1796) اذا هدم حائط مسجد الکوفه، موخره، مما یلی دار عبدالله بن مسعود، فعند ذلک زوال ملک السفیانی. اما ان هادمه لا یبنیه .
ساری , گاهنوشته های محمود زارع

« هنگامی که دیوار مسجد کوفه از طرف خانه عبدالله بن مسعود فرو ریزد، در آن هنگام حکومت سفیانی پایان پذیرد. آگاه باش که خراب کننده آن، آن را بنا نمی کند[128]

آری این غیب اوست و از اسرار آل محمد (ص) است، خداوند علام الغیوب از خزانه غیبش بر پیامبران عظیم الشأن که امنای وحی هستند، تعلیم فرموده است.

امام کاظم (ع) می فرماید:
1797) انی یکون ذلک و لما تکثر القتلی بین الحیره و الکوفه .
« چگونه ممکن است امر ظهور فرا رسد در حالیکه هنوز آن کشت و کشتار گسترده در میان کوفه و حیره واقع نشده است.» [129]

آری رسول اکرم (ص) و امامان اهلبیت تأکید فرموده اند که هرگز ظهور حضرت بقیه الله (عج) بدون خروج سفیانی نخواهد بود، همه معصومین یقین دارند که در علم خدا گذاشته است که سفیانی خروج کرده حمام خون راه می اندازد و صحرای وسیع بین حیره و کوفه را گلگون می سازد و به دنبال آن مصلح غیبی ظهورمی کند.

امام رضا (ع) می فرماید:
« هنگامی که امام هشتم به ناچار ولایت عهدی را پذیرفت، برخی از شیعیان خیال کردند که دیگر حکومت بنی عباس تمام شد و خلافت به آل محمد (ص) باز می گردد و امام هشتم همان امام قائم به امر می شود!! از این رهگذر یکی از اصحاب عرض کرد: مردم می گویند که سفیانی رفت و حکومت بنی عباس هم تمام شد. فرمود:

1798) کذبوا. ان السفیانی لیقوم، و ان سلطانهم لقائم .
« دروغ می گویند. سفیانی هنوز قیام نکرده و حکومت آنها هنوز ادامه دارد » [130]

بعد از خلافت ظاهری امیرمؤمنان (ع) هیچکدام از امامان معصوم حق خلافت خود را مطالبه نکرد، زیرا میدانستند که چه حوادثی روی خواهد داد و چگونه حق آنها در دست غاصبان خواهد بود. از این رهگذر آنها مأمور به سکوت بودند تا آئین نو پای اسلام از ریشه نخشکد. و لذا تمام هم خود را صرف آموزش عقاید،احکام و فرهنگ غنی و وسیع اسلام می کردند و می دانستند که خداوند مشیتی دارد که به انجام خواهد رسانید و تا ظهور قائم (عج) حکومت به دست آنها نخواهد رسید. از اینجاست که می بینیم هنگامی که مأمون عباسی امام رضا (ع) را به پذیرش ولایتعهدی وادار می سازد از پذیرش آن امتناع می ورزد، زیرا میداند که مأمون از در حیلت و مکر وارد شده و هرگز حکومت برای آن حضرت مقدر نیست. از این رو در حدیث فوق تصریح می کند که علیرغم این پافشاری مأمون، حکومت به آنحضرت نمی رسد و حکومت ظالمانه و غاصبانه عباسی ادامه خواهد داشت.

نشانه های سفیانی چیزی نیست که بر کسی پوشیده بماند، اگر برخی از آنها بر کسی هم پوشیده بماند، حمام خونی که بین بغداد و کوفه راه می اندازد بر احدی پوشیده نخواهد بود. و لذا امام رضا (ع) به شیعیانش راه فرار از این فاجعه خونبار را ارائه می دهد:

1799) الکرخ، اما انه اسلم موضع، ولابد من فتنه صماء صیلم، یسقط فیها کل بطانه و ولیجه .

« اما کرخ آن سالمترین نقطه در آن روز است و به ناگزیر فتنه ای کور و گنگ و سخت روی خواهد داد که همه پرده ها فرو ریزد.» [131]

آری دیگر پرده ای نمی ماند، شفاعتی پذیرفته نمی شود، حریمی شناخته نمی شود، مرزی به رسمیت باقی نمی ماند.
آنگاه به نشانه هائی که در پیشقدم ظهور تحقق می یابد اشاره می فرماید:

1800) ان قدام هذا الامر علامات: حدث یکون بین الحرمین، فقیل: ما الحدث؟. قال: غضبه تکون، و یقتل فلان من آل فلان خمسه عشر رجلاً – کبشا .

« در پیشقدم امر ظهور نشانه هائی هست، حادثه ای در حرمین شریفین واقع می شود، پرسیده شد: آن کدام حادثه است؟ فرمود: خشمی برافروخته می شود و فلانی (سفیانی) پانزده تن از آل محمد (ص) را در آنجا ذبح می کند.» [132]

منظور از خشمی که برافروخته می شود، خشم خداوند بر سپاه خون آشام سفیانی است که مظهر آن خشم،خسف سپاه سفیانی در سرزمین بیداست، که در فاصله 12 میلی مدینه منوره روی می دهد.

1801) ان السفیانی و کلبا یقتلون فی بیت المقدس حین تستقبله البیعه فیوتی بالسفیانی اسیرا فیامر به فیذبح علی باب الرحبه ثم تباع نساؤهم و غنائمهم علی درج دمشق .

« سفیانی و یکتن از بنی کلب در بیت المقدس کشته می شوند، هنگامی مقدمات بیعت (برای حضرت ولیعصر) فراهم شود سفیانی را دستگیر کرده، به صورت اسیر می آورند و در میدان عمومی ذبح می شود و زنها و غنایم جنگی در حراجهای دمشق به فروش می رسد.» [133]

در اینجا منظور از میدان وسیع، کرانه دریاچه فرو ریخته او را ذبح می کند و با ذبح او ریشه فتنه ها میخشکد.

1802) ان السفیانی یذبح علی بلاطه باب ایلیاء .
« سفیانی روی تخته سنگی در دروازه ایلیا سر بریده می شود » [134]

شاید در اینجا نیز منظور از دروازه ایلیا منطقه ای در کرانه های دریاچه طبریه باشد که به این عنوان شناخته شود، و شاید همان مدخل فلسطین باشد که راه ایلیا از آنجا آغاز می شود.

1803) انه یذبح علی الصفا المتعرضه علی وجه الارض عند الکنیسه التی فی بطن الوادی علی طرف درج طور زیتا المقنطره. علیها یذبح کما تذبح الشاه. فالخائب من خاب یوم کلب، حتی تباع المراه بثمانیه دراهم .

« سفیانی روی صخره ای که در نزدیکی کنیسه ای در صحرا در طرف پله های پل طور زیتون به پهنا نهاده شده، چون گوسفند ذبح می شود. محروم کسی است که از غنایم روز کلب محروم شود، یک زن به 8 درهم فروخته می شود.» [135]

امیرمؤمنان (ع) در این زمینه می فرماید:
1804) فی ذلک العهد یقتل خلیفه ما له فی السماء عاذرولا فی الارض ناصر.
« در آن روزگار خلیفه ای کشته می شود که در آسمان کسی او را معذور نمی داند و در زمین کسی از او حمایت نمی کند.» [136]

حضرت بقیه الله (عج) می فرماید:
آخرین خورشید امامت حضرت بقیه الله روحی فداه در توقیع شریفی که به افتخار ابراهیم بن مهزیار صادر فرموده، در پاسخ شکایت های او از ستم های حکومت زمانش چنین می نویسند:

1805) قاتلهم الله انی یوفکون!. کانی بالقوم و قد قتلوا فی دیارهم، و اخذهم امر ربک لیلاً اونهار .

« خدایشان بکشد چقدر نادانند، گوئی با چشم خود آنها را می بینم که در دیار خود کشته می شوند و فرمان پروردگارت در شب و روز آنها را فرا رسیده است.» [137]

در انجیل آمده است :
1806) فرشته ششم بنواخت که ناگاه آوازی از میان چهار شاخ مذبح طلائی که در حضور خداست شنیدم که به آن فرشته ششم که صاحب کرنا بود می گوید: آن چهار فرشته را که بر نهر عظیم فرات بسته اند خلاص کن، پس آن چهار فرشته که برای ساعت و روز و ماه و سال معین مهیا شده اند تا اینکه ثلث مردم را بکشند خلاصی یافتند.» [138]

1807) و عدد جنود سواران 200 هزار بود که عدد ایشان را شنیدم ... از این سه بلا یعنی آتش و دود و کبریت که از دهانشان بیرون می آید، ثلث مردم هلاك شدند.» [139]

1808) و دیدم فرشته ای را در آفتاب ایستاده که به آواز بلند تمامی مرغانی را که در آسمان پرواز میکنند ندا کرده می گوید بیائید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید. تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپه سالاران و گوشت جباران و گوشت اسبها و سواران آنها و گوشت همگنانرا چه آزاد و چه غلام، چه صغیر و چه کبیر.» [140]

این فراز دقیقاً با احادیث اسلامی منطبق است که از این مهمانی و پذیرائی سفره گسترده و عام الهی برای پرندگان و درندگان گفتگو شده است و همچنین از فرشته ایکه در آفتاب می ایستد، از ظهور صورت انسان در قرص آفتاب تعبیر شده که در بخشهای پیشین به تفصیل از آن سخن گفتیم.

از بررسی روایات این بخش به این نتیجه رسیدیم که سپاه حضرت بقیه الله روحی فداه از طریق فلسطین شرقی عازم عراق می شود، در کرانه های دریاچه طبریه با سپاه سفیانی روبرو می شوند که از عراق بر میگردد، جنگ سختی بین دو سپاه در می گیرد که سفیانی در آن شکست می خورد و همه سپاهیانش بدون استنثنا در آنجا کشته می شوند و فقط خودش می ماند. یکی از یاران امام به نام صیاح (و یا صباح) با گروهی از سپاهیان بر او می تازند و او را دستگیر می کنند و به محضر امام (ع) می آورند. هنگامی او را می آورند که امام مشغول نماز عشا هستند، نمازشان را تخفیف می دهند و به طرف او بر می گردند.

سفیانی می گوید : ( ای پسرعمو، مرا آزاد کن و برای خودت نگهدار، تا یکی از یاران تو باشم) حضرت مهدی (ع) به اصحاب خود می فرماید: در باره او و سخنانش چه می گوئید؟ همگی می گویند: به خدا سوگند به کمتر از قتل او راضی نمی شویم، او چقدر خون ریخته، چقدر به حریم جان و مال و ناموس مردم تجاوزکرده است و انتظار عفو دارد !! حضرت مهدی (ع) می فرماید: هر چه می خواهید انجام دهید. گروهی از یاران او را می گیرند و روی سنگی در کرانه دریاچه طبریه می خوابانند و همانند گوسفند او را ذبح میکنند. با ذبح او فتنه ها ذبح می شود و ریشه جنایتها می خشکد و بزرگترین فاجعه خونین جهان پایان می پذیرد.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
سفیانی (1)
سفیانی (2)
سفیانی (3)
سفیانی (4)
سفیانی (5)
سفیانی (6)
سفیانی (7)
سفیانی (8)
سفیانی (9)
سفیانی (10)
سفیانی (11)
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
نفس زکیه (1)
نفس زکیه (2)
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)
خروج سید خراسانی (6)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )
خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
انسان کامل ( 07)
انسان کامل ( 06)
امانت الهی و مسئولیت پذیری
انسان کامل ( 05 )
کم گوی ؛ زیاد گویی فتنه ایجاد میکند
انسان کامل ( 04 )
نگاهی بر سوره مبارکه قارعه
مـــرز لــــرز ! آه مظلوم
فتنه خداوندی !
انسان کامل ( 03 )
پیامبر خاتم پیغمبر اخلاق
فرزانه ناز
حاضر جوابی
عروس عادل
امبدبخش ترین آیه برای محمود
انسان کامل ( 02 )
حق به لایق میرسد و نه به مستحق
محمود هم پر از تضاد درونی بر اثر دیو درونست !
سوگند
سیر خیر ( الخیر فی ما وقع )
آلایش نمایش
جذبه عشق!
برهان قاطع !
مرگ
انسان کامل ( 01 )
فاطمه , بابلسر
نقش پوسته ها در حفظ هسته ها...!
مراسم و محرم و ما
سکوت صلاح و طلا و دوری از بلاست
مرگ بر صهیونیسم ...
مقصود جذبه ی احدیت بود
بررسی اجمالی سوره تکاثر
شروط و آدابی چند برای سالک
درآمدی بر زبان دین
بابا محمود و داداش سروش
یا علی مرتضی ( عید غدیر عید ولایت و جانشینی مولا علی مبارک )
عرفه روز معاشقه با خدا...
طرفه العین
گناه زبان
هوالرزاق
دام کام , چاپلوسی ( چگونه فیل را هم میشود خر کرد؟! )
مزد گناه بویژه خیانت را زود در کاسه ات میگذارند ... !
دلمشغولیهای اسحار و زیبایی
علاج عشق...اندیشه كارهای مهم
رابطه غیرمستقیم !
امام صادق امام اعاظم سلام بر تو و خاندان پاک تو
خفت نکبت
دانلود مجله 60 سال پیش ایران ( خواندنیها ) شماره 24
نظری به سوره مبارکه ناس
برای دوستان کلوبی ام
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.