امام باقر (ع) می فرماید:
از محضر امام باقر (ع) پرسیدند: آیا خروج سفیانی حتمی است؟ فرمود:
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1718) نعم، و النداء من المحتوم، و طلوع الشمس من مغربها من المحتوم، و اختلاف بنی العباس فی الدوله من المحتوم، و قتل النفس الزکیه من المحتوم، و خروج القائم من آل محمد (ص) محتوم .

« آری خروج سفیانی حتمی است، ندای آسمانی حتمی است، طلوع خورشید از مغرب حتمی است، درگیری بنی عباس بر سر حکومت حتمی است، قتل نفس زکیه حتمی است و خروج قائم آل محمد (ع) حتمی است.» [45]

خیال می کنم اگر طلوع خورشید از مغرب را به ظهور آنحضرت از نهانگاه خود تفسیر کنیم، دور نرفته ایم.(ما تصور می کنیم که مؤلف گرانقدر در این تأویل و تفسیر دچار اشتباه شده و دست به کار خطرناکی زده است، زیرا اگر قرار باشد راه چنین تفسیر و تأویلهائی باز شود، بر هیچکدام از علایم حتمی و غیر حتمی نمی توان اعتماد کرد. و اگر طلوع خورشید از مغرب برای مادیون مشکل و یا غیرممکن جلوه کند، همه معجزات و کارهای خارق العاده چنین است و لذا لازم است هرگز چنین تفسیر و تأویلی را در اخبار آل محمد (ص) راه ندهیم تا گذشت زمان خود آنها را معنی کند. « مترجم » )

1719) یکون خروج السفیانی و الیمانی و الخراسانی فی یوم واحد من شهر رجب من تلک السنه .
« خروج سفیانی، یمانی و خراسانی، در یکروز و یکماه و یکسال خواهد بود. هر سه در یک روز از ماه رجب یکسال خروج خواهند کرد.» پیشوای پنجم شیعیان آنگاه در تفسیر آیه شریفه : « ثم قضی اجلا و اجل مسمی عنده » [46 ]  فرمود:

1720) انهما اجلال: اجل محتوم لایکون غیره، و اجل موقوف لله فیه المشیئه. لا والله ان امر السفیانی من المحتوم .
« اینجا دو اجل است، یکی اجل حتمی، که همان انجام می شود و هرگز غیر آن اتفاق نمی افتد، و دیگر اجل منوط به مشیت، به خدا سوگند که خروج سفیانی از قسم حتمی است.» [47]

1721) السفیانی و القائم فی سنه واحده .
« سفیانی و حضرت قائم (عج) در یکسال خروج می کنند » [48]

آری خروج سفیانی در ماه رجب است و صیحه آسمانی در ماه رمضان است و در روز عاشورا نهضت جهانی و قیام شکوهمند حضرت بقیه الله (عج) آغاز می شود، یعنی پیش از آنکه دوازده ماه از خروج سفیانی بگذرد حضرت بقیه الله خروج می کند.

1722) اذا سمعتم باختلاف اهل الشام فیما بینهم، فالهرب الهرب من الشام فان القتل بها و الفتنه .
« هنگامیکه شنیدید که اهل شام در میان خود اختلاف کرده اند، از شام فرار کنید که فتنه و کشتار در شام خواهد بود.» [49]

اختلافاتیکه امروز در شامات (فلسطین و لبنان) جریان دارد، نوید بخش نزدیک شدن ظهور و فرج است.انشاء الله.

1723) تکون فتنه بالشام کان اولها لعب الصبیان!. ثم لا یستقیم امر الناس علی شیء حتی ینادی مناد من السماء .

« در شام فتنه هائی هست که گوئی سرآغاز آنها بازیچه کودکان است، آنگاه دیگر امور مردم مرتب نمیشود تا هنگامی که ندای آسمانی شنیده شود.» [50]

به خدا سوگند که فتنه سرزمین ما (سرزمین مؤلف) این چنین آغاز شد، سرآغاز آن چون بازیچه کودکان آغاز شد و هر روز ابعاد تازه تری یافت و اینک بیش از 30 سالست که آسایش و آرامش را از منطقه سلب کرده است. این فتنه با اعلام دولت اسرائیل آغاز شده و انشاء الله با تیغ آبدار انقلابگر پیروز حضرت بقیه الله (عج) خاتمه خواهد یافت، که در سراسر جهان یک آئین و آن دین مقدس اسلام، و یک قانون اساسی و آن قرآن کریم و یک پرچم و آن پرچم توحید خواهد بود.

1724) لا یظهر القائم حتی یشمل الشام و ذور اهل البلاد فتنه یظلبون منها المخرج فلا یجدونه!. و یکون قتل بین الحیره و الکوفه، قتلاهم سواء .

« قائم (ع) هنگامی ظهور می کند که همه شامات و همه خانه های منطقه را فتنه فراگیرد و همگان به دنبال راه فرار بگردند و نیابند، و کشتاری سخت در میان حیره و کوفه روی دهد که تلفات دو طرف مساوی باشد.» [51]

ما جبل عاملی ها با دیگر اقوام لبنانی هر چه گشتیم که از این فتنه راه فراری پیدا کنیم، پیدا نکردیم، شرق و غرب جهان نیز نتوانستند راه چاره ای برای ما ارائه دهند و هر روز ابعاد تازه یا از نقشه های شوم صهیونیسم برای جهان اسلام کشف می شود و هر روز برای فتنه دیگری آبستن است تا چه زاید؟!

1725) یخرج السفیانی یوم جمعه، فیصعد منبر دمشق، و یبایع الناس علی ان لایخالفوا امره رضوه ام کرهوه. ثم یخرج الی الغوطه فیجتمع الیه خمسون الف مقاتل. ثم تختلف الرایات الثلاث: فرایه الترك والعجم و هی سوداء، و رایه لبنی العباس صفراء، و رایه السفیانی حمراء. فیغلبهم السفیانی بعد ان یقتل منهم ستین الفا و یسیر الی حمص فالی الفرات مرورا بالرقه و سبا .

« سفیانی در روز جمعه خروج می کند و بر فراز دمشق قرار می گیرد، و از مردم بیعت می گیرد که هرگز با او مخالفت نکنند، چه بخواهند یا نخواهند. آنگاه به سوی غوطه حرکت می کند و 50 هزار جنگجو در اطراف او گرد آیند، آنگاه سه پرچم به اهتزاز در آید:

1) پرچم ترکها و عجم ها، که پرچم سیاه است.
2) پرچم بنی عباس، که پرچم زرد است.
3) پرچم سفیانی، که پرچم سرخ است.

سفیانی بر آنها چیره می شود پس از آنکه 60 هزار نفر از آنها را از دم شمشیر می گذراند، آنگاه بسوی « حمص » می رود و از فرات عبور می کند و عازم « رقه » و « سبأ » می شود.» [52]

« رقه » یکی از شهرهای سوریه در شمال این کشور است ولی« سبأ »  از شهرهای یمن است، از این رهگذر خیال نمی کنیم که سفیانی در این مسیر قصد سبأ را داشته باشد بلکه احتمال می رود که منظور از« سبأ » مردم سبأ باشد که همراه یمانی برای نبرد با سفیانی آمده اند و در نزدیکی« رقه » با سپاه او مواجه میشوند. و در نتیجه معنای حدیث این می شود که سفیانی از فرات عبور می کند تا به« رقه » رفته با مردم سبأ (سپاه یمانی) نبرد کند. پیشتر نیز گفتیم که سه پرچم با سفیانی نبرد می کنند به نام های « اصهب »,« ابقع » و « یمانی » که پرچ یمانی از همه مستقیم تر است و سیاه می باشد.
 
1726) لایکون ذلک حتی یخرج خارج من آل ابی سفیان، یملک تسعه اشهر کحمل المراه. ولایکون حتی یخرج من ولد الشیخ، فیسیر حتی یقتل ببطن النجف!. فوالله کانی انظر الی رماحهم و سیوفهم و امتعتهم الی حائط من حیطان النجف یوم الاثنین!. و یستشهد یوم الاربعاء .

« امر فرج محقق نمی شود جز هنگامی که خروج کننده ای از آل ابی سفیان خروج کند و نه ماه (به مقدارمدت حمل) حکومت کند، به ناگزیر او باید از تبار این پیرمرد باشد، حرکت می کند تا در وادی نجف اشرف کشتار کند. به خدا سوگند گوئی با چشم خود می بینم که در روز دوشنبه ای نیزه ها، شمشیرها و دیگر ادوات و آلات خود را بر دیوار نجف تکیه داده اند و در روز چهارشنبه خونها روان می گردد.» [53]

در اینجا منظور از« پیرمرد » ابوسفیان است، که رسماً به بتها قسم خورد که بهشت و دوزخی وجود ندارد (العیاذ بالله). سفیانی نیز با همین اعتقاد به نجف اشرف می تازد و صحرای نجف را با خون شیعیان و دوستان اهلبیت رنگین می سازد.

1727) قدوم رایات خضر مصبغات من مصر الی الشام، تهدی الی ابن صاحب الوصیات .
« پرچمهائی سبز و رنگین از مصر به سوی شام حرکت می کند و در شام به پسر صاحب توصیه ها اهدا میشود.» [54]

منظور از پسر صاحب وصیتها، سفیانی است که از تبار ابوسفیان است و ابوسفیان صاحب وصیت معروف است که گفت: ای اولاد امیه ! خلافت را به دست آورید و چون توپ به یکدیگر حواله کنید و از دست ندهید، سوگند به آنچه ابوسفیان به آن سوگند می خورد، بهشت و دوزخی وجود ندارد ! بنی امیه نیز وصیت او را فرا گرفتند و به توصیه های او عمل کردند، آخرین فرزند پلیدش سفیانی نیز در همان راه گام می سپارد و همان خط را دنبال می کند.

1728) انی لکم بالسفیانی، حتی یخرج قبله الشیصبانی. یخرج بارض کوفان، ینبع کما ینبع الماء فیقتل وقدکم، فتوقعوا بعد ذلک السفیانی و خروج المهدی .

« چگونه ممکن است سیانی بدون« شیصبانی » خروج کند، شیصبانی از سرزمین کوفه خروج می کند و مانند آب حرکت می کند و کسان شما را می کشد. چون او خروج کند منتظر خروج سفیانی باشید و به دنبال آن منتظر ظهور مهدی (ع) باشید.» [55]

گفته می شود که منظور از« شیصبانی » طغیان آب فرات از این نقطه است که خانه های کوفه و اطراف آنرا بپوشاند ولی به نظر می رسد که آن رمز یکی از ستمگران باشد که بر عراق حکومت کند و دمار از زندگی شیعیان درآورد. [ 56]

1729) اذا خالف الترك الروم، و کثرت الحروب فی الارض، ینادی مناد علی سور دمشق: ویل لازم من شر قد اقترب.

« هنگامی که ترك و روم اختلاف کنند و جنگهای فراوانی در زمین روی دهد، منادی بر دروازه دمشق بانگ برآورد: ای وای، از شری که نزدیک است.» [57]
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !

مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
سفیانی (1)
سفیانی (2)
سفیانی (3)
سفیانی (4)
سفیانی (5)
سفیانی (6)
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
نفس زکیه (1)
نفس زکیه (2)
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)
خروج سید خراسانی (6)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)

شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) دلارام
GOD IS AWARE OF HEARTS
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) توبه
دعای اعظم عصر ...
امام , ماموم و نسلها
بیان یک قانون الهی از سوی ولی الله الاعظم
THE IMPORTANT ADVICE
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) دواخانه
بوی صدایی می آید ...
گفتند " او " تعلیم فرمود ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 25 )
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست)
دعای فرج امام زمان (علیه السلام)
حکمت حرمت و ضرورت اجتهاد در استخدام واژه های مصطلح در رساله های مجتهدین
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 24 )
شمس و مولانا ( 07 )
مزد دانش
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 23 )
فقر دهشتناک است !
THE TWELVE IMAMS
بعثت یعنی کلام آخر خدای محمد(ص) ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 22 )
عشقم و امیرم آقا حسین بن علی است
دو " خود " ... !
میلاد سرور آزادگان مبارک
شمس و مولانا ( 06 )
THEGREAT IDOL - BREAKER
فتنه موجودات بالقوه خطرناک ... !
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(04)
(خطورات) خدا می بیند و ...
! I AM NOT A DESPOT
صنعت مقطوع ( 03 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 21 )
شمس و مولانا ( 05 )
بعثت پیامبر شریعت سمهه و سهله و بیضاء مبارک
رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(02)
رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(01)
صنایع عجیب و لطایف غریب (01 )
صنعت موصل در بدیع ( 02 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 20 )
MOTHER,s SATISFACTION
شمس و مولانا ( 04 )
شمس و مولانا ( 03 )
ISLSMIC JUSTICE
شمس و مولانا ( 02 )
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(03)
شمس و مولانا (01 )
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(02)
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(01)
I Am Thankful
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.