1835) یبرز الدجال و معه سبعون الف یهودی کلهم ذو سلاح محلاه. فاذا نظر الدجال الی عسی ذاب کما یذوب الرصاص فی النار ثم یولی هاربا، فیقول عیسی: ان لی فیک ضربه لن تفوتنی بها، فیدرکه فیقتله، فلا یبقی شیء مما خلقه الله یتورای به یهودی الا انطقه الله عزوجل، ولا حجر ولا دابه الا قال: یا عبدالهل المسلم، هذا یهودی فاقتله، الا الغرقد فانها من شجرهم فلا تنطق .
ساری , گاهنوشته های محمود زارع
« دجال با هفتاد هزار یهودی خروج می کند که همگی تا به دندان مسلح هستند. چون دجال به حضرت عیسی نگاه کند ذوب می شود آنچنانکه سرب در آتش ذوب می شود. سپس پشت کرده پا به فرار می نهد. حضرت عیسی (ع) می فرماید: من ضربتی برای تو دارم که هرگز از من فوت نخواهد شد. پس به او میرسد و او را طعمه شمشیر می سازد. دیگر چیزی از آفریده های خدا پیدا نمی شود که یهودیان در زیر آن مخفی شوند جز اینکه به اذن خدا به حرف درآمده می گوید: ای مسلمان! اینجا یک نفر یهودی هست او را بکش. هر سنگی و هر جنبنده ای مخفیگاه آنها را بیان می کند، جز« غرقد » [28 ] که از درختان آنهاست و لذا به حرف نمی آید.[ 29 ] این معنی با احادیث فراوانی تأیید می شود که در حکومت حقه یک نفر هم یهودی در روی زمین نمی ماند و اگر در دل سنگی مخفی شوند آن سنگ به سخن می آید و می گوید: ای بنده خدا، در دل من یهودی هست مرا بشکاف و آن را در آورد.»

نگارنده هنوز به عقیده خود باقی است که دجال رمز یک آشوبگر و ستمگر از رهبران گروه های گمراه وخونخوار است که
با لشکریان تا به دندان مسلح طغیان می کند و ادعای الوهیت می نماید تا روزیکه وعده الهی فرا رسد و همه نیروهایش را درهم شکند و خود با یک ضربت از پای درآید. که حق پابرجا و باطل نابود شدنی است.

امام باقر (ع) می فرماید:
1836) الدجال یخرج من قبل المشرق من مدینه خراسان (؟) ثم یهبط حدر کرمان فی ثمانین الفا، و اتباعه کان وجوههم المجان المطرقه .

« دجال از طرق مشرق از شهر خراسان خروج می کند، سپس با هشتاد هزار نفر به جلگه کرمان فرود آید، صورت لشکریانش چون سپرهائی است که پوست بر روی آن کشیده باشند.» [30]

از این حدیث استفاده می شود که قسمتی از پیروان او از چین و خاور دور خواهد بود.

روزی یک نفر خراسانی خدمت امام باقر (ع) رسید امام فرمود:

1837) یا خراسانی، تعرف وادی کذا؟. قال: نعم. قال: تعرف صدعا فی الوادی من صفته کذا و کذا وکذا؟. قال: نعم قال: من ذلک یخرج الدجال .

« ای خراسانی ! آیا چنین منطقه ای را می شناسی؟ گفت: آری. فرمود: آیا در آنجا تیره ای را به این خصوصیات می شناسی؟ گفت: آری. فرمود: دجال از آنها خروج می کند.» [31]

1838) یخرج بعد جفاف ماء بخیره طبریه .
« دجال پس از خشک شدن دریاچه طبریه خروج می کند » [32]

اگر دریاچه طبریه خشک شود، یکی از بهترین نشانه های حقانیت اسلام و صدق گفتار پیامبر اسلام خواهد بود که از یک حادثه غیر مترقبه در بیش از هزار سال بعد خبر داده است. زیرا هنوز آب دریاچه طبریه فراوان است و آثار کم شدن و خشک شدن در آن نیست و هنوز هم یهود از آب آن پتاسیم و سولفور استخراج می کنند. ولی براساس این روایت روزی خواهد خشکید و به دنبال آن دجال خروج خواهد کرد.

امام صادق (ع) می فرماید:
1839) یصرح بصوت یسمعه الانس و الجن: هذه جنتی لمن سجد لی، و من ابی ادخلته النار.
« دجال بانگ می زند که این بهشت منست برای کسیکه مرا سجده کند و هر کس امتناع ورزد او را به آتش می برم. این فریاد را همه انس و جن می شنوند.» [33]

معنای این حدیث امروز بسیار معقول است، زیرا کافیست که در پشت زن قرار بگیرد و فریاد بکشد و ازهمه رسانه های گروهی فریادش بلند شود و بگوش همه برسد.

1840) ... و هو یعطی من یقر له بالربوبیه، فیتبعه من اصفهان سبعون الفا، و یتبعه اسوا الناس .
« هر کس از او پیروی کند او را انفاق می کند و لذا هفتاد هزار نفر از بیچاره ترین مردمان از اصفهان از او پیروی می کنند.» [34]

1841) القائم یقتل الدجال، و یصلبه علی کناسه الکوفه .
« حضرت قائم (عج) دجال را می کشد و او را در کناسه کوفه به دار می زند »

از این حدیث استفاده می شود که دجال در عراق کشته می شود.

1842) یوم النیروز هو الیوم الذی یظهر فیه قائمنا اهل البیت ولاه الامر، ویظفره الله تعالی بالدجال فیصلبه علی کناسه الکوفه .

« روز نوروز روزیست که خداوند در آن روز قائم اهلبیت (عج) و واپسین ولی امر را بر دجال پیروز میگرداند و او را در کناسه کوفه به دار می زند.» [35]

1843) یقتله صاحب الامر ثلاث ساعات مضت من یوم الجمعه .
« صاحب الامر علیه السلام او را سه ساعت از صبح جمعه گذشته به هلاکت می رساند »

خدا میداند که از این احادیث که در مورد دجال گذشت چقدرش صحیح است و چقدرش توسط بازرگانان حدیث (نعوذبالله) جعل شده و به زبان معصومان پاك بسته شده است!.

جابربن عبدالله انصاری گوید:
1844) من کذب بالدجال فقد کفر، و من کذب بالمهدی فقد کفر.
« هر کس دجال را انکار کند، کافر می شود و هر کس مهدی را انکار کند کافر می شود » [36]

مترجم گوید: انکار دجال از آن جهت کفرآور است که تکذیب رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار میباشد. وحدیث فوق عیناً از رسول اکرم (ص) نقل شده است:
ابوبکر اسکافی در« فوائد الاخبار » و ابوالقاسم سهیلی در« شرح السیره » این حدیث را به سندهای خود نقل می کنند از جابربن عبدالله انصاری، که رسول اکرم (ص) فرمود:

1845) من کذب بالدجال فقد کفر، من کذلب بالمهدی فقد کفر.
« هر کس دجال را انکار کند کافر می شود و هر کس مهدی را انکار کند کافر می شود » [37]


و در انجیل آمده است:
1846) زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد. و شما را که عذاب میکشید با ما راحت بخشد، در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود. [38]

1847) و ان اژدها را که قدرت به وحش داه بود پرستش کردند و وحش را سجده کرده گفتند که کیست مثل وحش و کیست که با وی می تواند جنگ کند. [39]

(مترجم گوید: مسترهاکس آمریکائی در شرح این فراز گوید: مقصود از وحش قوه ایست که در مقام خداوند می ایستد و از برای خود حقوق نابرجا (بی مورد) ادعا نماید و مؤمنین و خادمین حضرت اقدس الهی را زحمت رسانیده، متابعین خود را به اسم خود بنامد و این مطلب در سایر جاهای مکاشفات نیز مذکور است. (مکاشفه یوحنا ، 2:15 , 2:16 , 9:14 ) اما وحش قرمز آنهم در مکاشفات مذکور است  ، (مکاشفه یوحنا 19:19 و 4:20 ) « مترجم » [40]

1848) و معجزات عظیمه به عمل می آورد تا آتش را نیز از آسمان در حضور مردم به زمین فرود آورد. و ساکنان زمین را گمراه کند.» [41]

1849) و آن ده شاخ که دیدی، ده پادشاه هستند که هنوز سلطنت نیافته اند. بلکه یکساعت با وحش چون پادشاهان قدرت می یابند. اینها یک رأی دارند و قوت و قدرت خود را به وحش می دهند. [42]

1850) و دیدم فرشته را که در آفتاب ایستاده که به آواز بلند تمامی مرغانی را که در آسمان پرواز میکنند ندا کرده می گوید: بیائید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید. تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپهسالاران و گوشت جباران و گوشت اسبها و سواران آنها و گوشت همگنانرا، چه آزاد و چه غلام، چه صغیر و چه کبیر. و دیدم وحش و پادشاهان زمین و لشکرهای ایشان را که جمع شده بودند تا با اسب سوار و لشکر او جنگ کنند. و وحش گرفتار شد و نبی کاذب با وی که پیش او معجزات ظاهر می کرد تا به آنها آنانیرا که نشان وحش دارند و صورت او را می پرستند گمراه کند. این دو زنده به دریاچه آتش افروخته شده به کبریت انداخته شدند. و باقیان به شمشیریکه از دهان اسب سوار بیرون می آمد کشته شدند و تمامی مرغان از گوشت ایشان سیر گردیدند. [43]

از این فراز استفاده می شود که ممکن است دجال همان سفیانی باشد که لشکریانش در کنار دریاچه طبریه کشته می شوند و خودش نیز در کنار دریاچه طبریه ذبح می شود و نبرد حق و باطل پایان می پذیرد و دیگر نشانی از باطل باقی نمی ماند. و شاید دجال یک حقیقت باشد جدا از سفیانی که دارای قدرت فوق العاده افسونگری و حقه بازی باشد و انسان های زیادی را گول بزند. و شاید منظور از مرکب عجیب و غریب او که میان دو گوشش 20 میل باشد و کوههائی را با خود حمل کند ناوهای جنگی امروز باشد که دهها فروند هواپیما می تواند روی آنها فرود آیند و کوههائی از اسلحه و امتعه را با خود حمل کند و شاید واقعاً تپه ای از وسائل رفاه و آسایش در یک طرف ناو، و تپه ای از مواد آتش زا را در طرف دیگر آن حمل کند که یکی را بهشت و دیگری را جهنم بنامند. چنانکه در احادیث گذشت.

در پایان از خواندگان گرامی می خواهم که در فرازهای این کتاب دقت کنند و مسیر خود را در پرتو کلمات در ربار معصومین علیه السلام برگزینند، که ما هم اکنون بر سر دوراهی قرار گرفته ایم: راهی به سوی خوشبختی جاویدان و راهی به سوی سراشیبی سقوط در شقاوت دائمی.

سپاس و ستایش بیکران پروردگار جهانیان را که توفیق نگارش این سطور را به ما ارزانی دارد و ما را به این خدمت ناچیز به پیشگاه حضرت بقیه الله روحی فداه مفتخر فرمود، که مدت هفت سال تمام به نام او و به یاد او به تحقیق و تحلیل این اثر ناچیز پرداختیم. که توفیق از اوست و سپاس بیکران مخصوص اوست و دورد بی پایان بر اشرف پیامبران و فرزندان پاك او باد. (*)

(*) ترجمه این کتاب به تاریخ 12 شوال 1405 هجری برابر 10 تیر 1364 شمسی در حوزه علیمه قم پایان یافت. امید است مورد پذیرش و رضایت حضرت بقیه الله روحی فداه قرار بگیرد. انشاء الله.
پایان
یوم الخلاص - جلد دوم
***

توضیح : دو دوره هست که - سوای روال عادی زندگی ( اعتقاد و عمل ) یک فرد معتقد بمذهب حقه اثنی عشری که پایبند باعتقاد بوده و ان شاء الله خداوند متعال قبول فرماید ؛ - بسیار زیاد به وجود حضرت بقیه الله در طول زندگیم بیش از همه زمانهای دیگر ( بصورت بسیار خاصی ) گرایش پیدا کرده و بی اختیار در بند یک کشش خاصی گرفتار شده ام که همچون کسی که در مسیر سیل تندی افتاده باشد و پایش بجایی بند نباشد و نتواند مسیر رفتن و ایستادن خویش را خود انتخاب نماید ؛  ...

یکی از آن دوره های تند و نقطه عطف زندگیم همین یکی دو ماه اخیر بوده است ... با ولع خاصی مجددا شروع کرده ام بدنبال خواندن , شنیدن , گفتن , یادکردن , رویا دیدن و عشق کردن  با یاد حضرتش که در همین راستا بود این اثر را بازخوانی میکردم و قصد داشتم خلاصه هایی را از بعضی قسمتها در وبلاگم منتشر نمایم ولی گاه مجبور شدم کل مطالب بخشها را منتشر نمایم .

یک توضیح لازم دیگر ؛ قصدم بدلائل خاصی فقط توصیف و نشر عین متن کتاب بود . نمیخواستم نظرات و برداشتهای خود را هم بنویسم . شاید در دوره قبل اگر چنین امکانی بود این کار را میکردم اما فعلا بهیچ وجه نمیخواهم از خودم چیزی بگویم و نظری بنویسم  !
... اما درخصوص متن بعضی از احادیث کتاب ؛ متذکر شوم که حتما خوانندگان محترم میدانند که برای صحت و سقم روایات نیاز به تخصص های خاصی منجمله رجال و نیز دانشهایی مانند فقه الحدیث و درایه الحدیث و ... میباشد . در بعضی از احادیث خاص قطعا باید با این راهنما حرکت کنید ... همچنین بعضی از روایات آنطوری که نقل شده اند حتما نیاز به تاویل دارند ! ... و بعضی از آنها نیز کمی شاذ و پیچیده و گاه غیر مربوط به فرهنگ اهل بیت (ع) مینماید که اگر نتوان تاویل درستی از آن پیدا کنید ؛ برگردانید به مرجع ( بهتر است ) !
بنده بر عکس بسیاری که بلافاصله در پس هر دریافتی از کلام معصوم (ع) به بیان مصادیق آن می پردازند ؛ چنین کاری را نمیکنم یعنی تنها به درک مصادیق آن اقدام میکنم (که کنجکاوی ذهنی چنین حکم میکند) اما بیان مصادیق را بدلائل عدیده  بمصلحت نمی دانم که گاها در لبه پرتگاه انحراف برداشت قرار خواهیم گرفت ... ضمن آنکه در تعیین مصادیق باید اینقدر بمخاطب احترام بگذاریم که خودش در این باره تلاش کرده و بنتیجه برسد ! و یا آنکه ...
در خاتمه وظیفه هم میدانم که بجای درج چند نوع شعار خاص (که در اکثر صفحات بخصوص مجازی فراوان و تکراری منتشر میشوند )؛ کمی جدیتر , مطالب جدی تری را باشتراک بگذاریم ! ...
خداوند همه علاقمندان را بدرک حضور آن حاضر مستور از ما نائل فرماید ! ( محمود زارع )مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
سفیانی (1)
سفیانی (2)
سفیانی (3)
سفیانی (4)
سفیانی (5)
سفیانی (6)
سفیانی (7)
سفیانی (8)
سفیانی (9)
سفیانی (10)
سفیانی (11)
دجّـــــال ( 1 )
دجّـــــال ( 2 )
دجّـــــال ( 3 )
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
نفس زکیه (1)
نفس زکیه (2)
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)
خروج سید خراسانی (6)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )
خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
معشوقه ها (یم) ؟!
شروح قرآنی ( 05 )
شروح قرآنی ( 04)
شروح قرآنی ( 03 )
شروح قرآنی ( 02 )
شروح قرآنی ( 01 )توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.