ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:سوالات زید بن صوحان از شاه ولایت امیرالمومنین مولا علی بن ابیطالب (ع)

ظلم

زید بن صوحان عبدی: یا امیرالمومنین کدام سلطان قوت و قدرتش بیشتر است ؟
حضرت فرمود : مرگ.

عرض کرد : کدام چیز ذلتش بیشتر است ؟
فرمود : حرض بر جمع مال دنیا.

عرض کرد : کدام فقر از همه سخت تر است ؟
فرمود : کفر بعد از ایمان.

عرض کرد : کدام دعوت از همه گمراه تر است ؟
فرمود : کسی که مردم را به طرف موهومات دعوت میکند.
علی

عرض کرد : کدام عمل افضل است ؟
فرمود : تقوا (پرهیزکاری).

عرض کرد : کدام عمل رستگاریش بیشتر است ؟
فرمود : طلب کردن از آنچه در نزد خداوند است.

عرض کرد : کدام مصاحب ( هم صحبت ) از همه بدتر است ؟
فرمود : آن کسی که معصیت ها را در نظر انسان جلوه دهد و آدمی را به نافرمانی خداوند وادارد.

عرض کرد : کدام یک از مردم شقاوتش بیشتر است ؟
فرمود : کسی که دین خود را به دنیای دیگری بفروشد.

عرض کرد : کدام یک از مخلوقات از همگان نیرومندتر است ؟
فرمود : آن کس که بردباریش از همه بیشتر است.

عرض کرد : کدام یک از مردم بخلش بیشتر است ؟
فرمود : آن کسی که از راه حرام مالی بدست آورد.

عرض کرد : کدام یک از مردم زرنگیش بیشتر است ؟
فرمود : کسی که به حالات خود بنگرد و رستگاری خود را از گمراهی درک کند و بنگرد راه سعادت در چیست و بطرف آن گرایش پیدا کند.

عرض کرد : با حلم ترین مردم کیست ؟
فرمود : آن کسی که به خشم نیاید.

عرض کرد : کدام یک از مردم ثبات رای بیشتری دارند ؟
فرمود کسی که فریب مردم را نخورد و دنیا نیز با زرق و برق خود او را از راه بیرون نکند.

عرض کرد : کدام یک از مردم از همه نادان ترند ؟
فرمود : کسی که فریب دنیا را بخورد ، در صورتیکه مشاهده میکند دنیا با دیگران چگونه بازی کرد.

عرض کرد : کدام یک از مردم حسرت و پشیمانی بیشتری دارند ؟
فرمود : کسی که از دنیا و آخرت محروم شده باشد و این خود زیان آشکاری است.

عرض کرد : کدام یک از مردم کور هستند ؟
فرمود : آنکس که برای خداوند عملی انجام نداده و از خداوند انتظار ثواب دارد.

عرض کرد : کدام قناعت از همگان افضل است ؟
فرمود : آنکس که به آنچه خدا به وی عطا کرده قناعت کند ، و حرص و آز نداشته باشد.

عرض کرد : کدام مصیبت از همه دردناکتر است ؟
فرمود : مصائب در امور دین از همه ناراحت کننده و آزار دهنده تر است.

عرض کرد : کدام یک از اعمال عبادی نزد خداوند بیشتر مورد علاقه است ؟
فرمود : انتظار فرج.

عرض کرد : کدام یک از مردمان نزد خداوند ارج و اعتبار دارند ؟
فرمود : آنکه بیشتر از همه از خداوند خشیت دارد ، و تقوای بیشتر و زهد زیادتری دارد.

عرض کرد : کدام سخن در نزد خداوند بهتر است ؟
فرمود : زیاد در یاد خدا بودن و عجز و لابه و دعا نمودن.

عرض کرد : کدام گفته از همه راست تر است ؟
فرمود : گواهی دادن به وحدانیت خداوند متعال.

عرض کرد : کدام یک از کارها در نزد خداوند بزرگتر است ؟
فرمود : تسلیم در برابر خداوند و ترس از معاصی و پرهیزکاری از گناه.

 در این هنگام امیرالمومنین (ع) متوجه پیرمرد شامی شد و فرمود :
خداوند متعال بندگانی را آفرید و دنیا را بر آنها تنگ گرفت ، و با نظر مخصوصیکه به آنان نگریست آنها نسبت به دنیا بی میل شدند و به طرف آخرت متمایل گردیدند ، و به سختی معیشت صبر کردند و در شدائد و گرفتاریها شکیبائی به خرج دادند.

این جماعت همواره مشتاق بودند که زود از جهان رخت بندند و به سرای جاودانی بشتابند تا به کرامت و الطاف خداوندی برسند ،

این گروه مردم همواره دنبال رضای خداوند بودند و در نتیجه پایان زندگی آنها به شهادت انجام گرفت و خداوند را در حالیکه از آنها راضی بود ملاقات کردند.

بدانید که مرگ راه گذشتگان است و همه باید این راه را بگذرانند ،

این مردم باید برای آخرت خود زاد و توشه بردارند و این زاد و توشه طلا و نقره نیست ،

این جماعت لباسهای درشت پوشیدند و در طول زندگی خود در شدائد صبر کردند و به فضیلت خدمت نمودند.

این مردم در محبت و دوستی و یا بغض و دشمنی فقط خداوند را در نظر گرفتند ،

اینان چراغهای هدایت کننده اند و در آخرت از نعمتهای پروردگار برخوردار میگردند.

پیرمرد گفت : من اکنون کجا روم و بهشت را واگذارم در صورتیکه با چشم خود بهشت را می نگرم ، و مشاهده میکنم که اهل بهشت با تو هستند ،
یا امیرالمومنین اینک به من اسلحه جنگی مرحمت کن تا با دشمنانت جنگ کنم ،

امیرالمومنین (ع) اسلحه جنگ به آن مرد شامی مرحمت کردند و او را بر اسب سوار کرده و به طرف میدان جنگ روانه ساختند ،

مرد شامی مقابل حضرت به جنگ پرداخت و آن حضرت از مجاهدت آن شامی ( در میدان جنگ ) به شگفت آمده بود.

هنگامی که جنگ شدت گرفت با اسب خود را به لشگر زد و سرانجام کشته شد ، یکی از یاران امیرالمومنین (ع) او را روی زمین مشاهده کرد در حالیکه به شهادت رسیده بود ، و اسبش هم در کنارش کشته شده بود ، پس از اینکه گرد و غبار جنگ فرو نشست ، امیرالمومنین (ع) در حالیکه سوار بر اسب بود و سلاح جنگی در تن داشت نزد او آمد و بر بدنش نماز گذارد و فرمود :
به خدای سوگند این مرد خوشبخت بود و برای برادر خود طلب آمرزش ( از خدای تعالی ) کنید. 
« کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق صفحه 58 الی 64 »علیمطالب مرتبط:
پند مولا علی (ع) به نوف بکالی
بندگان خاص خدا آشکارا پنهانند !
علت دورویی , احساس حقارت
برتری دادن دانش از نظر مولا علی(ع)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (16)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (15)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (14)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (13)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (12)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (11)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (10)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (09)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (08)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (07)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (06)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (05)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (04)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (03)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (02)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (01)
نامه امام علی (ع) به محمد بن ابی بکر و اهالی مصر
رفتار و تواضع على (علیه السلام )
على (علیه السلام ) محبوب دل ها
على (علیه السلام ) و اصرار بر اصول
مادام دیالافواى مسیحى و ایرانیان و مولا علی (ع)
اعداد ابجد (اسلام با محمد و ایمان با علی)
مولا علی (ع) و فروتنی
مولا علی (ع) و میراث عمل
چگونگی تعیین میزان قبولی هر کس نزد خدا از نظر مولا علی (ع)
تا غدیر با مولا علی (ع)
جـان عالــم بـه فـــدای تــو علـــی (ع)
قریب غریبستان غدیر , مولا علی (ع)
مولا علی(ع) یاور و غمخوار پیامبر(ص)
مولا علی (ع) ریسمان محکم الهی
مناظره با ابوحنیفه درباره فضیلت مولا علی (ع)
شکوه فاطمه (س) در حضور مولا علی(ع) بعد از خطبه فدکیه
درد دل مولا علی(ع) در فراق فاطمه (س)
حشر محبان علی با علـی , حشر غلامان عمر با عمر
عشقم و امیرم آقا حسین بن علی است
حکمت هایی از کلام امام علی(ع)
مناجات امیرالمومنین علی (ع) در مسجد کوفه
مدیحه مرد دو عالم مولا علی از قاسم کاهی
ذلت و عزت در نگاه مولا علی (ع)
خطبه شقشقیّه حضرت امیرالمومنین علی علیه السَّلام
علییا علی مرتضی ( عید غدیر عید ولایت و جانشینی مولا علی مبارک )
احادیث نبوى در باره على علیه السلام ( وصی نبی )
حال خونین دلی سترگ در .... یا علی جان !
شش (6) توصیه از پیامبر اکرم (ص) به مولا علی (ع)
مدیر نمونه و خوب در دولت یعنی علی راسی و عینی !
از علی آموز اخلاص عمل(روز پدر - روز میلاد علی مرتضا ع مبارک )
مولا علی علیه السلام و راز سر بمهر و نهفته مرگ
دستخط منسوب به حضرت علی(ع) + عکس
دانلود نرم افزار قضاوتهای شگفت انگیز حضرت علی(ع)
امام علی (ع) از دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان
وصایای فاروق اعظم امیرالمومنین علی (ع) به فرزندش محمد حنفیه
علی ای همای رحمت ...
عبدالکریم علی احمد الفخراوی شهید ایرانی انقلاب بحرین
آیات نازله در باره على علیه السلام
امام علی(ع) مردم سه دسته اند !
امام علی(ع)و مصرف كردن مال
مولا علی (ع) و راویان حدیث
رفع مصیبت و بلا با شاد کردن مردم


مطالب اخیر وبلاگ :
شیعیان آبروی دین هستند
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (022)
پند مولا علی (ع) به نوف بکالی
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (021)
التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
خدایی که صدای گناهکار دوستتر دارد
شهرت از منظر امام علی (ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (019)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (018)
Flight 655
یا اباصالح المهدی علیه السلام
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (017)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (016)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (014)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (013)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (012)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (011)
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
بندگان خاص خدا آشکارا پنهانند !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (009)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (008)
علت دورویی , احساس حقارت
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (007)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (006)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
برتری دادن دانش از نظر مولا علی(ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (004)
از سفارشات مولا علی (ع) به کمیل
لاهیجی و شرح یک رباعی عرفانی
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (003)
اولاد شیاطین کیانند ؟!
شرحی بر گلشن راز لاهیجی (8)
وصیت مولا بفرزندش در بستر شهادت
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (002)
لاهیجی و شرح دو بیت از مثنوی
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
کینه های نهانی بیماری مهلک است
صدر:دین برای خدمت انسانهاست
شرحی بر گلشن راز لاهیجی (7)
حضرت عیسی(ع) و امام زمان (عج)
شرح رساله معرفت‏ نجم الدین ‏(10)
عدالت آبادکننده شهرها و سپر کشور
شرحی بر گلشن راز لاهیجی (6)
مولا علی (ع) و دوستی و نجات
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.