تعداد بازدید از این مطلب
1709) لا یقوم القائم حتی تفقا عین الدنیاف و تظهر الحمره فی السماء، و تلک دموع حمله العرش علی اهل الارض. فیظهر فیکم اقوام لا خلاق لهم یدعون لولدی و هم براء منه. تلک عصابه ردیئه، علی الاشرارمسلطه، و للجبابره مفتنه، و للملوك مبیره. تظهر فی سواد الکوفه یقدمهم رجل اسود اللون والقلب، رث الدین، مهجن، زنیم، عتل، تداولته ایدی عواغهر الامهات، من شر نسل لاسقاها الله المطر، صاحب الرایه الحمراء و العلم الاخضر!. ای یوم للمخبتین بین الانبار و هیت ذلک یوم فیه صیل الاکراد و الشراه و خراب دار الفراعنته و مساکن الجبابره، و ما وی الولاه الظلمه، و ام البلاء و اخت العار، تلک و رب الکعبه بغداد!. فویل للعصاه من بنی امیه و بنی فلان الدی یقتلون الطیبین من ولدی، ولا یرقبون فیهم ذمتی، ولایخافون فی ما یفعلون بحرمتی ... ان لبنی العباس لیوما کیوم الطموح و لهم فیه صرخه کصرخه الحبلی .

ساری,گاهنوشته های محمود زارع

« قائم (عج) قیام نکند جز هنگامی که چشم دنیا درآورده شود و سرخی در آسمان پدید آید، که آنها اشکهای خونبار حاملان عرش است که برای مردم روی زمین از چشم آسمان می بارد.

آنگاه گروهی بر شما غلبه میکنند که هیچ ارزشی ندارند، آنها به نام پسرم (مهدی) بر شما حکومت می کنند در حالیکه خود از او بیزار هستند.

آنگاه گروهی بی مقدار هستند که بر اشرار مسلط هستند و جباران را فریب می دهند و پادشاهان را هلاك می سازند. در دشت کوفه ظاهر می شوند و مردی تیره رنگ و سیاهدل آنها را فرماندهی می کند که سست آئین، پست فطرت، خیره سر و فرومایه است، و از تبار ستمگران در دامنهای آلوده تربیت شده و در آغوش های ناپاکان بزرگ شده است. پرچم های سرخ و سبز حمل می کند و در میان« انبار » و « هیت » [36 ] روز بسیار سختی برای مردم آن منطقه به وجود می آورد.

در آن روز شمشیر اکراد و آشوبگران از غلاف در می آیند و شهر فرعونها و اقامتگاه جبارها ویران میشود که آنجا مأوای ستمگران، مادر فتنه ها و صاحب پلیدیهاست، که آنجا سوگند به خدا همان شهر بغداد است.

بدا به حال عصیانگران بنی امیه و بنی فلان (بنی عباس) که مردان پاك خاندانم را می کشند و پیمان مرا در حق آنها رعایت نمی کنند و در کردار زشت خویش احترام مرا حفظ نمی کنند... برای بنی عباس روز بسیار سخت و پرحادثه ایست که در کام طوفان ها فرو می روند و همانند زنیکه از درد زایمان بنالد، ناله می کنند و فریاد بر می آورند.» [37]

1710) ... لیس فیها مناز هدی، ولا علم یری. نحن اهل البیت منها بمنجاه، و لسنا فیها بدعاه. ثم یفرجها الله عنکم کتفریج الادیم بمن یسومهم خسفاً و یسوفهم عنفا، و یسقیهم بکاس مصبره لا یعطیم الا السیف،ولا یحلسهم الا الخوف، فعند ذلک تود قریش، بالدنیا و ما فیها، لو یروننی مقاما واحدا و لوقدر جزر جزورلاقبل منهم ما اطلب الیوم بعضه فلا یعطوننی .

« در آن روز مشعل هدایت و پرچم آشکاری نیست، ما اهلبیت از شرّ آن روز در امان هستیم ولی دعوتی ابراز نمی کنیم. آنگاه خداوند این فتنه را فرو می نشاند، آنچنانکه نمد در زیر پا فروکش می کند و شما را فرج و گشایش می بخشد به توسط کسیکه سپاهیان را برای او خسف می کند و تیرهای غضب و جام های خشمش را بر آنها فرو می ریزد، او (قائم) جز شمشیر نمی دهد و جز وحشت و اضطراب بر آنها مستولی نمیسازد. آن روز قریش آرزو می کند که دنیا و مافیها مال آنها باشد و آن را بدهند و یکبار مرا ببینند که به مقدار نحریک شتر در میان آنها باشم و از آنها بپذیرم چیزی را که امروز یک مقدارش را از آنها می خواهم و آنها نمی دهند.» [38]

آری در آن روز که حق از مسیر خود خارج شده و ستمگران بر گرده آنها سوار شده اند، قریش آرزو می کند مولای متقیان (ع) مدتی هر چه کوتاهتر در میان آنها باشد و شرّ ستمگران را از آنها دفع کند و به هرشرطی که حاضر باشد از آنها بیعت بگیرد.

1711) فی شهر صفر ستظهرلکم من السماء آیه جلیه، و من الارض مثلها، و یحدث فی المشرق ما یفلق. و یغلب علی العراق طوائف من الاسلام مراق. ثم تنفرج الغمه ببوار طاغوت الاشرار، یسربها که المتقون.

« در ماه صفر نشانه بسیار روشنی از آسمان ظاهر می شود و نشانه دیگری نیز در زمین آشکار می شود و درمشرق زمین حادثه هولناکی واقع می شود که موجب وحشت و اضطراب می شود، و گروه هائی از خدا بی خبر بر عراق حکم می رانند که نصیبی از اسلام ندارند. آنگاه این غم و اندوه با نابود شدن بزرگ طاغوت زمان زدوده می شود و پرهیزکاران با خبر هلاکت او خوشحال می شوند.»

نشانه روشن آسمانی در آن روز، ظاهر شدن کف دستی است در قرص خورشید که روایاتش را در گذشته به عرض خوانندگان گرامی رساندیم. و گروه های از خدا بی خبر که بر عراق حکومت می کنند، گروه هائی هستند که مانند رژیم فعلی عراق ارتباطشان را از خدا گسسته باشند و به مکتب های دیگر جز مکتب اسلام پیوسته باشند.

1712) من قاتلنا فی آخرالزمان، فکانما قاتلنا مع الدجال .
« کسیکه در آخرالزمان با ما سر ستیز داشته باشد، همانند کسی است که زیر پرچم دجال به جنگ ما آمده باشد.» [39]

در آن روز سفیانی است که برای خاموش کردن چراغ هدایت دست به کار می شود و در وصف دجالان ومقدم بر آنان، روی در روی دعوت اسلامی می ایستد. که قسمتی از جنایاتش را امیرمؤمنان (ع) در خطبه ای دیگر شرح می دهد:

1713) لم یزل السفیانی یقتل من اسمه محمد و علی و الحسن و الحسین و جعفر و موسی، و فاطمه و زینب و مریم و خدیجه و سکینه و رقیه، حنقا و بعضا لال محمد .

« هر کس به نام های : محمد، علی، حسن، حسین، جعفر، موسی، فاطمه، زینب، مریم، خدیجه، سکینه و رقیه باشد، سفیانی برای دشمنی آل محمد (ص) آنها را از دم شمشیر می گذراند.» [40]

« شکم زنان حامله بی گناه را در کوچه و بازار پاره می کنند و جنین های آنها سقط می شود » [41]

1715) فیومئذ لا یبقی لهم فی السماء عاذرولا فی الارض ناصر!. اصفیتم بالامر غیر اهله، و اوردتموه غیرمورده !. و سینتقم الله ممن ظلم ما کلا بما کل و مشربا بمشرب!. فاقسم ثم اقسم لتنخمنها امیه من بعدی کما تلفظ النخامه ثم لاتذوقها ولا تتطعم بطعمها ما کر الجدیدان .

« آن روز برای آنها شفیعی در آسمان و یاوری در زمین نمی ماند. امر خلافت را به غیر اهلش سپردید و آنرا از مسیر خود خارج کردید. هر کس لقمه ای از حرام خورده یا جرعه ای از حرام نوشیده باشد، خداوند از او انتقام می گیرد. به خدا سوگند، به خدا قسم، بنی امیه آن را (خلافت را) آنچنان ملوث خواهد کرد، که همانند اخلاط سر و سینه دور انداخته شود و دیگر کسی طعم آن را نچشد و مزه آن را نفهمد، تا روزیکه شب و روز به این منوال بچرخد.» [42]

امام زین العابدین (ع) می فرماید:

1716) ان امر القائم حتم من الله، و امر السفیانی حتم من الله، ولایکون قائم الابسفیانی .
« امر قائم (عج) از امور حتمی الهی است. امر سفیانی از امور حتمی خداوند است. هرگز قیام قائم (ع) بدون خروج سفیانی نخواهد بود.» [43]

بسیار جالب توجه و شایان دقت است که حضرت امام زین العابدین (ع) در روزهای خفقان زاید الوصف اموی، از خروج سفیانی سخن می گوید و آن را از امور حتمی اعلام می کند.

تعبیر امور حتمی معنای وسیعی در بردارد، زیرا این معنی را می رساند که در این موضوع هرگز برای خدای متعال بدا حاصل نخواهد شد و آن بدون تردید انجام خواهد یافت و هیچ مصلحت دیگری از تحقق آن مانع نخواهد شد. به طوریکه هر موجود زنده یک روزی خواهد مرد، و به طوریکه خورشید و ماه در مدارهای از پیش تعیین شده باید طبق مقدرات حضرت پروردگار حرکت کنند، همچنین سفیانی ناگزیر باید در روز معین خروج کند و از راههای تعیین شده با سوء انتخاب خویش گام بردارد. و در علم الهی گذشته است که سفیانی با اختیارخویش این راه را بر خواهد گزید.

آنچه از امور حتمیه است، مانند چیزهائی که در گذشته واقع شده، محقق الوقوع است، فقط وقت وقوع آن هنوز نرسیده است.
آنچه خداوند توسط پیامبران عظیم الشأن خود وعده داده، از میعاد است و بدون تردید تحقق خواهد یافت که هرگز خداوند در وعده های خود خلف نمی کند.

1717) فاذا ظهر السفیانی اختفی المهدی، ثم یظهر بعد ذلک .
« هنگامی که سفیانی ظهور کند، حضرت مهدی (ع) مخفی می شود تا بعد از هلاکت او ظاهر شود » [44]
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !

مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
سفیانی (1)
سفیانی (2)
سفیانی (3)
سفیانی (4)
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
نفس زکیه (1)
نفس زکیه (2)
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)
خروج سید خراسانی (6)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)

شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
شش ابزار رایگان برای امنیت بهتر
چرا نگویی آن نكنم ... ؟!
فحاش و هرزه گوی کم حیاء ...
عظیم در عظیم !
عجب جبری ؟!
لزوم رعایت ادب در گفتار و نوشتار
پرونده هسته ای یا پرونده حیثیتی ...!
دشمن نداری؟!
حدیث باقی و فانی در خلق و ایجاد
ما نیز مقصریم !
بررسی اثرات اقتصادی انرژی هسته ای
حذف یا ایمن سازی رمزهای ذخیره شده در فایرفاکس
ربا ( نزول ) ..... قسمت اول
نکبت فقر و مسکنت و خیانت حرًافان
آزولا یا « شیطان سبز » !!!
سیــری در تـورات مـوجـــود
پلاگین های مرورگر ها٬ یکی از بزرگترین مشکلات امنیتی وب
منافق ؛ دشمن متبسم ! ( 02)
سابقه , معیاری برای ایجاد ارزش !
فقط بنام خدا ( عاشقانه ها با اله )
MaskMe: افزونه ای برای پنهان کردن ایمیل اصلی شما در فضای آنلاین و کاهش اسپم ها
كشاورزی و تكنولوژی های جدید
منافق ؛ دشمن متبسم ! (01)
آیا وسایل الکترونیکی همیشه بیدار٬ تهدیدی برای حریم خصوصی ما هستند؟
حذف علائم ردیابی از URL ها
تو را همتا کجا باشد ... !
دانلود تصنیف "سرو روان من کو "
روشــهای جاسوسی سیا (بمنظور کنترل مغزها) 01
علفهای هرز دنیای ژورنالیست.عارف کسگین ( یک شوونیست ترک )
زنان بیگانه
پول ، شبه پول ، نقدینگی
با سنگدلان منشین ...
کارت های شناسایی بی سیم٬ در معرض خوانش و هک از راه دور
هزار و یك دلیل ناكارآمدی ها !
ذلت و عزت در نگاه مولا علی (ع)
فعال کردن میکروفن تلفن ها و ضبط صدا توسط FBI
یاالله ( ای صاحب لوح محفوظ )
غزل میلادیه حضرت رسول ختمی مرتبت
خطبه شقشقیّه حضرت امیرالمومنین علی علیه السَّلام
آنهائیکه خیلی دوستشان دارم (آقا سید نصرالله غیور)
تحریم یا غیرت آزمایی ...
ماه عسل یتیم...!؟!!
جنایت فوق وحشیانه از پیروان مکتب سلفی + خبر سقط شدن عامل جنایت
ره آورد شبهای رمضان ( دعا و نیایش )
هشدار که این ثانیه ها صبر ندارند ...
انسان کامل جلد 2 رساله اول (27)
با جُهّال و سَفـَلـَه مُجادَلَه و مُناظَرَه نکنید
شاکر نادم
ریزبینان واقف !
علیتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.