ساری , گاهنوشته های محمود زارع
.

مقام   تو  محمود    و   نامت    محمّـد

بدینسان   مقامی   و   نامی   که    دارد ؟!

ساری , گاهنوشته های محمود زارع
.

روی   تو   سکندر   است   و   مویت  ظلمات

لعل  لب  تو  خضر   و  دهن  آب   حیات

چون  صورت   و  معنای  تو   دیدم  گفتم

بر   خاتم  انبیاء  و  آلش  صـلوات

.


ساری , گاهنوشته های محمود زارع
.

ای   بر   همه  انبیـاء  مقـدم
سر حلقـه ی   دودمان   آدم
ای   آنکـه  بخـلق    پیشوایی
محـــــرم   بحــــریم کبــــــریایی
در   مـدح   تو   گفته   ایزد   پاک
لولاک   لما   خلقت   الافــــــلاک***

ساری   ,  گاهنوشته های  محمود  زارع

www.mzare.irتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.