ساری,گاه نوشته های محمود زارع:مدتی قبل بر سبیل اتفاق در یک مهمانی دوستانه به یک کانال تلویزیونی برخوردم که دوستان من گفته بودند با مدیریت یک باصطلاح ایرانی اهل مراوده خاص با بیگانگان بخصوص با اعراب و بویژه با دشمن ترین های اعراب نسبت به ایرانیان یعنی خاندان آل سعود میباشد.

ایرانیان از نگاه بیگانگان

قبلا با بعضی شبکه های ماهواره ای ضد ایرانی همکاری داشت و آرام آرام وی را نیروئی موثرتر از بقیه برای باستخدام درآوردن نیروهای فراری - بهر دلیلی که فراری باشند - دیدند و در شرائطی که اکثر شبکه های ماهواره بدلیل بی پولی یکی یکی تعطیل یا محدود شده اند اما این آقا با دریافتی های خاص بر عکس روز بروز بر گسترش شبکه خویش  - یعنی همان شبکه تحت اختیار خاندان و شیوخ عربی بخصوص سه طایفه خاص یعنی آل سعود و یکی دو خاندان دیگر - می افزاید و یکی یکی نسبت بجذب نیروهای سیاسی اقدام میکند.

حساس شدم و چندین جلسه برنامه های ایشان را دنبال کردم عجیب و عجیب دیدم روحیات ایشان را واقعا عجیب. کافی بود سخنی , صحبتی و موضوعی در ارتباط با آل سعود و بعضی سران و خاندان ضد ایرانی عربی پیش بیاید ؛ بدون آنکه خود متوجه باشد آنچنان اخلاصمندی از خود نسبت بایشان بروز میداد که حتی کم شعورترین مخاطب این آقا متوجه میشدند که این آقا یک سرسپرده بتمام معنا به خاندان آل سعود است و بس. ... در شرائطی که حتی ضد ایرانی ترین بیگانگان هم نسبت به خاندان آل سعود و چند کشورک وابسته به پول آنان روی آنرا ندارند تا در حمایت این خاندان برآیند و آبروی اخلاقی سیاسی خویش را برتر از آن می بینند که خود و اعتقاد خود را در حمایت از آل سعود هزینه کند , با کمال تعجب می دیدم که این آقا با وقاحت تمام و بدون کمترین تردیدی از سیاست این خاندان کثیف و هرزه حمایت میکند.یکی از دوستانم قسم یاد کرد که امکان ندارد این یارو که هی ایران ایران میکند حتی یک جمله در انتقاد از سیاست خاندان آل سعود در این تلویزیون حرفی بزند چرا که پولش را از آنها میگیرد. والا حتی خود آمریکایی ها که برادر بزرگ آل سعود هستند همیشه ان قلت هایی نسبت به سیاست آل سعود دارند.

بگذریم غرضم این بود که اغلب این ایران ایران کنان در بغل بیگانگان ابدا با یک ایرانی باشرف کمترین نسبتی را ندارند ... و بهتر دیدم تا از کشیده شدن بیشتر بحثم به دنیای کثیف سیاست یک نگاهی به صفات اخلاقی ایرانیان - فارغ از آنکه چه دین و مذهبی دارند - با استناد به برخی متون بخصوص اثر دکتر مشکور بنام اخلاق ایرانیان و یکی دو متن که پیشترها در جایی دیدم و یادداشت کردم بپردازم تا کمی متوجه شویم که یک ایرانی را میتوان با چه صفاتی شناخت تا در پس این شناخت هر نانجیب بیگانه پرستی را روی آن نباشد تا از این گرایش مردم نجیب ایران سوء استفاده کند!
   
ایران از نظر انیرانی ها :
بعضی از صفات اخلاقی مردم ایران در سابقه تاریخی بزبان بیگانگان :
در میان ایرانیان رباخواری رایج نبود ولی باز پس دادن وام را امری واجب و مقدس می شمردند.
ایرانیان هیچگاه بت پرست نبودند و مانند دیگر ملل در میان آنان بتخانه و معبد پدیدار نبود .
به گفته ی فیثاغورت حکیم نامدار یونانی؛  ایرانیان خدای جهان را روح راستی می خواندند و همه ی راستی ها و پاکی ها را از خدای می دانستند.

هرودت با اشاره به برخی از ویژگی های اخلاقی ایرانیان می نویسد :
ایرانیان زادروزشان را از هر روز دیگر محترم می دارند .در این روز توانگران گاو و شتری کباب می کنند.کسانیکه بی چیزترند به گوسپندی اکتفا می کنند.
آب دهان بیرون انداختن در نزد ایرانیان روا نباشد.
دو دوست چون در کوچه بیکدیگر برخوردند , همدیگر را می بوسند. ایرانیان به همسایگان خود احترام می کنند.
دروغ گویی ننگین ترین عیب یک ایرانی است . و پس از آن شرم آورترین نقص داشتن قرض است و جهت آن اینست که می گویند شخص بدهکار ناگزیر به دروغ گفتن است.
خنده و شوخی در انجمن های مهم پارسیان بسیار زشت و ناپسند است و از گفتن سخنان بیهوده و نابجا پرهیز دارند.
ایرانیان به کشت و زرع و پرورش حیوانات اهلی و سودمند و کاشتن درختان و آباد کردن زمین علاقه بسیار دارند.

گزنفون در کورشنامه ی خود چنین آورده است :
ایرانیان با فرهنگ بر سر سفره از خود هیجان و هوسناکی نشان نمی دادند. بلکه چنان خود را حفظ می کردند که گویی اصلا بر سر سفره ننشسته اند. همانطور که سوارکاران خونسردی خود را از دست نمی دهند. بر سر سفره از مطالبی پرسش می کردند که دیگران سوال از انها را دوست داشتند. و در موضوعات شوخ طبعی نشان می دادند که این شوخ طبعی مطبوع دیگران بود.در گفتگوها همواره از هر اهانت و دشنام گویی به یکدیگر پرهیز می کنند. ایرانیان به فرزندان خود تقوی و فضیلت می آموختند.
در قوانین ایران بیش از هر چیز کوشش می شد تا افرادی تربیت کنند که آنان را پیش از دست یازیدن به کارهای ننگین و شرارت آمیز مانع شوند.
کودکان ایرانی تا 16 سالگی تیراندازی و زوبین افکنی می آموختند. پس از آن تا مدت ده سال به عنوان نوجوان شبها را در کنار بناهای عمومی بسر می بردند تا هم از شهر محافظت کنند و هم بسختی و صبوری معتاد شوند.

گزنفون در بخشی  دیگر از کتاب کورش نامه می نویسد:
ایرانیان در برابر گرسنگی و تشنگی و بلایا از خود مقاومت نشان می دهند .
در ایران برای ازدواج و عروسی از پدر و مادر خود اجازه میگیرند.

دینون مورخ یونانی معاصر با فیلیپ مقدونی (359-336 ق. م ) می نویسد :
ایرانیان در هوای آزاد و فضای باز پرستش خدای را بجا می آوردند.
وی می نویسد : در پادشاهی چنین فرمان رفته بود که هیچگونه پارچه هایی که بافت کشور بیگانه است نباید بر روی میز شاهنشاه باشد.

استرابون جغرافی دان نامدار چنین می نویسد :
ایرانیان مردگان خود را عاری از هرگونه زینت دفن می کنند و هیچگاه اجساد را نمی سوزانند . ایرانیان زنان متعدد می گیرند و هدف آنان داشتن فرزندان زیاد است. ایرانیان بر روی عهد و  پیمان خود سخت  استوارند.ایرانیان  مادر خود را گرامی میدارند و شاه بر سفره همواره پایین تر از مادر خود می نشیند. ایرانیان مایلند جامه ی به تن کنند که سر تاسر تن آنان را بپوشاند.

آمین مارسلن مورخ یونانی می نویسد :
ایرانیان اسراف در خوراک را روا نمی دارند و هرگز بیش از اندازه غدا نمی خورند. ایرانیان در هنگام غذا خوردن سخن نمی گویند و دست به غذای یکدیگر نمی زنند و به اطراف نمی نگرند.
نیک بخت کسی است که خواستار بهترین راستی باشد.(نماز روزانه ی پیروان مزدیسنا–اشم وهو)
...

همچنین ابوالقاسم صاعد بن احمد بن صاعد؛ تاریخ‌ نگار، اخترشناس، پزشك، ریاضی‌دان، که فقیه و قاضی اندلسی هم بوده درباره ایرانیان در اثر التعریف بطبقات الامم مینویسد :

... نخستین امت:  (الفُرْسْ) {یعنی ایرانیان} ؛ محل سكونتشان میانه‌ی بخش آباد زمین است و حدود كشورشان از سرزمین موسوم به جبل - زاگرس- در شمال عراق است تا همدان و قم و كاشان و جز آن، و از سرزمین ارمنستان و نواحی نزدیك دریای خزر گرفته تا آذربایجان و طبرستان و ری و طالقان و گرگان تا سرزمین خراسان همچون نیشابور و دو (مرو) - ترکمنستان-  و از سرخس و هرات، و خوارزم - ازبكستان و تركمنستان- گرفته تا بلخ و بخارا و سمرقند و فرغانه و شاش و جز آن از شهرهای خراسان بزرگ - شامل بخش عظیمی از جمهوری های استقلال یافته شوروی سابق-  تا سجستان و كرمان و فارس و اهواز و اصفهان و هر چه از توابع این‌ها باشد.
كشور آنها یك پارچه، پادشاهشان یكی، و زبان همه نیز فارسی است.
جز آن كه در شمار اندكی از واژگان اختلاف دارند. اما در شمار حروف و چگونگی نوشتن آن‌ها با هم موافقند و اختلاف میان آن‌ها در زبان، آنان را از حوزه‌ی زبان فارسی بیرونی نمی‌سازد، همچون پهلوی- فارسی میانه - دری و جز آن از زبان‌های ایرانی .
با استفاده از مقاله ای منتشره در سایت مهر میهن

بوالله قسم بیشترین لطمه را بعد از انقلاب ما در داخل فقط از دو جایگاه خوردیم و در راه انحطاط پیش میرویم یکی رواچ ریا و چاپلوسی و دیگری رواج ربا و سیستم رسمی بانک که همه مردم و همه خانواده ها را بجاهای خیلی باریکی کشانده است. هیچگاه متوجه اثر تخریبی کنش و واکنش سیستم بانکی که زندگی ملت را با قراردادهای یکطرفه و بهره و بخصوص دیرکردهای آنچنانی کسی جدی نگرفت. مردم را روانی کرده اند ! متاسفانه بدترین خدشه ها و لطمه ها را فرهنگ ناب علوی از همین دو زاویه دارد می بیند و این هم مظلومیت دیگری از این خاندان پاک در بین مدعیان شعائری پیروی از آنان. خدا رحم کنه !

......


بخوانید:
ساری,گاه نوشته های محمود زارع پرهیز از دروغ گویی در فرهنگ ایران
ساری,گاه نوشته های محمود زارع جامعه با دروغ می پاشد + دانلود
ساری,گاه نوشته های محمود زارع پلیدی دروغ در بیان امین خدا
ساری,گاه نوشته های محمود زارع دروغ بزرگ این ماه
ساری,گاه نوشته های محمود زارع لطفا دروغ و ریاکاری را بس کن آقای پرزیدنت!
ساری,گاه نوشته های محمود زارع حمله اسکندر به ایران، بزرگترین دروغ تاریخبه تلگرام ما بپیوندید


گلمطالب اخیر وبلاگ:
هفتاد و دو شرط فتوّت.فتوت نامه عطار
حکمت الهی خدشه ناپذیر است
پرهیز از دروغ گویی در فرهنگ ایران
امام موسی صدر و انسان پس از عید فطر
مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (ف تا ل)
اهمیت و امتیاز شب زنده داری
ضرر فهمیدن!
مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (ص تا غ)
هوالرزاق
مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (خ تا ش)
تنـاســـخ
مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (الف تا ح)
چشم برزخی !
عبادت فردی یا اجتماعی؟
امبدبخش ترین آیه برای محمود
حال خونین دلی سترگ ...
تفسیر به رأی چیست؟
حجت الاسلام زائری و ترجیح جالب !
در دشمنی هم مردانگی کن و عدالت
انواع و اقسام تفسیر به رای
حقیقت در چیست ؟!
تفسیر دین و معرفت برون یا درون دینی
رزق و روزی مقدّر است
شرافتمند کیست ؟!
تحذیر از صدر مجلس
واعظان بی عمل
مولا علی (ع) مستغرق در حق
کسانیکه دست بسته نماز میخوانند
سال كبیسه و حقوق کارمندان !
تفاوت ایران و اسراییل در یک نگاه !
محصول یکساعت تفکّر
اولین چیزها و چیزهای اول
عواقب جبران ناپذیر بستن درِِِخانۀ عترت
کمک به فقراء و بوسیدن دست امدادگر
کاخ عبرت قصر کوفه
صهیونیسم در نظر امام موسی صدر
معیار دینی بودن یك مطلب
عنبر, غذای هضم نشده نهنگ عنبر
طول عمر حیوانات
نسبت سن اسب با دندانش
جشن دوره ای ملخ ها یا هجوم وحشتناک
وزغ ها و تنفس بدون ریه
مقدمات علم مساحت
جذبه عشق
مقیاس اوزان و مسافات مختلف
آینده جهان از نظر اسلام
تفسیری از آیه تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ از نگاه امام موسی صدر
مقایسه دنیا و بول
باز کن فالی و آیات غزل را بنگر
قدر قدر ( نگاهی به سوره مبارکه قدر )توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.