ساری,گاهنوشته های محمود زارع:... كعب عجره گفت رسول خدا روزى یاران را گفت " ما تقولون فى رجل قتل فى سبیل اللَه "چه گوئید بمردى كه در راه خدا كشته شود؟ یاران گفتند اللَه و رسوله اعلم خدا و رسول او داناتر، رسول گفت : ذلك فى الجنة . آن مرد در بهشت است ،
یا غفور

دیگر باره گفت: چه گوئید بمردى كه بمیرد و دو مرد عدل گویند لا نعلم منه الا خیرا نشناسیم و ندانیم ازین مرد جز پارسایى و نیك مردى؟ یاران گفتند اللَه داناتر بحال وى و رسول او، گفت : ذاك فى الجنة. در بهشت است،

سدیگر بار گفت، چه گوئید در مردى كه بمیرد و دو گواه عدل گویند كه در وى هیچ خیر نبود؟ یاران همه گفتند ذاك فى النار در دوزخ باشد. رسول گفت " بئسما قلتم عبد مذنب و ربّ غفور " بد سخنى كه گفتید در حق وى، و بد اندیشه كه كردید و بد گمانى كه بردید، بنده گنه كار و خدایى آمرزگار، بنده جفا كار و خدایى وفادار " قُلْ كُلٌ یَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ"

و از كمال رحمت و كرم او با بندگان یكى آنست كه فردا برستاخیز قومى را برانند، و به ترازو گاه و صراط و جسر دوزخ آسان باز گذرانند، تا بدر بهشت رسند، ایشان را وقفت فرمایند، تا نامه در رسد از حضرت عزت نامه كه مهر قدیم بر وى عنوان، و سرتاسر آن همه عتاب و جنك دوستان، لایق حال بنده است كه وى را عتاب كند
و گوید بنده من نه ترا رایگان بیافریدم
و صورت زیبات بنگاشتم،
و قد و بالات بر كشیدم؟
كودك بودى راه به پستان مادر نه بردى منت راه نمودم،
و از میان خون شیر صافى از بهر غذاء تو من بیرون آوردم،
مادر و پدر بر تو من مهربان كردم، و ایشان را بر تربیت تو من داشتم،
و از آب و باد و آتش من نگه داشتم،
از كودكى بجوانى رسانیدم و از جوانى به پیرى بردم،
بفهم و فرهنگ بیاراستم، و بعلم و معرفت بپیراستم،
بسمع و بصر بنگاشتم، بطاعت و خدمت خودت بداشتم،
بدر مرگ نام من بر زبان و معرفت در جان منت نگاه داشتم،
و آن گه سر ببالین امنت باز نهادم،
من كه لم یزل و یزالم با تو این همه نیكوئیها كردم تو براى ما چه كردى؟
هرگز در راه ما درمى بگدایى دادى؟
هرگز سگى تشنه را از بهر ما آب دادى؟
هرگزمورچه را بنعت رحمت از راه برگرفتى؟

بنده من فعلت ما فعلت و لقد استحییت أن اعذّبك،
كردى آنچه كردى، و مرا شرم كرم آید كه با تو آن كنم، تو سزاى آنى. من آن كنم كه خود سزاى آنم .
اذهب فقد غفرت لك لتعلم انا انا و انت انت! رو كه ترا آمرزیدم، تا بدانى كه من منم و تو تویى،

آرى ! گدایى بر پادشاهى شود با وى نگویند كه چه آوردى؟ با وى گویند كه چه خواهى؟
الهى از گدا چه آید كه ترا شاید؟! مگر كه ترا شاید آنچه از گدا آید
.

یكى از پیران طریقت گفته:
چون كه ننوازد و اكرم الاكرمین اوست،
چون كه نیامرزد و ارحم الراحمین اوست،
چون كه عفو نكند و چندین جایگه در قرآن عفو كردن از فرمان اوست: فَاعْفُ عَنْهُمْ، وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا، خُذِ الْعَفْوَ و هم ازین بابست آنچه در آخر آورد گفت: وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَقْوى تقوى در عفو بست و بهشت در تقوى بست، آنجا كه گفت وَ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِكَ لِلْمُتَقِینَ

اهل تحقیق گفتند: تقوى را بدایتى و نهایتى است:
بدایت آنست كه گفت وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَقْوى ، و نهایت آنست كه گفت وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ.
بدایت آنست كه حق خود بر برادر شناسى، آن گه عفو كنى، و در گذارى. این منزل اسلام است، و روش عابدان.
و نهایت آنست كه حق وى بر خود شناسى، و او را بر خود فضل نهى، و هر چند كه جفاء جرم از وى بینى، تو از وى عذر خواهى. این مقام توحیدست، و وصف الحال صدیقان .....

« از کشف الاسرار و عده الابرار »


مطالبی دیگر :
- مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
دیده برای دیدن دوست است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
ذکر و اقسام آن
حرم ظاهر و حرم باطن !
بنده و ارباب !
حج عوام و حج خواص
دری بگشا تا دری بگشاید
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
آزمون سخت دوستی خلیل الله
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)

التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)

شرح دو بیت از مثنوی (لاهیجی)
آیین رهروان در سیر و سلوک (1)
آیین رهروان در سیر و سلوک (2)
آیین رهروان در سیر و سلوک (3)
آیین رهروان در سیر و سلوک (4)
آیین رهروان در سیر و سلوک (5)
آیین رهروان در سیر و سلوک (6)
آیین رهروان در سیر و سلوک (7)

آیین رهروان در سیر و سلوک (8)
آیین رهروان در سیر و سلوک (9)

آیین رهروان در سیر و سلوک (10)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (2)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (1)
... السائر الحائر (1)
... السائر الحائر (2)
... السائر الحائر (3)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (01)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (02)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
... شرح اصطلاحات عرفانی
... بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )

... انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
...  درون پیمایی (01)
...  انسان کم نیست ... !
... اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06 )
... شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )
رساله در سفر مجدالدین بغدادی
شرحی بر گلشن راز لاهیجی (7)

شرح رساله معرفت‏ نجم الدین ‏(9)


مطالب اخیر وبلاگ :
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (087)
موسیقی محلی مازندرانی- حقانی - استاد اسحاقی + دانلود
گریه پیامبر(ص) بر مظلومیت علی(ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (086)
مولا علی (ع) و شیعیانش و حوادث آخرالزمان
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
بهترین فرمانروا از نظر مولا علی (ع) کیست؟!
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (084)
مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
دیده برای دیدن دوست است
از نفرین مظلوم - حتی کافر هم - بترسید
ظلم بمردم موجب خروج از ولایت اهل بیت (ع) میشود !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (083)
گناهانیکه باعث نزول عذاب میشود
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (082)
منجیان تشیع (شیخ طوسی- عبدالکریم حائری‌ یزدی‌- سید موسی صدر)
عزّت حاصل از ظلم , ذلّت آورد
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (081)
نزدیکی مرگ و شکست , نتیجه قطعی ظلم بمردم
تکرار لحظه ها ... !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
عراق ایرانِ عرب
تسلط ظالم بر ظالم سنت الهی است
مهر روی !
آثار وضعی گناه بخصوص ظلم و ستم از نگاه امام صادق (ع)
مهر اول کی ز دل بیرون شود ؟!
اندوه شیرین ... !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (079)
رسوا منم وگرنه تو صد بار در دلم ...
دشمنی که علنا خواهان جنگ بر علیه ایران است را باید هم نابود کرد
قاصد زِ بَــرَم رفت که آرد خبر از یار
آهنگ افغانی سرزمین من + دانلود
با ما نَفَسی بنشین ...
انگور قرمز دشمن سرطان روده
خواص و مزایای سیر
هر کجا بارت به گل افتاد، آنجا منزل است
خوبان گنه ندارند گر یاد ما نباشند
موسیقی محلی مازندرانی (آق ننه)پرویز سیاهدشتی + دانلود
ذکر و اقسام آن
بیوفایی و خوبرویی !
موسیقی محلی مازندرانی (استاد اسحاقی) تبری,بانو جان + دانلود
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (078)
گویا بنا بر ناهنجاری است !
موسیقی محلی مازندرانی (کتولی) شرق مازندران + دانلود
یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (077)
همنشین پیامبر (ص) در بهشت !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (076)
ظاهر و باطن هماهنگ هستندتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.