ساری,گاهنوشته های محمود زارع:... آرى حدیث مزدوران دیگرست و داستان عارفان دیگر، معرفت مزدور تا جان شناختن است، و معرفت عارف تا جان باختن

کلیم الله

مال و زر و چیز رایگان باید باخت
چون كار بجان رسید جان باید باخت


آن دولتیان صحابه نه بآن مى پرسیدند از كیفیت انفاق كه راه بدرویشى نمى بردند، لكن بامید آنك تا از حضرت عزت این نواخت بایشان رسد كه: وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَ اللَهَ بِهِ عَلِیمٌ هر چه شما دادید و میدهید من كه خداوندم میدانم، و بدان آگاهم.

این چنانست كه موسى را آن شب دیجور در بیابان طور بر خواندند كه یا مُوسى !
موسى از لذت این خطاب سوخته این ندا شد، از سر سوز و اشتیاق گفت
من الذى یكلمنى؟ كیست این كه با من سخن میگوید؟

میدانست، لكن موسى در بحر اشتیاق دیدار حق غرق شده بود، دستگیرى طلب میكرد گفت: درین یك ندا بسوختم باشد كه یك بار دیگرم بر خواند مگر بر افروزم،
فرمان آمد كه یا موسى! نمیدانى كه ترا كه میخواند؟
گفت دانم! لكن منتظر آنم كه خواننده گوید انّى انا اللَه رب العالمین.

لبیّك عبدى و انت فى كنفى
فكلّما قلت قد علمناه !
سلنى بلا حشمة و لا رهب
و لا تخف، اننى أنا اللَه !


دو آیت است:
یكى در اول و رد اشارتست بانفاق عابدان از مال خویش تا بمعرفت رسند.
دیگر آیت بآخر ورد اشارتست. بانفاق عارفان از جان خویش بحكم جهاد تا بمعروف رسند.

و ذلك قوله تعالى: إِنَ الَذِینَ آمَنُوا وَ الَذِینَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَهِ
بعد از ایمان حدیث هجرت كرد،
و هجرت بر دو قسم است یكى ظاهر، و دیگر باطن.
اما هجرت ظاهر دو طرف دارد:
یكى آنك از دیار و اوطان و اسباب خویش هجرت كند، و بطلب علم شود،
و طرف دیگر آنست كه بطلب معلوم شود، و هر آن روش كه ازین دو طرف بیرونست آن را خطرى و وزنى نیست.

و الیه الاشارة بقوله صلّى اللَه علیه و آله و سلم " الناس عالم او متعلم و سائر الناس همج "

و تا نگویى كه طالب علم و طالب معلوم هر دو بر یك رتبه اند، كه طالب علم در روش خود است، و طالب معلوم در كشش حق.
و آن كس كه در روش خود بود در رنج و ماندگى و گرسنگى بماند.
چنانك موسى در آن سفر كه طالب علم بود گفت آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِینا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً
باز وقتى دیگر كه بطلب معلوم مى شد، چنان مؤید بود بتأیید عصمت و كشش حق، كه سى روز در انتظار سماع كلام حق بماند، كه نه از ماندگى خبر داشت نه از گرسنگى

استاد بو على دقاق گفت برحمة اللَه: نواخت طلبه علم بجایى رسید كه فردا چون از خاك برآیند، مركب ایشان پرهاى فریشتگان بود، لقوله صلّى اللَه علیه و آله و سلم " ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یصنع "

گفتا: چون مركب طلبه علم پر فریشتگان بود مركب طلبه معلوم خود در وهم چه آید كه چون بود؟

لو علمنا ان الزیارة حق
لفرشنا الخدود ارضا لترضى


رفتار بتان خوب بر خاك حرام
من دیده زمین كنم تو بر دیده خرام


این خود بیان هجرت ظاهرست.

و هجرت باطن آنست كه از نفس بدل رود و از دل بسر رود، و از سر بجان رود، و از جان بحق رود.

نفس منزل اسلام است، و دل منزل ایمان، و سرّ منزل معرفت، و جان منزل توحید.

در روش سالكان از اسلام بایمان هجرت باید، و از ایمان بمعرفت، و از معرفت بتوحید، نه آن توحید عام میگویم كه بشواهد درست گردد، و بناء اسلام و ایمان بر آنست، بل كه این توحید از آب و خاك پاكست، و از آدم و حوا صافست، علایق از آن منقطع، و اسباب مضمحل، و رسوم باطل، و حدود متلاشى، و اشارات متناهى، و عبارات منتفى، و تاریخ مستحیل!

استاد امام بو على قدس اللَه روحه روزى غریق دریاى محبت شده بود و در توحید سخن میگفت كه:
اگر از جواهر حرمت یكى را بینى كه قدم در كوى دعوى نهد و حدیث توحید كند، نگر تا فریفته نشوى، و از آب و خاك آن معنى پاك دانى، كه آن جمال احدیت بود كه در میدان ازل بنظاره جلال صمدیت شد، و با خود بنعت تعزز رازى گفت آن راز را توحید نام نهادند، كه روستم را هم رخش روستم كشد!

« از تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار »


مطالبی دیگر :
ذکر و اقسام آن
حرم ظاهر و حرم باطن !
بنده و ارباب !
حج عوام و حج خواص
دری بگشا تا دری بگشاید
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
آزمون سخت دوستی خلیل الله
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)

التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)

شرح دو بیت از مثنوی (لاهیجی)
آیین رهروان در سیر و سلوک (1)
آیین رهروان در سیر و سلوک (2)
آیین رهروان در سیر و سلوک (3)
آیین رهروان در سیر و سلوک (4)
آیین رهروان در سیر و سلوک (5)
آیین رهروان در سیر و سلوک (6)
آیین رهروان در سیر و سلوک (7)

آیین رهروان در سیر و سلوک (8)
آیین رهروان در سیر و سلوک (9)

آیین رهروان در سیر و سلوک (10)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (2)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (1)
... السائر الحائر (1)
... السائر الحائر (2)
... السائر الحائر (3)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (01)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (02)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
... شرح اصطلاحات عرفانی
... بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )

... انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
...  درون پیمایی (01)
...  انسان کم نیست ... !
... اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06 )
... شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )
رساله در سفر مجدالدین بغدادی
شرحی بر گلشن راز لاهیجی (7)
شرح رساله معرفت‏ نجم الدین ‏(9)


مطالب اخیر وبلاگ :
عراق ایرانِ عرب
تسلط ظالم بر ظالم سنت الهی است
مهر روی !
آثار وضعی گناه بخصوص ظلم و ستم از نگاه امام صادق (ع)
مهر اول کی ز دل بیرون شود ؟!
اندوه شیرین ... !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (079)
رسوا منم وگرنه تو صد بار در دلم ...
دشمنی که علنا خواهان جنگ بر علیه ایران است را باید هم نابود کرد
قاصد زِ بَــرَم رفت که آرد خبر از یار
آهنگ افغانی سرزمین من + دانلود
با ما نَفَسی بنشین ...
انگور قرمز دشمن سرطان روده
خواص و مزایای سیر
هر کجا بارت به گل افتاد، آنجا منزل است
خوبان گنه ندارند گر یاد ما نباشند
موسیقی محلی مازندرانی (آق ننه)پرویز سیاهدشتی + دانلود
ذکر و اقسام آن
بیوفایی و خوبرویی !
موسیقی محلی مازندرانی (استاد اسحاقی) تبری,بانو جان + دانلود
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (078)
گویا بنا بر ناهنجاری است !
موسیقی محلی مازندرانی (کتولی) شرق مازندران + دانلود
یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (077)
همنشین پیامبر (ص) در بهشت !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (076)
ظاهر و باطن هماهنگ هستند
حرم ظاهر و حرم باطن !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
بازتاب عمل حاکم در دل مردم
هر چه کنی بخود کنی
بنده و ارباب !
تو را نادیدن ما غم نباشد
موسیقی لری بختیاری ایرانی ام مو+دانلود
نه عجب که خوبرویان بکنند بیوفایی
دنیا از نگاه پیامبر (ص)
سناتورهای مسخ شده آمریکا
امنیت و رفاه و ظهور امام زمان(ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (074)
زود بیا هیچ مگو !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (073)
موسیقی محلی مازندرانی ( پنج نوا ) + دانلود
حج عوام و حج خواص
مسجد از کلام مولا علی (ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (072)
ظهور در زمان انقلاب و اختلاف امت
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (071)
دنیا بکام بنی امیه قبل از ظهور
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.