عدد عکس ابجدیساری , گاهنوشته های محمود زارع(گل)
در عدد عکس ابجدی ( غ ) را یکی میگیرند تا ( الف ) که هزار میشود و نظیره ابجدی بجهت استخراج اسماء کاربرد دارد که آنرا " حروف منکوره " میگویند .
حروف منکوره چنین است که تمام ابجد را بر دو قسم تقسیم نموده که در اینصورت هر قسمتی چهارده حرف میشود که اول قسم اول نظیره اول قسم دوم است که همینطور تا آخر حروف منظور میشود.
با این وصف ( س ) نظیره ( الف ) و (ع ) نظیره ( ب ) و همینطور ادامه داده تا آخر که ( غ ) میشود نظیره ( ن ) !


اقسام ابجد
ابجد در واقع بر دو قسم ( شرقی و غربی ) بوده که طریق مشهور همان ابجد شرقی است. اما در ابجد غربی صاد مهمله را شصت (60) ؛ ضاد معجمه را نود (90) ؛ سین مهمله را سیصد (300) ؛ ظاء معجمه را هشتصد (800) ؛ عین معجمه را نهصد (900) ؛ شین معجمه را هزار (1000) منظور میکنیم و بقیه مشهور موافق است.  با این حساب روش اینچنین میشود که :
( ابجد – هوز – حطی – کلمن – سعفص – قرست – ثخذ – ظغش )

همینطور ابجد بر دو قسم معمول بنام ابجد کبیر و ابجد صغیر نیز تقسیم میگردد که قسم کبیر آن مشهور میباشد. ابجد صغیر را که " فواضل الدور " هم گفته میشود بدین طریق است که هر حرفی از حروف که بیش از دوازده (12) باشد , دوازده را از آن کسر و آنچه باقی میماند, عدد آن حساب میکنند و همچنین هر چه که از شصت (60) زیادتر باشد , شصت را از آن کم و باقیمانده را عدد آن حساب میکنند. در این روش از یک تا ده (10) در واقع بحال خود باقیست و شصت (60) ساقط است.

برای وضوح بیشتربا توجه به بیان فوق بطور خلاصه ابجد صغیر بشکل زیر ترتیب می یابد:

الف = 1 ؛ ب = 2 ؛ ج = 3 ؛ د = 4 ؛ ه = 5 ؛ و = 6 ؛ ز = 7 ؛ ح = 8 ؛ ط = 9 ؛ ی = 10 ؛ ک = 8 ؛ ل = 6 ؛ م = 4 ؛ ن = 2 ؛ س = ساقط
ع = 10 ؛ ف = 8 ؛ ص = 6 ؛ ق = 4 ؛ ر = 8 ؛ ش = ساقط ؛ ت = 4 ؛ ث = 8 ؛ خ = ساقط ؛ ذ = 4 ؛ ض = 8 ؛ ظ = ساقط ؛ غ = 4
 
پس هر عددی که در فوق بوده بعد از وضع شصت است و آنچه در پایین است از " ک " تا آخر بعد از وضع دوازده ؛ پس از هر یک تا هزار از هر حرف تا دوازده و شصت آنچه باشد را افکنده و باقی را مینویسیم.

البته دو نوع ابجد دیگر هم هست که یکی " ابجد وسیط " و دیگری بنام " جامع اکبر " مسمی است.

وسیط این چنین است که مجموع حروف را بترتیب اعداد حساب کرده که مجموع بیست و هشت (28) بشود. یعنی ( ی ) ده و ( ک ) یازده ؛ ( ل ) دوازده و همینجور تا ( غ ) که بیست و هشت (28) میشود و از این بیشتر نمیشود.

جامع اکبر بدینصورتست که هر حرفی را در هر مرتبه ای که هست از مراتب الوف گرفته که با حساب ( الف ) هزار ؛ ( ب ) دو هزار ؛ ( ی ) ده هزار ؛ ( ک ) بیست هزار همینطور تا ( غ ) که میشود هزار هزار یا همان یک میلیون.

علاقمندان بشناخت بیشتر دراینخصوص میتوانند به شرح منظومه سبزواری با تعلیقه مرحوم آشتیانی مراجعه نمایند که حتی حروف ابجد و ابتث را هم بصورت جدول تنظیم و درج نموده است.      
...
در خاتمه این  بخش از مبحث برای تنوع به بعضی از کلماتی که با یکدیگر بحساب جمل تطبیق عددی دارند اشاره میکنیم. البته بامعرفت ها نیک میدانند که اگر بخواهند بازی کنند و همه چیز را ببازیچه بگیرند حتی میتوان از اسماء مقدس هم بر طینت خبیث خویش اعداد و اشکال و حروف نامتناسبی استخراج کرد که چنین کاری تنها از اشخاصی که خبث طینت داشته و در طهارت باطنی آنان شک و ریبی داخل میباشد ؛ بر می آید. مومن پیرو پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله وسلم ) همیشه نیک نظر و خوش بین میباشد ! پس با استخراج بد طینت بد خویش را در واقع استخراج و برملا مینمایند !


و اما آن اسامی و کلمات :

الله = محیط
وجود = واحد

محمد علی فاطمه حسن حسین = منورالنور
محمد علی فاطمه حسن حسین = شجرالجلوه
جمال جلال = وجه آل محمد
جلوه الله = 110 = علی
آئینه ازلی = وجه علی
وجه علی = دل محمد
ولاء علی = حصن
ولایه علی بن ابیطالب = حصن حق
علی = ولی دین
علی بن ابیطالب = صفه الواجب
حب علی بن ابیطالب = دین الاسلام
علی = ایجاد کمال
حب محمد = ایمان
محب علی = اصحاب الجنه
حب علی = احسان
ولی = ماه
نبی چون آفتاب آمد ولی ماه
مقابل گردد اندر لی مع الله

اسلام = لا ینام
آیین اسلام = صدق
اسلام = قلب
دین محمد = قیوم
قرآن = رهنمون
انسان = طالب احسان
انسان = عکس واجب
امام = اعجاز
علی = بحق
علی = الاملح
قائم = صاحب ما
علی = میزبان
کریم = نیک نفس
درویشی = نیستی
معشوقه = محب عاشق
محبوب = ناز
هجر = درد
غم = تلخی
دیوانگی = آسودگی
عبد = گناه
توبه = پشیمانی
آدم = پاکیزه
بدنفس = ملعون
ملا = سواد
ضمنا " اصفهانی " بحساب جمل = " زیرک " میشود

گاهی شیطنت هایی هم میکنم که البته در برابر مدعی بی ریشه عالم نما و عارف نما که شیطنت مقبولی هم میدانم , از کلمات تطبیقی در گفتگو استفاده میکنم تا معلومم شود که مدعی در چه پایه ای است که اغلب دیدم که تصور میکند من پرت و پلا و نامناسب کلماتی را در جمله گنجانده ام گرچه برخ من نمیکشند ولی میفهمم که تصورشان چیست؟! ولی برای ادامه ارتباط چنین رفتاری را گاه – فقط گاهی – مجاز میدانم ولی نه برای همه بلکه فقط در برابر مدعیان و بس

برای کشف سره از ناسره هم میتوان از سخنان غیرمقبول در لابلای جملات استفاده کرد تا اگر طرفت تایید کرد یا مخالفتی نکرد پس معلوم میشود که .... و قس علیهذا و این مورد هم موید به تایید روایتی از معصوم ( یحتمل از حضرت اباجعفرعلیه السلام ) هست که من جایی خوانده ام !

... تنهایم و دوستان کمی دارم و شاید اصلا دوستی بآن معنا ندارم ... اما اهل تغافل م و ... البته گاه ملامتیگری هم بسرم میزند ... آنچه در باطنم هست را نمیتوانم حتی برای اقربای خویش باز بگویم ! ... ولی با اینهمه همان محمودم نه آنطور که دوستانی مرا بعضا – نمیدانم از کجا -  بد شناخته و حتی تا مرز اسکنر (  Scanner  ) بودنم نیز زبان گشاده اند ...

ختم میکنم این مقال را به شرط تداوم دوستی که البته بزرگان گفته اند ؛ ای عزیز ! چو اظهار دوستی کردی , توقع خدمت مدار و لابد هم انتظار ... اگر در آن صدق داری ...

اگر فراموشم نکنید شما را به برآورنده حاجات و اجابت کننده دعاها و حافظ امین میسپاریم.
محمود (سوربن)
www.mzare.ir
 


ساری , گاهنوشته های محمود زارع(قرآن - ان الله یغیروا...)مطالب مرتبط :
... تحقیقی پیرامون علوم غریبه

... علـــوم غـــریبـه . قسمت سوم
... علـــوم غـــریبـه . قسمت دوم
... علـــوم غـــریبـه . قسمت اول
... تحقیقی پیرامون علوم غریبه
... تفسیر کلمات ابجد
... معانی حروف ابجد
... حساب جمل


مطالب اخیر وبلاگ:
حساب جمل
معانی حروف ابجد
تفسیر کلمات ابجد
تحقیقی پیرامون علوم غریبه
معجزه بهار !
نفسم گرفت از این شهر ...
تن مــپوشــانیــد از باد بهــار
صباحت روی یا حسن خوی
فضیلت سخن حق نزد جائر
امام رضا (ع) و عجز مشرک
گوهر اخلاص و خاطره دوران کودکی
مولا علی (ع) و فروتنی
زبان سیاست و سیاست زبان
عمل بقرآن
مکافات عمل (یهودیه و ظلم بخود)
مکافات عمل(علت تاخیر در مکافات)
دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
!? WHO SHALL GATHER BONES
ما در آثار صنع حیــرانیــم (1)
مکافات عمل (نتیجه نیت سوء)
در دل شب خبر از عالم جانم کردند
ما در آثار صنع حیــرانیــم (2)
مومنین مشرک !
حسد و غبطه
ما در آثار صنع حیــرانیــم (3)
جانا به غریبستان چندین به چه می‌مانی
ما در آثار صنع حیــرانیــم (4)
مکن بیگانگی با ما ...
مکافات عمل (چاه و مار و چاه)
ما در آثار صنع حیــرانیــم (5)
فاطمه (س) تنها گل خوشبوی محمدی
آرش کمانگیـــر
مولا علی (ع) و میراث عمل
سلام بر حضرت مادر سلام الله
رضای خدا یا رضایت خلق
مکافات عمل (جزای راهنمایی بد)
مکافات عمل (کیفر مامور حکومت)
مکافات عمل (سزای دختر ناسپاس)
خدای زیبا و دوستدار زیبایی
گل عزیز است ...
نعمت خدا و زیبایی ...
دل حرم خداست ...
مکافات عمل (سزای تهمت)
مکافات عمل (انتقام از شکنجه گر)
مکافات عمل (قاتل شهید ثانی)
بابا و اعوان و انصار جدیدش :) (02)
غم غفلت + دانلود
بابا و اعوان و انصار جدیدش :) (01)
رزّاق فقط " او " ست !
مکافات عمل (ظلم عاقبت ندارد)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.