمیزاده رنجور
مکافات عمل (جزا به همان تهدید)
مکافات عمل (خیانت به نامحرم)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
همان به که کار خود باو واگذاریم
تفسیر سوره مائده 19 (214)
آداب جاهلی از نظر امیرالمومنین(ع)
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
سلام بر عیسی مسیح (ع)
عقل محبوبترین مخلوق خداوند
درون پیمایی (02)
درون پیمایی (01)
رضای خدا و رضای پدر و مادر
امام کیست ؟!
رسیدگی بفقرا در حکومت علوی
دینداری قشری و دین بیکاران
مولا علی و بیت المال
ایمان رزق و لطف (یا رزاق)
خطای دوبینی
خمخانه غم
کوری دولت
فلسفه نان و جان
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (15)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (16)
شب یلدا
زبان و زنان
لا اله الا الله
تاریخ ایران (ایلخانان مغول) 14
خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
آیت خاص فضیلت محمد (ص)
اى مهتر كائنات! اى محمد (ص) نامت تا ابد جاودان
تفسیر سوره مائده 18 (213)
دوری از مواضع اتهام
تفسیر سوره مائده 17 (212)
عقل و ثروت
تفسیر سوره مائده 16 (211)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.