رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ  " الرحمن / 17 "
ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:در تفسیر " كشف الأسرار و عُدة الأبرار " اثر ابوالفضل رشیدالدین میبدی در بخش تفسیر سوره بقره طی فصلی در خصوص این مساله توضیح داد بشرحی که ملاحظه میفرمایید.
رب المشرقین و رب المغربین

ناگفته نماند که مدتی قبل در یکی از شبکه های ماهواره ای از یک باصطلاح بی خدایی مطلبی در همین خصوص دیدم که بقول خویش نقص جدیدی و کشف تازه ای در کتاب الله پیدا کرده است !! فارغ از پاسخهای بسیاری که از جنبه های گوناگون علمی بدان داده شده است اما وجود چنین مباحثی و طرح آن در تفاسیر سده های قدیمی - صدهها سال پیش - خود نشان میدهد که این مساله از همان اوایل مطرح بوده و بسیاری در همان زمان بجواب آن رسیده بوده اند حالا این تعدا از افراد مشخص تصور میکنند که کشف جدیدی کرده اند ! توضیح میبدی را در این باره مرور میکنیم :

فصل
بدانك در قرآن ذكر مشرق و مغرب بر سه وجه آید:
یكى بلفظ واحد چنانك درین سوره گفت بدو جایگه وَ لِلَهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ. جاى دیگر گفت رَبُ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.
وجه دوم بلفظ تثنیه گفت، چنان كه در سورة الرحمن است رَبُ الْمَشْرِقَیْنِ وَ رَبُ الْمَغْرِبَیْنِ.
وجه سوم بلفظ جمع است چنانك در سورة المعارج گفت فَلا أُقْسِمُ بِرَبِ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ.

اما آنچه بلفظ واحد گفت مراد بآن یك سوى جهان است كه آن را مشرق گویند و مغرب سوى دیگر،
و آنچه به تثنیه گفت مشرقین یكى مشرق تابستانى است، جاى بر آمدن آفتاب آن روز كه آفتاب بسر حمل شود دیگر مشرق زمستانى جاى بر آمدن آفتاب آن روز كه آفتاب بسر میزان شود.
و مغربین آن دو مغرب اند كه در مقابله این دو مشرق افتادند. و آنچه مصطفى علیه السّلام گفت " ما بین المشرق و المغرب قبلة " معنى آنست كه چون مغرب تابستانى بر راست خویش گذارى، و مشرق زمستانى بر چپ خویش، روى تو بقبله باشد. و این اهل مشرق راست على الخصوص.

اما آنچه بلفظ جمع گفت وذلك فى قوله بِرَبِ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ آن صد و هشتاد مشرق اند، نود در تابستان و نود در زمستان، و صد و هشتاد مغرب در مقابله آن. هر روز كه آفتاب مى برآید بمشرق برمى آید و بمغربى كه مقابله آنست مى فرو شود.

و شرح این از گفتار اهل خبرت درین صنعت آنست كه آفتاب را مشرقهاست و مغربها و اول مشرقها آن مشرق تابستانى است جاى بر آمدن آفتاب، در درازترین روز از سال آن گه كه آفتاب بسرطان شود، و آن نزدیك است بمطلع سماك رامح، و آخر مشرقها مشرق زمستانى است جاى بر آمدن آفتاب در كوتاهترین روز از سال، آن گه كه آفتاب بجدى شود. و آن نزدیك است بمطلع قلب العقرب و از مشرق تابستانى تا مشرق زمستانى نود درجه است. هر روز آفتاب بدرجه دیگر برآید. و میان این و آن مشرق استوا است آن گه كه آفتاب بحمل شود در بهار، و بمیزان شود در مهرگان.
و اول مغربها مغرب تابستانى است، جاى فرو شدن سماك رامح، و آخر مغربها مغرب زمستانى است جاى فرو شدن قلب عقرب، و میان این و آن مغرب استوار است، حمل و میزان و آن هم نود درجه است، هر گه كه آفتاب بدرجه سوى جنوب یا شمال میل كند در طلوع، هم چنان در مغرب میل كند در غروب، پس كسى كه اول مشرق تابستانى پس پشت خویش دارد و آخر مغرب زمستانى پیش روى خویش روى وى بقبله باشد، و همچنین اول مغرب تابستانى بر دست راست گذارد، و آخر مشرق زمین زمستانى بر چپ روى وى بقبله بود.
و اگر اول مشارق براست خویش گذارد و آخر مغارب بر چپ خویش، روى وى بشام باشد.
بخوانید :

پند مولا علی (ع) به نوف بکالی
بندگان خاص خدا آشکارا پنهانند !
علت دورویی , احساس حقارت
برتری دادن دانش از نظر مولا علی(ع)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (16)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (15)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (14)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (13)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (12)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (11)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (10)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (09)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (08)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (07)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (06)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (05)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (04)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (03)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (02)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (01)
نامه امام علی (ع) به محمد بن ابی بکر و اهالی مصر
رفتار و تواضع على (علیه السلام )
على (علیه السلام ) محبوب دل ها
على (علیه السلام ) و اصرار بر اصول
مادام دیالافواى مسیحى و ایرانیان و مولا علی (ع)
اعداد ابجد (اسلام با محمد و ایمان با علی)
مولا علی (ع) و فروتنی
مولا علی (ع) و میراث عمل
چگونگی تعیین میزان قبولی هر کس نزد خدا از نظر مولا علی (ع)
تا غدیر با مولا علی (ع)
جـان عالــم بـه فـــدای تــو علـــی (ع)
قریب غریبستان غدیر , مولا علی (ع)
مولا علی(ع) یاور و غمخوار پیامبر(ص)
مولا علی (ع) ریسمان محکم الهی
مناظره با ابوحنیفه درباره فضیلت مولا علی (ع)
شکوه فاطمه (س) در حضور مولا علی(ع) بعد از خطبه فدکیه
درد دل مولا علی(ع) در فراق فاطمه (س)
حشر محبان علی با علـی , حشر غلامان عمر با عمر
عشقم و امیرم آقا حسین بن علی است
حکمت هایی از کلام امام علی(ع)
مناجات امیرالمومنین علی (ع) در مسجد کوفه
مدیحه مرد دو عالم مولا علی از قاسم کاهی
ذلت و عزت در نگاه مولا علی (ع)
خطبه شقشقیّه حضرت امیرالمومنین علی علیه السَّلام
علییا علی مرتضی ( عید غدیر عید ولایت و جانشینی مولا علی مبارک )
احادیث نبوى در باره على علیه السلام ( وصی نبی )
حال خونین دلی سترگ در .... یا علی جان !
شش (6) توصیه از پیامبر اکرم (ص) به مولا علی (ع)
مدیر نمونه و خوب در دولت یعنی علی راسی و عینی !
از علی آموز اخلاص عمل(روز پدر - روز میلاد علی مرتضا ع مبارک )
مولا علی علیه السلام و راز سر بمهر و نهفته مرگ
دستخط منسوب به حضرت علی(ع) + عکس
دانلود نرم افزار قضاوتهای شگفت انگیز حضرت علی(ع)
امام علی (ع) از دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان
وصایای فاروق اعظم امیرالمومنین علی (ع) به فرزندش محمد حنفیه
علی ای همای رحمت ...
عبدالکریم علی احمد الفخراوی شهید ایرانی انقلاب بحرین
آیات نازله در باره على علیه السلام
امام علی(ع) مردم سه دسته اند !
امام علی(ع)و مصرف كردن مال
مولا علی (ع) و راویان حدیث
رفع مصیبت و بلا با شاد کردن مردم


مطالب اخیر وبلاگ :

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (048)
آزمون سخت دوستی خلیل الله
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (047)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (046)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (044)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (043)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (042)
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
نصایح مولا علی(ع) به پیرمرد شامی
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (041)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
شرح بیتی از سنایی ( لاهیجی‏ )
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (039)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (038)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (05)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (037)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (036)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (04)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (034)
سید حسن نصرالله و روز قدس
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (03)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (033)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (032)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (02)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (031)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (01)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
وصیت مولا علی(ع)به محمد حنفیه
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (029)
منم امیر مومنان و بهترین آفریده خدا
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (028)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (027)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (026)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
دلسوز خود باشید و ظلم بدیگران نکنید
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (024)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (023)
شیعیان آبروی دین هستند
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (022)
پند مولا علی (ع) به نوف بکالی
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (021)
التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
خدایی که صدای گناهکار دوستتر دارد
شهرت از منظر امام علی (ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (019)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.