چرا ائمه ما دوازده نفرند ؟!

ائمه اثنی عشر

ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:دلیل انحصار عدد ائمه هدی (ع) به دوازده برای بسیاری همیشه جای سوال بوده و وجوه و روایاتی چند هم در این باره ذکر شده است .
در مجالس المومنین هم در این باره وجوهی ذکر شده است که ما از وجوه ذکر شده در آن سند توضیحی تنظیم کرده و بشرح زیر طرح مینمائیم :

نخست ذکر شد که چون اسلام مبنی است بر شهادتین ( یعنی شهادت بوحدانیت خداوند و همچنین گواهی به رسالت خاتم النبیین ) و از طرفی چون هریک از این دو اصل یا دو شهادت از دوازده حرف ترکیب یافته است ( یعنی لا اله الا الله ؛ و محمد رسول الله ؛ که هر کدام از دوازده حرف تشکیل شده است) , لذا " امام " که در حقیقت از جهتی فلسفه وجودش حفظ و صیانیت از این دو اصل میباشد , بر اساس حکمت بالغه الهی مناسب بود که دوازده باشند و چنین شد که ائمه بعنوان خلفاء و اوصیای رسول ختمی مرتبت (ص) به دوازده تن انحصار یافته است .

دیگر وجهی که ذکر شد آنست که ؛ عدد نقبای بنی اسرائیل بنص کتاب , دوازده بود ( و براساس سنت غیر قابل تغییر الهی که در روایات صحیح هم داریم که امت پیامبر آخر همانند مردم انبیاء بنی اسرائیل بعد از پیامبر عمل خواهند کرد و ... ) لذا مشیت الهی بر آن قرار گرفت و سزاوار بود که عدد جمعی که نقابت و وصایت محمدی نمایند هم دوازده (12) باشد.

همچنین بیان شد که اسباط و امنای بنی اسرائیل ( فرزندان یعقوب ) دوازده بوده و مناسبت آن شد که ائمه هدا علیهم السلام که امنا و اسباط پیامبر ما هستند هم دوازده باشند.

نکته مهم و باطن مساله آن است که در نسل پیامبر آخرین که شریفترین پیامبر بوده و کاملترین شریعت را آورده , امنا و وصایا از نسل پیامبر (ص) از طریق و بواسطه دخت مطهر نبی یعنی حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها و پسر عم و همسر بزرگوارش حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام , ادامه یافته که این خود دارای بطن و متن و ظرافتی است که فقط آنهائیکه قلوبشان بنور ایمان واقعی روشن میباشد همراه و همراستای با آن میباشند و بی هیچ ان قلت و ثقل و سنگینی و حرف و حدیثی آنرا از طریق قلب هم می پذیرند و هم اظهار میکنند و هم بدان افتخار میکنند و بخصوص که از منکرین آن هم تبری میجویند ! یعنی مساله قلبی است و نمیشود و معقول هم نیست که صرفا بدلائل اجتماعی و سیاسی و ... منکر آن شد . آنهائیکه چنین حالی را ندارند هر چه زودتر برای عاقبت خویش فکری بکنند و ... ! حالا مومن کیص هم میباشد و زمان شناس و موقع شناس . از سویی تبری اقتضای آن ندارد که مثلا خدای ناکرده فحاشی کرده و توهین و ... که اصولا مومن اگر مومن واقعی باشد اهل توهین و فحش نیست. مصداق و شیوه های تبری را بایست متناسب با زمان و موقعیت و بر اساس اصول قرآنی و برابر شیوه هایی که ائمه در دورانهای مختلف داشته اند , تبیین و انتخاب نمود!

وجه دیگر آنست که محققین علم انساب بر آنند که هر که از اولاد " نضر بن کنانه " باشد , آنکس قرشی است . با این وصف اول کسی که صفت قرشیت او ثابت شد و به بالاتر از او نمیرود " مالک بن نضر " میباشد که بشرف نسب قرشیت رسیده و از ایشان هم به حضرت خاتم المرسلین محمد بن عبدالله (ص) منحدر گردیده است . اگر چه شرف قریش در حقیقت از وجود حضرت ختم المرسلین است پس پیغمبر (ص) بمنزله مرکز این دایره باشد و نسب به دو سلسله مانند دو خط میباشند که از مرکز محمدی (ص) تا " مالک " دوازده باشد و بر همین وجه به محیط منتهی شده باشد و منتهای یک خط " مالک بن نضر " است و منتهای خط دیگر , آخر ائمه و اولیای محمدی (ص) .

و هر گاه اجزای خط متصاعد از مرکز محمدی (ص) تا مالک دوازده باشد ؛ لذا بر این وجه اجزاء در حالت بالایی آن چنین هست که :
( محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک )

پس اجزای خط نظیر و نزولی آن از مرکز محمدی (ص) نیز دوازده باشد که از امیرالمومنین علی علیه السلام تا بامام دوازدهم عجل الله , برسد . زیرا محال است که دو خط خارج از مرکز به محیط متفاوت باشد و بالجمله همچنانکه وجود پیامبر (ص) معدن شرفی است که شرف امامت از آن متنازل میگردد پس باید ائمه دوازده باشند که مطابق خط صعود شود.

در دیگر وجوه یا دلیل یا فلسفه دوازده نفر بودن ائمه علیه السلام مطالبی چند بخصوص از متاخرین ذکر گردیده که مخاطبین محترم میتوانند کمی زحمت تحقیق بخودشان بدهند و آراء آنان را احصاء نمایند . منباب نمونه ذکر شد که بعضی متاخرین بر آنند که اکثر اشیاء نفیسه در آفاق و انفس مشتمل بر این عدد ( دوازده ) واقع شده است.

یا اکثر اسماء الحسنی هم همینطور . لذا مناسب آنست یا در واقع همان بود که عدد ائمه که از نفائس و دائع خداوند بلکه از جمله اسمای حسنی اویند نیز چنین باشد.

تفصیل این مرام آنکه :

" لا اله الا الله " دوازده حرف است.

و همچنین دیگر اسما حسنی مانند :

" الحمید المجید "
" الرئــوف الرحیم "
" الحنــان المنان "
" الخــالق الباری "
" الــواحد الکـریم "
" الــواحد القهــار "
" الظاهر البــاطن "
" التــواب الوهاب "
" الفتــاح الــرزاق "
" المحسن المجمل "
" المنعــم المفضــل "
" البـــاعث الــــوارث "
" دیـــان یــوم الدین "

یا اسامی انبیاء بزرگ الهی مانند :

" آدم خلیفـــه الله "
" نـــوح خالصـه الله "
" موسی کلیـم الله "
" عیسی مسیح الله "
" محمـــد رســول الله "
" محمـــد حبیـــب الله "

یا :

" البشیر النظیر "
" امیـــر المومنین "
" علی بن ابیطالب "
" العــــروه الـوثقــی "
" فاطمه بنت محمد "
" الحسن المجتبی "
" الحسن والحسین "
" علی بن الحسین "
" الامـــام البــــــــاقر "
" الامــام الصـــــادق "
" الامــام الکاظـــــم "
" علـــی بن کاظــم "
" محمــــد بن رضـــا "
" علـــی بن الجــواد "
" الحسن العسکری "
" القائـــم المهــــدی "

که ( محبهم فی الجنه ) ؛ ( عدوهم فی النار ) !

در آخر این مقال این ظرافت که از بدائع اتفاقات هم است آنکه ؛ چون پس از خاتم الانبیاء دیگر رسالت نیست بلکه تنها وصایت و امامت مقرر گردیده ؛ اولی الالباب را اشاره باشد که " لا نبی بعد احمد " و این هم دوازده باشد .

این مطالب بیشتر از آنکه متوجه عقل مخاطبین باشد , معطوف به باطن و قلب آنهاست ... تا تو در کدامین صف باشی !

مطالب مرتبط :
... اعتقاد مردم بمکتب اهل بیت (ع) را مخدوش نکنیم !
... نظر مرحوم مجلسی درباره خلافت بعد از رسول (ص)
مطالب اخیر وبلاگ ما :
اسب
عوعوی سگان آل سعود هم بگذرد !
مکافات عمل ( انعکاس اعمال )
چند کلمه از امیر کلام علیه السلام
خلقت بی نقص الهی
تندروی و کندروی از نادانی است !
لاف بلاغت مزن با ...
زاهدنما مباش و ...
انذارهای امام علی (ع) به حاکمان
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (08)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (03)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (09)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (14)
على (علیه السلام ) و اصرار بر اصول
رفتار و تواضع على (علیه السلام )
على (علیه السلام ) محبوب دل ها
مادام دیالافواى مسیحى و ایرانیان و مولا علی (ع)
شیخ و شراب و خون خلق
نظر مرحوم مجلسی درباره خلافت بعد از رسول (ص)
حشر محبان علی با علـی , حشر غلامان عمر با عمر
مولا علی(ع) یاور و غمخوار پیامبر(ص)
جـان عالــم بـه فـــدای تــو علـــی (ع)
تا غدیر با مولا علی (ع)
بنده پادشاه ...
سبحه تزویر شیخ ...
بقای ریای زاهد و مردم نادان
پند زاهد ... !
زندگی بمیزان باخت ...
از نفرین پدر و مادر بترسید
نوشته سردر بهشت
ملا هادی سبزواری و حیوانیت و انسانیت !
صلح و دوستی
گفتگو آیین درویشی نبود
سگ ها و انسان ها !
انسان عجیب مختار یا دربند ... !
یقین
جـــنّ
دلاور شهید اسماعیل حیدری
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
روز و شب و غوغا و آسمان
شب و آسمان و زمین و ...
درباره حضرت بقیه الله (ع) مقصر مائیم!
لذت بخشش
هــــو
توجیه عبادت و سپاس مقبول الهی
اندر میان جمع چه جان است آن یکی
من کشته عباراتم !
لالایی برای مادر ( موسیقی مازندرانی + دانلود)
زندگی و آدمیزاده اورجینال (05)
عشق وافی است و ...توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.