عالم عامل ، و حاوى دقایق فضایل ، و ماحى دقایق رذایل ، مجمع البحرین علم تقوى مولانا الاءجل آخوند ملافتحعلى - ایده الله تعالى - نقل فرمود از یكى از ثقات ارحام خود كه گفت :
ساری , گاهنوشته های محمود زارع

در یكى از سالهاى گرانى مرا قطعه زمینى بود كه در آن جو زرع كرده بودم . اتفاقا پیش از سایر مزارع خرم شد و خوشه بست و به خوردن رسید. مردم از هر طبقه در سختى و گرسنگى (بودند). دلم سوخت . دست از نفع آن برداشتم . پس به مسجد در آمدم و فریاد كردم كه جو آن زمین را واگذاشتم . به شرط آنكه غیر فقیر از آن نبرد و فقیر هم زیاده از قوت روز خود و عیالش از آن نگیرد تا سایر زرعها به دست آید.

پس فقرا رو به آنجا آوردند و از سختى و شدت در آمدند و از آن هر روزه بردند و خوردند. مرا خبرى از آن نبود چون چشم از آن پوشیده بودم و امیدى از آن زرع نداشتم . تا آنگاه كه همه زرع رسید و مردم در رفاهیت افتادند، و از آن زمین دیگر امیدى نماند و از حصاد سایر زرعهاى خود فارغ شدم . گفتم به مباشرین حصاد كه به سمت آن قطعه روند و درو كنند؛ شاید از كاه آن چیزى عاید شود و در میان خوشه ها چیزى مانده باشد.

پس رفتند و درو كردند. پس از كوبیدن و پاك كردن آنچه به دست آمد از جو، ضعف سایر زمین ها بود! علاوه بر آنكه بردن فقرا تاثیرى در آن نكرد، بر آنچه متعارف بود افزود. و به حسب عادت محال بود كه یك خوشه در آن مانده باشد.

و اءعجب از آن آنكه چون پاییز شد، حسب مرسوم - كه هر زمین زرع شده باید یكسال از او دست برداشت و زرع نكرد - آن قطعه معهوده را به حال خود گذاشتم . نه شخمى كرده ، و نه تخم در آن افشانده (بودم ). تا آنكه اول بهار شد و برفها را به اعانت خاكستر از روى زرعها برداشتند. دیدیم كه آن قطعه بى شخم و تخم سبز و خرم از همه زرعها بیشتر و قویتر (است ). چنان متحیر شدیم كه احتمال اشتباه در مكان آن دادیم . چون زرعها رسید حاصل آن چند برابر سایر زرعها بود.

 و الله یضاعف لمن یشاء و نیز نقل فرمود از آن مرحوم كه او را بستان انگورى بود در كنار شارع عام . چون خوشه مو در اول مرتبه خوردن رسید، امر نمود به مستحفظ بستان كه از یك كرد آن كه متصل است به شارع دست بردارند و به مترددین واگذارند كه هر كس از هر جا به آنجا عبور كند بر او مباح (باشد) چنین كردند و از آن وقت چیدن تمام انگور هر عابرى از آن خورد و برد و كسى به آن كارى نداشت .

چون در آخر پاییز بناى چیدن شد و از همه كردهاى باغ فارغ شدند، به احتمال آنكه در میان مو شاید چیزى از نظر عابرین پوشیده و در میان برگها خوشه مخفى شده باشد، به آن كرد رفتند. چون چیده آن را آوردند، چندین برابر سایر كردها انگور داشت و خوردن آن همه مترددین علاوه بر نكاهیدن چیزى از آن بر آن افزود.توضیح : از این به بعد تا یک جایی مطالب و بخصوص حکایاتی واقعی از موضوع « پاداش و یا مکافات عمل » را از منابع مختلف بخصوص از کتابی بهمین نام از آقای سید محمد رضى رضوى در پستهای مختلف منتشر میکنیم ؛ باشد تا مخاطبین محترم بخصوص قشر جوان ما که بدلیل کم بودن چنین تبلیغاتی ( در اثر حجم وسیع تبلیغات سطحی و شعاری و نیز صرفا سیاسی و باندی و ... ) متاسفانه از این خلقیات ( احساس میشود ) فاصله گرفته اند ؛ بیشتر به اخلاق و مکارم اخلاق که اس و اساس دعوت تمام انبیاء بخصوص پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم - بعد از توحید - میباشد , توجه نموده تا انشاء الله آرام آرام در یک وضعیت طبیعی و نرمالی بر اساس فطرت الهی جامعه ما بسلامت بیشتری روی نماید ! ( محمود زارع )


مطالب مرتبط :

مکافات عمل (پاداش ایمان کربلایی کریمی) مکافات عمل (عافبت بخیری میرغضب)
مکافات عمل  (زراعت معنوی )

مطالب اخیر وبلاگ :
I AM LIKE A TRAVELLER IN THIS WORLD
MUHAMMAD, THE TRUST-WORTHY
THE PLOT TO MURDER THE HOLY PROPHET
THE GOOD MANNERS OF THE PROPHET
مکافات عمل (پاداش ایمان کربلایی کریمی)
SPEECHES IN THE FAMOUS BAZAARS
مکافات عمل (حكومت پاداش انفاق)
دجّـــــال ( 2 )
مکافات عمل ( پاداش ترحم به سگ )
دجّـــــال ( 1 )
سفیـانـی (11)
سفیـانـی (10)
ارزش قانون
سفیـانـی (9)
THE KIND PROPHET
سفیـانـی (8)
نامت بلند باد ؛ ای محمد (ص)
نگذارید کار کسان بدینجاها کشد که ؛ دست از جان بشویند و ...
سفیـانـی (7)
رها کن رها والا نخواهی رسید (3)
كسی را به افراط مَسِتای
زنان بیگانه
خوب رویان جـفــــا پیشه وفــــا نیز کنند
سفیـانـی (6)
پیش پای پند پدر پارسا ( پست پیشین - قسمت اول)
سفیـانـی (5)
از جهان دو بانگ می‌آید به ضد
سفیـانـی (4)
سفیـانـی (3)
حجاب را دوست دارم و ...
سفیـانـی (2)
سفیـانـی (1)
BREAKING THE FAST WITH ONE FOOD
نفس زکیــه (2)
نفس زکیــه (1)
خروج سید خراسانی (6)
خروج سید خراسانی (5)
The Beginning of Revelation
خروج سید خراسانی (4)
یــــــارم .... !
خروج سید خراسانی (3)
هدایای سوخته ... !
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید هاشمی
صهیونیستها در آستانه ظهور (6)
خروج سید خراسانی (1)
خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
شورش عوف سلمی
شورشهای مصری و مغربی (2)
شکّاک بدگمان ؛ بی دین است !
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.