چهره نورانى اسلام را براى جهانیان روشن نمایند، كه اگر این چهره، با آن‏جمال جمیل كه قرآن و سنت در همه ابعاد به آن دعوت كرده ‏اند، از زیر نقاب‏ مخالفان اسلام و كج‏ فهمی هاى دوستان خودنمایى نماید، اسلام جهانگیر خواهد شد.

مرحوم روح الله الموسوی الخمینی

معارف اسلامى را در بین مردم تقویت كنید، كه راس امور، این معارف اسلامى‏ است؛ و اگر او درست بشود همه كارها درست مى‏ شود. اگر اسلام را آن طورى كه هست به دنیا معرفى كنند، و آن طورى كه هست عمل‏ بكنند، سیادت با شماست، بزرگى با شماست. مكلفیم كه مردم را دعوت كنیم به راه مستقیم، به همان صراط الله، راه الله‏ كه راه مستقیم است.

مسلمانان، مخصوصا علماى اسلام موظفند اسلام و احكام آن را گسترش بدهند و به ‏مردم دنیا معرفى نمایند. ما موظفیم كه اسلام را در همه جاى دنیا معرفى كنیم. اگر چنانچه از یكى از ماها، بر خلاف مقررات اسلامى، بر خلاف احكام اسلام،یك مطلبى از او صادر بشود، اسلام رو به شكست مى‏ رود. چه مصیبت ‏بار و غم‏ انگیز است كه مسلمانان متاعى دارند كه از صدر عالم تا نهایت آن نظیر ندارد، نتوانسته‏ اند این گوهر گرانبها را، كه هر انسانى به‏ فطرت آزاد خود طالب آن است، عرضه كنند؛ بلكه خود نیز از آن غافل و به آن‏ جاهلند ؛ و گاهى از آن فراریند.

غیر حق تعالى نور نیست ، همه ظلمتند . ما از خدا هستیم همه. همه عالم از خداست ، جلوه خداست ، و همه عالم به‏ سوى او برخواهد گشت . تمام مقاصد انبیا برگشتش به یك كلمه است و آن ، معرفت الله .

آرمان اصلى وحى این بوده است كه براى بشر معرفت ایجاد كند . بیشتر ناله اولیا ، از درد فراق و جدایى از محبوب است و كرامت او . تمام كمالاتى كه براى اولیاى خدا و انبیاى خدا حاصل شده است از این دل كندن‏ از غیر ، و بستن به اوست . آن چیزى كه انسان را به ضیافتگاه خدا راه مى ‏دهد این است كه غیر خدا را كنار بگذارد ، و این براى هر كس میسور نیست . خودتان را متصل كنید به این دریا ، دریاى الوهیت ، دریاى نبوت ، دریاى ‏قرآن كریم .

بدان كه شكر نعمت هاى ظاهره و باطنه حق تعالى ، یكى از وظایف لازمه عبودیت وبندگى است كه هر كسى به قدر مقدور باید قیام به آن نماید ، گرچه از عهده شكر حق تعالى ، احدى از مخلوقات برنمى ‏آید . پر واضح است كه تسبیح و تقدیس و ثناى حق تعالى ، مستلزم علم و معرفت به‏ مقام مقدس حق ، و صفات جلال و جمال است ، و بدون هیچ گونه معرفتى و علمى‏ متحقق نشود . از آداب عبودیت این است كه جز قدرت حق ، قدرتى را نپذیرند ، و جز ثناى‏ حق، و آن كه از اولیاى حق است ، ثناى كسى را نگویند . اصل تمجید ، براى غیر خدا واقع نمى‏ شود ، حتى شما كه از یك گل تعریف مى ‏كنید ،از یك سیب تمجید مى‏ كنید ، این تمجید خداست . مطمئن باشید كه اگر كارهایتان از الوهیت‏ سرچشمه نگیرد ، و از وحدت اسلامى‏ بیرون بروید ، مخذول مى‏ شوید . اگر اغراض الهى داشتید ، مادى هم دنبالش هست ، اما این مادى ، دیگر الهى شده است . تشخیص معیار الهى از شیطانى آن است كه پس از مراجعه به خود ، بیابد كه ‏آنچه كه او مى‏ خواهد، نفس عمل است ، گرچه این كار را دیگرى انجام دهد . توجه به خدا و هجرت از خود به خدا - كه بزرگترین هجرتهاست - ، هجرت ازنفس به حق ، و از دنیا به عالم غیب شما را تقویت كرد .

پس از اتكال به خداوند، به قدرت خود كه از اوست اعتماد و اتكال داشته‏ باشید . به شما مى‏ گویم كه از هیچ كس نترسید الاّ خدا ؛ و به هیچكس امید نبندید الا خداى تبارك و تعالى . توجه به غیر خدا ، انسان را به حجابهاى ظلمانى و نورانى محجوب مى ‏نماید . غفلت از حق كدورت قلب را زیاد كند ، و نفس و شیطان را بر انسان چیره‏ كند ، و مفاسد را روزافزون كند . و تذكر و یادآورى از حق دل را صفا دهد ، و قلب را صیقلى نماید و جلوه ‏گاه محبوب كند ، و روح را تصفیه نماید و خالص‏ كند ، و از قید اسارت نفس ، انسان را براند . و بدان كه هیچ آتشى از آتش غضب الهى دردناكتر نیست .

همان‏طور كه مكلفیم كه خودمان را حفظ كنیم و خارج كنیم از ظلمات به نور ، مكلف هستیم دیگران را همین طور دعوت كنیم . ما باید دعوت بكنیم و دعوت ما به خود نباشد ، دعوت به دنیا نباشد ، دعوت‏ به خدا باشد . درس را براى خدا بخوانید . اگر انسان براى شهوات نفسانیه قیام بكند ، و براى خدا نباشد ، این كارش ،، به‏ جایى نمى ‏رسد این كارش، بالاخره فشل مى ‏شود .چیزى كه براى خدا نیست ، دوام نمى ‏تواند داشته باشد . خدا هست ؛ غفلت نكنید از او ! خدا حاضر است ، همه ما تحت مراقبت‏ هستیم . مقصد را مقصد الهى كنید ، براى خدا قدم بردارید . همه عالم محضر خداست ؛ هر چه واقع مى‏ شود در حضور خداست . همیشه توجه داشته باشید كه كارهایتان در محضر خداست ، همه كارها ! چشمهایى ‏كه بهم‏ مى ‏خورد ، در محضر خداست؛ زبانهایى كه گفتگو مى ‏كند ، در محضر خداست ؛ و دستهایى كه عمل مى‏ كند، در محضر خداست ؛ و فردا ما جواب باید بدهیم . همه ما در محضر خدا هستیم ، و همه ما خواهیم مرد . باید به قلبتان برسانید كه هر كارى انجام مى ‏دهید در محضر خدا هستید . به قلوب محجوت و منكوس خود برسانید كه عالم ، از اعلى علیین تااسفل السافلین ، جلوه حق - جل و علا - و در قبضه قدرت اوست . نعمتهاى خدا امتحان است براى بندگان خدا . آنى كه انسان را از تزلزل بیرون مى ‏آورد ، آن ، ذكر خداست . به خدا متوجه شو ، تا دلها به تو متوجه شود .

صورت عمل میزان نیست ، آن چیزى كه میزان است انگیزه عمل است . مكلفى نیست در عالم ، كه تحت آزمایش خدا و امتحان او نباشد . هر كس در هر مقامى كه هست و هر مسئولیتى كه دارد ، همان مقام و مسئولیت ، امتحان اوست . در اسلام معیار ، رضایت‏ خداست ، و نه شخصیتها . ما شخصیتها را با حق‏ مى ‏سنجیم ، و نه حق را با شخصیتها . معیار ، حق و حقیقت است . ما معیارها را باید معیارهاى الهى قرار بدهیم . بیدار بشوید ملت ! بیدار بشوید دولت ! همه بیدار باشید ! همه‏ تان در محضر خدا هستید . فردا همه باید حساب پس بدهید .

از روى خون شهداى ما نگذرید بدون‏ نظر . و براى مقام دعوا نكنید با هم . عالم محضر خداست ؛ در محضر خدا معصیت‏ خدا نكنید . در محضر خدا ، با هم دعوا نكنید سر امور باطل و فانى. براى خدا كار بكنید و براى خدا به پیش بروید . الآن ما همه در حیطه امتحان گذاشته شدیم . انسان ممكن است چیزى را از چشم همه مخفى كند ، ولى همه چیز ما در نزد خداحفظ مى ‏شود ، و اعمال ما را به خود ما برمى‏ گرداند . استناد به خدا بكنید .و این استناد به خدا ، تمام مشكلات را - ان شاء الله حل خواهد كرد . تمام تكالیف الهیه الطافى است الهى ، و ما خیال مى‏ كنیم تكلیف است . ما باید بنده باشیم و همه چیز را از خدا بدانیم .

خداى تبارك و تعالى همه نعمتها را به ما عطا فرموده است ، و آن چیزهایى كه ‏عطا كرده در راه او باید صرف بكنیم . ما همه از خداییم و باید در راه خدمت به او باشیم . آن چیزى كه آسان مى ‏كند مصیبتها را ، این است كه همه انسانها رفتنى هستند و همه ماها رفتنى هستیم ، و چه بهتر كه در راه خدا فدا بشویم . ما و شما و همه ، هر چه داریم از خداست ، و هر چه توان داریم براى خدا بایدخرج كنیم .
بدبختى و خوشبختى ملتها بسته به امورى است كه یكى از مهمات آن، صلاحیت داشتن هیات حاكمه است. حكومت و زمامدارى در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگى بر دیگران نیست كه از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پایمال كند. دولت و اتباع دولت‏ خدمتگزار به ملت هستند نه آقاى ملت، خدمتگزارند اینها. دولتها خدمتگزار مردمند. اسلام حكومت به آن معنا ندارد، اسلام خدمتگزار دارد. شكر این نعمت به این است كه ما مردم را شریك بزرگ بدانیم. در این حكومت، حكومت نیست باید همه خدمتگزار باشیم.

اسلام مى‏ خواهد كه دولتها خدمتگزار ملتها باشند. دولتها یك اقلیتى هستند كه باید براى خدمت این ملت باشند ؛ و اینها نمى ‏فهمند كه دولت‏ خدمتگزار ملت باید باشد، نه حاكم بر ملت. ما باید ببینیم كه این ملتى كه ماها را به این مقامها رسانده‏ اند از ما چه مى‏ خواهند، و ما باید براى آنها چه بكنیم. همه فكر این باشید كه خدمتگزار پیدا كنید، خدمتگزار به كشور و اسلام پیدا كنید، نه خدمتگزار به خودتان. هر عملى كه ارزشش بیشتر باشد مسئولیتش سنگینتر است.

براى محرومین دولت واقعا باید با تمام قدرت آن طورى كه على - علیه‏السلام دل مى ‏سوزاند، این هم با تمام قدرت دل بسوزاند براى محرومین. خدمت به خلق خدمت به خداست. شرافت همه ما به این است كه خدمت به خلق خدا بكنیم. به وزراى كشور در طول تاریخ آینده، توصیه مى‏ كنم كه در انتخاب استاندارها دقت كنند، اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند تا آرامش در كشور هر چه بیشتر حكمفرما باشد. شما به پشتیبانى ملت احتیاج دارید.

با پشتیبانى مردم، خصوصا طبقات محروم بود كه پیروزى حاصل شد و دست رژیم ستمشاهى از كشور و ذخایر آن كوتاه گردید. اگر روزى از پشتیبانى آنان محروم شوید، شماها كنار گذاشته مى ‏شوید و همچون رژیم شاهنشاهى ستمكار، به جاى شما ستم پیشه‏ گان پستها را اشغال مى ‏نمایند. اكیدا از مقامات رسمى خواستارم تا به كمك یكدیگر مشكلات كشور را حل نمایند، و برادرانه با یكدیگر همكارى نمایند. براى بازرسها امانت از امور بسیار لازم است ؛ آنهایى كه در شغل بازرسى هستند آنها باید امین باشند.

هر كس خود را مدیر و مدبر و خدمتگزار براى خلق خدا مى ‏داند، كناره‏ گیرى او، پشت كردن به خلق و خداى خلق است. در این زمان هر كس در هر شغلى كه به او پیشنهاد مى ‏شود، اگر شایستگى ندارد براى آن شغل، براى او صحیح نیست و جایز نیست كه در آن شغل وارد بشود، و اگر شایستگى دارد براى آن، براى او صحیح نیست كه شانه خالى كند. همه مردم، همه انسانها دولت اسلامى را تقویت كنند تا بتواند اقامه عدل بكند. الله الله در انتخاب اصحاب خود ؛ الله الله در تعجیل تصمیم‏ گیرى، خصوصا در امور مهمه. تضعیف هر قشر از اقشار و هر شخص از اشخاص كه امروز مشغول به كار هستند و مشغول یك خدمتى هستند، كمك ‏كردن به دشمن هاى اسلام است. اگر به واسطه سوء مدیریت و ضعف فكر و عمل شما، به اسلام و مسلمین ضررى و خللى واقع شود - و خود مى ‏دانید و به تصدى ادامه مى ‏دهید - مرتكب گناه عظیمى و كبیره مهلكى شده ‏اید كه به واسطه آن عذاب بزرگ دامنگیرتان خواهد شد.

اگر چنانچه هیات حاكمه، كسانى كه مقدرات یك كشور در دست آنهاست، اینها فاسد باشند مملكت را به فساد مى ‏كشند. گاهى ممكن است كه قوانین مترقى و مفید به حال جامعه، از مجلس بگذرد و شوراى نگهبان آن را تنفیذ كند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید، لكن به دست‏ مجریان غیر صالح كه افتاد آن را مسخ كنند. خیال نكنند كه ما دولت هستیم و باید مساله‏ اى را كه ما طرح مى‏ كنیم ملت بپذیرد، چه روى مصالحش باشد چه نباشد. اگر یاس از حكومت اسلامى باشد و انفجار پیدا بشود، هیچ چیز نمى‏ تواند جلویش را بگیرد. هر فردى از افراد ملت‏ حق دارد كه مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح كند و به او انتقاد كند، و او باید جواب قانع‏ كننده دهد، و در غیر این صورت، اگر بر خلاف وظایف اسلامى خود عمل كرده باشد، خودبخود از مقام زمامدارى معزول است.

اى دولتها! فتح كشور مهم نیست، فتح قلوب مهم است. در رفتار عدالت داشته باشید، در گفتار عدالت داشته باشید، تشریفات را كم كنید و این ملت را خدمتگزار باشید. اینهایى كه قدرت دارند باید حفظ جهات انسانیت را، جهات اسلامیت را بیشتر از دیگران بكنند. شكر نعمت این است كه ما به جاى صحبت عمل كنیم. اگر ملت مى‏ خواهد كه این پیروزى تا آخر برسد و به منتهاى پیروزى - كه آمال همه است - برسد، باید مواظب آنهایى كه دولت را تشكیل مى ‏دهند، آن كه رئیس جمهور است، آن كه مجلسى هست، در مجلس هست، همه اینها را توجه بكنندكه مبادا یك وقتى از طبقه متوسط به طبقه بالا، و به اصطلاح خودشان مرفه، به آن طبقه برسد. آن روزى كه هر یك از شماها را ملت دید كه از مرتبه متوسط مى ‏غلطید به طرف مرفه ، و دنبال این هستید كه یا قدرت پیدا بكنید یا تمكین پیدا كنید، مردم باید توجه داشته باشند و این طور افرادى كه به تدریج ممكن است‏ یك وقتى - خداى نخواسته- پیدا بشوند، آنها را سر جاى خودشان بنشانند.  
مستضعفان و محرومان

طریق اسلامى این است كه مستضعفین را حمایت كنند . ما به پیروى از اسلام بزرگ ، از جمیع مستضعفین حمایت مى ‏كنیم .
گمان نمى ‏كنم عبادتى بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد . دوستان عزیزم ! خود را براى خدمت به اسلام و ملت محروم مهیا كنید ؛ كمر به ‏خدمت بندگان خدا كه خدمت به خداست ببندید .

به همه در كوشش براى رفاه طبقات محروم وصیت مى ‏كنم كه خیر دنیا و آخرت‏ شماها در رسیدگى به حال محرومان جامعه است . چه نیكوست كه طبقات تمكن‏ دار ، به طور داوطلب براى زاغه و چپرنشینان‏ مسكن و رفاه تهیه كنند؛ و مطمئن باشند كه خیر دنیا و آخرت در آن است .

و از انصاف به دور است كه یكى بى ‏خان و مان ، و یكى داراى آپارتمانها باشد . ما آن روز عید داریم كه مستمندان ما ، مستضعفان ما به زندگى صحیح رفاهى و به‏تربیت صحیح اسلامى - انسانى برسند . آنچه مهم است این است كه آن قشر مستضعف بیشتر مورد نظر باشد . خدا نیاورد آن روزى را كه سیاست ما و سیاست مسئولین كشور ما ، پشت كردن‏ به دفاع از محرومین و روآوردن به حمایت از سرمایه ‏دارها گردد .

اسلام براى مستضعفین آمده است و اول نظرش به آنهاست . این قرن - به خواست‏ خداوند قادر - قرن غلبه مستضعفان بر مستكبران ، و حق برباطل است . به مستضعفان و مستمندان و زاغه‏ نشینان كه ولى نعت ما هستند خدمت كنید . پیش خداى تبارك و تعالى كمتر خدمتى است كه به اندازه خدمت به زاغه‏ نشینان فایده داشته باشد .

مطلب مرتبط :
... بیان یک سنت الهی از نظر امام خمینی
مطالب اخیر وبلاگ:
رواج الفت و امنیت و دوستی با ظهور مهدی (عج)
امام علی(ع)و مصرف كردن مال
مکافات عمل (كشته شدن طمعكاران قاتل)
شرح دو بیت از مثنوی (لاهیجی)
تنها عملی که خدا می پذیرد
نیمه شعبان تمامت انتظار رو بپایان ماست
امام علی (ع) و حقیقت توبه
رساله در سفر مجدالدین بغدادی
نشانه ها را دریابید ! (03)
آیین رهروان در سیر و سلوک (9)
شرط معقولانه اخلاقی زیستن
آیین رهروان در سیر و سلوک (8)
مودبانه سخن بگوی
آیین رهروان در سیر و سلوک (7)
امام حسین (ع) در نظر امام موسی صدر
کلام مولا علی(ع) درباره پیروزیهاى دروغین
نشانه ها را دریابید ! (02)
آیین رهروان در سیر و سلوک (6)
کلام امام علی(ع) درباره شومی فقر
آیین رهروان در سیر و سلوک (5)
امام موسی صدر و کار و کارگر
امام علی(ع) مردم سه دسته اند !
آیین رهروان در سیر و سلوک (4)
آیین رهروان در سیر و سلوک (3)
موسیقی محلی مازندرانی (استاد اسحاقی) و چند اثر دیگر مازنی + دانلود
امام موسی صدر و انتظار فرج
آیین رهروان در سیر و سلوک (2)
آیین رهروان در سیر و سلوک (1)
بعثت یعنی کلام آخر خدای محمد(ص)
امام موسی صدر و جامعه قهرمان
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (2)
امام موسی صدر و معنای حیات وی
شاهد افلاکی
نامه امام علی (ع) به اهالی مصر و ...
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (1)
نصایح مولا (ع)به امام حسین (ع)
السائر الحائر (3)
السائر الحائر (2)
نقشه منطقه ای پیش شماره های تلفن همراه
حقیقة الحقایق
نازنین از عشق مردم ناز تا کی میکنی (دو اثر از استاد اسحاقی) + دانلود
رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
السائر الحائر (1)
آقایم حسین بن علی (ع) است
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
شعرگونه ای پیکش مولا حسین جان
رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
نگهداری و زایش داعش !
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (10)
مکر الهی است که مستکبران با دست خود تحقیر شوند
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.