ابن ابى الحدید:ساری , گاهنوشته های محمود زارع(امام علی)
(( صعصعه بن صوحان )) و جمعى دیگر از شیعیان و اصحاب آن حضرت او را بدین گونه ستوده اند: على (علیه السلام ) در میان ما به مانند یكى از ما و بسیار خوش رفتار و متواضع و ساده و بى پیرایه بود. با این وصف ما از هیبت او مانند اسیرى بودیم كه با دست بسته ، شمشیر برهنه اى در بالاى سر خود بیند!!

روزى معاویه (دشمن دیرین آن حضرت ) به قیس بن سعد بن عباده (یكى از نزدیكان و امراى سپاه على (علیه السلام )) گفت : خدا ابوالحسن را رحمت كند كه مردى شوخ طبع و مزاح بود، قیس گفت : آرى ! پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله هم با اصحاب خود مزاح مى فرمود و غالبا تبسم بر لب داشت !

اى معاویه ! مى بینم كه مى خواهى مقام بلند على (علیه السلام ) را پایین بیاورى و از وى عیب جویى نمایى ؟! ولى به خدا قسم ! على (علیه السلام ) با همه شوخ طبعى و خوش رویى همیشگى خود، از شیر شرزه كه گرسنگى بر وى غلبه كرده باشد، با مهابت تر بود و هیبت وى ناشى از تقوا و پرهیزكارى او بود، نه مانند هیبتى كه اوباش شام در تو مى بینند!!

این خوى پسندیده تاكنون در دوستان و ارادتمندان آن حضرت نیز به ارث رسیده و براى آنها باقى مانده است ، چنان كه سنگدلى و قساوت و سختگیرى هم در طرف دیگر باقى مانده است ، و هر كس جزئى اطلاع از اخلاق مردم و آنچه عاید آنها مى گردد، داشته باشد، فرق میان این دو را مى شناسد.

اوج سخاوت و كرم
جود و سخاوت امیرالمؤ منین (علیه السلام ) چیزى نیست كه نیاز به شرح و بسط داشته باشد. وى روزه مى گرفت و از گرسنگى به خود مى پیچید و با این حال افطار خود را در راه خدا به مسكینان و اسیران مى بخشید و این آیه قرآن درباره او نازل شد: و یطعمون الطعام على حبه مسكینا و یتیما و اسیرا

مفسران اسلامى نقل كرده اند كه على (علیه السلام ) چهار درهم دارائى داشت ؛ یك درهم را شبانه ، یك درهم را در روز، یك درهم را پنهانى و یك درهم را به آشكار در راه خدا به فقیران و مستمندان داد، و درباره اش این آیه نازل گردید: الذین ینفقون اموالهم بالیل و النهار سرا و علانیه .

شعبى (دانشمند معروف سنى ) مى گوید: على (علیه السلام ) سخى ترین مردم ، و داراى چنان خویى بود كه هرگز جواب رد به سائل نداد و (( نه )) نگفت !.

دشمن كینه توز وى معاویه بن ابى سفیان ، كه پیوسته سعى در نكوهش و عیب جویى او داشت در جواب (( محفن بن ابى محفن ضبى )) گفت : (( واى بر تو! چگونه على را بخیل ترین مردم دانستى ؟ على كسى است كه اگر خانه اى پر از طلا و خانه دیگر مملو از غله داشته باشد، طلا را قبل از غله ها انفاق مى كند )) !.

على (علیه السلام ) كسى است كه بارها موجودى بیت المال را به مصرف مسلمانان رسانید، سپس مخزن آن را جارو كرد، و در جاى آن نماز گزارد! على (علیه السلام ) بود كه فرمود: اى دنیاى طلایى ! اى سفید رو! برو دیگرى را فریب ده ! و او بود كه ارثى از خود باقى نگذاشت ، با این كه دنیاى اسلام غیر از شام را در دست داشت .

بردبارى و گذشت
على (علیه السلام ) بردبارترین و با گذشت ترین مردم روى زمین بود.
صحت گفتار ما در وقایع جنگ جمل به خوبى دیده مى شود، حضرت در آن جنگ به مروان حكم (یكى از آتش افروزان جنگ مزبور) دست یافت ، و با این كه وى على (علیه السلام ) را سخت دشمن مى داشت و كینه اش را به طور فوق العاده به دل گرفته بود، مع الوصف حضرت از تقصیر وى در گذشت !

همچنین عبدالله زبیر كه آشكارا حضرت را دشنام مى داد در آن جنگ اسیر شد، ولى حضرت از تقصیر وى در گذشت و فقط گفت : برو كه تو را دیگر نبینم !

سعید بن عاص دشمن دیگرش نیز بعد از جنگ جمل اسیر گردید و به نزد حضرت آوردند، ولى على (علیه السلام ) بدون این كه چیزى بگوید از گناهش صرف نظر كرد.

لابد ماجراى عایشه (همسر پیغمبر) را كه به جنگ على (علیه السلام ) آمد شنیده اید. وقتى امام (علیه السلام ) بروى ظفر یافت او را گرامى داشت ، سپس دستور داد بیست نفر زن لباس مرد پوشیده و شمشیرها حمائل كردند و بدین گونه آنها را همراه وى روانه مدینه نمود.

در میان راه (عایشه ) از فرصت استفاده كرد و حضرت را به زشتى یاد نمود، و گفت : على با مردان و سربازانى كه همراه من نموده ، به من بى احترامى كرده است ، ولى همین كه به مدینه رسیدند، و زنان لباس هاى خود را كندند و به وى گفتند، ببین ما زن هستیم و على (علیه السلام ) مردى همراه تو نفرستاده است !

در آن جنگ (جنگ جمل ) اهل بصره به روى على و فرزندانش شمشیر كشیدند و ناسزا گفتند، ولى بعد از آن كه بر آنها پیروز گشت ، شمشیر خود را غلاف كرد!

سپس از جانب آن حضرت در میان سپاه ندا در دادند: كسى حق ندارد فراریان را دنبال كند و زخمیان را آزار رساند و اسیران را به كشتن دهد، هر كس سلاح به زمین گذارد در امان است و اگر روى به لشكر امام آورد تاءمین جانى دارد.

امام (علیه السلام ) بعد از جنگ جمل و بصره اجازه نداد سربازان اثاث سپاه دشمن را به غنیمت بگیرند (چون مخالفان به ظاهر مسلمان بودند) و مانع شد كه اولاد آنها را اسیر كنند، اموال و مایملك آنها را نیز مصادره نكرد.

اگر آن حضرت مى خواست قادر بود تمام این كارها را انجام دهد، ولى چنین نكرد و همه را مورد عفو قرار داد. او در این خصوص پیغمبر صلى الله علیه و آله پیروى نمود كه در روز فتح مكه با این كه هنوز مشركان كینه حضرت را به دل داشتند و سوء رفتارشان فراموش نشده بود، همه را بخشید.

در (( جنگ صفین )) لشكر معاویه نهر فرات را اشغال كردند و آب را به روى او و سربازان بستند، هر چه اصرار كرد تا او و سربازانش را از استفاده نهر فرات منع نكنند، نپذیرفتند و گفتند: اگر بمیرى اجازه یك قطره آب به تو نخواهیم داد، تا مانند عثمان از تشنگى جان دهى .

وقتى حضرت خود و سپاهیانش را در معرض خطر مرگ دید، به لشكر معاویه حمله برد، و با یك حمله مردانه و سریع آنها را از مراكزى كه اشغال كرده بودند متفرق ساخت ، و بعد از كشتار زیادى كه سر و دست به روى زمین ریخت ، بر نهر فرات دست یافت .

لشكر معاویه نیز پس از دادن تلفات سنگین از تشنگى در بیابان ها حیران و سرگردان شدند. اصحاب حضرت گفتند:
یا امیرالمؤ منین ! همان طور كه آنها ما را از نهر آب منع كردند، شما نیز مانع شوید كه آب به آنها برسد، و اجازه ندهید یك قطره آب بنوشند تا از تشنگى بمیرند. ولى على (علیه السلام ) گفت : نه به خدا من مانند آنها رفتار نخواهم كرد!

گوشه اى را باز گذارید تا آنها بتوانند خود را به نهر رسانیده آب بنوشند، با در دست داشتن شمشیر، احتیاجى به این كار نیست !

اى خواننده ! اگر این عمل امیرالمؤ منین (علیه السلام ) را نشانه بردبارى و گذشت وى به حساب مى آورى ، پس از او سرمشق نیكوبگیر! و چنانچه آن را از دیانت و پرهیزكارى او مى دانى تو نیز در مواقع مناسب همچون على (علیه السلام ) باش !!

مطالب اخیر وبلاگ :
مادام دیالافواى مسیحى و ایرانیان و مولا علی (ع)
شیخ و شراب و خون خلق
نظر مرحوم مجلسی درباره خلافت بعد از رسول (ص)
حشر محبان علی با علـی , حشر غلامان عمر با عمر
مولا علی(ع) یاور و غمخوار پیامبر(ص)
جـان عالــم بـه فـــدای تــو علـــی (ع)
تا غدیر با مولا علی (ع)
بنده پادشاه ...
سبحه تزویر شیخ ...
بقای ریای زاهد و مردم نادان
پند زاهد ... !
زندگی بمیزان باخت ...
از نفرین پدر و مادر بترسید
نوشته سردر بهشت
ملا هادی سبزواری و حیوانیت و انسانیت !
صلح و دوستی
گفتگو آیین درویشی نبود
سگ ها و انسان ها !
انسان عجیب مختار یا دربند ... !
یقین
جـــنّ
دلاور شهید اسماعیل حیدری
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
روز و شب و غوغا و آسمان
شب و آسمان و زمین و ...
درباره حضرت بقیه الله (ع) مقصر مائیم!
لذت بخشش
هــــو
توجیه عبادت و سپاس مقبول الهی
اندر میان جمع چه جان است آن یکی
من کشته عباراتم !
لالایی برای مادر ( موسیقی مازندرانی + دانلود)
زندگی و آدمیزاده اورجینال (05)
عشق وافی است و ...
دعا و اظهار حاجت شرط اجابت
شیره خرما
عبادت دلی و دل عبادت
تثلیث در مسیحیت
علت سقوط حکومت بنی امیه (دوستان و دشمنان)
ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن مبارک
قرآن کریم و والدین
نیکی به والدین
پنج تن آل عبا و حدیث کساء
فضیلت نام شریف رب
ذکر و مراتب اذکار
خاموشی و سکوت
دوری از سگ نفس
الله و تفسیر اجزای لفظ شریف
اعداد ابجد (اسلام با محمد و ایمان با علی)
خواب و رویا (1)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.