آن گه خطاب با مواجهت گردانید و منّت بر آن مهتر عالم نهاد و گفت " نزّل علیك الكتاب بالحق "

محمد (ص)
اى مهتر!
ترا چه زیان گر بادیه غیبت روز كى چند نصیب خلق را در پیش كعبه وصالت نهادم؟!
تو آن بین كه یك ساعت ترا از فراموش كردگان نكردم ،
نه پیغام و نامه از تو باز گرفتم .
عاشق را همه تسلى در نامه دوست بود ،
غریب را همه راحت از نامه خویش بگشاید.

...
اى مهتر!
انبیاء پیشینه را و امّت گذشته را گفته بودم در آن نامها كه بایشان دادم كه
مرا دوستى عزیز است و حبیبى كریم ،
بمؤمنان رحیم ، با درویشان چرب سخن و مهربان ، و با خلق عظیم ،
بساط شرع او در آخر الزمان گسترانیم تا همه شرعها نسخ كند، و همه عقدها فسخ كند.
این نامه كه بتو فرستادم اى مهتر !
تحقیق آن وعده موعودست كه وعده ما بازى نبود و سخن ما مجازى نبود.
 
وَ أَنْزَلَ التَوْراةَ وَ الْإِنْجِیلَ مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَاسِ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقانَ
اى مهتر نگر تا غیریّت در راه نبوت نیاید.

بدانكه انبیا را نامه ها فرستادم پیش از تو ، كه
مضمون آن نامه ها حدیث تو بود و ترتیب كار تو و كرامت تو ،
" فعندى لاخوانى الغائبین صحائف ذكرى عنوانها "

إِنَ الَذِینَ كَفَرُوا بِآیاتِ اللَهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ وَ اللَهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقامٍ
اى مهتر!
تا كى حق خویش فداء این رمیدگان كنى و هزیمت ایشان از سیاست قطیعت ماست ،
لَعَلَكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ.

تا كى گرد دلهاى زنگار گرفته ایشان برائى؟
و خرابى آن دلها از صولت عزّت ماست بَلْ طَبَعَ اللَهُ عَلَیْها بِكُفْرِهِمْ.

تا كى تدبیر كشاندن آن قفلها كنى؟
و نقش آن مهر از خزینه عدل ماست، أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها
.....

و ریزنده آن ارزیر بسمع ایشان قهر ماست! إنّك لا تهدى من أحببت.
تا كى ماه بدو نیم كنى؟ و معجزات عرضه كنى؟
آن هیچ گه در چشمشان نیاید كه پوشش آن بصیرت و نجاست آن نهاد ایشان از حكم ماست.
أولئك الّذین لم یرد اللَه أن یطهّر قلوبهم. نعوذ باللّه من عذابه و نقمته.

إِنَ اللَهَ لا یَخْفى عَلَیْهِ شَی ءٌ فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی السَماءِ

اى خداوند داناى پاك دان، نیك دان، همه دان، دوربین نزدیك دان،
تویى از نهان آگاه و آگاه بهر گاه تویى.

از راز دم جملگى آگاه تویى
اندر دل من بگاه و بیگاه تویى


ترا چه بانک بلند چه راز باریك،  روز روشن چه شب تاریك، 
اى شنوایى كه همه آوازها شنوى ،
اى دانایى كه بهمه رازها رسى ،
اى بینایى كه همه دورها بینى .
.....

هر ان چیزى كه شد پنهان نبیند دیده ما آن
بهر چیزى كه شد پنهان بود یزدان ما بینا
كرا باشد بصر زین سان كه هر یك ذره زین عالم
نگردد زو كم از وادى نپوشد زو شب یلدا
« از کشف الاسرار و عده الابرار »
مطالبی دیگر :
- قیامت , همانندی روی ها و دلها
- دوستان خدا محزون نباشند
- حکایت درویشان خدا
- هدایت فقط کار خداست و در این امر شریک نمیخواهد
- حکمت , حقیقت و ثمره آن
- ترفندهای مشتاقان گفتگو با محبوب
- الله و اولیاء الله
- خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
- مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
دیده برای دیدن دوست است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
ذکر و اقسام آن
حرم ظاهر و حرم باطن !
بنده و ارباب !
حج عوام و حج خواص
دری بگشا تا دری بگشاید
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
آزمون سخت دوستی خلیل الله
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)

التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)

شرح دو بیت از مثنوی (لاهیجی)
آیین رهروان در سیر و سلوک (1)
آیین رهروان در سیر و سلوک (2)
آیین رهروان در سیر و سلوک (3)
آیین رهروان در سیر و سلوک (4)
آیین رهروان در سیر و سلوک (5)
آیین رهروان در سیر و سلوک (6)
آیین رهروان در سیر و سلوک (7)

آیین رهروان در سیر و سلوک (8)
آیین رهروان در سیر و سلوک (9)

آیین رهروان در سیر و سلوک (10)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (2)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (1)
... السائر الحائر (1)
... السائر الحائر (2)
... السائر الحائر (3)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (01)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (02)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
... شرح اصطلاحات عرفانی
... بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )

... انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
...  درون پیمایی (01)
...  انسان کم نیست ... !
... اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06 )
... شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )
رساله در سفر مجدالدین بغدادی
شرحی بر گلشن راز لاهیجی (7)

شرح رساله معرفت‏ نجم الدین ‏(9)


مطالب اخیر وبلاگ :
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
خار و خسان دوپا کم نیستند !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
عالم خیال بی بند و بارست (تک بیتی)
با کریمـــان کارها دشـوار نیست
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (109)
حدیث عشق و اقبال عاشق (تک بیتی)
تصویر - روح زندگی و صمیمیت و سادگی
طنز - رند معصوم !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (108)
موسیقی محلی مازندران, ننجان ( ننه جان ) + دانلود
قیامت , همانندی روی ها و دلها
دنیا و آخرت در نگاه مولا علی (ع)
عشق و دردمندی از عشق (تک بیتی)
پیامبر اخلاق (ص) در نگاه سید حسن نصرالله
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (107)
زبان نگاه ( تک بیتی )
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (106)
دنیا و آخرت در نظر مولا علی (ع)
حضرت فاطمه (س) محدثه بود
شرایط توبه در نظر مولا علی (ع)
دوستان خدا محزون نباشند
موسیقی محی مازندران,لالایی اثر محمود شریفی + دانلود
خوراکی‌ هایی که در تابستان نباید خورد
حکایت درویشان خدا
فضلیت آدمی در نظر مولا علی (ع)
هدایت فقط کار خداست و در این امر شریک نمیخواهد
فتنه ها و آشوب های آخرالزمان
غره مشو که خوار گردی
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
حضرت فاطمه (س) از بکائون خمسه تاریخ
کاربرد مجاز در قرآن
حضرت فاطمه (س) بعد از رحلت پیامبر (ص)
عصاره سیر و لیمو ترش ، راهی برای باز کردن رگهای قلب
خدا یکی و محبت یکی و یار یکی
چگونگی تدوین مصحف فاطمه (س)
قفس غم
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (104)
پررویان و با حیاء ها
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (103)
موسیقی آئینی مازندران,امام رضا(ع) اثر استاد اسحاقی + دانلود
موسیقی آئینی مازندران, موسی (ع) اثر استاد اسحاقی + دانلود
موسیقی آئینی مازندران, شهید ( استاد اسحاقی ) + دانلود
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (102)
موسیقی محلی مازندران, مریم بانو ( اسحاقی ) + دانلود
موسیقی محلی مازندران, صنم ( اسحاقی ) + دانلود
موسیقی محلی مازندران, ته بلاره ( عبدی) + دانلود
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (101)
کد آوای انتظار همراه اول آهنگهای محمدرضا اسحاقی
ربا جنگ با خدا و رسولخداست
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.