دوستان،معیار شناخت

خوب زمانه طوری شده که بایستی باین ظرافتها بیشتر توجه شود. دیگر نمیشود به نزدیکترین افراد هم اعتماد کرد. نمیدانم چرا بدی و شرورات با این سرعت رو بتزاید است. در همه جوامع یک نرم تقریبا مشخصی در ارتباط با بعضی از انحرافات با کمی بیش اختلاف در جریانست اما در کشور ما طی یکی دو دهه اخیر شیب بسیار تندی بسمت شرورات پیدا شده است. در یکی از متون تفسیری جدی دیده بودم که دو سه عامل را برای این وضعیت و سرعت در نشر بدی برشمرده بود که تا جائیکه در خاطرم ماند عبارت بودند از : بدکار بودن بررگان  - وجود قضاوتهای ناعادلانه و نابحق - شیوع ربا - و ...
عامل هر شر و فتنه ای که بیشترین نقش را در اضمحلال هر جمع و اجتماعی را همین عوامل دانست که همه اینها تحت عنوان ظلم موجبات فناء نه بقای هر ملک و مملکتی را تسریع میکند. حالا تحت این شرائط و در چنین جوامعی همه ناچاریم که در ارتباط با دیگران باشیم ، لازمست که برای شناخت بهتر معیارهایی را مدنظر قرار دهیم که یکی از مهمترین معیارهای شناخت دیگران اینست که ببینیم طرف به چه فرد و جناحی تمایل دارد ؟ چه کسانی را حمایت میکند در کجا تایید میکند در کجا سکوت در کجا فریاد و یا  با چه کسانی دوست است و با کی ها رفت و آمد و نشست و برخاست دارد....
آذر 95گلمطالب اخیر وبلاگ :
قاب مرگ
Trump Is Deat
برادری
کم گوئی و سکوت
حقیقت
معنی اعداد یک تا ده
متدینان بی ایمان
مضرت واعظان بی عمل
کالای والا
هر چیزی به نسبت مقیاس معنی یافته و اندازه میشود
معرفت و اطاعت، مغز عبودیت (01)
زنده واقعی نزد خداست
کدام خطرناکترند؟ اسراییل یا بانکهای ایران؟!!
خدا رحیم است
وحدت
روزگار شریران و روزگار حکیمان
تفسیر « اسباب » در قرآن
سرچشمه صاف
آفت شهرت
تاریخ ایران (از افشاریه تا قاجار) 20
دوست دشمنان ،دوست نیست
تشیع چگونه وارد ایران شد ؟
تاریخ ایران (صفویان.بخش دوم) 19
سنگریزه یا عقیق
آیا نسخ با علم و قدرت الهی منافات دارد؟
تاریخ ایران (صفویان.بخش اول) 18
عمل بقرآن افضل تر است
دو گزارش از ماهیت قرآن
زمان جنگ
تاریخ ایران (تیموریان) 17
آسیب‌شناسی رویکرد تاریخی به ماهیت وحی
تاریخ ایران (آل کیا و آل مظفر و ...) 16
تاریخ ایران (سربداران و مرعشیان) 15
معمای همیشگی شرور و بلایا
تاریخ ایران (ایلخانان مغول) 14
تاریخ ایران (سلجوقیان و خوارزمشاهیان) 13
خواب پیامبرانه یا وحی خدایی ؟!
تاریخ ایران (غزنویان) 12
تاریخ ایران (حکومتهای متقارن) 11
تاریخ ایران (سلسله بنی عباس) 10
تاریخ ایران (پس از حمله اعراب) 09
تاریخ ایران (ایران بعد از ساسانیان) 08
تاریخ ایران (ساسانیان) 07
زحمت و مشقتّت شهوت
تاریخ ایران (اشکانیان) 06
تاریخ ایران (سلوکیان) 05
تاریخ ایران (هخامنشیان) 04
تاریخ ایران (ماد ها) 03
تاریخ ایران (تمدن عیلامی ها) 02
تاریخ ایران (پیشدادیان و کیانیان) 01
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.