عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم *
ساری,گاه نوشته های محمود زارع:زنت یا شوهرت می میرد , بچه ات بمرض بدی دچار میشود؛ در ازدواج با فرد دلخواه ناکام میشوی, ماشین مورد علاقه میخری یهویی بدون آنکه مقصر باشی تصادف میشود و از ارزش می افتد. کارهات گیر پیدا میکند و بسیاری از این جور مسائل. سوای از آن بخش که خود ما در بروز آن مقصریم اما آنچه که از مشیت الهی است حتما حکمتی در پس پرده نهفته است .

عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم

 وقتی حکیم نیستی نمیتوانی بفهمی که کارهای حکیمانه هم چیست! خداوند در کتابش خویش را بحکمت یاد فرموده است. گاه حکمتش اقتضاء میکند که اقدامات و کارهایی که در ظاهر امر برای من و شما ناخوشایند است اتقاق بیافتد تا در پی و پس آن امری با خوشایندی بیشتر رخ بنماید.

ما که معمولا از عواقب و بعد کارها علم و اطلاع لازم و کافی را نداریم باید صبر کنیم و نیز تامل. در همین آیه ذکر شده در فوق که خداوند هم اشاره داشتند که بسیار از چیزهاست که شما ناخوش دارید اما در واقع و سرانجام برای خوشی شما اتفاق می افتند و بالعکس هم همینطور یعنی خیلی از اتفاقات بظاهر خوب و خوشایند بما رخ مینماید که ما را خوشحال میکند اما در واقع در پس پرده آن شرّی نهفته است که ما فعلا از آن بی خبریم و بهتر آنست که به هر چه که حکیم میگوید باور کنیم و قانع باشیم الا آنکه نخواهیم خداوند را بحکمت بپذیریم که فکر میکنم در اینصورت بسیار باید نادان و جاهل باشیم که پس ار قبول حضرت حق با اینمهه آثار حکمت از گفته هایش هم بحکمت نه یاد کنیم و نه بخصوص بپذیریم.

در همین راستا اتفاقات بسیار زیادی روزمره در زندگی همه ما و شما رخ می دهد از نقص در مال و جان و اموال اما اگر صبر کنیم و دست به اقدامات عجولانه نزنیم و توکل بخدای حکیم کنیم و خیر پس از شر ظاهر را از خداوند بخواهیم , بهتر است و حکیمانه و بالاترین حرمت به تصمیم خداوند همین صبر در مصائب و ناگواریهای زندگی است و بهمین جهت هیچوقت حتی در بدترین شرائط زندگی از اتفاقات خوب نومید نباید شد و باید با صبر و مقاومت و استقامت بانتظار خیر بود.

حکماء و آگاهان گاه برای بتصویر کشیدن این واقعیت های مهم زندگی که همیشه هم ساری و جاری است گاه مجبور میشوند همین مفاهیم را در شکل داستان قالب بندی کنند و منتشر تا بسهولت بیشتری همه مردم بفهمند که ماجرا چیست . بعنوان نمونه یک داستان را در همین خصوص نقل میکنیم.

تنها نجات یافته کشتی، اکنون به ساحل یک جزیره دور افتاده، افتاده بود. آتش
او هر روز را به امید کشتی یا قایقی که بوسیله آن نجات یابد ،به افق خیره می شد.
سرانجام پریشان و نا امید، از تخته پاره های بجا مانده از کشتی غرق شده در ساحل كلبه ای ساخت تا خود را از خطرات احتمال مصون بدارد و  بیاساید.

اما هنگامی که  شب در جستجوی غذا بود، از دور متوجه شد كه به كلبه چوبی اش آتش افتاد و در حال سوختن است.
یعنی بدترین اتفاق ممكن که فکر میکرد برایش افتاده و آنقدر نومید شد که همه چیز از دست رفته می پنداشت.
در این حال از شدت خشم و اندوه و از سر دلشکستگی فریاد زد:
« خدایا! چگونه راضی شدی چنین كاری با من بكنی؟! »

و امان از این ندای درونی در حال دلشکستگی که خیلی کارها از آن بر خواهد آمد و بهمین جهت اهالی معرفت از مهمترین چیزی که میترسند و درست هم می ترسند همین آه دل دلشکستگان است و خدا نکند که باندازه خردلی من و یا شما و یا هر کسی دیگر در بدرد آوردن دل کسی نقش داشته باشیم . خدا نکنه . قطع و یقین بدانید آتش در خوشبختی تو خواهد زد اگر جبران نکنی و بهتر است که نکنی تا مجبور به جبران باشی !!! خدا رحم کنه رد خور ندارد
.... مزاحم آبرو و آسایش مردم و زن و بچه های مردم که جگر گوشه هایشان هستند نشوید. شیطان بهانه برای شما نتراشد. ماموریت داریم و فلان و بهمان دلیل نمیشود که بسرنوشت بدی گرفتار نشوی, در دادگاهها و کلانتری ها و بعض جاهای دیگری که با آبرو و حرمت مردم و بخصوص محترمین غیرمشهور که اهل پارتی و سفارش نیستند؛این اتفاقات بیشتر می افتد . آنها باید بدانند که خداوند شاید دیر بگیرد اما دقیق میگیرد . بسر زن و بچه و عزیزانت هم می آید که در واقع بسر خودت خواهد آورد. برای خوشبختی خودت و عزیزانت داری حق خوری و بی حرمتی و بی ادبی و گرفتاری درست میکنی؟! پس خیلی احمقی !!!

صبح روز بعد با صدای بوق یک كشتی كه به ساحل نزدیك می شد با آشفتگی از خواب پرید. كشتی ای آمده بود تا نجاتش دهد. مرد باور نمیکرد نخست تصور کرد که دارد رویا می بیند، و حیران بود. مسافرین کشتی می گفتند: خدا خواست که ما دیشب آن آتشی را که روشن کرده بودی ببینیم !
... حالا باور کن که ... امیدوار باش
18 تیر 1395
محمود زارع . ساری


مطالب مرتبط:
نصیحت لقمان حکیم درباره ظلم
بهترین فرمانروا از نظر مولا علی (ع) کیست؟!
ظلم بمردم موجب خروج از ولایت اهل بیت (ع) میشود !
عزّت حاصل از ظلم , ذلّت آورد
نزدیکی مرگ و شکست , نتیجه قطعی ظلم بمردم
دنیا از نگاه پیامبر (ص)
بازتاب عمل حاکم در دل مردم
مسجد از کلام مولا علی (ع)
پند مولا علی (ع) به نوف بکالی
بندگان خاص خدا آشکارا پنهانند !
علت دورویی , احساس حقارت
تسلط ظالم بر ظالم , سنت الهی است
برتری دادن دانش از نظر مولا علی(ع)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (16)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (15)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (14)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (13)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (12)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (11)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (10)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (09)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (08)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (07)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (06)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (05)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (04)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (03)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (02)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (01)
نامه امام علی (ع) به محمد بن ابی بکر و اهالی مصر
رفتار و تواضع على (علیه السلام )
على (علیه السلام ) محبوب دل ها
على (علیه السلام ) و اصرار بر اصول
مادام دیالافواى مسیحى و ایرانیان و مولا علی (ع)
اعداد ابجد (اسلام با محمد و ایمان با علی)
مولا علی (ع) و فروتنی
مولا علی (ع) و میراث عمل
چگونگی تعیین میزان قبولی هر کس نزد خدا از نظر مولا علی (ع)
آثار وضعی گناه بخصوص ظلم و ستم از نگاه امام صادق (ع)
تا غدیر با مولا علی (ع)
جـان عالــم بـه فـــدای تــو علـــی (ع)
قریب غریبستان غدیر , مولا علی (ع)
مولا علی(ع) یاور و غمخوار پیامبر(ص)
مولا علی (ع) ریسمان محکم الهی
مناظره با ابوحنیفه درباره فضیلت مولا علی (ع)
شکوه فاطمه (س) در حضور مولا علی(ع) بعد از خطبه فدکیه
درد دل مولا علی(ع) در فراق فاطمه (س)
حشر محبان علی با علـی , حشر غلامان عمر با عمر
عشقم و امیرم آقا حسین بن علی است
حکمت هایی از کلام امام علی(ع)
مناجات امیرالمومنین علی (ع) در مسجد کوفه
مدیحه مرد دو عالم مولا علی از قاسم کاهی
ذلت و عزت در نگاه مولا علی (ع)
خطبه شقشقیّه حضرت امیرالمومنین علی علیه السَّلام
علییا علی مرتضی ( عید غدیر عید ولایت و جانشینی مولا علی مبارک )
احادیث نبوى در باره على علیه السلام ( وصی نبی )
حال خونین دلی سترگ در .... یا علی جان !
شش (6) توصیه از پیامبر اکرم (ص) به مولا علی (ع)
مدیر نمونه و خوب در دولت یعنی علی راسی و عینی !
از علی آموز اخلاص عمل(روز پدر - روز میلاد علی مرتضا ع مبارک )
مولا علی علیه السلام و راز سر بمهر و نهفته مرگ
دستخط منسوب به حضرت علی(ع) + عکس
دانلود نرم افزار قضاوتهای شگفت انگیز حضرت علی(ع)
امام علی (ع) از دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان
وصایای فاروق اعظم امیرالمومنین علی (ع) به فرزندش محمد حنفیه
علی ای همای رحمت ...
عبدالکریم علی احمد الفخراوی شهید ایرانی انقلاب بحرین
آیات نازله در باره على علیه السلام
امام علی(ع) مردم سه دسته اند !
امام علی(ع)و مصرف كردن مال
مولا علی (ع) و راویان حدیث
رفع مصیبت و بلا با شاد کردن مردم
ترجیح مولا علی (ع) در امر ستم بر مردم و غصب مال آنان چیست؟
مردم بحاکمان شبیه ترند تا بپدران
وصیت مولا بفرزندش در بستر شهادت
شیعیان آبروی دین هستند
منم امیر مومنان و بهترین آفریده خدا
وصیت مولا علی(ع)به محمد حنفیه
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (01)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (02)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (03)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (04)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (05)
مطالب اخیر وبلاگ:

پرهیز از دروغ گویی در فرهنگ ایران
امام موسی صدر و انسان پس از عید فطر
مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (ف تا ل)
اهمیت و امتیاز شب زنده داری
ضرر فهمیدن!
مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (ص تا غ)
هوالرزاق
مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (خ تا ش)
تنـاســـخ
مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (الف تا ح)
چشم برزخی !
عبادت فردی یا اجتماعی؟
امبدبخش ترین آیه برای محمود
حال خونین دلی سترگ ...
تفسیر به رأی چیست؟
حجت الاسلام زائری و ترجیح جالب !
در دشمنی هم مردانگی کن و عدالت
انواع و اقسام تفسیر به رای
حقیقت در چیست ؟!
تفسیر دین و معرفت برون یا درون دینی
رزق و روزی مقدّر است
شرافتمند کیست ؟!
تحذیر از صدر مجلس
واعظان بی عمل
مولا علی (ع) مستغرق در حق
کسانیکه دست بسته نماز میخوانند
سال كبیسه و حقوق کارمندان !
تفاوت ایران و اسراییل در یک نگاه !
محصول یکساعت تفکّر
اولین چیزها و چیزهای اول
عواقب جبران ناپذیر بستن درِِِخانۀ عترت
کمک به فقراء و بوسیدن دست امدادگر
کاخ عبرت قصر کوفه
صهیونیسم در نظر امام موسی صدر
معیار دینی بودن یك مطلب
عنبر, غذای هضم نشده نهنگ عنبر
طول عمر حیوانات
نسبت سن اسب با دندانش
جشن دوره ای ملخ ها یا هجوم وحشتناک
وزغ ها و تنفس بدون ریه
مقدمات علم مساحت
جذبه عشق
مقیاس اوزان و مسافات مختلف
آینده جهان از نظر اسلام
تفسیری از آیه تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ از نگاه امام موسی صدر
مقایسه دنیا و بول
باز کن فالی و آیات غزل را بنگر
قدر قدر ( نگاهی به سوره مبارکه قدر )
شب قدر در نظر امام موسی صدر
ماجرای تولد حضرت خضر و ذوالقرنینتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.