ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:...وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَیِناتِ الآیة، چون موسى (ع) بر بساط انبساط پرورده شد، و خلعت كرامت یافت، و به نبوت و رسالت مخصوص گشت، وحى آمد بوى كه یا موسى تو آن باز سپیدى كه خلقى را بتو صید خواهیم كرد، پیغام ما به بنى اسرائیل رسان، و نعمت و منت ما در یاد ایشان ده رب العالمین آن فرستادن و رفتن وى بر جهانیان جلوه كرد و گفت وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَیِناتِ موسى گفت: خداوندا ایشان را چه گویم؟
رب اشرح لی

وهب منبه گفت در بعضى كتب خوانده ام كه پیغام حق آن بود كه یا بن عمران! قل لبنى آدم من كان شفیعكم الى اذ خلقتكم فاحسنت صوركم؟ و من كان شفیعكم الىّ اذ مننت علیكم بالاسلام.
.......


النوبة الاولى
قوله تعالى:
قُلْ رسول من گوى
إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَارُ الْآخِرَةُ اگر سراى پسین و پیروزى در آن شما راست
عِنْدَ اللَهِ نزدیك خداوند،
خالِصَةً مِنْ دُونِ النَاسِ خاصّه شما را از غیر دیگران،
فَتَمَنَوُا الْمَوْتَ پس مرگ خواهید بآرزوى
إِنْ كُنْتُمْ صادِقِینَ اگر مى راست گوئید.

وَ لَنْ یَتَمَنَوْهُ و بآرزو نخواهند آن را،
أَبَداً هرگز
بِما قَدَمَتْ أَیْدِیهِمْ بآنچه میدانند كه پیش فرا فرستادند از كردید،
وَ اللَهُ عَلِیمٌ بِالظَالِمِینَ و اللَه داناست بآن ستمكاران بر خویشتن.

وَ لَتَجِدَنَهُمْ و ایشان را یابید
أَحْرَصَ النَاسِ حریصتر مردمان
عَلى حَیاةٍ بر زندگانى،
وَ مِنَ الَذِینَ أَشْرَكُوا و گبركان هم
یَوَدُ أَحَدُهُمْ دوست دارد یكى از آن گبران
لَوْ یُعَمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ اگر او را هزار سال عمر دراز دهندى
وَ ما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ و رهاننده نیست آدمى را از عذاب
أَنْ یُعَمَرَ كه او را عمر دراز دهند
وَ اللَهُ بَصِیرٌ بِما یَعْمَلُونَ و اللَه بینا است بآنچه میكنند.

قُلْ رسول من گوى،
مَنْ كانَ عَدُوًا لِجِبْرِیلَ هر كه دشمن است جبرئیل را،
فَإِنَهُ نَزَلَهُ عَلى قَلْبِكَ خداست كه فرستاد او را بر دل تو نه خود آمد
بِإِذْنِ اللَهِ بدستورى اللَه آمد،
مُصَدِقاً استوار گیر و گواه
لِما بَیْنَ یَدَیْهِ هر كتاب را كه پیش او فرود آمد
وَ هُدىً و راهنمونى
وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِینَ و شادمانه كردن گرویدگان را.

مَنْ كانَ عَدُوًا لِلَهِ هر كه دشمنست خداى را
وَ مَلائِكَتِهِ و فریشتگان وى را
وَ رُسُلِهِ و فرستادگان وى را،
وَ جِبْرِیلَ وَ مِیكالَ و جبرئیل و میكائیل را
فَإِنَ اللَهَ عَدُوٌ لِلْكافِرِینَ اللَه دشمنست آن كافران را كه دشمن ایشانند.

وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْكَ و ما فرستادیم بر تو
آیاتٍ بَیِناتٍ سخنهاى روشن هویدا و راست،
وَ ما یَكْفُرُ بِها و كافر نشوند بآن
إِلَا الْفاسِقُونَ مگر فاسقان كه از پذیرفتن حق بیرون شده اند.

أَ وَ كُلَما عاهَدُوا عَهْداً باش هر گه كه پیمانى ببندند،
نَبَذَهُ بیوكنند و بشكنند آن پیمان را
فَرِیقٌ مِنْهُمْ گروهى ازیشان
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا یُؤْمِنُونَ... بلكه بیشتر ایشان ناگرویدگانند.

وَ لَمَا جاءَهُمْ و آن گه كه آمد بایشان
رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَهِ فرستاده از نزدیك خداوند
مُصَدِقٌ لِما مَعَهُمْ استوار گیر و گواه آن كتاب را كه با ایشانست
نَبَذَ بیوكند
فَرِیقٌ مِنَ الَذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ گروهى ازیشان كه توریة دادند ایشان را،
كِتابَ اللَهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كتاب خداى توریة پس پشت انداختند
كَأَنَهُمْ لا یَعْلَمُونَ مانند آنك نمیدانند كه توریة سخن خدا است.

وَ اتَبَعُوا وانگه پس روى كردند
ما تَتْلُوا الشَیاطِینُ آن چیز را كه شیاطین خواندند
عَلى برعهد
مُلْكِ سُلَیْمانَ و در زمان او
وَ ما كَفَرَ سُلَیْمانُ و هرگز سلیمان كافر نبود
وَ لكِنَ الشَیاطِینَ كَفَرُوا و لكن شیاطین كافر شدند،
یُعَلِمُونَ النَاسَ السِحْرَ جادوى در مردمان میآموزند.

وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ و نیز پس روى كردند آن چیز را كه فرستاده آمد بر آن دو فریشته، بِبابِلَ شهر بابل
هارُوتَ وَ مارُوتَ نام آن دو فرشته هاروت و ماروت،
وَ ما یُعَلِمانِ مِنْ أَحَدٍ و ایشان جادوى در هیچكس نیاموزند،
حَتَى یَقُولا تا آن گاه كه بیشتر گویند
إِنَما نَحْنُ فِتْنَةٌ ما آزمون خلق ایم از خداى،
فَلا تَكْفُرْ كافر مشو بپذیرفتن باطل
فَیَتَعَلَمُونَ مِنْهُما و مى آموزند از آن دو فریشته،
ما یُفَرِقُونَ بِهِ چیزى كه با آن جدایى كنند
بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ میانه مرد و جفت وى،
وَ ما هُمْ بِضارِینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ و نمى گزایند كس را، بآن و جدایى نمى اوكنند
إِلَا بِإِذْنِ اللَهِ مگر بخواست خداى
وَ یَتَعَلَمُونَ و مى آموزند
ما یَضُرُهُمْ چیزى كه ایشان را در این گزند نماید،
وَ لا یَنْفَعُهُمْ و ایشان را در دین بكار نیاید،
وَ لَقَدْ عَلِمُوا و نیك دانسته اند
لَمَنِ اشْتَراهُ كه هر كه سحر را خرد و پسندد
ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاق او را در آن جهان نیست از هیچ نیكویى بهره،
وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ و ببد چیزى خویشتن را بفروختند،
لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ اگر دانندید.

وَ لَوْ أَنَهُمْ آمَنُوا و اگر ایشان ایمان آوردندى
وَ اتَقَوْا و از خشم خداى بپرهیزیدندى،
لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَهِ پاداش ایشان از نزدیك خداوند
خَیْرٌ به بودى
لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ اگر دانندید.


النوبة الثانیة
قوله تعالى قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَاسِ فَتَمَنَوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِینَ

مفسران گفتند این آیت بسبب آن فرو آمد كه جهودان میگفتند لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَةَ إِلَا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى در بهشت جز جهودان و ترسایان نشوند، اللَه تعالى گفت تِلْكَ أَمانِیُهُمْ اینست دروغهاى ساخته و آرزوهاى ایشان، اى رسول من گوى ایشان را كه حجت خویش باز نمائید و بیارید اگر مى راست گوئید. ایشان گفتند نَحْنُ أَبْناءُ اللَهِ وَ أَحِبَاؤُهُ ما پسران اوئیم و دوستان او، و دوستان و پسران را لا محاله ببهشت خود فرو آرد.

رب العالمین گفت پیغامبر من ایشان را گوى اگر چنانست كه شما مى گویید كه پیروزى در آن و بهشت جاودان شما راست نى دگران، و كس را با شما انبازى نیست در آن پس اگر چنین است مرگ خواهید بآرزو، تا باین ناز و نعیم و نواخت مقیم در رسید.

اللَه تعالى گفت: وَ لَنْ یَتَمَنَوْهُ أَبَداً بِما قَدَمَتْ أَیْدِیهِمْ و هرگز تا جهودان باشند این آرزو نكنند كه ایشان میدانند كه چه فرا پیش خویش داشته اند از كردار بد و گفتار بیهوده در كار محمد صلّى اللَه علیه و آله و سلّم، و پوشیدن نعت و صفت وى.

قال النبى " لو تمنّوا الموت لغص كل انسان منهم بریقة و ما بقى یهودى على وجه الارض الّا مات "

معنى دیگر گفته اند از ابن عباس فَتَمَنَوُا الْمَوْتَ اى ادعوا بالموت على اكذب الفریقین جهودان را میگوید اگر چنانست كه شما مى گویید پس دعا كنید تا از هر دو فریق آن یكى كه دروغ زن است وى را مرگ برسد فابوا ذلك نكردند و سروا زدند كه دروغ زنان ایشان بودند و خود میدانستند.

پس رب العالمین ایشان را تهدید كرد گفت: وَ اللَهُ عَلِیمٌ بِالظَالِمِینَ اللَه دانا است بظالمان، و چنانچه بظالمان داناست بدیگران داناست، اما فائده تخصیص آنست كه سخن بر مخرج تهدّد است، چنانك مردم مجرم را گویى انا عارف بك، آرى من ترا مى شناسم یعنى عاقبتك مى نماید باین سخن كه وى را عقوبت كند.

.............

میگوید چون رستخیز نزدیك گردد بلاها و فتنه ها بینید كه روى بشما نهد، چنانك زنده مرده را بر جنازه بیند گوید اى كاشك بجاى او من بودمى دیگرى گوید چه دانى كه بر چه میرود بر سعادت یا بر شقاوت! جواب دهد كه بهر چه میرود بهر صفت كه هست! این از آن گوید كه بلاها و فتنه ها و بى رسمیها روى بخلق نهد، و آن بیند و شنود كه نتواند دید و شنید، و دل و دین وى را زبان دارد، و با این همه مرد تمام اوست كه بر بلاها صبر كند و مرگ بآرزو نخواهد اتباع سنة مصطفى را كه گفت صلّى اللَه علیه و آله و سلّم " لا یتمن احدكم الموت لضرّ نزل به و لكن لیقل اللّهم احینى ما كانت الحیاة خیرا لى، و توفّنى اذا كانت الوفاة خیرا لى.

وَ لَتَجِدَنَهُمْ أَحْرَصَ النَاسِ عَلى حَیاةٍ ابن عباس گفت این كنایت از جهودان وَ مِنَ الَذِینَ أَشْرَكُوا... كنایت از گبران، میگوید جهودان از همه مردمان بر زندگانى حریص تراند و از گبران هم حریص اند، و هیچكس نیست كه زندگانى دوست تر دارد ازین گبران، و زینجاست كه تحیّت ایشان با یكدیگر آنست كه گویند " زه هزار سال ! " پس هر كه این تحیّت گوید بر آئین و رسم گبران است اما تحیت مسلمانان تحیت اهل بهشت است و آن سلام كردن است. مصطفى (ع) گفت " السّلام تحیة لملّتنا و امان لذمّتنا " و سنت چنانست كه سوار بر پیاده سلام كند،و رونده بر نشسته، و كهینه بر مهینه، و نفر اندك بر جمع بسیار، و اگر یكى از جماعت سلام كند از همه كفایت باشد. همچنین اگر از گروهى یك تن جواب دهد از همه كفایت بود. و بر اهل و عیال خویش سلام كردن سنت است كه در خبر است " اذا دخلت على اهلك فسلم، لیكون بركة علیك و على اهل بیتك " و مسلمان چون بر برادر مسلمان رسد هر گه كه رسد، چندانك رسد، سلام باز نگیرد كه مصطفى (ع) گفت " اذا لقى احدكم اخاه فلیسلّم علیه فان حالت بینهما شجرة او جدار او حجر ثم لقیه فلیسلّم علیه "  و همچنانك در جمع مسلمانان شود سلام میكند نیز چون از نزدیك ایشان بر خیزد سلام كند. كه لفظ خبر است لیست الاولى باحق من الآخرة

و جهد كند كه بابتدا سلام كند كه مصطفى (ع) گفت " انّ اولى النّاس باللّه من بدأ بالسلام " و سلام آشكارا كند كه مصطفى (ع) گفت: " اعبدوا الرحمن و اطعموا الطّعام و أفشوا السّلام تدخلوا الجنة بسلام و علیك السلام و رحمة اللَه و بركاته
و سلام تمام كند چنانك گوید سلام علیكم و جواب تمامتر دهد گوید مگر جواب سلام اهل كتاب كه گوید علیكم و برین نیفزاید.

و یكى بر مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلّم سلام كرد و گفت علیك السلام یا رسول اللَه . رسول خدا گفت چنین مگوى كه این تحیت مردگان است. و چون سلام كند بدست و انگشتان اشارت نكند كه مصطفى (ع) گفت " لیس منّا من تشبّه بغیرنا، لا تشبّهوا بالیهود و لا بالنصارى، فان تسلیم الیهود الاشارة بالاصابع و تسلیم النّصارى الاشارة بالاكفّ
......

ادامه دارد >>>


توضیح :   بلطف و عنایت الهی ما بترتیب تفسیر « كشف الأسرار و عُدة الأبرار مشهور به تفسیر خواجه عبدالله انصاری . ابوالفضل رشید الدین میبدی » را که تفسیری خاص و ذوقی است برای مخاطبین محترم خویش در این تارنما قرار داده و با همدیگر مرور کرده و ان شاء الله با توجه به شرافت ماه مبارک رمضان که الذی انزلت فیه القرآن میباشد ؛ بقدر وسع خویش بهره برده و برای تامل در آن از صاحب مصحف شریف هم اذن گرفته و هم تقاضای مکشوفی لایه هایی از آن را بنمائیم . حالا با هم پیش میرویم تا بجاهایی که خدای متعال بخواهد برسیم ! ضمنا دوستان توجه داشته باشند که بجز از قرآن کریم که کلام الله متعال است و سخن قطعی شده 14 معصوم علیه السلام بهیچ وجه نمیتوان و نباید هم باعتبار اینکه فلان شخص فلان ادعا را کرده یا فلان حرف را زده است پس ملاک حق و باطل همانست که فلانی گفته ! ابدا چنین نیست بلکه حق خودش ملاک و معیار برای سنجش سخن دیگرانست و بر همین طریق در همین تفسیر اقوالی گاه نقل میشود که ابدا نمیتوان بصحت آن و اعتبار آن اعتنایی کرد ! نباید هم انتظار داشته باشید که باصطلاح قانون همه یا هیچ را درخصوص نقل ها و حتی نظریات اشخاص پیاده کرد . بله بسیاری از نقلها و سخنان میتوانند درست و صحیح باشند همانطوریکه بسیاری از آنها میتوانند نادرست و غلط باشد. مهم آنست که شما سخن ها را بشنوید و از احسن آن تبعیت فرمایید که قول الله متعال هم همین است. در این اثر بعضا در تایید اشخاصی اقوالی نقل شده است که دقیقا نمیتواند با عقیده شیعیان تطابقی داشته باشد چرا که بر اساس مذهب حقه اثنی عشری اتمام حجت بر آنست که وصی پیامبر ختمی مرتبت مولا علی علیه السلام بوده و خلافت آنحضرت بدوازده نفر از همین اهل بیت مکرم اختصاص یافته و لاغیر . این مساله موجب آن نمیشود که ما حتی بعنوان دوستان و محبان و ان شاء الله شیعیان مولا علی (ع) نخواهیم از نظرات و سخنان دیگر فرق اسلامی استفاده کنیم و بر اشتراکاتی که داریم بهره مندی ای نداشته باشیم. از این پست ببعد و با شروع تفسیر بقره ما تصمیم گرفتیم که بخشهایی از متن را که چندان به اصل مطلب لطمه ای نمیزند حذف کنیم بخصوص بعضی از روایتهای مجهول و مجعول را که عدم صحت آنها در بسیاری از تحقیقات جدید اعلام و منتشر شده است.علت اصلی آن هم این بوده که اگر بخواهیم کل متن را منتشر کنیم بالغ بر هزار پست شاید بشود که اصلا در حوصله این وبلاگ نیست . کسانیکه اصل کتاب را میخواهند بخوانند میتوانند مستقیما بدان مراجعه نمایند ما ولی استخوان بندی آنرا حفظ میکنیم و تنها بخشهای غیر ضروری که به اصل مطلب لطمه ای نمیزند را حذف میکنیم . ( محمود زارع )






مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... نظری به سوره مبارکه ناس
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (002)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (003)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (004)

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (006)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (007)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (008)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (009)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (011)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (012)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (013)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (014)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (016)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (017)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (018)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (019)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (021)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (022)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (023)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (024)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (026)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (027)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (028)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (029)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (031)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (032)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (033)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (034)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (036)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (037)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (038)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (039)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (041)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (042)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (043)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (044)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (046)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (047)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (048)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (049)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)








مطالب اخیر وبلاگ :

ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (05)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (037)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (036)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (04)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (034)
سید حسن نصرالله و روز قدس
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (03)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (033)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (032)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (02)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (031)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)
ضدّ ارزش‏ها و هشدارها (01)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
وصیت مولا علی(ع)به محمد حنفیه
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (029)
منم امیر مومنان و بهترین آفریده خدا
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (028)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (027)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (026)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
دلسوز خود باشید و ظلم بدیگران نکنید
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (024)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (023)
شیعیان آبروی دین هستند
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (022)
پند مولا علی (ع) به نوف بکالی
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (021)
التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
خدایی که صدای گناهکار دوستتر دارد
شهرت از منظر امام علی (ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (019)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (018)
Flight 655
یا اباصالح المهدی علیه السلام
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (017)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (016)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (014)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (013)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (012)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (011)
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
بندگان خاص خدا آشکارا پنهانند !




توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.