آیا زن مى‌تواند به مقام مرجعیت برسد؟
جواب:
با نگاهى به سیره علماى دین روشن خواهد شد كه بسیارى از بزرگان فقاهت، به زحمت مرجعیت را قبول ‏مى ‏نمودند، و تا آنجا كه ممكن بود آن را نمى ‏پذیرفتند، در عین حال شبانه‏ روز در جهت فقاهت تلاش مى ‏كردند ‏و در مسیر اجتهاد جدّیت داشتند، از طرفى مجاهده داشتند تا مجتهد شوند، و از سویى مجاهد بودند كه ‏مرجع نشوند، این نشانه آن است كه آنچه فضیلت است چیز دیگر است و مقام‏هاى اجرایى صرفاً وظیفه ‏است كه اگر كسى قیام كرد باید او را تأیید و كمك نمود.‏

‎ ‎بنابراین، اگرپذیرفتن مسؤولیت‏هاى اجرایى واجب عبادى یا حتى مستحب تعبدى مى ‏بود و لازم بود كه ‏انسان براى دسترسى به آن تلاش و كوشش نماید، حتماً بزرگانى نظیر شیخ انصارى ‏ها تلاش مى‏ كردند كه به ‏این بارگاه بار یابند.

این كه ما مى ‏بینیم هر فقیهى كه زاهدتر است مى‏ كوشد مرجعیت را نپذیرد، یا هر فقیهى ‏كه وارسته ‏تر است مى‏ كوشد مسائل مالى را قبول نكند یا كمتر قبول كند، - مگر این كه براى او واجب عینى ‏شود - سرّش آن است كه این امور وظیفه است، نه مقام.

اما اجتهاد، فقاهت، وارث علوم انبیا شدن، فهم ‏كتاب و سنت، مقام است. و همان كه با تلاش، از مسائل مالى گریزان است، با كوشش به مسائل علمى ‏گرایش دارد.
این پرهیز و گریز از مال و كشش به طرف فقاهت دو كار است نه یك كار، یكى تبرى و دیگرى ‏تولّى است. لذا چنانكه در سخنان اولیاى الهى (علیهم السلام) تبیین شده، درجات بهشت به عدد آیات قرآن ‏و به اندازه فهم و اعتقاد و ظاهر و باطن، قرآن دسته‏ بندى شده است، اما در هیچ موردى دیده نشده است ‏كه درجات بهشت بر معیارهاى اجرایى تقسیم شده باشد تا در نتیجه گفته شود، به زن سهم كمترى ‏مى ‏دهند. بلكه تقسیم، بر اساس معنویات و اصول ارزشى است، به این معنا كه هر كه اعلم یا افقه است، و ‏یا هر كه اتقى است مقامات را به ترتیب سیر مى ‏كند.‏ ‎ ‎

باید این مسائل براى معتقدان به مبانى ارزشى اسلام حل شود و نقد آنها از صحنه ذهن و فكرشان پاك ‏گردد. تا جاى سؤال نماند كه چرا، زن نمى‏ تواند كار اجرایى قبول كند، و مرد مى ‏تواند عهده ‏دار كار اجرایى ‏بشود؟

ما باید آن زیربناى نظام ارزشى را در انسانیّت مان جستجو كنیم، نه در ذكورت، و نه در انوثت.‏
‎ ‎اما در مقام پاسخ به دیگران و كسانى كه به این مسائل عمیق راه نیافته ‏اند باید از طریق عادى سیر ‏كرد، و با زبان خود آنان پاسخ گفت و توضیح داد كه
اولاً بسیارى از كارهاى اجرایى براى زن جایز است. بویژه ‏اگر كارهاى اجرایى مخصوص بخش زنان، به عهده آنان باشد نه تنها ممنوع نیست بلكه اولى است. ‏همچنانكه اگر زن به مقام فقاهت بار یابد، راه حضور در مسائل مشورتى، نظیر شوراى نگهبان و مجلس ‏شوراى اسلامى براى او باز است.

اگر احیاناً براى شوراى نگهبان شش نفر فقیه از رجال قرار داده شده ‏اند، ‏براى آن است كه دشواریهاى برخورد را آنها بهتر مى ‏توانند تحمل كنند و گرنه اگر حضور زنان و حشر آنان با ‏مردان، موجب محذور نباشد، بعید نیست كه فقهایى از زنان نظر و فتوا بدهند و مورد مشورت واقع شوند.‏ ‎ ‎

ممكن است زنى در اوج فقاهت به حد مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصارى رسیده باشد، اما به دلیل ‏محذور و حشر و نشر با نامحرم، مرجع تقلید نشود ولى شاگردان او مرجع تقلید باشند، این هیچ نقصى براى ‏زن نیست.‏

امیرالمؤمنین على بن ابیطالب (علیه افضل صلوات المصلین) كارهاى اجرایى را وظیفه مى ‏داند و ‏مى ‏فرماید:
این امانتى به دست شما است و هرگز امین، مالك نیست.
فرق بین مقام و پست این است كه: ‏مقامات معنوى ملك آدمى است ولى پست، امانت است و امانت مایه فخر نیست و حال آن كه ملك مایه فخر ‏است‎

یك وقت به شخصى مى‏ گویند این فرش به عنوان امانت پیش شماست، او موظف به نگهدارى است و ‏حق بهره ‏بردارى ندارد. اگر این فرش ارزشى داشته باشد مال صاحب فرش است نه مال امین. اما زمانى به ‏شخص مى ‏گویند این فرش مال شماست در این صورت او حق بهره‏ بردارى دارد. و مى ‏تواند استفاده كند و ‏براى او زینت است.‏ ‎ ‎

اینها در مسائل ظاهرى و اما در مسائل معنوى:
علوم و معارف متعلق به انسان است یعنى زینت به ‏انسان مى ‏دهد لیكن سمَت، وظیفه و امانت است نه مقام‎.
مرجعیت امانت است ولى فقاهت ملك است، وزارت امانت است، اما تقوا ملك است و در آنچه تعلق به ‏جان دارد و كمال روح است زن و مرد یكسانند. اما در محدوده آنچه امانت و وظیفه است و جداى از جان ‏است، كارها تقسیم شده است‎.‎ ‎ ‎

الآن اگر‎ ‎دانشگاههایى مخصوص زن باشد، اگر مسؤولیت اجرایى آن دانشگاهها را زن به عهده بگیرد ‏قطعاً بهتر است. مگر این كه زنى شرایط مدیریت را نداشته باشد، و این شرایط، تحصیلى است نه حصولى، ‏یعنى باید زنانى باشند كه امور مربوط به زنان و دختران را اداره كنند تا لازم نباشد نامحرم متصدى اداره آن ‏امور بشود.

البته ولى مسلمین باید مرد باشد چرا كه، ولایت تتمه همان امامت است، چون، ولى دستور ‏جنگ و صلح مى ‏دهد، دیدار فراوان با مردم دارد و كار بدنى دشوارترى دارد، و حشر بیشترى مى ‏طلبد و... و ‏لازمه این امور، مرد بودن است. همچنانكه در سطوح دیگر مدیریت بخشهایى وجود دارد كه مخصوص زن ‏است و مرد حق ندارد دخالت كند، اما چون ضرورت ایجاب مى ‏كند مرد شركت مى ‏نماید.‏ ‎ ‎

شاید كسى بگوید: اگر رهبر، مرد باشد، زن هم بالاخره باید با او در تماس باشد و این مشكل دوجانبه ‏است‎.
جواب این مطلب روشن است. رهبر هر روز با تمام جامعه در ارتباط است، ولى زن گاهى با رهبرى یا ‏قاضى یا فرمانده جنگ و فرمانده قوا كه مرد است، در ارتباط قرار مى ‏گیرد و این ارتباط كارِ روزانه او نیست، ‏البته اگر زن، غیر از مقام ولایت عامه یكى از مسؤولیت‏هاى مهم كلیدى دیگر را به عهده بگیرد، باز هم محذور ‏برخورد روزانه با صدها مرد متقاضى، متشاكى و مانند آن وجود دارد و به همین جهت كارهاى اجرایى را ‏تقسیم نموده‏ اند.‏

‎ ‎خلاصه كلام آن كه مرجعیت یك سمت اجرایى است، اما پشتوانه مرجعیت، ریشه و بهاى مرجعیت به ‏فقاهت و اجتهاد و عدالت است، و در این امور ذكورت و انوثت شرط نیست، ممكن است زنى در سایه فقاهت ‏و عدالت بتواند شاگردانى تربیت كند كه آنها مرجع تقلید بشوند و این هیچ محذورى ندارد، اما خودش مقام ‏مرجعیت نداشته و كار اجرایى نپذیرد. گرچه در این مورد نیز همان گونه كه اشاره شد اگر محذور جانبى وجود ‏نداشته باشد اصالتاً منعى نیست، مخصوصاً اگر مرجعیت زنان را به عهده بگیرد، همانطور كه مى ‏تواند امام ‏جماعت زنان باشد.‏
‎ ‎‏(زن در آئینه جلال و جمال، صفحات 399 ـ 403.)‏
(منبع)

دلیل تفاوت دیه زن و مردhttps://telegram.me/zaresari
- قبح بى‌عفتى زن و مرد یکسانست
- دلیل تفاوت دیه زن و مرد
- رقّت قلب
- تفاوت عرفان شیعی با دیگر مكتب‏ها
- تاثیر موسیقی در قرب عارفانه!
- تأثیر موسیقی بر روان آدمی
- مراتبی از شهود برای افراد عادی
- جایگاه عرفان در قرآن
- شأن نزول، فضای نزول و جوّ نزول
- سیر تكاملی در برزخ
- چرایی ضرورت تفسیر قرآن کریم
- آیا تفسیر قرآن ممكن است؟
- قرآن كریم به زبان فطرت انسانها
- قرآن جهانی و تفاوت زبان
- مراد از تفقه چیست؟
- مراد از قلب در قرآن كریم
- حمد, برترین سوره قرآن
- اسامی و سرّ سوره حمد
- سوره حمد مكی است !
- بسم الله الرحمن الرحیم آیه است
- آیا قرآن تحریف شده است؟!
- روشهاى تفسیرى اهل‌ بیت (ع)
- بیان مفسران در ایاك نعبد و ایاك نستعین
- شاید خدا ؟!
- المسكین رسول الله
- قرآن برای تمام بشریت
- آیا مخاطبان قرآن مردم اهل حجاز هستند؟!

مطالب دیگر:
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس

مطالب اخیر وبلاگ :
تفسیر سوره مائده 14 (209)
قبح بى‌عفتى زن و مرد یکسانست
نظر حضرت علی(ع) درباره دوستی
دلیل تفاوت دیه زن و مرد
میبدی و تفسیر آیه ولایت
تفسیر سوره مائده 13 (208)
هم آوایی مفسران درباره حضرت زهرا (س)
دوستی و مولا علی (ع)
تفسیر سوره مائده 12 (207)
تفسیر سوره مائده 11 (206)
رقّت قلب
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفاوت عرفان شیعی با دیگر مكتب‏ها
دوستی در بیان مولا علی (ع)
تاثیر موسیقی در قرب عارفانه !
تأثیر موسیقی بر روان آدمی
زندگی یک فرد همانند زندگی همه
تا خود چه رفت در ازل !
داستان هابیل و قابیل
مراتبی از شهود برای افراد عادی
جایگاه عرفان در قرآن
دوستی در کلام مولا علی (ع)
تفسیر سوره مائده 09 (204)
معنی سلام در آیه 16 مائده
فرق بین امت محمد(ص) و موسی(ع)
تفسیر سوره مائده 08 (203)
انسان رمضان + دانلود متن صوتی
مقصود از شدت بر کفار
ادعای بیهوده یهود و نصاری
بیشترین دعای حضرت رسول (ص)
تفسیر سوره مائده 07 (202)
قرآن نور است و مصطفی (ص) هم
غزل مرحوم امام خمینی (ره)
کیفیت قبض روح حضرت موسی (ع)
بیست نام پیامبر (ص) در قرآن
تفسیر سوره مائده 06 (201)
گنج مکشوف الهی
حجت وجود حق
سود حسود
ریزبینان واقف !
با کمال تاسف بعضیها دوست دارند ... بشوند!
آزمون دوستی
بازنده چه کسی است ؟!
دوستان را بیازمای آنگاه پیوند کن !
منافق ؛ دشمن متبسم ! ( 04)
موسیقی محلی بوشهری + دانلود صدای شهید یحیایی ( اذان )
صنایع و بدایع ادبی . قسمت دوم
عشق فرمان یا فرمان عشق ؟!!
حجیّت شأن نزول در تفسیر قرآن
اتفاق شیاطین خونخوار
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.