نان مردم مقدمتر است از هر چیز دیگر
آدمی اول حریص نان بود
زآنكه قوت نان ستون جان بود
چون بنادر گشت مستغنی زنان
طالب نام است و مدح شاعران

ساری,گاهنوشته های محمود زارع

ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:در دانشكده كه بودم ؛ درسی بنام « سازمان و مدیریت » سه واحدی داشتیم كه یكی از مراجع درسی آن كتابی بهمین عنوان بود. مدرس ما در بخشی از این درس – احتمالا برگرفته از همان كتاب – سلسله مراتب نیازهای انسان را بر مبنای نظریه فردی بنام « مزلو » توضیح میداد كه بصورت یك هرمی ترسیم شده بود و نیازهائی مانند : ایمنی و تامین؛ خودشكوفائی ؛ احترام؛ اجتماعی؛ نیازهای اساسی و فیزیولوژیكی  ..... را در آن هرم به ترتیب خاصی الویت بندی كرده بود كه گویا نیازهای فیزیولوژیكی مثل خوراك و پوشاك و مسكن و امثالهم الویت دارترین نیازهای انسانی در آن هرم ذكر شده است و قس علیهذا.
بحث جالبی است ؛ بهرحال تحقیق و نظریه ای درخور توجه میباشد. بویژه ؛ اصل موضوع  این نظریه جدای از آنكه ما به صحت و درستی درجه بندی آنها كاری داشته باشیم؛ از اهمیت بالائی برخوردار می باشد .

اما بنظر میرسد كه آدمی در اولین برخورد فرد با هر چیزی ( منجمله در برخورد با خدا؛ با طبیعت؛ با دین و با ...) بدنبال تامین همین نیازهای اساسی و اولیه خود می باشد؛ درواقع تا آن نیازها مرتفع نشود؛ دیگر نیازها « شاید» شكوفا نشوند.


     مولوی میگوید:
آدمی اول حریص نان بود.................. نیازهای اولیه آدمی
زانكه قوت نان ستون جان بود
چون بنادر گشت مستغنی ز نان......... نیازهای ثانویه آدمی
طالب نام است است و مدح شاعران

     اگر بدعای عموم مردم توجه شود؛ غالبا از خدا نان ؛ پول ؛ ادای قرض و دین؛ سلامتی و امثالهم را طالبند. بعد از این مرحله هست ؛ یعنی بعد از تامین این نیازاست ؛ كه به مرتبه باصطلاح لطیفتری میرسد كه محب حق از بهر حق میشود كه این حب از اغراض و علتها ( بتعبیر مولوی) جداست.

     دولتها بویژه دولت اسلامی وظیفه مستوفائی را در تامین نیازهای اولیه شهروندان؛ داشته و بایستی برای رشد و شكوفائی و توسعه انسانها این وظیفه را در راس امورات خویش قرار دهد.

     متاسفانه بر اثر بی تجربگی مسئولین و مدیران ما در بعد از انقلاب ؛ از این امر تا حدود زیادی غافل شده و هی در خطبه ها و سخنرانیها و... تلاش داشتند تا مردم را بسمت معرفتهای لطیف سوق دهند اما نتیجه ای عكس گرفته اند.

     حالا اگر خداوند باری تعالی بخواهد ما در فرصتی و مجالی دیگر به مقایسه چنین دیدگاهی با دیگر نظریات خواهیم پرداخت.
پائیز 1383
محمود زارع
مازندران . ساری . سوربنزندگی دنیاوی جز خوابی و خیالی بیش نیست
ولی واقعی کیست ؟!
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (143)
خوشبختان بسرعت بسمت مغفرت خدا میروند
حاتم طائی حسینی (زیباترین تصاویر عالم در اربعین)
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(01)
روزگار قدرت بین مردم دست بدست میگردد!
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (142)
تو بخواه خدا می بخشد !
رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(02)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (141)
دوستان خدا خوار نمیشوند !
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
دنیا و آنچه در آنست همه بادست
دلیل حبس یوسف پاکی اش بود
سخنان امام علی(ع) درباره کوفیان
وصیت نامه ی حضرت خدا
نوحه لری برار بی سرم (رضا نقاش)+دانلود
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
زیادی عمر با نیکی به پدر و مادر
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (139)
برای اسلام و مقتضیات زمان (چرا دیگر مطهری نداریم!)
حرمت پدر و مادر از نظر معصومین(ع)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (138)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (137)
تقوا , همبستگی و اعتصام بحبل الله
كسی را به افراط مَسِتای ...
پدر و مادر در بیان معصومین (ع)
الهی گفتی مکن و بر آن داشتی
احساس مالکیت و موفقیت
سید حسن نصرالله و مسئولیت پذیری
بعد از خدا بلافاصله پدر و مادر !
برگه مرگ !
ارزش اولیاء در کلام اولیای خدا
آنسوی چهره ها ( 01 )
شب وصال (شجریان) + دانلود
یاد ایام شجریان + دانلود
در خیال (شجریان)+دانلود
کجا روند که یار از تو خوبتر گیرند !
گفتگو آیین درویشی نبود
جانا به غریبستان چندین به چه می‌مانی
ارزش پدر و مادر در نزد اولیای خدا
خدا رحیم است
احترام به پدر و مادر
امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را
غم غفلت + دانلود
دل حرم خداست ...
نوحه لری ای روله (رضا نقاش)+دانلود
(خطورات) خدا می بیند و ...

 


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.