مرحوم حاج سید محمد باقر حجة الاسلام شفتى رشتى، در ایام تحصیل خود در نجف و اصفهان بقدرى فقیر بود...كه گاهى هم از كثرت گرسنگى ضعف و غش مى كرد، و لكن فقر خود را كتمان مى كرد و به احدى نمى گفت .
ساری , گاهنوشته های محمود زارع
تا اینكه روزى در مدرسه اصفهان پول نماز وحشتى به طلاب تقسیم نمودند و از این راه وجه مختصرى به دست آقا سید محمد باقر رسید و چون مدتى بود كه گوشت نخورده بود و ضعف مفرطى پیدا كرده بود، به بازار رفت تا اینكه گوشتى خریدارى نماید، و در دكان قصاب آمد (و) جگر گوسفندى خریدارى كرد.

چون به طرف مدرسه مى آمدند ناگاه دید در كنار كوچه سگى افتاده ، و بچه هاى او بر روى سینه او مشغول خوردن شیر مى باشند، و لكن سگ بیش از استخوانى از او باقى نمانده و از ضعف ، حال حركت ندارد.

آقا سید محمد باقر با خود خطاب كرد و گفت : اگر از راه انصاف حكومت نمایى این سگ از تو سزاوار تر بر این جگر است ، زیرا علاوه بر این كه خود گرسنه مى باشد، باید بچه هاى گرسنه را هم شیر بدهد، و لذا آن جگر را قطعه قطعه كرده در جلو آن سگ انداخت .

مى فرمود: چون آن سگ جگر را خورد سر به طرف آسمان كرد و صدایى كرد. من متوجه شدم كه در حق من دعا كرد.

چندى نگذشت كه نامه اى از محل ما، شفت آمد كه یكى از بزرگان نوشته بود:
مبلغ دویست تومان فرستادم از براى شما و لكن عین او راضى نیستم به مصرف به رسانى ؛ بلكه او را در نزد تاجرى به عنوان سرمایه بگذار واز سود او استفاده كن و به مصرف زندگانى خود برسان .

چون به این دستور عمل كردم ، روزگار من جلو آمد؛ به نحوى كه قریب به دو هزار دكان و كاروان سرا خریدارى نمودم ! و دهى دربست از اطراف محل خود به نام ( گروند ) خریدم ، كه در هر سالى اجاره او نهصد خروار برنج مى شد! و مالیات و مستغلات من در سال هفده هزار تومان مى شد! و داراى اولاد و كلفت و عائله زیادى گشتم . كه در حدود یكصد نفر از در خانه من نان مى خورند! و تمام این ثروت و سعادت در اثر ترحم به آن سگ گرسنه شد كه او را بر خود ترجیح دادم .

***
پس هر كه به سنگینى یك ذره كار نیك انجام دهد (پاداش ) آن را (خیر) بیند و هر كس اندكى بدى كند (كیفر) آن را (بدى ) بیند.
"قرآن كریم"

آنچنان گرم است بازار (مكافات عمل )
گر حقیقت بنگرى هر روز روز محشراست


مرحوم حجة الاسلام حاج سید حسین فاطمى قمى مى فرماید:
( این حقیر در سن خود كه متجاوز از هشتاد سال است تجربه نموده است كه هر كس اندیشه بد نسبت به كسى نمود باید بداند كه مثل آن بر خودش وارد آید؛ ولو نسبت به حیوانات . و حكایات در این باب بسیار است ).

چو دشنام گویى ، دعا نشنوى
بجز كشته خویشتن ندروى

پاداش و كیفر در قرآن مجید:
اگر نیكى كنید به سود خود، و اگر بدى كنید به خود زیان كرده اید.
آنچه خواهید دید كیفر كارهایى است كه مى كردید.
تا كسى كه كار بد انجام داده اند به كیفر عمل خود برسند. و آنانكه عمل نیك كرده اند به نیكى پاداش شوند.
كسى كه كار نیكویى انجام دهد، پس براى خود انجام داده ؛ و كسى كه بدى كند، هم بدو برگشت خواهد شد.

اگر چاهى كنى - اى چاه كن –  بر
كسـى ، خـود مى فتى در چاه آخـــر
منه هرگز به راه دیگران دام
كه خود بر دام خود افتى سرانجام


پاداش و كیفر در احادیث:
در باره بازماندگان دیگران نیكى كنید تا بازماندگانتان نیكى بینند.
به پدران خود نیكى كنید تا فرزندانتان به شما نیكى كنند، و درباره بازماندگان دیگران نیكى كنید تا بازماندگانتان نیكى بینند.
كسى كه شمشیر كین بر كسى برافراشت به همان شمشیر كشته خواهد شد.
اگر كسى (یا كسى كه ) فتنه برانگیزد خود هیزم آن خواهد بود.
هركس با حق درافتد به خاك افتد.
هر كه راز مردم فاش كند، پرده رازش دریده شود.
كسى كه به حریم دیگرى پا گذارد به حریمش پا گذارند.
آنكه تخم نیكى بكارد محصول آن را نیكى برداشت خواهد كرد و كسى كه بدى بكارد پشیمانى بر چیند؛ هر كس آن بر چیند كه بكارد.
حضرت صادق (علیه السلام ):به راه برادر خود چاله مكن ، كه خود به آن خواهى افتاد؛ زیرا هر آنچه كنى همان بینى.
نیز فرموده آن پیشواى معصوم :كسى كه براى دیگران چاهى كند خداوند وى را به همان چاه افكند.
مولاى متقیان (علیه السلام ):كسى كه عیب مردم گیرد، عیب وى خواهند گرفت.
(كسى كه تیغ ستم و تجاوز بركشد، به آن كشته شود)

اگر كسى گوید: تاریخ كسانى را به یاد دارد كه مظهر ظلم و ستمگرى بوده اند و نه تنها دست به گریبان آنان نشده بلكه هماره در رفاه ، خوشى و لذت زندگى گذرانیده اند و ما در روزگار خود نیز از ایشان دیده ایم ،
در پاسخ گوییم : خداوند - عزوجل - دنیا را كیفرگاه ، و خانه انتقام ستمكاران قرار نداده است بلكه به آنها مهلت داده و عذابشان را براى سراى دیگر نگهداشته است ؛ همان روزى كه مردم براى حساب دادن در برابر پروردگارشان حاضر خواهند شد. خداوند مى فرمایند:
« خدا را از كار ستمگران غافل مپندار؛ (كیفر) ایشان را براى روزى نگاه داشته است كه در آن روز دیدگان از گردنش مى ایستند

پس آنچه گاهى دیده مى شود كه خداوند در این دنیا از ستمگران انتقام مى گیرد براى آن است كه دیگران عبرت گرفته از ستم خوددارى كنند.

كسانى كه خدا در این جهان از آنها انتقام نمى گیرد همگى كیفر عملشان به روز رستاخیز موكول مى شود كه روز حسرت و پشیمانى است ؛
(روزى كه هر كس اعمال خوب و بد خود را آماده بیابد و آرزو كند كاش میان او و عمل زشتش مسافت دورى مى بود؛ زیرا خداوند عمل عمل كننده اى را - چه مرد و چه زن - تباه نمى گرداند. پس كسى كه به اندازه ذره اى نیكى انجام دهد آن را بیند)
(و عذاب آخرت دردناك تر و پاینده تر است )

(آن روز كه مال و فرزندان سودى ندهد؛ مگر آنان را كه با دلى پاك و درست به ملاقات خدایشان در آمده باشند)

توضیح : از این به بعد تا یک جایی مطالب و بخصوص حکایاتی واقعی از موضوع « پاداش و یا مکافات عمل » را از منابع مختلف بخصوص از کتابی بهمین نام از آقای سید محمد رضى رضوى در پستهای مختلف منتشر میکنیم ؛ باشد تا مخاطبین محترم بخصوص قشر جوان ما که بدلیل کم بودن چنین تبلیغاتی ( در اثر حجم وسیع تبلیغات سطحی و شعاری و نیز صرفا سیاسی و باندی و ... ) متاسفانه از این خلقیات ( احساس میشود ) فاصله گرفته اند ؛ بیشتر به اخلاق و مکارم اخلاق که اس و اساس دعوت تمام انبیاء بخصوص پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم - بعد از توحید - میباشد , توجه نموده تا انشاء الله آرام آرام در یک وضعیت طبیعی و نرمالی بر اساس فطرت الهی جامعه ما بسلامت بیشتری روی نماید ! ( محمود زارع )
مطالب مرتبط :
مکافات عمل (پاداش ایمان کربلایی کریمی)
مکافات عمل (عافبت بخیری میرغضب)
مکافات عمل (زراعت معنوی )
مکافات عمل ( پاداش پناه دادن )
مکافات عمل (وسعت رزق پاداش بخشش)
مکافات عمل ( پاداش شایان )
مکافات عمل (ایمن مباش از حتی حرف)
مکافات عمل ( مرگ زیات در تنور )
مکافات عمل ( عیب جویی از لباس مردم )
مکافات عمل (کیفر حاکم سامرا)
مکافات عمل (سزای سریع آزار زائر)
مکافات عمل (جزای زمخشرى سنّی)
مکافات عمل (سزاى آزار یك زن)
مکافات عمل (کلاه حاکم و کلاه فقیر)
مکافات عمل (سزا و مکافات حسود)
مکافات عمل (سزاى نومید ساختن)
مکافات عمل (خیانت به نامحرم)
مکافات عمل (زنا و تجاوز)
مکافات عمل (شهادت دو کبک)
مکافات عمل (انتقام از قاتل پدر)
مکافات عمل (جزا به همان تهدید)
مکافات عمل (ظلم عاقبت ندارد)
مکافات عمل (قاتل شهید ثانی)
مکافات عمل (انتقام از شکنجه گر)
مکافات عمل (سزای تهمت)
مکافات عمل (سزای دختر ناسپاس)
مکافات عمل (کیفر مامور حکومت)
مکافات عمل (جزای راهنمایی بد)
مکافات عمل (چاه و مار و چاه)
مکافات عمل (نتیجه نیت سوء)
مکافات عمل (یهودیه و ظلم بخود)
مکافات عمل ( نتیجه تمسخر )

مطالب اخیر وبلاگ :
دجّـــــال ( 1 )
سفیـانـی (11)
سفیـانـی (10)
ارزش قانون
سفیـانـی (9)
سفیـانـی (8)
نامت بلند باد ؛ ای محمد (ص)
نگذارید کار کسان بدینجاها کشد که ؛ دست از جان بشویند و ...
MUHAMMAD, THE TRUST-WORTHY
سفیـانـی (7)
رها کن رها والا نخواهی رسید (3)
كسی را به افراط مَسِتای
زنان بیگانه
خوب رویان جـفــــا پیشه وفــــا نیز کنند
سفیـانـی (6)
پیش پای پند پدر پارسا ( پست پیشین - قسمت اول)
سفیـانـی (5)
از جهان دو بانگ می‌آید به ضد
سفیـانـی (4)
سفیـانـی (3)
حجاب را دوست دارم و ...
سفیـانـی (2)
سفیـانـی (1)
BREAKING THE FAST WITH ONE FOOD
نفس زکیــه (2)
نفس زکیــه (1)
خروج سید خراسانی (6)
خروج سید خراسانی (5)
The Beginning of Revelation
خروج سید خراسانی (4)
یــــــارم .... !
خروج سید خراسانی (3)
هدایای سوخته ... !
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید هاشمی
صهیونیستها در آستانه ظهور (6)
خروج سید خراسانی (1)
خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
شورش عوف سلمی
شورشهای مصری و مغربی (2)
شکّاک بدگمان ؛ بی دین است !
شورشهای مصری و مغربی (1)
صهیونیستها در آستانه ظهور (5)
شورشهای اصهب و ابقع در شامات
بنی قنطوره ! (2)
بنی قنطوره ! (1)
صهیونیستها در آستانه ظهور (4)
صهیونیستها در آستانه ظهور (3)
صهیونیستها در آستانه ظهور (2)
امروز دیدم یار را آن رونق هر کار راتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.