حروف هجاءساری , گاهنوشته های محمود زارع (حروف هجا و تهجی)
ساری , گاهنوشته های محمود زارع:...حروف هجاء یا الفبایی که در زبان فارسی بکار میرود سی و سه حرف است شامل :
الف - ء - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی .

از این سی و سه حرف ؛ هشت (8) حرف از زبان عربی در فارسی است که :
( ث - ح - ص - ض - ط - ظ - ع - غ )

چنانچه هر کلمه ای از این حروف داشته باشد پارسی نیست ولی کلمات : ( صد - شصت - طبر - طپیدن و مانند اینها در اصل این چنین نبوده بلکه ( سد - شست - تبر - تپیدن و ... ) بوده است.

حرف ( ث ) در پارسی بوده است و مخرج تلفظ آن با " سین " فرق داشته و شبیه " ت " تلفظ میشده مانند : ( کیومرث - تهمورث و ... ) اما امروزه مخرج آنه مراعات نمیشود. 


حروف تهجی
در اینکه تعداد حروف تهجّی و تفاوت میان دال و ذال و صیغه هایی که در زبان پارسی مشخص میباشد باید دانست که ساختمان کلام عرب همانطور که میدانیم بر بیست و هشت حرف بنا شده است و آنرا بر سه وجه ساخته اند.

قسم نخست ؛ را « مسروری » میگویند که دو حرفی بوده و کلا دوازده (12) حرف میباشد شامل :
( با - تا - ثا - حا - خا - را - زا - طا - ظا - فا - ها - یا )

قسم دوم ؛ را « ملفوظی » مینمامند. که سه حرفی هستند که آخرش حرف اول نباشد که در مجموع حروف ملفوظی سیزده حرف است شامل :
( الف - جیم - دال - ذال - سین - شین - صاد - ضاد - عین - قاف - کاف - لام )

قسم سوم را « ملیوبی » که بدان « مکتوبی » هم میگویند که این حروف هم البته سه حرفیست و آخرش هم حرف اول نباشد که سه حرف هستند و شامل :
( میم - نون - واو )

بنای کلام پارسی در این مبحث بیست و چهار (24) حرفست چون هشت حرف از آنرا که ثقیل بوده منظور نمیدارند و حذف کرده اند که این هشت حرف شامل : ثا - حا - صاد - ضاد - طا - ظا - عین - قاف ؛ میباشند. البته در این میان چهار (4) حرف که مخصوص عجمان ( پارسی زبان ) است نیز داخل نموده که شامل : پ - چ - ژ - گ هستند.

اگر توجه فرمایید از حسن اتفاق بنای کلام فارسی در واقع بر بیست و چهار (24) حرفست که مطابق ساعات در شبانه روز هم هست و چهار حرف دیگر از حروف بیست و هشت گانه شامل حا - طا - عین و قاف بصورت ندرت در لغت ماوراء النهر آمده است و امتیاز میان آن چهار حرفی که خاص پارسیان است بر سه نقطه میباشد و تفرقه میان دال و ذال از این رباعی که خواجه نصیرالدین طوسی میتوان نمود :

آنانکه بفارسی سخن میرانند
در معرض دال و ذال را بشناسند
ماقبل وی ار ساکن جزوای بود
دال است و گرنه ذال معجم خوانند


یعنی در کلمه ای که واقع شود اگر پیش از آن یکی از حروف علت باشد که واو - الف و یای حطی است و آن حرف ساکن باشد ذال نقطه دار است وگرنه دال میباشد .
انوری هم در این باره گفته که :

دستت بسخا چون ید بیضا بنمود
از جود تو بر جهان جهانی افزود
کس چون تو سخی نه هست و نه خواهد بود
گو قافیه ذال شو زهی عالم جود


پس با این توضیح حرف آخر کلمه " بنمود " و " افزود " و " بود " و " جود " که فارسی است دال نقطه دار باشد . همچنین حروف آخر کلمه " داد " و " شاد " و " دید " و " شنید "  و همچنین اگر در ماقبل آن حرفی دیگر باشد و آن حرف متحرک بود هم " ذال " نقطه دار است مانند : " ایزد " و " آمد " و امثال آن !مطالب مرتبط :
زبر و بیّنه و بسط اسم در علم اعداد
... تحقیقی پیرامون علوم غریبه

... علـــوم غـــریبـه . قسمت سوم
... علـــوم غـــریبـه . قسمت دوم
... علـــوم غـــریبـه . قسمت اول
... تحقیقی پیرامون علوم غریبه
... تفسیر کلمات ابجد
... معانی حروف ابجد
... حساب جمل
... اقسام ابجد و ...مطالب اخیر وبلاگ:
شهادت یاس محمدی تسلیت
زندگی و آدمیزاده اورجینال (01)
شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد
اقسام ابجد و ...
حساب جمل
معانی حروف ابجد
تفسیر کلمات ابجد
تحقیقی پیرامون علوم غریبه
معجزه بهار !
نفسم گرفت از این شهر ...
تن مــپوشــانیــد از باد بهــار
صباحت روی یا حسن خوی
فضیلت سخن حق نزد جائر
امام رضا (ع) و عجز مشرک
گوهر اخلاص و خاطره دوران کودکی
مولا علی (ع) و فروتنی
زبان سیاست و سیاست زبان
عمل بقرآن
مکافات عمل (یهودیه و ظلم بخود)
مکافات عمل(علت تاخیر در مکافات)
دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
!? WHO SHALL GATHER BONES
ما در آثار صنع حیــرانیــم (1)
مکافات عمل (نتیجه نیت سوء)
در دل شب خبر از عالم جانم کردند
ما در آثار صنع حیــرانیــم (2)
مومنین مشرک !
حسد و غبطه
ما در آثار صنع حیــرانیــم (3)
جانا به غریبستان چندین به چه می‌مانی
ما در آثار صنع حیــرانیــم (4)
مکن بیگانگی با ما ...
مکافات عمل (چاه و مار و چاه)
ما در آثار صنع حیــرانیــم (5)
فاطمه (س) تنها گل خوشبوی محمدی
آرش کمانگیـــر
مولا علی (ع) و میراث عمل
سلام بر حضرت مادر سلام الله
رضای خدا یا رضایت خلق
مکافات عمل (جزای راهنمایی بد)
مکافات عمل (کیفر مامور حکومت)
مکافات عمل (سزای دختر ناسپاس)
خدای زیبا و دوستدار زیبایی
گل عزیز است ...
نعمت خدا و زیبایی ...
دل حرم خداست ...
مکافات عمل (سزای تهمت)
مکافات عمل (انتقام از شکنجه گر)
مکافات عمل (قاتل شهید ثانی)
بابا و اعوان و انصار جدیدش :) (02)

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.