ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:خلف وعده و بدقولی در همه جا فعلی زشت و نادرست است تا جایی که بدترین تعبیرات را درباره چنین عملی گفته اند. اینکه میگویند حرفت را با دهنت زدی یعنی اینکه برای دهنت و حرفت ارزش قائل شو اگر نشوی گویا آنچه از دهنت بیرون آمده ...!
دو سوراخ است در ترکیب انسان        که می آید صدا از هر دو بیرون
خلاف قول خود کردی , تو بی شک        صدا از کاف و از واو است و از نونتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.