قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُواْ فِی الأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِینَ ﴿137﴾
قطعا پیش از شما سنتهایى [بوده و] سپرى شده است پس در زمین بگردید و بنگرید كه فرجام تكذیب‏ كنندگان چگونه بوده است .
قرآن
النوبة الاولى
قوله تعالى:
قَدْ خَلَتْ گذشت و بود،
مِنْ قَبْلِكُمْ پیش از شما،
سُنَنٌ نهادهاى روزگار،
فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ بروید در زمین و بر رسید،
فَانْظُروا بنگرید و برسید،
كَیْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِبِینَ (137) ( چون بود سرانجام ایشان كه پیغامهاى من دروغ شمردند، و رسانندگان مرا استوار نگرفتند.

هذا بَیانٌ لِلنَاسِ این بیان كردن و پیدا آوردنى است مردمان را،
وَ هُدىً و راه نمونى،
وَمَوْعِظَةٌ و پندى،
لِلْمُتَقِینَ ( 138 ) پرهیزگاران را.

وَ لا تَهِنُوا و سست مگردید،
وَ لا تَحْزَنُوا و اندوهگین مبید،
وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ و شما آخر برترید و غالب آیید،
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ( 139 ) - چنین كنید و چنین دانید- اگر گرویدگانید.

إِنْ یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ اگر بشما رسید امروز خستگى،
فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ رسید بآن قوم،
قَرْحٌ مِثْلُهُ خستگى هم چنان كه بشما رسید،
وَ تِلْكَ الْأَیَامُ و این روزگار آنست،
نُداوِلُها بَیْنَ النَاسِ كه میگردانیم آن را میان مردمان بر دول.
وَ لِیَعْلَمَ اللَهُ الَذِینَ آمَنُوا و تا خداى بیند كه مؤمنان براستى و درستى كه اند،
وَ یَتَخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ و تا از شما گروهى شهیدان كند،
وَ اللَهُ لا یُحِبُ الظَالِمِینَ ( 141 ) و خداى دوست ندارد كافران و ستمكاران را.

وَ لِیُمَحِصَ اللَهُ الَذِینَ آمَنُوا و تا پاك كند و بشوید مؤمنان را بآنچه بایشان رسید،
وَ یَمْحَقَ الْكافِرِینَ ( 141 ) و ناچیز و تباه كند كافران را.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ پنداشتید كه در بهشت شوید،
وَ لَمَا یَعْلَمِ اللَهُ و نیز بندید اللَه،
الَذِینَ جاهَدُوا مِنْكُمْ ایشان را كه باز كوشند بتن و مال با دشمنان وى از شما كه اند؟
وَ یَعْلَمَ الصَابِرِینَ ( 142 ) و بندید كه شكیبایان از شما كه اند؟

وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ و شما بآرزو میخواستید مرگ بر شهادت،
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ پیش از آنچه دیدید در احد،
فَقَدْ رَأَیْتُمُوهُ آن گه آنچه میخواستید دیدید،
وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ( 143) و بچشم خود فرا آرزوى خود مینگرید.


النوبة الثانیة
قوله تعالى: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ
این افتتاحى دیگر است ذكر قصّه وقعه احد را، و تعزیت است دلهاى مؤمنان را. میگوید: پیش از شما در جهان سنّتها بود، یعنى: سنن الأیّام فى تداولها، عادتها و خویهاى روزگار در حال گردى و روزگردى میان جهانیان، بنیك و بد، گاه شادى و گاه اندوه، گاه راحت و گاه محنت، گاه آسانى و گاه شدّت. و اگر خواهى اضافت سنّت به اللَه برى، یعنى سنن اللَه فى خلقه.

میگوید: پیش از شما بود در جهان سنّتها و نهادهاى اللَه در كار راندن میان جهانیان، گاه آزمودن اهل حق بدولت اهل باطل، و دولت بازگردانیدن از اهل باطل با اهل حق، و آخر بعاقبت پیروزى اهل حق بر اهل باطل.

فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ بروید در زمین و در سرانجام كار بیگانگان نگرید كه ایشان را چون زمان دادیم و فرو گذاشتیم! و آن گه بعاقبت چون كشتیم و بیفكندیم! و اهل حق را نصرت دادیم.

شكستگان روز احد را میگوید كه: با شما همان كنیم، كافران را فرو گذاریم تا زمان ایشان برسد. آن گه بعاقبت ایشان را هلاك كنیم و مصطفى (ص) و مؤمنان را نصرت دهیم.

هذا بَیانٌ لِلنَاسِ
میگوید: این قصّه كه رفت و این شرح كه دادیم درین آیت عبرت نمودنى است مردمان را و تعزیت كردن، و دلها را آرام دادن، و از عواقب نشان دادن. و اگر خواهى " هذا" اشارت به قرآن نهى. و متّقیان در آخر آیت متّقیان امت محمد (ص) اند على الخصوص. یعنى كه این قرآن ایشان را روشنایى است و راه نمونى، بیان من العمایة، و هدى من الضّلالة، و موعظة من الجهالة لامّة محمّد خاصّة.

وَ لا تَهِنُوا
فرا مقاتلان روز احد میگوید: پشت مدهید و از دست فرو میفتید و از آنچه بر شما رفت از هزیمت و مصیبت اندوهگن مبید. آن روز هفتاد مرد از انصار كشته شدند و پنج مرد از مهاجرین. یكى حمزة بن عبد المطلب، دوم مصعب بن عمیر صاحب رایت رسول خدا (ص)، سوم عبد اللَه بن جحش ابن عمّة رسول اللَه، چهارم عثمان بن شماس، پنجم سعد مولى عتبه. و هفتاد مرد دیگر را مجروح كردند، ازیشان یكى على بن ابى طالب (ع) بود. بر وى شصت و اند جراحت بود.

فجعل رسول اللَه یمسحها و هى تلتئم باذن اللَه كأن لم تكن. و قتادة بن نعمان را ضربتى بر چشم آمد، چشمش از چشمخانه بیرون افتاد رسول خدا (ص) آن دیده بر جاى خویش نهاد، فعادت كاحسن ما كانت.

ربّ العالمین بر سبیل تسلیت و تعزیت میگوید: اندوهگن مبید باین قتل و جرح كه بر شما رفت، وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ كه بآخر سرانجام شما دارید، و شما برتر آئید، و پیروزى شما بینید.

ابن عباس گفت: چون هزیمت بر مسلمانان افتاد، اصحاب رسول (ص) بشعبى گریختند، خالد بن ولید با لشكر مشركان خواست كه بر بالاى ایشان افتد تا بر ایشان غلبت كند، مصطفى (ص) دعا كرد:
بار خدایا اینان بر ما مسلط مكن و بر ما یارى ایشان مده، ما را جز تو پناه نیست، و بى تو ما را قوّت و داشت نیست.
بار خدایا! درین شهر همین گروه اند كه ترا به یگانگى گواهى میدهند و ترا میپرستند، ایشان را بدست دشمن مده.
پس ربّ العالمین دعاء وى اجابت كرد و این آیت فرو فرستاد: وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ضعیف و بد دل مشوید و از جنگ دشمن باز پس منشینید، و خود را عاجز وار میفكنید.

پس نفرى مسلمانان تیراندازان پیش از مشركان با كوه افتادند بر بالاء كافران تا بریشان غلبه كردند. این است كه ربّ العالمین گفت: وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ یعنى: اذ كنتم مؤمنین.

قوله: إِنْ یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ
قراءت حمزه و على و بو بكر بضمّ قاف است.
و قرح و قرح دو لغت است چون ضعف و ضعف، شهد و شهد فراء گفت: چون بفتح گویى عین جراحت است و چون بضمّ گویى أ لم جراحت است.
و گفته اند: بضمّ اسم است، و بفتح مصدر. و معنى قرح در اصل خلوص است، و منه القریحة خالص الطّبیعة. و ماء قراح: خالص من الكدر، و القراح من الأرض: خالص الطّین، و رجل قرحان: اذا لم یصبه جدرىّ و لا حصبة. پس جراحت را بدان قرح گویند، لخلوص الألم الى نفس صاحبها.

إِنْ یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ
این باز تعزیتى دیگر است مؤمنان را در وقعه احد.
میگوید: اگر بشما جراحتها رسید روز احد، كفّار قریش را روز بدر مثل آن رسید. اگر امسال در احد از شما قومى كشته شدند، پارسال ازیشان هم در بدر قومى كشته شدند.

همانست كه جاى دیگر گفت: إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَهُمْ یَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ. و جاى دیگر گفت أَ وَ لَمَا أَصابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَیْها.

این بآنست كه ربّ العالمین روزگار میگرداند میان مردم بر دول: یك روز دولت آن را و یك روز این را.
فذلك قوله عفیزوّ مو جعل لّینا و یوم لنا فیوما نساء و یوما نسرّ : وَ تِلْكَ الْأَیَامُ نُداوِلُها بَیْنَ النَاسِ.

.........
قتیبى گفت: خداى را دو علم است: یكى پیش از كار، و دیگرى پس از كار. داند كه چه خواهد بود پیش از بود آن خبر، و داند كه چه بود پس بود آن خبر. و گفت كه: این علم دوم معنى آن دیدار است، و آن در قرآن جایها است. و عرب از رؤیت بعلم و از علم برؤیت كنایت كنند، چنان كه گفت عزّ و علا: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ و أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَذِینَ خَرَجُوا و امثال این فراوانست.

وَ یَتَخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ میگوید: تا از شما گواهان گیرد خویشتن را، و شما یكدیگر را، تا گواه شوید بر آن كس كه جان بذل كرد از بهر خداى و آن كس كه جان خود بذل كرد در خلاف خداى.

و گفته اند: شهداء اینجا شهیدانند سمّوا بذلك لأنّهم عاینوا ثوابهم و شهدوا فى مكانهم
و این بآن گفت كه مسلمانان میگفتند: اگر ما را روزى بود چون روز بدر در آن روز با كافران قتال كنیم، و از خدا شهادت خواهیم. ربّ العالمین گفت: روز احد كه كافران را دولت دادیم نه از دوستى ایشان بود وَ اللَهُ لا یُحِبُ الظَالِمِینَ اى الكافرین، لكن از بهر آن بود كه مسلمانان شهادت میخواستند، و نیز خداى خواست كه مؤمنان را بآن رنجها و مصیبت ها كه آن روز بایشان رسید، و صبر كردند، ایشان را از گناهان پاك گرداند و صافى و هنرى و قوّت و شوكت كافران را ناچیز و ناپیدا كند و تباه، این است كه ربّ العالمین گفت: وَ لِیُمَحِصَ اللَهُ الَذِینَ آمَنُوا وَ یَمْحَقَ الْكافِرِینَ التّمحیص التّنقیة و التّخلیص، و المحق النّقص و الهلاك.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ این " ام " در قرآن جایها است، و در موضع استفهام است. یعنى أ حسبتم؟.
و گفته اند كه: در موضع " بل " است. و " لَمَا یَعْلَمِ " بمعنى لم یعلم است. و لمّا بمعنى لم در قرآن فراوان است. و علم درین آیت بهر دو جایگه بمعنى رؤیت است. و این نصب كه در وَ یَعْلَمَ است، نصب على الصّرف است. ربّ العالمین درین آیت بیان كرد كه مؤمنان در راه خدا مقاسات بلا كشند، و رنجها احتمال كنند. و این بجواب آن منافقان آمد كه روز احد فرا مؤمنان گفتند : لم تقتلون انفسكم و تهلكون اموالكم فانّ محمّدا لو كان نبیّا لم یسلّط علیه القتل فقال المؤمنون: بلى! من قتل منّا دخل الجنّة. فقال المنافقون لم تمنّون انفسكم الباطل، فأنزل اللَه عزّ و جلّ: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ الآیة.

وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ
سیاق این آیت عتاب مؤمنانست. میگوید: از پارسال و ازگه كه شرف شهیدان بدر شنیدید همه روز شهادت بآرزو میخواستید و میگفتید با پیغمبر كه: اگر ما را وقعه اى چون وقعه بدر بود، بینى كه ما چون جنگ كنیم تا در راه حق شهید شویم ؟! " فَقَدْ رَأَیْتُمُوهُ " اینك روز احد بدیدید، آنچه میخواستید. وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ و بچشم سر در محمد (ص) نگریستید، و در آن قتل و قتال كه آنجا رفت، و با این همه بهزیمت شدید، و روى از دشمن بر گردانیدید. اكنون حكم مسلمانان در قتال كفّار آنست كه: چون در صف قتال بایستند روى از دشمن بنگردانند و بهزیمت نشوند و شكستگى بر مسلمانان نیارند كه این حرام است و از جمله كبائر، ما دام كه لشكر كفّار دو بار چندان كه لشكر مسلمانان، بیش نباشند.

ابن عباس ازین جا گفت : من فرّ من اثنین فقد فرّ، و من فرّ من ثلاثة لم یفرّ.
و هو المشار الیه بقوله تعالى: إِذا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا. پس اگر عدد دشمن دو بار چندان كه عدد مسلمانان، بیش بود، گریختن و قتال بگذاشتن رواست و ایشان در آن معذور، لقوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ.النوبة الثالثة
قوله تعالى: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا اى اعتبروا و انظروا كیف فعلنا بمن والى، و كیف انتقمنا ممّن عادى.
میگوید درنگرید بندگان من! عبرت گیرید رهیگان من! پند پذیرید دوستان من!
دیده بصائر برگمارید، نظر عبرت و فكرت بكار دارید، تا ببینید لطف من با دوستان من و قهر من بر دشمنان من. آن لطف اثر فضل ماست، و این قهر نشان عدل ماست، ار فضل كنیم سزاست، ور عدل كنیم رواست كه خداوندى و پادشاهى بحقیقت ما راست.

اثر فضل ما بود كه آدم صفى را بر كشیدیم و بنواختیم، و بى سابقه طاعت با وى كرامتها كردیم و علم دادیم و مسجود فرشتگان كردیم، و بجوار خود بحظیره قدس رسانیدیم آن گه آن زلّت كه از وى برفت ازو درگذاشتیم، و عذر بنهادیم، و رقم اصطفائیّت و اجتبائیّت كشیدیم، كه " ثمّ اجتباه ربّه، فتاب علیه و هدى " نشان عدل ما بود .
 
كه ابلیس نومید را براندیم، و مهجور مملكت كردیم، و بآن سر فرازى كه كرد و كبر كه آورد عبادت چندین هزار ساله بباد بردادیم، و این رقم كفر بر وى كشیدیم كه: وَ كانَ مِنَ الْكافِرِینَ.

اثر فضل ما بود كه نوح را از دست دشمن و زخم ایشان برهاندیم، و از بهر وى كشتى ساختیم، تا از عذاب طوفان ایمن كردیم.

نشان عدل ما بود كه قوم نوح را یكبارگى بآب بكشتیم، و بسیط زمین را از نجاست كفر ایشان بشستیم.

اثر فضل ما بود كه ابراهیم را بدوست خود گرفتیم و پدر پیغامبران و پیشواى ملت خود كردیم، و آتش بر وى بوستان چون گلستان كردیم.

و نشان عدل ما بود كه نمرود طاغى را از درگاه خود براندیم، و چون خواست كه قربان كند از بهر ما دست ردّ بسینه وى باز نهادیم و نپذیرفتیم، و بآن سركشى و جبّارى كه بود بدست پشه اى هلاك كردیم.

اثر فضل ما بود كه موسى كلیم را با پشمینه اى و عصائى بخود نزدیك كردیم، بكوه طور برآوردیم و همراز خود كردیم.

نشان عدل ما بود كه فرعون بى عون را از تخت و تاج در ربودیم و او را و جمله قبطیان را بآب بكشتیم، و خانها و زیورهاى ایشان رایگان به بنى اسرائیل سپردیم.

اثر فضل ما بود كه صدر دولت یتیم بوطالب از هفت آسمان برگذاشتیم، و مقام محمود و عرش عظیم منزلگاه وى كردیم، و لقاء و رضاء خود و شفاعت امّت تحفه وى ساختیم.

نشان عدل ما بود كه عقبة و عتبة و امیة و شیبة و ولید مغیرة و ابو جهل پر جهل را و جمله صنادید قریش را به اسفل السّافلین فرو بردیم، و ظلمت كفر ایشان با طىّ ادبار خود بردیم، و نقاب تعزّز از چهره
جمال اسلام فرو گشادیم، و بسیط زمین بجمال شرع نبوى و رسالت. محمد (ص) عربى بیاراستیم و بپرداختیم، و این ندا در عالم دردادیم: وَ قُلْ جاءَ الْحَقُ وَ زَهَقَ الْباطِلُ.

..................
هذا بَیانٌ لِلنَاسِ
بر بساط خداى پاى افشار میگوید: آنچه كردیم از كرامت و اهانت، و آنچه نمودیم از نواخت و سیاست، بآن كردیم تا بدان مردمان عبرت گیرند، و دانایان پند پذیرند، و زیركان دریابند، و هوشیاران در هوشیارى بیفزایند، غافلان از غفلت باز گردند، گهى در قهر و عدل اللَه نگرند، از هلاك متمرّدان و خسران اهل طغیان براندیشند، و از بیم چون نمك در آب بگدازند.

گه در فضل و لطف اللَه نگرند، نواخت پیغامبران و كرامت دوستان یاد كنند، چون گل بر بار بشكفند. خدا را گه چنان پرستند و گه چنین.

ربّ العالمین از مؤمنان این تردّد و اختلاف حال در پرستگارى و طاعت دارى بپسندید و ایشان را در آن بستود، گفت: یَدْعُونَ رَبَهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً
جاى دیگر گفت: یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً.

وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ
میگوید، هیچ اندوه مدارید، و هیچ غم مخورید، و خود را خوار و حقیر مشمرید كه برترى و مهترى خود شما را سزد، كه عهد من دارید، و بیاد من نازید، و بضمان من تكیه دارید، و برحمت من آسایش. و زبان حال بنده از سر ناز و دلال این ترنّم میكند:

جز خداوند مفرماى كه خوانند مرا
سزد این نام كسى را كه غلام تو بود


پیر طریقت در مناجات گفت:
الهى چه غم دارد او كه ترا دارد؟
كرا شاید او كه ترا نشاید؟
آزاد آن نفس كه بیاد تو یازان، و آباد آن دل كه بمهر تو نازان، و شاد آن كس كه با تو در پیمان.

از غیر جدا شدن سر میدانست
كار آن دارد كه با تو در پیمانستادامه دارد ...
 گل
مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد


سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (121)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (122)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (123)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (124)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (126)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (127)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (128)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (129)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (131)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (132)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (133)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (134)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (136)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (137)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (138)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (139)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (141)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (142)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (143)
مطالب اخیر وبلاگ :
رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(01)
روزگار قدرت بین مردم دست بدست میگردد!
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (142)
تو بخواه خدا می بخشد !
رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(02)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (141)
دوستان خدا خوار نمیشوند !
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
دنیا و آنچه در آنست همه بادست
دلیل حبس یوسف پاکی اش بود
سخنان امام علی(ع) درباره کوفیان
وصیت نامه ی حضرت خدا
نوحه لری برار بی سرم (رضا نقاش)+دانلود
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
زیادی عمر با نیکی به پدر و مادر
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (139)
برای اسلام و مقتضیات زمان (چرا دیگر مطهری نداریم!)
حرمت پدر و مادر از نظر معصومین(ع)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (138)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (137)
تقوا , همبستگی و اعتصام بحبل الله
كسی را به افراط مَسِتای ...
پدر و مادر در بیان معصومین (ع)
الهی گفتی مکن و بر آن داشتی
احساس مالکیت و موفقیت
سید حسن نصرالله و مسئولیت پذیری
بعد از خدا بلافاصله پدر و مادر !
برگه مرگ !
ارزش اولیاء در کلام اولیای خدا
آنسوی چهره ها ( 01 )
شب وصال (شجریان) + دانلود
یاد ایام شجریان + دانلود
در خیال (شجریان)+دانلود
کجا روند که یار از تو خوبتر گیرند !
گفتگو آیین درویشی نبود
جانا به غریبستان چندین به چه می‌مانی
ارزش پدر و مادر در نزد اولیای خدا
خدا رحیم است
احترام به پدر و مادر
امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را
غم غفلت + دانلود
دل حرم خداست ...
نوحه لری ای روله (رضا نقاش)+دانلود
(خطورات) خدا می بیند و ...
ناموزونی !
نوحه لری ای کفتر قشنگم (رضا نقاش)+دانلود
زایش و نگهداری داعش !
رضای خدا یا رضایت خلق
بی تشویش مرگ
نوحه لری افق غرق خونه (رضا نقاش)+دانلودتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.