ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:...ما ننسخ من آیة و ما ننسها هر دو خواننده اند، قراءة عامه " ما ننسخ "  بفتح نون و سین است، و قراءة شامى ما ننسخ بضم نون و كسر سین، و بر قراءة شامى انساخ را دو معنى است یكى بر ضد معنى نسخ و یكى موافق معنى نسخ.
استعین الله فی کل الامور

اما آنچه بر ضد آنست میگوید، هر چه ترا نسخت دهیم از آیتى از قرآن، و بتو فرستیم و ترا دهیم. و آنچه موافق معنى نسخ است میگوید در منسوخات آریم و آن را بگردانیم و بدل نهیم. همچنین " أَوْ نُنْسِها " او " ننسأها " هر دو خوانده اند بفتح نون و همز، قراءت مكّى وابو عمرو است و بضم نون و كسر سین قراءت باقى. و معنى هر دو بحقیقت یكسان است
ننسها معنى آنست كه فراموش كنیم، و ننساها معنى آنست كه با پس بریم، و آن باز پس بردن از حفظ است، پس هر دو یكى است در حقیقت و در آیت تقدیم و تأخیر است، تقدیره ما ننسخ من آیة نأت بخیر منها او مثلها میگوید هر چه منسوخ كنیم از آیتى و برگیریم بجاى آن دیگرى آریم از آن بهتر یعنى از آن سهلتر و آسانتر و مزد آن بیشتر،
چنانك عدّت زن شوى مرده از یك سال با چهار ماه و ده روز آورد.

یكى را از غازیان در جنگ دشمن با ده كس مصابرت فرمود پس تخفیف كرد با دو كس مصابرت فرمود، " أَوْ مِثْلِها" یا دیگرى آریم هم چنان در مصلحت و منفعت و مثوبت، چنانك تحویل قبله با كعبه و مانند آن، آن گه گفت أَوْ نُنْسِها یا خود فروگذاریم و آن را بدل ننهیم یعنى نأمرالمسلمین بتركها من غیر آیة تنزل ناسخة لها.

أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللَهَ عَلى كُلِ شَی ءٍ قَدِیرٌ نمیدانى آدمى كه خداوند عز و جل بر همه چیز از آوردن و بردن و امر و نهى و محو و اثبات و تبدیل و تغییر قادر است و توانا بر كمال.

أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللَهَ لَهُ مُلْكُ السَماواتِ وَ الْأَرْضِ نمیدانى كه پادشاهى آسمان و زمین او راست، پس هر چه خواهد تواند، و حكمى كه خواهد راند، و تغییر و تبدیل و نسخ آیات و احكام چنانك خواهد كند، و كس را بروى اعتراض نه.

وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَهِ مِنْ وَلِیٍ وَ لا نَصِیرٍ و فرمود از خداوند عز و جل شما را هیچ خداوندى نه و یارى نه، و انما جمع بینهما لانه قد یكون ولیّا و لا نصرة معه لضعفه، و قد یكون نصیرا و لا ولایة له من نسب.

جایى دیگر گفت وَ كَفى بِاللَهِ وَلِیًا، وَ كَفى بِاللَهِ نَصِیراً اللَه بنده را بخداوندى و یارى بس است، و بكار سازى و كار را نى بسنده، هر كه ضعیف تر نظر حق بوى تمامتر، و نواخت حق او را بیشتر، یحكى ان اللَه تعالى اوحى الى یعقوب (ع) و قال له " تدرى لم فرقت بینك و بین یوسف كذا سنة؟ لانك اشتریت جاریة لها ولد ففرّقت بینهما بالبیع، فما لم یصل ولدها الیها لم اوصل الیك یوسف " بین بهذا ان تلك المملوكة مع عجزها و ضعفها نظر لها الحق سبحانه، و ان كان الحكم على نبیّ من الانبیاء و لهذا قیل احذروا من لا ناصر له غیر اللَه أَمْ تُرِیدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ الآیة یا میخواهید كه سؤال تعنت كنید از رسول من، چنانك جهودان از موسى سؤال میكردند به تعنت، و ذلك فى قوله تعالى یَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِلَ عَلَیْهِمْ كِتاباً مِنَ السَماءِ و آن آن بود كه جهودان از مصطفى (ع) خواستند كه ما را كتابى آر بزبان عبرانى چنانك عرب را كتابى آوردى بزبان عربى رب العالمین جواب داد فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ یا محمد از موسى هم خواستند و مه ازین خواستند كه گفتند أَرِنَا اللَهَ جَهْرَةً و قیل انّها نزلت فى عبداللَه بن امیة المخزومى و رهط من قریش قالوا یا محمد اجعل لنا الصفا ذهبا و وسع لنا ارض مكة و فجر الانهار خلالها تفجیرا نؤمن بك. فانزل اللَه تعالى.

أَمْ تُرِیدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ الآیة آن گه گفت وَ مَنْ یَتَبَدَلِ الْكُفْرَ بِالْإِیمانِ جهودان را میگوید هر كه كفر بدل ایمان گیرد و خود پسندد، وى گمراه است. یعنى هر كه اقتراح كند بر پیغامبر و سؤال تعنّت كند پس از آنك دلائل نبوت وى آشكارا شد كافر است، هر رشته خویش گم كرده و از راه راستى بیفتاده.

وَدَ كَثِیرٌ... الآیة این آیت در شأن قومى جهودان آمد فنحاص بن عازورا و زید بن قیس كه حذیفة یمان و عمار یاسر را گفتند پس از وقعه احد الم تریا الى ما اصابكم، لو كنتم على الحق ما هزمتم فارجعوا الى دیننا فهو خیر لكم و افضل و نحن اهدى منكم سبیلا
گفتند میبینید كه چه رسید شما را درین وقعه احد و چگونه شما را بهزیمت كردیم و شكستیم اگر دین شما حق بودى بر شما این احوال نرفتى، پس بارى بدین ما باز گردید كه شما را این بهتر است و سزاتر، عمار ایشان را جواب داد كه شكستن پیمان چون بینید شما را در دین خویش، گفتند عذرى سخت و كارى مشكل عمار گفت پس من با محمد عهد بسته ام كه از دین وى بر نگردم تا زنده ام، ایشان گفتند امّا هذا فقد صبأ این عمار صابى گشت كه دین پدران و كیش اسلاف خود بگذاشت و دیگرى اختیار كرد، از وى چیزى نگشاید، تو كه حذیفه اى چه مى گویى؟

حذیفه گفت " امّا انا قد رضیت باللّه ربا و بمحمد نبیّا و بالاسلام دینا و بالقرآن اماما و بالكعبة قبله و بالمؤمنین اخوانا"  جهودان چون از ایشان این شنیدند نومید شدند گفتند و اله موسى لقد اشرب قلبهما حب محمد بخداى موسى كه دوستى محمد نهمار در دل ایشانست. پس حذیفه و عمار پیش مصطفى باز آمدند و آنچه رفت باز گفتند، مصطفى گفت: اصبتما الخیر و افلحتما پیروز آمدید و بنیكى رسیدید آن گه رب العالمین در شأن ایشان آیت فرستاد: وَدَ كَثِیرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ الآیة... آرزوى جهودان و خواست ایشان آنست كه شما را از ایمان باز گردانندى و بكفر باز برندى، این از آنست كه بشما حسد مى برند حسدى كه ایشان را بدان نفرمودند بل كه از دل خویش و نهاد و طبع خویش بر آوردند. گفته اند كه تا در دل بود حسد است چون آشكارا شد بغى است.
و مصطفى (ع) گفت : " اذ حسدتم فلا تبغوا " 
و قال : " الحسد من الشیطان و انّه لیس بضار عبدا ما لم یعده بلسانه و لا بیده فمن وجد شیئا من ذلك فلیغمّه "
....

فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا این از منسوخات قرآن است، اخوات و نظائر این در قرآن فراوانند در عفو و صبر و صفح و ارتقاب و تربض، آیت سیف آن همه را منسوخ كرد حَتىَ یَأْتِیَ اللَهُ بِأَمْرِهِ مى فرو گذارید تا اللَه فرمان خویش آرد، و فرمان آن بود كه گفت عز و جل قاتِلُوا الَذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ الآیة و گفته اند كه امر اینجا حكم است بعضى را حكم كرد باسلام و بعضى را بسبى و جزیة، و قیل اراد به القیمة فیجازیهم باعمالهم إِنَ اللَهَ عَلى كُلِ شَی ءٍ قَدِیرٌ وَ أَقِیمُوا الصَلاةَ رب العالمین جل جلاله در قرآن ذكر نماز گران مؤمنان فراوان كرد، وانگه نماز ایشان بلفظ اقامت مخصوص كرد، چنانك گفت: أَقِمِ الصَلاةَ، و أَقِیمُوا الصَلاةَ و یُقِیمُونَ الصَلاةَ، و الْمُقِیمِینَ الصَلاةَ مگر آنجا كه ذكر منافقان كرد گفت فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِینَ الَذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ لفظ اقامت از آن باز گرفت تا تنبیهى باشد مؤمنانرا، كه ثواب در معنى اقامت است نه در مجرّد صورت نماز.

بزرگان دین از اینجا گفته اند كه نمازكنان فراوانند اما مقیمان نماز اندك اند. ...

این اقبال دل كه درین خبر بیان كرد همان اقامت است كه در قرآن جایها فراوان گفت، وَ أَقِیمُوا الصَلاةَ اما بزبان تفسیر معنى اقامت نماز بپاى داشتن است بوقت اول چنانك اختیار شافعى مطلبى است....

میگوید زكاة از مال خویش بیرون كنید و مستحقان زكاة باز جویید و بایشان دهید و ایشان هفت صنف اند چنانك در آن آیت گفت: إِنَمَا الصَدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِینِ... الى آخر الآیة. و شرح آن بجاى خویش گفته شود ان شاء اللَه. و كسى كه زكاة ندهد مال وى بر شرف هلاك بود، و كار وى بر خطر. ....

الآیة... خیر اینجا نامى است مال را، یعنى چیزى كه نفقه كنید و بصدقه دهید از مال ثواب آن فردا بنزدیك اللَه بیابید، قال النبى صلّى اللَه علیه و آله و سلّم " ما تصدّق احد بصدقة الّا اخذها الرحمن بیده فیربیها كما یربّى احدكم فلوه و فصیله فتربوا فى كفّ الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل وَ ما تُقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَهِ

همچنانست كه جاى دیگر گفت یَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً و در خبر است كه چون بنده از دنیا بیرون شود مردمان گویند ما خلّف؟ چه واپس گذاشت؟ فریشتگان گویند ما قدم؟ چه فرا پیش داشت؟

و امیرالمؤمنین على (ع) بگورستان بیرون شد گفت " السلام علیكم یا اهل القبور اموالكم قسمت و دوركم سكنت و نساءكم نكحت فهذا خبر ما عندنا، فكیف خبر ما عندكم، فهتف هاتف . " و علیكم السلام ما اكلنا ربحناه و ما قدّمنا وجدناه و ما خلّفنا خسرناه ."

وَ قالُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَةَ إِلَا مَنْ كانَ هُوداً یعنى یهودا فحذفت الیاء الزائدة. و قیل هو جمع هائد كحائل و حول. جهودان گفتند در بهشت نرود مگر جهودان و چون دین جهودى دینى نیست، و ترسایان گفتند چون ترسایى دینى نیست و در بهشت نرود مگر ترسایان، رب العالمین گفت تِلْكَ أَمانِیُهُمْ اى اكاذیبهم، آنست دروغهاى ساخته ایشان.

و قراءة ابوجعفر تِلْكَ أَمانِیُهُمْ بتخفیف است یعنى آن آرزوهاى ایشان آنست.

قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِینَ رسول من گوى بیارید حجت خویش و باز نمائید اگر آنچه مى گویید راست مى گویید.

ادامه دارد >>>


توضیح :   بلطف و عنایت الهی ما بترتیب تفسیر « كشف الأسرار و عُدة الأبرار مشهور به تفسیر خواجه عبدالله انصاری . ابوالفضل رشید الدین میبدی » را که تفسیری خاص و ذوقی است برای مخاطبین محترم خویش در این تارنما قرار داده و با همدیگر مرور کرده و ان شاء الله با توجه به شرافت ماه مبارک رمضان که الذی انزلت فیه القرآن میباشد ؛ بقدر وسع خویش بهره برده و برای تامل در آن از صاحب مصحف شریف هم اذن گرفته و هم تقاضای مکشوفی لایه هایی از آن را بنمائیم . حالا با هم پیش میرویم تا بجاهایی که خدای متعال بخواهد برسیم ! ضمنا دوستان توجه داشته باشند که بجز از قرآن کریم که کلام الله متعال است و سخن قطعی شده 14 معصوم علیه السلام بهیچ وجه نمیتوان و نباید هم باعتبار اینکه فلان شخص فلان ادعا را کرده یا فلان حرف را زده است پس ملاک حق و باطل همانست که فلانی گفته ! ابدا چنین نیست بلکه حق خودش ملاک و معیار برای سنجش سخن دیگرانست و بر همین طریق در همین تفسیر اقوالی گاه نقل میشود که ابدا نمیتوان بصحت آن و اعتبار آن اعتنایی کرد ! نباید هم انتظار داشته باشید که باصطلاح قانون همه یا هیچ را درخصوص نقل ها و حتی نظریات اشخاص پیاده کرد . بله بسیاری از نقلها و سخنان میتوانند درست و صحیح باشند همانطوریکه بسیاری از آنها میتوانند نادرست و غلط باشد. مهم آنست که شما سخن ها را بشنوید و از احسن آن تبعیت فرمایید که قول الله متعال هم همین است. در این اثر بعضا در تایید اشخاصی اقوالی نقل شده است که دقیقا نمیتواند با عقیده شیعیان تطابقی داشته باشد چرا که بر اساس مذهب حقه اثنی عشری اتمام حجت بر آنست که وصی پیامبر ختمی مرتبت مولا علی علیه السلام بوده و خلافت آنحضرت بدوازده نفر از همین اهل بیت مکرم اختصاص یافته و لاغیر . این مساله موجب آن نمیشود که ما حتی بعنوان دوستان و محبان و ان شاء الله شیعیان مولا علی (ع) نخواهیم از نظرات و سخنان دیگر فرق اسلامی استفاده کنیم و بر اشتراکاتی که داریم بهره مندی ای نداشته باشیم. از این پست ببعد و با شروع تفسیر بقره ما تصمیم گرفتیم که بخشهایی از متن را که چندان به اصل مطلب لطمه ای نمیزند حذف کنیم بخصوص بعضی از روایتهای مجهول و مجعول را که عدم صحت آنها در بسیاری از تحقیقات جدید اعلام و منتشر شده است.علت اصلی آن هم این بوده که اگر بخواهیم کل متن را منتشر کنیم بالغ بر هزار پست شاید بشود که اصلا در حوصله این وبلاگ نیست . کسانیکه اصل کتاب را میخواهند بخوانند میتوانند مستقیما بدان مراجعه نمایند ما ولی استخوان بندی آنرا حفظ میکنیم و تنها بخشهای غیر ضروری که به اصل مطلب لطمه ای نمیزند را حذف میکنیم . ( محمود زارع )


مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... نظری به سوره مبارکه ناس
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (002)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (003)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (004)

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (006)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (007)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (008)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (009)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (011)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (012)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (013)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (014)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (016)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (017)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (018)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (019)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (021)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (022)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (023)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (024)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (026)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (027)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (028)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (029)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (031)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (032)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (033)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (034)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (036)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (037)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (038)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (039)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (041)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (042)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (043)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (044)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (046)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (047)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (048)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (049)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)مطالب اخیر وبلاگ :

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (039)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (038)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (05)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (037)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (036)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (04)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (034)
سید حسن نصرالله و روز قدس
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (03)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (033)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (032)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (02)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (031)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (01)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
وصیت مولا علی(ع)به محمد حنفیه
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (029)
منم امیر مومنان و بهترین آفریده خدا
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (028)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (027)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (026)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
دلسوز خود باشید و ظلم بدیگران نکنید
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (024)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (023)
شیعیان آبروی دین هستند
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (022)
پند مولا علی (ع) به نوف بکالی
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (021)
التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
خدایی که صدای گناهکار دوستتر دارد
شهرت از منظر امام علی (ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (019)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (018)
Flight 655
یا اباصالح المهدی علیه السلام
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (017)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (016)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (014)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (013)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (012)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (011)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.