ساری , گاهنوشته های محمود زارع:در کتاب نفایس الفنونست که :
ساری , گاهنوشته های محمود زارع(سبب تقدم سوره مبارکه حمد)

سبب تقدم سوره مبارکه حمد بر سایر سور اینست که , نسبت او با جمیع قرآن , که غیر اوست , همچو نسبت مجمل است با مفصل ! بنا بر آن هر چه در جمیع قرآن بتفصیل آمده , این سوره مشتمل است بر آن اجمال .

چه تمامت آنچه در قرآنست از تحمید و تمجید و تسبیح و تقدیس و تهلیل و شکر و ثناء و تکبیر در کلمه « حمد » مندرج است .

و تمامت آنچه در قرآنست از بیان ارزاق و انعام و احسان و تربیت بندگان و اکرام و امهال ایشان در کلمه « رحمن » است .

و تمامت آنچه در قرآنست از سعت رحمت و تجاوز از معصیت و عفو گناهان و رحمت بر بندگان در « رحیم » مندرج است .

و همه آنچه در قرآن آمده است از ثبات قدرت و عظمت و بقاء و سرمدیه حق و تنزیه او از شرکاء و اضداد و انداد در کلمه « مالک » مندرجست .

و همه آنچه در قرآن آمده است از ذکر قیامت و مواقف و مقامات و نعم و کرامات و احوال بهشت و درجات و اهوال دوزخ و شدائد و ظلمات و حساب و میزان و صراط و غیر آن در کلمه « یوم الدین » مندرج است .

و تمامت آنچه در قرآنست از احوال و عبادت و کیفیت آن از نماز و روزه و زکوه و حج و غیر آن در « ایاک نعبد » مندرج است.

و جمیع آنچه در قرآن مشتمل است بر آن از ذکر استعانت و توکل و طلب نصرت و فتح و امثال اینها در « ایاک نستعین » مندرجست.

و جمیع آنچه در قرآن آمده و در بیان هدایت و توفیق و تفویض و ارشاد و اعتماد و دعا و سوال و التجاء و ابتهال در « اهدنا » مندرجست.

و هر چه در قرآن آمده از بیان حلال و حرام و شرایع و احکام از امر و نهی در « صراط المستقیم » مندرج است .

و هر چه در قرآنست از احوال سعداء و کیفیت طرائق و سیر ایشان و سبب نجات و رفیع درجات در « صراط الذین انعمت علیهم » مندرجست.

و هر چه در قرآن آمده از احوال بنی اسرائیل و قصص و اخبار ایشان از کفران نعمت و تکذیب انبیاء و قتل ایشان و اصرار بر مناهی و توجه بملاهی و عذاب و غضب حق بر ایشان در « غیرالمغضوب علیهم » ؛
و احوال بقیه جبابره و فراعنه و نصاری و سایر مشرکان و گمراهان در کلمه « ضالین » مندرج است .


در همین کتاب باز در جایی دیگر درباره چرایی نامیدن حمد به سبع المثانی آمده است که ؛
این سوره فاتحه از آن روی سبع المثانی نام نهاده اند که او هفت آیه است مشتمل بر مثانی , چه اسماء و صفات حقتعالی بر دو قسم است ؛ یکی دلالت میکند بر عظمت و قدرت او دوم آنکه دلالت میکند بر رافت و رحمت او .

« بسم الله الرحمن الرحیم » مشتمل بر دو قسم است و شکر و ثناء بر دو قسم ؛ یکی بر ذات و صفات او و دیگری بر آلاء و نعماء او؛

« الحمدلله » مشتمل است بر دو قسم آن و عالم نیز دو نوع است عالم دنیا و عالم عقبی

« رب العالمین » مشتمل بر دو قسم و رحمت نیز در دو قسم است یکی در دنیا و دیگری در آخرت و

« الرحمن الرحیم » مشتملند بر دو و جزا بر دو چیز تواند بود یکی بر طاعت دوم بر معصیت ؛

« مالک یوم الدین » مشتمل است بر هر دو و طاعت دو قسم است یکی عبادت و دوم عبودیت ؛

« ایاک نعبد » مشتمل است بر دو و استعانت در دو چیز خواهند یکی بر تحصیل خیر و دیگری بر ترک شرّ ؛

« ایاک نستعین » مشتمل بر هر دو قسم است و هدایت از برای دو مطلبند در معرفت و عبادت ؛

« اهدناالصراط المستقیم » مشتمل است بر هر دو و گمراهان دو گروهند یکی اهل مله و دیگری غیر انسان ؛

« غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین » مشتمل است بر هر دو از ایشان .

مطالب مرتبط :
... مومنین مشرک !
... خواب و مرگ و زندگی و بهشت
... هرگز آرزوى مرگ مكن !
... رضـــــای خـــــــدا ... !... او را خود التفات نبودش به صید من
... ای دل چه اندیشیده ای ...
... امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را
... هدایای سوخته ... !
... یــــــارم .... !
... دل حرم خداست ...
... رضای خدا یا رضایت خلق


مطالب اخیر وبلاگ :

!? WHO SHALL GATHER BONES
ما در آثار صنع حیــرانیــم (1)
مکافات عمل (نتیجه نیت سوء)
در دل شب خبر از عالم جانم کردند
ما در آثار صنع حیــرانیــم (2)
مومنین مشرک !
حسد و غبطه
ما در آثار صنع حیــرانیــم (3)
جانا به غریبستان چندین به چه می‌مانی
ما در آثار صنع حیــرانیــم (4)
مکن بیگانگی با ما ...
مکافات عمل (چاه و مار و چاه)
ما در آثار صنع حیــرانیــم (5)
فاطمه (س) تنها گل خوشبوی محمدی
آرش کمانگیـــر
مولا علی (ع) و میراث عمل
سلام بر حضرت مادر سلام الله
رضای خدا یا رضایت خلق
مکافات عمل (جزای راهنمایی بد)
مکافات عمل (کیفر مامور حکومت)
مکافات عمل (سزای دختر ناسپاس)
خدای زیبا و دوستدار زیبایی
گل عزیز است ...
نعمت خدا و زیبایی ...
دل حرم خداست ...
مکافات عمل (سزای تهمت)
مکافات عمل (انتقام از شکنجه گر)
مکافات عمل (قاتل شهید ثانی)
بابا و اعوان و انصار جدیدش :) (02)
غم غفلت + دانلود
بابا و اعوان و انصار جدیدش :) (01)
رزّاق فقط " او " ست !
مکافات عمل (ظلم عاقبت ندارد)
مکافات عمل (جزا به همان تهدید)
مکافات عمل (انتقام از قاتل پدر)
مکافات عمل (شهادت دو کبک)
مکافات عمل (زنا و تجاوز)
هرگز آرزوى مرگ مكن !
خداوند با ظلم و ظالم چه میکند ؟!
مکافات عمل (خیانت به نامحرم)
مکافات عمل (سزاى نومید ساختن)
رحم کن تا خدا و طبیعت بتو رحم کند
دوستی و برادری توصیه حق
مکافات عمل (سزا و مکافات حسود)
رازپوشی و سعادت و شقاوت
مکافات عمل (کلاه حاکم و کلاه فقیر)
مکافات عمل (سزاى آزار یك زن)
مکافات عمل (جزای زمخشرى سنّی)
چون ازو گشتی همه چیز از تو گشت
رنج و زخم خودی ها ؟!!توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.