ساری,گاه نوشته های محمود زارع:در تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار " مشهور به تفسیر خواجه عبدا... انصاری " تالیف ابوالفضل رشیدالدین میبدی (1) که شافعی مذهبست, در ذیل ایه ولایت در سوره مائده (2) میخوانیم که :

آیه ولایت

إِنَما وَلِیُكُمُ اللَهُ وَ رَسُولُهُ اى انّما والیكم و موالیكم و متولیكم اللَه و رسوله.
ولى و مولى در لغت عرب هر دو یكیست. یقول تعالى: اللَهُ وَلِیُ الَذِینَ آمَنُوا، و قال فى موضع آخر: ذلِكَ بِأَنَ اللَهَ مَوْلَى الَذِینَ آمَنُوا، و معناهما واحد، و فى الخبر: من كنت مولاه فعلى مولاه یعنى فى ولایة الدّین، و هى اجلّ الولایات.

گفته اند: ولایت اینجا بمعنى اتصال است اللَهُ وَلِیُ الَذِینَ آمَنُوا "و" مَوْلَى الَذِینَ آمَنُوا " لانّه جلّ و عزّ قد وصلهم برحمته و هو یلى امورهم، و یختصّهم بالرّحمة دون غیرهم.

میگوید: مؤمنان اند كه برحمت اللَه مخصوص اند، و با خداى پیوند دوستى دارند، و خداى كارساز و همدل و یار ایشان، و همچنین من كنت مولاه فعلىّ مولاه .

میگوید: هر كه مرا در دین و اعتقاد با وى پیوند است و دوستى، على را با وى پیوند است و دوستى، و این شرف و فضل على (ع) را گفت.

و من فضائل على (ع) ما روى عمران بن حصین انّ النّبی (ص) قال " انّ علیّا منّى و انا منه، و هو ولىّ كل مؤمن بعدى "

و عن ابن عمر قال " آخى رسول اللَه (ص) بین اصحابه، فجاء علىّ تدمع عیناه، هذا على ولیّكم، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، فقال آخیت بین اصحابك و لم تؤاخ بینى و بین احد؟ فقال رسول اللَه (ص) " انت اخى فى الدّنیا و الآخرة  " و قال انت منّى بمنزلة هارون من موسى الا انّه، لا نبىّ بعدى "

و روى الرّضا عن آبائه عن على (ع) قال " قال لى رسول اللَه (ص) لیس فى القیامة راكب غیرنا، و نحن اربعة، فقام الیه رجل من الانصار فقال فداك ابى و أمى انت و من؟
قال: أنا على البراق، و اخى صالح على ناقة اللَه الّتى عقرت، و عمّى حمزة على ناقتى العضباء، و اخى على على ناقة من فوق الجنة، و بیده لواء الحمد ینادى: لا اله الا اللَه، محمّد رسول اللَه.
و قال (ص) اذا كان یوم القیامة نودیت من بطنان العرش: نعم الأب ابوك ابراهیم الخلیل، و نعم الاخ اخوك على بن ابى طالب .

و عن ابى سعید الخدرى قال: نظر رسول اللَه (ص) فى وجه علىّ بن ابى طالب فقال: " كذب من یزعم انّه یحبّنى و هو یبغضك "
علىّ مرتضى ابن عم مصطفى شوهر خاتون قیامت فاطمه زهرا كه خلافت را حارس بود، و اولیا را صدر و بدر بود چنان كه نبوت بمصطفى ختم كردند خلافت خلفاء راشدین بوى ختم كردند.

خاتمت نبوّت و خاتمت خلافت هر دو بهم از آدم بمیراث همى آمد عصرا بعد عصر، تا بعهد دولت مصطفى خاتمت نبوت بمیراث بمصطفى رسید، و خاتمت خلافت بعلى مرتضى رسید.

رقیب عصمت و نبوت بود، عنصر علم و حكمت بود، اخلاص و صدق و یقین و توكل و تقوى و ورع شعار و دثار وى بود، حیدر كرّار بود، صاحب ذو الفقار بود، سیّد مهاجر و انصار بود.

روز خیبر مصطفى گفت " لأعطینّ هذه الرایة غدا رجلا یفتح اللَه على یدیه، یحبّ اللَه و رسوله، و یحبّه اللَه و رسوله "
فردا این رایت نصرت اسلام بدست مردى دهم كه خدا و رسول را دوست دارد، و خدا و رسول او را دوست دارند.

همه شب صحابه در این اندیشه بودند كه فردا علم اسلام و رایت نصرت لا اله الا اللَه بكدام صدیق خواهد سپرد.
دیگر روز مصطفى گفت " این على بن ابى طالب "
گفتند: یا رسول اللَه هو یشتكى عینیه، چشمش بدرد است.
گفت: او را بیارید. بیاوردند.
زبان مبارك خویش بچشم او بیرون آورد شفا یافت، و نورى نو در بینایى وى حاصل شد، و رایت نصرت بوى داد.
على (ع) گفت " یا رسول اللَه اقاتلهم حتى یكونوا مثلنا " ایشان را بتیغ چنان كنم كه یا همچون ما شوند یا همه را هلاك كنم.
رسول گفت: یا على آهسته باش، و با ایشان جنگ بر اندازه ناكسى و بى قدرى ایشان كن، نه بر قدر قوت و هیبت خویش " یا على ادعهم الى الاسلام و أخبرهم بما یجب علیهم من حق اللَه فیه، فواللَه لان یهدى اللَه بك رجلا واحدا خیر لك من أن یكون لك حمر النعم"

إِنَما وَلِیُكُمُ اللَهُ وَ رَسُولُهُ
جابر بن عبد اللَه گفت: این آیت در شأن مسلمانان اهل كتاب فرو آمد: عبد اللَه سلام و اسد و اسید و ثعلبه، كه رسول خدا ایشان را فرموده بود كه با جهودان و ترسایان موالات مگیرید، و ذلك فى قوله: لا تَتَخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَصارى أَوْلِیاءَ.

پس بنى قریظه و نضیر ایشان را دشمن گشتند، و سوگند یاد كردند كه با اهل دین محمد نه نشینیم، و نه سخن گوئیم، و نه مبایعت و مناكحت كنیم.

عبد اللَه سلام برخاست، و اصحاب وى بمسجد رسول خدا آمدند وقت نماز پیشین، و آن قصّه باز گفتند، و از قوم خویش شكایت كردند كه چنین سوگندان یاد كردند بهجرت ما، و اكنون نه با ایشان مى توانیم نشست، و نه با یاران تو یا رسول اللَه، كه خانه هاى ما بس دور است از مسجد، و پیوسته اینجا نمى توانیم بود. اكنون تدبیر چیست، كه ما در رنجیم.

همان ساعت جبرئیل آمد، و این آیت آورد. رسول خدا بر ایشان خواند.
ایشان گفتند: رضینا باللّه و برسوله و بالمؤمنین اولیاء.
گفته اند كه: آن ساعت كه این آیت فرو آمد، یاران همه در نماز بودند، قومى نماز تمام كرده بودند، قومى در ركوع بودند، قومى در سجود، و در میانه درویشى را دید كه در مسجد طواف میكرد، و سؤال میكرد.
رسول خدا او را بخود خواند، گفت "هل اعطاك احد شیئا " هیچ كس هیچ چیز بتو داد؟
گفت: آرى آن جوانمرد كه در نماز است انگشترى سیمین بمن داد.
گفت: در چه حال بود آنكه بتو داد.
گفت: در ركوع بود، اندر نماز اشارت كرد بانگشت، و انگشترى از انگشت وى بیرون كردم. چون بنگرستند على مرتضى بود.
رسول خدا آیت برخواند، و اشارت بوى كرد: وَ یُؤْتُونَ الزَكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ، و برین وجه آیت از روى لفظ اگر چه عام است از روى معنى خاص است، كه مؤمنان را بر عموم گفت، و على بدان مخصوص است...

پی نوشت:
.......
(1).ابوالفضل رشید الدین بن ابی سعید احمد بن محمد بن محمود میبدی / نیمه اوّل قرن ششم هجری میبد یزد /  مهمترین اثر وی تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار/ تألیف تفسیر در اوایل سال ۵۲۰ هجری آغاز و میبدی در آغاز کتاب آورده که تفسیرش در حقیقت شرحی است بر تفسیری که استاد او خواجه عبدالله انصاری (پیر طریقت خویش) ترتیب داده , هست / تفسیرش در سه بخش 1) النوبة الاولی که به معنی آیات به فارسی روان 2) و در نوبه الثانیه به تفسیرآیات بروش معمول مفسران ودر 3) نوبه الثالثه بتفسیر خاص آیات که مستقیما بایستی از نوشته های خواجه عبدا... انصاری گرفته باشد میپردازد چنانکه خود هم معترف میباشد که شرحی بر تفسیر انجناب نوشته است . بخش سوم تفسیر ایات بسیار خواندنی و با ذوق عارفانه ای قرین است. ما نیز در تارنمای خویش همه این تفسیر را ضمن مطالعه بجهت استفاده مخاطبین محترم مدتی است که شروع کرده ایم و تاکنون به اواسط سوره مائده هم رسیده ایم که ان شاء ا... خداوند توفیق دهد همه انرا ضمن مطالعه برای استفاده بختیاران , در تارنما هم قرار دهیم . ( محمود )

(2). إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿55﴾
ولى شما تنها خدا و پیامبر اوست و كسانى كه ایمان آورده ‏اند همان كسانى كه نماز برپا مى ‏دارند و در حال ركوع زكات مى ‏دهند (55)  

خرداد 95 . ساری
www.mzare.ir
به تلگرام ما بپیوندید


مطالب مرتبط:
- دوستی و مولا علی (ع)
- حکمتهایی از کلام مولا علی (ع)
. درسهای زندگی از مولا علی (ع)
مولا علی (ع) ؛حیات جان علم است
ارزش علم در نگاه منصوب عزیز غدیر ,مولا علی (ع)
حکمتهایی از منصوب عزیز غدیر ,مولا علی (ع)
مولا علی (ع) منتخب محمد (ص)؛ تا غدیر می ماند!
خوشا بحال زدایندگان غم و غصه
 امام على (ع): خودنمایی شرک است
گریه پیامبر(ص) بر مظلومیت علی(ع)
از نفرین مظلوم - حتی کافر هم - بترسید
عزّت حاصل از ظلم , ذلّت آورد
نزدیکی مرگ و شکست , نتیجه قطعی ظلم بمردم
دنیا از نگاه پیامبر (ص)
بازتاب عمل حاکم در دل مردم
مسجد از کلام مولا علی (ع)
پند مولا علی (ع) به نوف بکالی
بندگان خاص خدا آشکارا پنهانند !
علت دورویی , احساس حقارت
تسلط ظالم بر ظالم , سنت الهی است
برتری دادن دانش از نظر مولا علی(ع)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (16)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (15)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (14)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (13)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (12)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (11)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (10)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (09)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (08)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (07)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (06)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (05)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (04)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (03)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (02)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (01)
نامه امام علی (ع) به محمد بن ابی بکر و اهالی مصر
رفتار و تواضع على (علیه السلام )
على (علیه السلام ) محبوب دل ها
على (علیه السلام ) و اصرار بر اصول
مادام دیالافواى مسیحى و ایرانیان و مولا علی (ع)
اعداد ابجد (اسلام با محمد و ایمان با علی)
مولا علی (ع) و فروتنی
مولا علی (ع) و میراث عمل
چگونگی تعیین میزان قبولی هر کس نزد خدا از نظر مولا علی (ع)
آثار وضعی گناه بخصوص ظلم و ستم از نگاه امام صادق (ع)
تا غدیر با مولا علی (ع)
جـان عالــم بـه فـــدای تــو علـــی (ع)
قریب غریبستان غدیر , مولا علی (ع)
مولا علی(ع) یاور و غمخوار پیامبر(ص)
مولا علی (ع) ریسمان محکم الهی
مناظره با ابوحنیفه درباره فضیلت مولا علی (ع)
شکوه فاطمه (س) در حضور مولا علی(ع) بعد از خطبه فدکیه
درد دل مولا علی(ع) در فراق فاطمه (س)
حشر محبان علی با علـی , حشر غلامان عمر با عمر
عشقم و امیرم آقا حسین بن علی است
حکمت هایی از کلام امام علی(ع)
مناجات امیرالمومنین علی (ع) در مسجد کوفه
مدیحه مرد دو عالم مولا علی از قاسم کاهی
ذلت و عزت در نگاه مولا علی (ع)
خطبه شقشقیّه حضرت امیرالمومنین علی علیه السَّلام
علییا علی مرتضی ( عید غدیر عید ولایت و جانشینی مولا علی مبارک )
احادیث نبوى در باره على علیه السلام ( وصی نبی )
حال خونین دلی سترگ در .... یا علی جان !
شش (6) توصیه از پیامبر اکرم (ص) به مولا علی (ع)
مدیر نمونه و خوب در دولت یعنی علی راسی و عینی !
از علی آموز اخلاص عمل(روز پدر - روز میلاد علی مرتضا ع مبارک )
مولا علی علیه السلام و راز سر بمهر و نهفته مرگ
دستخط منسوب به حضرت علی(ع) + عکس
دانلود نرم افزار قضاوتهای شگفت انگیز حضرت علی(ع)
امام علی (ع) از دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان
وصایای فاروق اعظم امیرالمومنین علی (ع) به فرزندش محمد حنفیه
علی ای همای رحمت ...
عبدالکریم علی احمد الفخراوی شهید ایرانی انقلاب بحرین
آیات نازله در باره على علیه السلام
امام علی(ع) مردم سه دسته اند !
امام علی(ع)و مصرف كردن مال
مولا علی (ع) و راویان حدیث
رفع مصیبت و بلا با شاد کردن مردم

مطالب اخیر وبلاگ :
هم آوایی مفسران درباره حضرت زهرا (س)
دوستی و مولا علی (ع)
تفسیر سوره مائده 12 (207)
تفسیر سوره مائده 11 (206)
رقّت قلب
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفاوت عرفان شیعی با دیگر مكتب‏ها
دوستی در بیان مولا علی (ع)
تاثیر موسیقی در قرب عارفانه !
تأثیر موسیقی بر روان آدمی
زندگی یک فرد همانند زندگی همه
تا خود چه رفت در ازل !
داستان هابیل و قابیل
مراتبی از شهود برای افراد عادی
جایگاه عرفان در قرآن
دوستی در کلام مولا علی (ع)
تفسیر سوره مائده 09 (204)
معنی سلام در آیه 16 مائده
فرق بین امت محمد(ص) و موسی(ع)
تفسیر سوره مائده 08 (203)
انسان رمضان + دانلود متن صوتی
مقصود از شدت بر کفار
ادعای بیهوده یهود و نصاری
بیشترین دعای حضرت رسول (ص)
تفسیر سوره مائده 07 (202)
قرآن نور است و مصطفی (ص) هم
غزل مرحوم امام خمینی (ره)
کیفیت قبض روح حضرت موسی (ع)
بیست نام پیامبر (ص) در قرآن
تفسیر سوره مائده 06 (201)
گنج مکشوف الهی
حجت وجود حق
سود حسود
ریزبینان واقف !
با کمال تاسف بعضیها دوست دارند ... بشوند!
آزمون دوستی
بازنده چه کسی است ؟!
دوستان را بیازمای آنگاه پیوند کن !
منافق ؛ دشمن متبسم ! ( 04)
موسیقی محلی بوشهری + دانلود صدای شهید یحیایی ( اذان )
صنایع و بدایع ادبی . قسمت دوم
عشق فرمان یا فرمان عشق ؟!!
حجیّت شأن نزول در تفسیر قرآن
اتفاق شیاطین خونخوار
انسان کامل ( 29) رساله چهارم از جلد دوم
چشم پوشی بهترین کار
شأن نزول، فضای نزول و جوّ نزول
فلسفه یا تفلسف
سند جهالت
مزد گناه بویژه خیانت را زود در کاسه ات میگذارند!توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.