سلیم بن قیس به او گفت: راستى من از سلمان و أبا ذر و مقداد أحادیثى در تفسیر قرآن و احادیث و روایات از رسول خدا (ص) میشنوم و سپس از شما تصدیق آن را میشنوم و در دست مردم مطالب بسیارى از تفسیر قرآن و أحادیث و روایات از رسول خدا (ص) هست كه با آنها مخالف است آیا مردم عمدا به رسول خدا (ص) دروغ بندند و قرآن را بنظر خود تفسیر كنند؟

رابطه مولا علی با رسول اکرم

أمیر المؤمنین (ع) فرمود: پرسش كردى پاسخ را بفهم راستى در دست مردم حق هست و باطل و راست هست و دروغ و ناسخ هست و منسوخ و عام هست و خاص و محكم هست و متشابه و آنچه درست حفظ كردند و آنچه غلط درك كردند و در زمان خود رسول خدا (ص) هم بر آن حضرت بسیار دروغ بستند تا به سخنرانى برخاست و فرمود :

آیا مردم دروغ زنان بر من فراوان شدند هر كه عمدا به من دروغ بندد نشیمنش ( جایگاهش ) در آتش باشد. و نیز دروغ بستند بر او بعد از رحلتش همانا آنان كه حدیث براى تو گویند چهار صنفند و پنجمى ندارند:

1 - مردى منافق كه اظهار ایمان كند و اسلامش ظاهرسازیست نه گناه میداند و نه باكى دارد كه عمدا دروغ برسول خدا (ص) بندد، اگر مردم میدانستند كه او منافق و دروغگو است از او نمی ‏پذیرفتند و باورش نمیكردند ولى مردم میگویند او صحابه رسول خدا است آن حضرت را دیده و از او شنیده و از او اخذ حدیث كردند و باطلش را ندانستند و خداوند عز و جل از منافقان آنچه را بایست گزارش داده و بشایسته ‏ترین وضعى آنها را وصف كرده و فرموده:

« و چون آنها را بینى ظاهرشان ترا بشگفت افكند و اگر لب بگفتار بگشایند سخنشان را بشنوى».

سپس بعد از پیغمبر پراكنده شدند و زنده ماندند و با پیشوایان گمراهى و داعیان دوزخ رفت و آمد كردند و بدانها تقرب جستند بناحق و دروغ ، پس آنان را بكار گماشتند و قاضى كردند و بگردن مردم سوار كردند و به كمك آنها دنیا را خوردند و تو میدانى مردم با پادشاهانند و پیرو دنیایند و این دنیا هدف آنها است جز كسى كه خدایش نگهدارد؛ این یكى از چهار تا. 

2 - مردى كه از رسول خدا (ص) چیزى شنیده و غلط یاد گرفته و درست درك نكرده و به عمد دروغ نگفته و آن شنیده غلط بدست او است آن را بكار میبندد و میگوید كه از رسول خدا (ص) شنیده‏ ام و اگر مردم میدانستند كه غلط یاد گرفته از او نمی پذیرفتند و اگر خودش هم میدانست غلط است آن را ترك میكرد و بكار نمی ‏بست ، این هم دومى.

3 - كسى كه شنیده رسول خدا (ص) فرمانى داده سپس از آن نهى كرده و او نهى را ندانسته یا اینكه پیغمبر از چیزى نهى كرده سپس بآن امر كرده و او امر را ندانسته، منسوخ را یاد گرفته و ناسخ را یاد نگرفته اگر مردم میدانستند كه آن منسوخ است تركش میكردند و خود او هم تركش میكرد این هم مرد سوم.

4 - كسى كه بر خدا و رسولش دروغ نبندد و از ترس خدا دروغ را دشمن دارد و هم براى احترام پیغمبر (ص) و غلط هم یاد نگرفته و فراموش هم نكرده بلكه هر چه شنیده حفظ كرده و همان طور كه بوده نقل كرده نه در آن افزوده و نه از آن كاسته ناسخ را حفظ كرده و بدان عمل كرده و منسوخ را دانسته و ترك كرده‏ زیرا امر رسول (ص) هم بمانند قرآن ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه دارد، رسول خدا (ص) امرى میفرمود كه دو وجه داشت عام و خاص و كلام خصوصى داشت مانند قرآن و به تحقیق خدا عزوجل فرموده : هر چه را رسول خدا (ص) بشما داد بگیرید و هر چه را بر شما غدقن كرد باز ایستید. (7- الحشر) 
و كسى بود كه گفته او را می شنید و نمی فهمید و نمیدانست مقصود خدا و رسولش از آن چیست، و حفظ میكرد و نمی فهمید و هر كدام أصحاب رسول خدا (ص) این چنین نبودند كه از آن حضرت بپرسند و مقصود او را بفهمند برخى از آن حضرت پرسش میكردند و نمی فهمیدند تا آنكه دلشان میخواست یك عرب بیابانى یا تازه رسیده یا ذمى بیاید و بپرسد تا جواب را بشنوند و بفهمند. 

ولى من هر روز یك بار شرف حضور داشتم و با من خلوت میكرد و هر چه میخواستم با او میگفتم أصحاب او همه میدانستند كه با من چنین میكند و با هیچ كس دیگر چنین نمیكند، و بسا میشد كه خودش بخانه من می ‏آمد و چون بمنازل او میرفتم با من خلوت میكرد و زنان خود را از جا بلند میكرد و جز من كسى با او نبود، هر وقت پرسش میكردم بمن پاسخ میداد و هر گاه خاموش میشدم و مسائلم تمام میشد آغاز سخن میكرد،
و آیه‏ اى بر او نازل نشد در شب و نه در روز و نه در باره آسمان و نه زمین و نه دنیا و آخرت و نه بهشت و دوزخ و نه دشت و كوه و نه روشنى و تاریكى جز اینكه همى بر من بر خواند و بمن دیكته كرد تا آنها را بدست خود نوشتم و تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ محكم و متشابه و خاص و عامش را بمن آموخت، و یادم داد كه در كجا نازل شده و در باره چه نازل شده تا روز قیامت

« تحف العقول صفحه 189»
مطالب مرتبط:

نامه امام علی (ع) به محمد بن ابی بکر و اهالی مصر
رفتار و تواضع على (علیه السلام )
على (علیه السلام ) محبوب دل ها
على (علیه السلام ) و اصرار بر اصول
مادام دیالافواى مسیحى و ایرانیان و مولا علی (ع)
اعداد ابجد (اسلام با محمد و ایمان با علی)
مولا علی (ع) و فروتنی
مولا علی (ع) و میراث عمل
چگونگی تعیین میزان قبولی هر کس نزد خدا از نظر مولا علی (ع)
تا غدیر با مولا علی (ع)
جـان عالــم بـه فـــدای تــو علـــی (ع)
قریب غریبستان غدیر , مولا علی (ع)
مولا علی(ع) یاور و غمخوار پیامبر(ص)
مولا علی (ع) ریسمان محکم الهی
مناظره با ابوحنیفه درباره فضیلت مولا علی (ع)
شکوه فاطمه (س) در حضور مولا علی(ع) بعد از خطبه فدکیه
درد دل مولا علی(ع) در فراق فاطمه (س)
حشر محبان علی با علـی , حشر غلامان عمر با عمر
عشقم و امیرم آقا حسین بن علی است
حکمت هایی از کلام امام علی(ع)
مناجات امیرالمومنین علی (ع) در مسجد کوفه
مدیحه مرد دو عالم مولا علی از قاسم کاهی
ذلت و عزت در نگاه مولا علی (ع)
خطبه شقشقیّه حضرت امیرالمومنین علی علیه السَّلام
علییا علی مرتضی ( عید غدیر عید ولایت و جانشینی مولا علی مبارک )
احادیث نبوى در باره على علیه السلام ( وصی نبی )
حال خونین دلی سترگ در .... یا علی جان !
شش (6) توصیه از پیامبر اکرم (ص) به مولا علی (ع)
مدیر نمونه و خوب در دولت یعنی علی راسی و عینی !
از علی آموز اخلاص عمل(روز پدر - روز میلاد علی مرتضا ع مبارک )
مولا علی علیه السلام و راز سر بمهر و نهفته مرگ
دستخط منسوب به حضرت علی(ع) + عکس
دانلود نرم افزار قضاوتهای شگفت انگیز حضرت علی(ع)
امام علی (ع) از دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان
وصایای فاروق اعظم امیرالمومنین علی (ع) به فرزندش محمد حنفیه
علی ای همای رحمت ...
عبدالکریم علی احمد الفخراوی شهید ایرانی انقلاب بحرین
آیات نازله در باره على علیه السلام
امام علی(ع) مردم سه دسته اند !
امام علی(ع)و مصرف كردن مال

مطالب اخیر وبلاگ:
مرحوم امام خمینی و نظراتش
رواج الفت و امنیت و دوستی با ظهور مهدی (عج)
امام علی(ع)و مصرف كردن مال
مکافات عمل (كشته شدن طمعكاران قاتل)
شرح دو بیت از مثنوی (لاهیجی)
تنها عملی که خدا می پذیرد
نیمه شعبان تمامت انتظار رو بپایان ماست
امام علی (ع) و حقیقت توبه
رساله در سفر مجدالدین بغدادی
نشانه ها را دریابید ! (03)
آیین رهروان در سیر و سلوک (9)
شرط معقولانه اخلاقی زیستن
آیین رهروان در سیر و سلوک (8)
مودبانه سخن بگوی
آیین رهروان در سیر و سلوک (7)
امام حسین (ع) در نظر امام موسی صدر
کلام مولا علی(ع) درباره پیروزیهاى دروغین
نشانه ها را دریابید ! (02)
آیین رهروان در سیر و سلوک (6)
کلام امام علی(ع) درباره شومی فقر
آیین رهروان در سیر و سلوک (5)
امام موسی صدر و کار و کارگر
امام علی(ع) مردم سه دسته اند !
آیین رهروان در سیر و سلوک (4)
آیین رهروان در سیر و سلوک (3)
موسیقی محلی مازندرانی (استاد اسحاقی) و چند اثر دیگر مازنی + دانلود
امام موسی صدر و انتظار فرج
آیین رهروان در سیر و سلوک (2)
آیین رهروان در سیر و سلوک (1)
بعثت یعنی کلام آخر خدای محمد(ص)
امام موسی صدر و جامعه قهرمان
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (2)
امام موسی صدر و معنای حیات وی
شاهد افلاکی
نامه امام علی (ع) به اهالی مصر و ...
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (1)
نصایح مولا (ع)به امام حسین (ع)
السائر الحائر (3)
السائر الحائر (2)
نقشه منطقه ای پیش شماره های تلفن همراه
حقیقة الحقایق
نازنین از عشق مردم ناز تا کی میکنی (دو اثر از استاد اسحاقی) + دانلود
رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
السائر الحائر (1)
آقایم حسین بن علی (ع) است
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
شعرگونه ای پیکش مولا حسین جان
رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
نگهداری و زایش داعش !
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (10)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.