قوله تعالى قُلِ اللَهُمَ مالِكَ الْمُلْكِ.
بزرگست و بزرگوار، خداوند كردگار، مهربان وفادار،
بار خداى همه بار خدایان، و پادشاه همه پادشاهان، نوازنده رهیگان، راه نماى ایشان.
قُلِ اللَهُمَ مالِكَ الْمُلْكِ

دانست كه ایشان بسزاء ثناى او نرسند و حق او نشناسند، و قدر عظمت او ندانند، بمهربانى و كرم خود ایشان را گرامى كرد و بنواخت، و بآن ثناء خود خود كرد آن گه با نام ایشان كرد، و ایشان را در آن بستود و نیك مردان كرد،
و گفت: اى بندگان و رهیگان !
مرا همان گوئید كه من خود را گفتم، گوئید
یا مالك الملك! اى پادشاه بر پادشاهى و پادشاهان!
اى آفریننده جهان!،
اى یگانه یكتا از ازل تا جاودان!
اى یگانه یكتا در نام و نشان!
اى سازنده كار كارسازندگان!
اى بسر برنده كار بندگان بى بندگان!

خداوندا، ستوده خودى بى ستاینده!
خداوندا تمام قدرى نه كاهنده نه افزاینده!
خداوندا، بزرگ عزتى بى پرستش بنده!
پادشاهى ترا انداز نیست، و كس با تو در پادشاهى انباز نیست!
كه خود بكست نیاز نیست: تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشاءُ

یكى را بركشى و بنوازى، و یكى را بكشى و بیندازى،
یكى را بانس خود آرام دهى و او را غم عشق خود سرمایه دهى، تا بى غم عشق تو آسایش دل و آرام جانش نبود،

تا جان دارم غم ترا غمخوارم
بى جان غم عشق تو بكس نسپارم


یكى با رضوان در ناز و نعم جنت، یكى با مالك در زندان وحشت و نقمت،
یكى بر بساط بسط بر تخت ولایت منتظر رؤیت، یكى در چاه بشریّت با خوارى و با مذلت.
آن صاحب ولایت بزبان شادى از دولت وصال خود خبر میدهد:

كنون كه با تو بهم صحبت اوفتاد مرا
دعا كنم كه وصالت خجسته باد مرا


و آن بیچاره كشته مذلت بزبان مهجورى از سر حرمان خویش این ترنم میكند:

باىّ نواحى الارض ابغى وصالكم
و انتم ملوك ما لمقصدكم نحو
حال دل خود ترا نمودیم و شدیم
بر درد دل اندوه فزودیم و شدیم


وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشاءُ آن كس كه این سیاست و پادشاهى بر نفس امّاره از وى دریغ دارند، سلطان هوا بر وى مستولى شود، راست حال وى چنان باشد كه رب العالمین گفت:
أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَخَذَ إِلهَهُ، هَواهُ آن را كه پادشاهى ظاهر بوى دهند و آن گه اسیر هوى و شهوت خویش شود، او را از پادشاهى بحقیقت چه نصیب بود؟
امیر المؤمنین على علیه السلام بجماعتى درویشان گذر كرد آن هیبت دیدار ایشان بر وى تافت، گفت :
" ملوك تحت الخمار" اگر هیچكس بحقیقت درین دنیا پادشاه است، جز این درویشان نباشند كه هواء نفس خود زیر قدم آوردند، تا از همه فتنها بر آسودند. آن پادشاهان ظاهر كه اسیر هواء خودند هر كجا پى زنند از آن جا گرد برآرند. إِنَ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَةَ أَهْلِها أَذِلَةً.

و این پادشاهان طریقت هر كجا گذر كنند سنگ ریز آن مروارید شود و خاك آن مشك و عبیر گردد.
خاكى كه بران پاى نهى مشك و عبیرست
تختى كه برو تكیه كنى عود مطرّاست

آن را كه در لباس خلقان مقامش دارالملك عزّت بود، و اعلى علّیّین، او را از خلقان چه زیان؟
و آن را كه از تخت ملك بربایند و بسجین رانند أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً او را از آن مملكت چه سود؟

لا یَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ حقیقت ایمان بنده و غایت روش وى در راه توحید سر بدوستى خداى باز نهد. و حقیقت دوستى موافقت است، یعنى كه با دوست وى دوست باش، و با دشمن وى دشمن. اشارت صاحب شرع این است " اوثق عرى الایمان الحبّ فى اللَه و البغض فى اللَه "

در آثار بیارند كه: رب العالمین به پیغامبرى از پیغامبران پیشینه وحى فرستاد كه بندگانم را بگوى كه درین دنیا زهد پیش گرفتید، تا راحت خویش تعجیل كنید و از رنج دنیا بر آسائید. و بیرون از زهد طاعتى و عبادتى كه كردید، بآن عزّ خود و نیكنامى خویش جستید، اكنون بنگرید كه براى من چه كردید؟
هرگز دوستان مرا دوست داشتید؟
یا با دشمنان من دشمنى گرفتید؟
همانست كه با عیسى (ع) گفت:
یا عیسى اگر عبادت آسمانیان و زمینیان در راه دین با تو همراه باشد و آن گه در آن دوستى دوستان من، و دشمنى با دشمنان من نبود، آن عبادت ترا بكار نیاید و هیچ سود ندارد.
از كشف الأسرار و عُدة الأبرارمطالبی دیگر :
- هیچ در اندیشه ی که چون بود حال ما روز رستاخیز ؟!
- آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم غاصب است و بیخبر)
- قیامت , همانندی روی ها و دلها
- دوستان خدا محزون نباشند
- حکایت درویشان خدا
- هدایت فقط کار خداست و در این امر شریک نمیخواهد
- حکمت , حقیقت و ثمره آن
- ترفندهای مشتاقان گفتگو با محبوب
- الله و اولیاء الله
- خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
- مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
دیده برای دیدن دوست است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
ذکر و اقسام آن
حرم ظاهر و حرم باطن !
بنده و ارباب !
حج عوام و حج خواص
دری بگشا تا دری بگشاید
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
آزمون سخت دوستی خلیل الله
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)

التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)

شرح دو بیت از مثنوی (لاهیجی)
آیین رهروان در سیر و سلوک (1)
آیین رهروان در سیر و سلوک (2)
آیین رهروان در سیر و سلوک (3)
آیین رهروان در سیر و سلوک (4)
آیین رهروان در سیر و سلوک (5)
آیین رهروان در سیر و سلوک (6)
آیین رهروان در سیر و سلوک (7)

آیین رهروان در سیر و سلوک (8)
آیین رهروان در سیر و سلوک (9)

آیین رهروان در سیر و سلوک (10)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (2)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (1)
... السائر الحائر (1)
... السائر الحائر (2)
... السائر الحائر (3)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (01)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (02)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
... شرح اصطلاحات عرفانی
... بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )

... انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
...  درون پیمایی (01)
...  انسان کم نیست ... !
... اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06 )
... شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )
رساله در سفر مجدالدین بغدادی
شرحی بر گلشن راز لاهیجی (7)
شرح رساله معرفت‏ نجم الدین ‏(9)


مطالب اخیر وبلاگ :
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (118)
درسهای زندگی از مولا علی (ع)
مولا علی (ع) ؛حیات جان علم است
ارزش علم در نگاه منصوب عزیز غدیر ,مولا علی (ع)
ارزش میانجیگرى و آشتى میان دیگران
حکمتهایی از منصوب عزیز غدیر ,مولا علی (ع)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (117)
خوشا بحال زدایندگان غم و غصه
مولا علی (ع) منتخب محمد (ص)؛ تا غدیر می ماند!
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (116)
هیچ در اندیشه ی که چون بود حال ما روز رستاخیز ؟!
تفکر و تعقل بالاتر از هر عبادتیست
بخشی دیگر از خطبه بند بالای غدیر
آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم غاصب است و بیخبر)
ناصبی مستوجب دو آتش
شَهِدَ اللَهُ أَنَهُ لا إِلهَ إِلَا هُوَ
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
هنری بالاتر از دوست داشتن مردم نیست
امام على (ع): خودنمایی شرک است
مدعیان دروغین پیروی از امام زمان (ع)
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(01)
حج عوام و حج خواص
حرم ظاهر و حرم باطن !
گریه پیامبر(ص) بر مظلومیت علی(ع)
آیا واقعا متدین هستی ؟!
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(03)
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود ...
چگونگی تداوم نسل بشر از ابتداء
دل گپ ها ( گفتگوهای تنهایی)
MIRACLE OF THE HOLY PROPHET,s SAYING
بنام آنكه ما را آفرید ...و میمیراند
دام خال روی ( تک بیتی )
راز کلیمی
عاشق تماشایی ( تک بیتی )
امام موسی صدر و پدیده رانت خواری
کلام نورانی از امام باقر (ع)
سه کلام از امام باقر (ع)
مناظره با ابوحنیفه درباره فضیلت مولا علی (ع)
زنان باحیاء و باوفا؛ فرشته های بی بدیل و گرانبها
سخنی از امام خوبیها,امام باقر (ع)
کلام نورانی امام محمد باقر(ع)
لالایی برای مادر(موسیقی مازنی+دانلود)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (114)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (113)
عادت بد دشمنی پرقدرت
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (112)
تعریض به زاهد ریایی (تک بیتی)
روحانی معتبر حکومت و شرابخانهتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.