1730) ویل لطغاه العرب من امر قد اقترب .
« وای بر طاغوت های عرب از حادثه ایکه نزدیک است » [58]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1731) یختلف الروم و الترك و تکثقر الحروب فی الارض و ینادی مناد من دمشق: ویل لاهل الارض من شر قد اقترب .

« رومیان و اتراك اختلاف می کنند و جنگ های فراوانی روی می دهد و منادی در دمشق بانگ بر می آورد: وای بر ساکنان زمین از شری که نزدیک است.» [59]

از این حدیث استفاده می شود که این هشدارها هنگامی روی میدهد که جنگی سخت در میان اسرائیل (روم) و دیگر کشورها (اتراك) درگیرد و غم و اندوه فراوانی از این جهت به جهان اسلام وارد آید و سایه سنگین و شوم جنگ بر مناطق فراوانی سایه اندازد، آنگاه صدای دلخراش سفیانی از روی منبر دمشق شنیده می شود و آسایش جهانی را بر هم زند.

1732) توقعوا الصوت یأتیکم بغته من دمشق. فیه لکم فرج عظیم یجیئکم الصوت من ناحیه دمشق بالفتح.

« منتظر بانگ سفیانی باشید که به طور ناگهان از دمشق شنیده می شود، در این بانگ فرج عظیمی برای شماهست، زیرا که این بانگ نوید بخش پیروزی بزرگ شماست[60]

تعبیر صوت (بانگ) که در این حدیث و در احادیث فراوانی آمده قابل انطباق با صدای رسانه های گروهی است که توسط رادیو و تلویزیون در تمام اقطار و اکناف جهان به گوش مردم برسد و آسایش جهانی را به هم بزند.

اینک در احادیث فوق در مورد« عرب » بحث شده و به عنوان امت اسلامی مطرح نشده، اکنون علتش را متوجه می شویم، زیرا می بینیم که امت اسلامی بیش از آنکه در اندیشه امت باشند در فکر ملیت هستند و تبلیغات ناسیونالیسیتی گوش فلک را کر کرده و همه قراردادها و پیمانها و یا اختلافها و کشمکشها براساس ملیتها و دیگر مظاهر ناسیونالیستی پی ریزی می شود.

آنگاه امام باقر (ع) نشانه های بانگ سفیانی از دمشق را چنین بیان می کند:

1733) الزم الارض ولا تحرکن یدك ولا رجلک، حتی تری غلامات اذکرها لک فی سنه .

« از روی زمین برنخیز، و دست و پایت را تکان مده، تا نشانه هائی را که برایت می شمارم تحقق پیدا کند که همه اش در ظرف یکسال تحقق می پذیرد.» [61]

سپس آن علامت ها را چنین می شمارد:
1734) ..... و تری منادیا ینادی بدمشق، و خسفا بقریه من قراها، و سقوط طائفه من مسجدها. فاذا رایت الترك جاوزوها، فاقبلت الترك حتی نزلت و اقبلت الروم حتی تنزل وهی سنه اختلاف فی کل ارض من ارض العرب .

« می بینی که منادی از دمشق بانگ بر می آورد، در یکی از دهات آن خسفی رخ می دهد، قسمتی از مسجد آن فرو می ریزد، هنگامی که اتراك از آن گذشتند و در جزیره فرود آمدند و رومیان روی آورده در رمله فرود آمدند... آن سال، سال اختلاف است، در همه سرزمین های عربی اختلاف پدید آید.» [62]

سایه سنگین و شوم اختلاف بر همه سرزمین های عربی سنگینی می کند، و اتراك از شرق و غرب اسلحه برداشته به منطقه ما آمده، حضور خود را اعلام می کنند و رومیان (یهود) نیز در رمله فرود آمده و اقامت گزیده اند. آنگاه در مورد سبب سقوط قسمتی از مسجد اموی می فرماید:

1735) ... اماره خروج السفیانی ان یحصل خسف بغربی مسجد دمشق حتی یخر حائظ المسجد، و رجفه، وتخسف قریه فی جنوب دمشق تسمی: الجائیه: و ذلک بعد ان یترك الشام المغربی برایاته .

« نشانه خروج سفیانی اینست که خسفی در سمت غربی مسجد دمشق به وجود می آید و دیوار مسجد فرو می ریزد و زلزله ای می شود و قریه ای به نام « جابیه » در جنوب دمشق خسوف می شود. و این پس از خارج شدن مغربی و سپاهیانش از شام اتفاق می افتد.» [63]

1736) یجیئکم الصوت من ناحیه دمشق بالفتح. و تخسف قریه من قری الشام تسمی: الجابیه و تسقط طائفه من جامع دمشق الایمن، و ما رقه تمرق من ناحیه الروم یعقبها هرج الروم .

« بانگی از ناحیه دمشق به شما می رسد و خبر یک پیروزی را همراه می آورد، دهکده ای از دهکده های شام به نام « جابیه » خسف می شود، قسمتی از دیوار دست راست مسجد جامع دمشق فرو می ریزد،آشوبگری از میان رومیان خروج می کند که کشتار فراوانی را به دنبال دارد.» [64]

از این روایت استفاده می شود که رژیم اشغالگر قدس به دنبال نقشه های توسعه طلبی خود، نقشه های خائنانه دیگری طرح می کند ولی بلافاصله هلاك و نابود می شوند.

1737) ... و بعد دخوله الی دمشق یهرب منها اولاد رسول الله الی القسطنطنینیه، فیطلبهم، ویردهم ملک الروم الیه، فیضرب اعناقهم علی الدرج الشرفی فی جامع دمشق فلا ینکر ذلک علیه احد.

« بعد از ورود او به دمشق اولاد پیامبر اکرم (ص) به استانبول می گریزند سفیانی آنها را از زمامدار روم مطالبه می کند و زمامدار روم آنها را تحویل می دهد و سفیانی آنها را در پله های شرقی مسجد گردن میزند و کسی به او اعتراض نمی کند.» [65]

1738) یقبل السفیانی من بلاد الروم منتصرا، و هو صاحب القوم .
« سفیانی پیروزمندانه از ممالک رومی بر می گردد و قدرت را در دست می گیرد » [66]

یعنی سفیانی بر یهود فلسطین و کشورهای اردن و سوریه پیروز می شود و در حالیکه قدرت را در دست گرفته، به سوی عراق باز می گردد تا مقابله خود را با حضرت مهدی (ع) آغاز کند.

1739) یاتی من بلاد الروم فی عنقه صلیب .
« سفیانی هنگامی که از ممالک روم بر میگردد صلیب به گردن می آویزد » [67]
شاید منظور از به گردن آویختن صلیب، ارتباط او با صلیبیون و تعهد او در برابر آنها باشد، نه اینکه واقعاً صلیب به گردن بیاویزد.

[ما تصور می کنیم که منظور از تعبیر صلیب به گردن آویختن، همان معنای ظاهری آن اراده شده است، زیرا هنگامی که معاویه از دنیا رفت و لباسهایش را خواستند در آوردند، یکمرتبه متوجه شدند که صلیبی به گردن دارد و قاضی القضاه شام فریاد برآورد: وای بر شما، معاویه در حالی جان سپرده که از صلیب شفا می خواسته است. معاویه ایکه در صدر اسلام با یدك کشیدن خلافت اسلامی صلیب به گردن داشته، چه استبعادی دارد که سفیانی نیز راه او را دنبال کند و صلیب به گردن داشته باشد؟!] « مترجم »

آنگاه در پیرامون جنگ« قرقیسیا » می فرماید:
1740) اما انه سیکون بها وقعه لم یکن مثلها منذ خلق الله سبحانه و تعالی السماوات و الارض، ولا یکون مثلها ما دامت السماوات و الارض!. تکون ما دبه الله!. حیث تأکل طیر السماء، و تشبع سباع الارض من لحوم الجبارین. یهلک فیها قیس فلا تدعو له داعیه .

« در قرقیسیا حادثه ای روی می دهد که هرگز از اول آفرینش جهان چنین حادثه ای روی نداده است و تا روزی که زمین و آسمان ها وجود دارد، چنین حادثه ای روی نخواهد داد، آنجا سفره گسترده الهی پهن میشود، و حوش و طیور برای خوردن گوشت جباران گرد آیند، مرغان هوا و درندگان صحرا از آن می خورند و سیر می شوند. در این حادثه قیس (مصری و مغربی) کشته می شود و کسی برای او اعتراض نمی کند.» [68]

1741) ان لولد العباس والمروانی لوقعه بقرقیسیا یشیب فیها الغلام الحزور و یرفع الله غنهم النصر، و یوحی الی طیر السماء و سباع الارض: اشبعی من لحوم الجبارین، ثم یخرج السفیانی .

« برای اولاد عباس و مروان حادثه خونینی در « قرقیسیا » هست که جوان مقاوم را پیر می کند. خداوند حمایت خود را از آنها بر می دارد و به مرغان هوا و درندگان صحرا فرمان می دهد که از گوشت جباران شکمی از عزا در آورید، آنگاه سفیانی خروج می کند.» [69 ]

تفصیل بیشتر این واقعه مرگبار را در بخش سخنان امام صادق (ع) بخش تورات و انجیل به عرض خوانندگان گرامی خواهیم رسانید.

1742) یقتل الرجال الا شامی!. والویل لمن فی اطرافها ماذا یمر بهم من اذی!. و تسبی بها رجال و نساء. واحسنهم حالا من یعبر الفرات، و الخروج منها خیر من البقاء فیها ساعه واحده من نهار!!! اما من یوخذ منهم فلیس علیهم باس. اما انهم سینقذهم اقوام ما لهم عند اهل الکوفه یومئذ قدر! اما لا یجوزون بهم الکوفه .

« همه مردان آن جز یک نفر شامی کشته می شوند، وای بر حال کسانیکه در اطراف آن (کوفه) باشند، چه آزار و اذیتی می بینند. مردانشان و زنانشان اسیر گرفته می شوند، بهترین آنها از نظر وضع و سامان کسی است که از فرات بگذرد و از منطقه بگریزد، فرار کردن از آنجا از یک ساعت ماندن در آن بهتر است.کسانیکه از آنها اسیر شوند باکی بر آنها نیست، آنها را کسانی نجات می دهند که مردم کوفه هیچ ارزشی برای آنها قائل نیستند انها را از کوفه دور نمی برند.» [70]

آری سپاه سید خراسانی می رسد و ضربتی بسیار حساس و سرنوشت ساز بر سپاه سفیانی وارد می آورند وهمه اسیران و غنائم جنگی را از دست آنها می گیرند و آزاد می کنند. اینها به اصطلاح امروز همان پا برهنه های شیعیان هستند که اشراف کوفه برای آنها هیچ ارج و قیمتی قائل نیستند ولی آنها ضربت نهائی را برپیکر سپاه سفیانی در کوفه وارد می کنند.

آنگاه امام (علیه السلام) از آن سپاه سفیانی بحث می کند که به فرماندهی حزیمه اموی به سوی حجازعزیمت می کنند:

1743) ولو تری اذ فزعوا فلات فوت: من الصوت، و ذلک صوت جبرائیل من السماء! و اخذوا من مکان قریب: من تحت اقدامهم، خسف بهم. و ذلک علی بعد بریدین من المدینه المنوره بین الحما و مر. فاذا کان الجیش بالبیداء، یخرج رجل منه فی طلب ناقه له، ثم یرجع فلا یری من رفاقه احدا، ولا یحس بهم. و هو الدی یحدث الناس عنهم .

« منظور از آیه (ایکاش ببینی هنگامی را که هراسان شوند و دیگر گریزی نیست و از جایگاهی نزدیک دستگیر می شوند) [ 47 ] صیحه آسمانی است و آن بانگ جبرئیل است که از آسمان بانگ می زند و از پایشان در زمین فرو می روند وآن هنگامی است که در دو منزلی مدینه منوره باشند و در میان « حما » و « مرّ » در سرزمین « بیدا » خسف می شوند. مردی از سپاه جدا می شود و به دنبال شترش می رود، چون برمی گردد احدی را از سپاهیان نمی یابد و هیچ سرنخی پیدا نمی کند. و او گزارش سپاه را به مردم میدهد.» [72]
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !

مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
سفیانی (1)
سفیانی (2)
سفیانی (3)
سفیانی (4)
سفیانی (5)
سفیانی (6)
سفیانی (7)
سفیانی (8)
سفیانی (9)
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
نفس زکیه (1)
نفس زکیه (2)
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)
خروج سید خراسانی (6)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)

شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
دانلود کتاب مائده های زمینی - آندره ژید (صوتی)
زیارت جامعه کبیره ( دوره کامل امام شناسی )
INVITATION TO THE HEADS OF THE TRIBES
جـان عالــم بـه فـــدای تــو علـــی (ع)
مولا علی(ع) یاور و غمخوار پیامبر(ص)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 52 )
قریب غریبستان غدیر , مولا علی (ع)
مولا علی (ع) ریسمان محکم الهی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 51 )
کمی هم از شرافت ؛ ...ضمنا آقا سید محمود هم رفت !
دانلود 30 اثر مهم مذهبی تاریخی برای اندیشه و رویکرد به حقیقت
حج مقبول ابراهیمی
BELIEF WITHOUT CONSULTATION
بدعت عمر بن خطاب در تعیین مهر براى زنان !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 50 )
چاپلوسی از جاسوسی خطرناکتر میباشد !
اسلام و مقتضیات زمان(چرا دیگر مطهری نداریم!)
خوب رویان جـفــــا پیشه وفــــا نیز کنند
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 49 )
SPEECHES IN THE FAMOUS BAZAARS
بداهه گوئی ها ( 01 )
زردآلو و خواص درمانی آن
سقراط
آلایش نمایش
مناظره با ابوحنیفه درباره فضیلت مولا علی (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 48 )
ظاهر طاهر
نادانسته و ناخواسته نوعی خدا در زمین درست نکنیم!
غیرت معرفت
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 47 )
روشهای تشخیص بیماری قلبی
انسان کیست ؟!
شیر درّه پنجشیر
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 46 )
چای نوشیدنی مفید بیماران قلبی
زجر دنیاپرست
WARN YOUR NEAREST RELAIVES
تصویر ضمیر
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 45 )
مادر امراض
زمان شناخت
از قواعد طبخ غذا ---> ظروف غذا
علامت جاهل
SOME MONEY FOR ALMS
سبزی خُــرفه
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 44 )
دانلود چند نوای محلی مازندرانی
وجدان صدای خداست ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 43 )
به قربان پناه گرم تو آقا !توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.