رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِیعَادَ ﴿194﴾
پروردگارا و آنچه را كه به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده ‏اى به ما عطا كن و ما را روز رستاخیز رسوا مگردان زیرا تو وعده‏ ات را خلاف نمى‏كنى (194)
قرآن.صبر

خداوندا! وعده اى كه خود دادى بسر آر، و درختى كه خود نشاندى ببر آر، چراغى كه خود افروختى روشن دار، مهرى كه بفضل خود دادى آفت ما از آن باز دار،

خداوندا شاد بدانیم كه تو بودى و ما نبودیم، كار تو درگرفتى و ما نگرفتیم، قیمت خود نهادى، رسول خود فرستادى.

خداوندا! تومان برگرفتى و كس نگفت كه بردار، اكنون كه برگرفتى بمگذار! و در سایه لطف مان مى دار! جز بفضل خودمان مسپار!

گر آب دهى نهال خود كاشته
ور پست كنى بنا خود افراشته
من بنده همانم كه تو پنداشته
از دست میفكنم چو برداشته

فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُهُمْ
وفاء وعده است كه مؤمنانرا داده بود كه: ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ، و تحقیق این وفاء وعده آنست كه:

داعى را اجابت داد،
سائل را عطیّت داد،
مجتهد را معونت داد،
شاكر را زیادت داد،
صابر را بصیرت داد،
مطیع را مثوبت داد،
عاصى را اقالت داد،
نادم را رحمت داد،
محبّت را كرامت داد،
مشتاق را دیدار داد.

فرمان آمد كه یا محمد (ص) نومیدى را روى نیست، و كار رهى در پیروزى از سه خصلت بیرون نیست:
گر مطیع است ثواب او آن گه بجا،
گر عاصى است شفاعت تو آن گه بجا،
و هر چه باز ماند رحمت من او را بجا.


گر جرم همه خلق كنم پاك بحل
در مملكتم چه كم شود مشتى گل


فَالَذِینَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أُوذُوا فِی سَبِیلِی وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا

صفت دوستانست، آئین مشتاقان است، قصّه جانبازان است، سرانجام كار عاشقان است،
دل بداده، و جان درباخته، خسته تیر بلا گشته، تیغ قضا جاه و حشمت برانداخته، وز خان و مان آواره.

یكسر همه محواند بدریاء تفكر " لا خان و لا مان " بر خوانده بخود بر همه
گهى سوزند و گدازند! گهى زارند و نالند!
سوز بینند و سوزنده نه! شور بینند و شورنده نه!
درد بینند و درمان نه! وزین عجب تر كه بدرد خویش شادند، و از پى دردى بفریادند.

جانان ندهم ز دست تا جان ندهم
من جان بدهم ز دست و جانان ندهم!
اكنون بارى بنقد دردى دارم
كان درد بصد هزار درمان ندهم!


پیر طریقت گفت:
الهى هر كه ترا جوید او را بنقد رستخیزى باید، یا بتیغ ناكامى او را خون ریزى باید،
عزیز دو گیتى! هر كه قصد درگاه تو كند، روزش چنین است یا بهره این درویش خود چنین است؟!

لَأُكَفِرَنَ عَنْهُمْ سَیِئاتِهِمْ وَ لَأُدْخِلَنَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَهِ
چنان دردى بباید تا چنین مرهمى پدید آید!
طوبى و حسنى و وصل مولى، در جنات مأوى.
قومى را طوبى و نعیم بهشت نوش!
قومى را دیدار و رضاى مولى دست در آغوش!
زبان حال بنده از سر ناز و دلال میگوید:
الهى محنت من بودى، دولت من شدى،
اندوه من بودى، راحت من شدى،
داغ من بودى، چراغ من شدى،
جراحت من بودى، مرهم من شدى.

یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا
این باز مرهمى دیگر است و نواختى دیگر!
نداء فضیلت، و خطاب كرامت، و رهى را گواهى دادن بایمان و طاعت.
اصْبِرُوا خطاب با نفس است، صابِرُوا با دل است ؛ " رابطوا" با جان است.

نفس را میگوید: بر طاعت و خدمت صبر كن.
دل را میگوید: بر بلا و شدّت صبر كن.
جان را میگوید: با سوز شوق و درد مهر صبر كن،
و اللَه هو الصّبور.

ازین زندان اگر خواهى كه چون یوسف برون آیى
بدرد دورى یوسف صبورى چون زلیخا كن


و قیل اصبروا فى اللَه، و صابروا باللَه، و رابطوا مع اللَه.
الصّبر فى اللَه صبر عابدان است در مقام خدمت بر امید ثواب.
الصّبر باللَه صبر عارفان است در مقام حرمت بر آرزوى وصال.
الصّبر مع اللَه صبر محبّان است در حال مشاهدت در وقت تجلّى، دیده در نظاره نگران، و دل در دیده حیران، و جان از دست مهر بفغان.

پیر طریقت گفت:
الهى! همگان در فراق میسوزند، و محبّ در دیدار!
چون دوست دیده ور گشت محبّ را با صبر و قرار چه كار؟!

وَ اتَقُوا اللَهَ
تقوى درختیست كه بیخ آن در زمین وفا، شاخ آن بر هواء رضا، آب آن از چشمه صفا،
نه گرماى پشیمانى بآن رسد نه سرماى سیرى، نه باد دورى، نه آفت پراكندگى!
میوه آرد میوه پیروزى، فلاح ابدى، و صلاح سرمدى، نعیم باقى، و ملك جاودانى.
اینست كه ربّ العالمین گفت: وَ اتَقُوا اللَهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ.

قال النّبی (ص) علیك بتقوى اللَه فانّه جماع كلّ خیر، و علیك بالجهاد فانّه رهبانیّة المسلم، و علیك بذكر اللَه، فانّه نور لك.

از كشف الأسرار و عُدة الأبرار

به تلگرام ما بپیوندیدلینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari
مطالبی دیگر :
- تا كى آواز آید كه بیامرزیدیم مندیش !
- خداوندا !چه بود كه یك بار خود خوانى ؟!
- ظالمین نهایتا رسوا و بی یاور شده و در خذلان خواهند افتاد!
- ذاكران
- جز وى خداوند نیست و  الهه زمینی هم نگیرید !
- همه مردنى اند و او زنده پاینده
- این قصه سربسته , روزى برگشایند !
- تلخی تحمل جفای خلق
- زنده واقعی نزد خداست
- اگر خدا یاری کند ... !
- معانی ظلم در قرآن کریم
- اى مهتر كائنات! اى محمد (ص) نامت تا ابد جاودان
- قیمت هر كسى چیست ؟!
- محمد (ص) و خدای محمد (ص) !
- خوشبختان بسرعت بسمت مغفرت خدا میروند
- روزگار قدرت بین مردم دست بدست میگردد!
- تو بخواه خدا می بخشد !
- دوستان خدا خوار نمیشوند !
- دنیا و آنچه در آنست همه بادست
- انواع هدایت در قرآن کریم
- آیت خاص فضیلت محمد (ص)
- عزیز هم شکوه میکند !!
- اصحاب مباهله پنج+یک (فخر جبرئیل بعضویت در اهل البیت)
- دلمشغوی و ذکر مدام, شرط دوستی
- دوستی , نسبت و تبعیت !
- هیچ در اندیشه ی که چون بود حال ما روز رستاخیز ؟!
- آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم غاصب است و بیخبر)
- قیامت , همانندی روی ها و دلها
- دوستان خدا محزون نباشند
- حکایت درویشان خدا
- هدایت فقط کار خداست و در این امر شریک نمیخواهد
- حکمت , حقیقت و ثمره آن
- ترفندهای مشتاقان گفتگو با محبوب
- قبله های خلق !
- الله و اولیاء الله
- خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
- مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
دیده برای دیدن دوست است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
ذکر و اقسام آن
حرم ظاهر و حرم باطن !
بنده و ارباب !
حج عوام و حج خواص
دری بگشا تا دری بگشاید
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
آزمون سخت دوستی خلیل الله
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)

التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)

شرح دو بیت از مثنوی (لاهیجی)
آیین رهروان در سیر و سلوک (1)
آیین رهروان در سیر و سلوک (2)
آیین رهروان در سیر و سلوک (3)
آیین رهروان در سیر و سلوک (4)
آیین رهروان در سیر و سلوک (5)
آیین رهروان در سیر و سلوک (6)
آیین رهروان در سیر و سلوک (7)

آیین رهروان در سیر و سلوک (8)
آیین رهروان در سیر و سلوک (9)

آیین رهروان در سیر و سلوک (10)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (2)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (1)
... السائر الحائر (1)
... السائر الحائر (2)
... السائر الحائر (3)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (01)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (02)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
... شرح اصطلاحات عرفانی
... بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )

... انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
...  درون پیمایی (01)
...  انسان کم نیست ... !
... اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06 )
... شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )
رساله در سفر مجدالدین بغدادی
شرحی بر گلشن راز لاهیجی (7)
شرح رساله معرفت‏ نجم الدین ‏(9)
مطالب اخیر وبلاگ :
خداوندا !چه بود كه یك بار خود خوانى ؟!
ظالمین نهایتا رسوا و بی یاور شده و در خذلان خواهند افتاد!
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (151)
خیر در نیوشیدن است
ذاكران
جز وى خداوند نیست و الهه زمینی هم نگیرید !
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
همه مردنى اند و او زنده پاینده
مرگ و انسان بزرگتر از آن
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (149)
این قصه سربسته , روزى برگشایند !
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
تلخی تحمل جفای خلق
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
چاپلوس و مستقل
وضعیت بد بعدی بعید از رحمت خدا
من هستم من با من هستم تو نمیسازد !
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (148)
زنده واقعی نزد خداست
کدام خطرناکترند؟ اسراییل یا بانکهای ایران؟!!
رخصت شرط رفعت است ...
مسئولین و پیشگاه عدل الهی و گریه وحشت حتی هارون !!!
زحمت شهوت
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (147)
اگر خدا یاری کند ... !
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
عقوبت قضاوت
همزه و لمزه های انتخاباتی!
معانی ظلم در قرآن کریم
آتش و آتش افروز (2)
شعر اربعین از حاج آقا رنجبر تیلکی
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (146)
اى مهتر كائنات! اى محمد (ص) نامت تا ابد جاودان
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
بهترین عطیًه !
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
عواقب قوالب (زنجیره شیطانی)
راه آشتی باز بگذار !
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
قیمت هر كسى چیست ؟!
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
ده کار به ده کس نمی آید !
جامعه با دروغ می پاشد + دانلود
عشق و آفرینش ( همه چی زیر سر عشق است )!
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (144)
همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد
محمد (ص) و خدای محمد (ص) !
چه چیزی را بعد از چه چیز می خواهیم؟
زندگی دنیاوی جز خوابی و خیالی بیش نیست

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.