ساری,گاه نوشته های محمود زارع:اغلب شما یکزمانی به بحث دو عامل مهم در تربیت یعنی همان  نقش وراثت و آموزش , در شخصیت ثابت آدمی ؛ساری,گاهنوشته های محمود زارع متفطن بوده اید.
فارغ از اینکه ما بخواهیم در این مجال کوتاه ببررسی اینها بپردازیم و ضمن تعیین الویت و پایه ای بودن هر عامل , داوری خویش را اعلام کنیم ؛ صرفا برای نگاهی دوباره بمساله ای که بسیاری از شماها آنرا برای خویش حل شده تلقی نموده اید ؛ تنها به ذکر تمثیلی که مدتی قبل در یکی از متون تاریخی خوانده ام ؛ پرداخته و قصد آن دارم تا با تحریک ذهنی شما چنانچه تغییر نگاهی داده اید , صادقانه آنرا هم برای ما ارسال کنید تا در صورت امکان خود ما هم بزاویه دیگری از این بحث در یک پست دیگری بپردازیم .

ماجرای تمثیل از این قرار بود که روزی بین حاکم سرزمینی با مشاورش مناظره ای در همین خصوص درگرفت که خلاصه ؛ تربیت غالب است یا طبیعت ؟!!

نظر حاکم بر این بود که تربیت بر طبیعت غلبه داشته ؛ در صورتی که مشاورش معتقد بود عاملی که تعیین کننده بوده و غلبه دارد ؛ طبیعت هر موجودیست !

حاکم برای تثبیت رای و نظر خویش بجای سوء استفاده از قدرت حکومتی خویش؛ راه تدبیر در پیش گرفت و بر سبیل عقل رفت و گفت فردا شب برای صرف شام نزد ما حضور بهمرسانید .

وفق هماهنگی ؛ مشاور در وقت معین حاضر و چون زمان صرف شام رسید با تعجب دید که تعدادی گربه با نظم خاصی گرداگرد سفره شمع بدست حضور دارند.

حاکم که تعجب مشاور را دید رو بدو کرد و گفت : خوب توجه کن تا ببینی که این حیوانات بسبب تربیت  ؛ رفتاری شبه انسانی پیدا کرده و تصدیق میکنید که , با گربه های ولگرد بیرون مهمانسرا , بسیار متفاوت شده اند. پس اکنون میتوانی بسهولت بیشتری یقین پیدا کنی که عامل تربیت بر طبیعت غلبه دارد.

مشاور حاکم مدتی بفکر فرو رفت و پس از آن بحاکم گفت یکروز بمن مهت دهید تا فردا شب در همین موقع و همین مکان پاسخی برای شما بیاورم که نظرتان را تغییر دهم. حاکم هم قبول کرد.

شب بعد مشاور برگشت و وضع بهمان هیات و صورت شب قبل بود و گربه ها هم شمع بدست منظم دور سفره برای روشنی بخشیدن به بهره مندان از خوان کرم سطان !

حاکم رو بمشاورش کرد و گفت خوب جواب مجاب کننده شما چه بود که خواستی بیاوری ؟!!
مشاور هم دست در جیب کتش کرد و کیسه کوچکی را درآورد و تعدادی موش داخل آنرا بیرون و رها کرد.

گربه های شمع بدست منظم تربیت شده حاکم , بمحض دیدن موشهای در حال حرکت , شمع ها را بی توجه به مکان و موقعیت آن , بزمین انداخته و در تعقیب موشها بهر سوی می دودیدند بنحوی که نظم مجلس بشکل غیرقابل تحملی بهم خورد .

در این موقع مشاور مدبّر؛ رو بحاکم کرد و گفت : جناب حاکم ! پاسخ بنده این بود و می بینید که تربیت بر طبیعت غالب نخواهد شد . چون می بینید که این حیوانات همان گربه های دست آموز تربیت شده دیشب بودند که .... !

حاکم هم بجای تکبّر و خیره سری در برابر حقیقت ؛ فورا نظر مشاور را تصدیق کرد و مجاب شد !

برای همین است که بسیاری از ادبای ما شبیه به این مفهوم را در ابیات خویش بتناسب گنجانده اند که نمونه های آن زیادست. گرگ زاده عاقبت گرگ شود و ... یکی همانست که گفت :

بی جوهران بتربیت آدم نمیشوند
شبنم ببوی گل نتواند گلاب شد ... !    


این هم حکایتی پایانی :
یکی را از وزرا پسری کودن بود پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مرین را تربیتی میکن مگر که عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نبود، پیش پدرش کس فرستاد که این عاقل نمیشود و مرا دیوانه کرد.

چون بود اصل گوهرى قابل
تربیت را در او اثر باشد
هیچ صیقل نکو نخواهد کرد
آهنی را که بد گهر باشد
خر عیسی گرش به مکه برند
چون بیاید هنوز خر باشد


به تلگرام ما بپیوندید
مطالب اخیر وبلاگ :

جوانمردی با مولا علی تمام است !
توحید عارفان
توحید,سرّ معارف و مایه دین
ما نیز مقصریم !
نكاتی باریكتر از مو !
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
قیامت , همانندی روی ها و دلها
دل گپی بی خود ...
شادم چون تو خواستى نه من !
یک نگاه دیگر به شرک
سلام دزد مگیر و متاع دیو مخواه
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (164)
همسایگان قرآنی !
راز آب !
غیرت معرفت
از کلام مولا امیرالمومنین (ع)
پل و پول (و رابطه مستقیم بین این و آن در دنیا و آخرت)
زخم زبان و اثرات مخرّب آن
زبان سیاست و سیاست زبان
جواب این پرسش هاراتو نمی دانی!
سنی و یا شیعه ؟! مصاحبه با آقای محمود زارع
ابوذر , راستگوترین صحابی
سگ وفادار و عابد بی حیاء
اجتهاد در برابر نص
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (163)
لن ترانی و سه نگاه متفاوت !!
خاندانی که همه وزیر بودند !
هر چیزی به نسبت مقیاس معنی یافته و اندازه میشود
راه بزرگان نارفته , حال بزرگان خواهى ؟!!
سکون مفلس یا حصار روئین افلاس
طیّار بی پر و سیّار بی پا ...
مولوی رافضی !؟!
قاعده و میزان سنجش حاکمان ( لوح گویا )
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (162)
اوصاف انصاف
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (161)
چهار مطلب حکمی
خداوندی که بر مستضعفان آسان میگیرد
غم و غصه و تحمل مصیبت
حالی کنگ گر
پند تکاندهنده آیت زلزال در مصحف مقدس
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (159)
ائمه اثنی عشر
اثر دوست و همنشین بد
معنی تسلیم و رضا !
الخیر فی ما وقع
رابطه غیرمستقیم !
بی مراعات بی مروتست
حفظ مراتب
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.