امام باقر (ع) در این مورد می فرماید:
1691) ... اما من یهرب من آل محمد، فیلحق بهم الجیش، و یدرکهم و یدبحهم عند احجار الزیت .
« کسیکه از آل محمد (ص) فرار کند، سپاه سفیانی او را دستگیر کرده در احجار الزیت ذبح می کنند » [17]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
جالب اینست که رسول گرامی اسلامی هنگامی این مقایسه را انجام داده است که هنوز حادثه حره انجام نیافته بود و بیش از 50 سال بعد از رحلت آن حضرت این واقعه تحقق یافت. و جالبتر اینکه به همین نام هم شهرت پیدا کرد. آنچه از میان دو لب شریف آنحضرت بیرون آمده وحی صادق است و هرگز شطر کلمه ای از آن باطل نخواهد شد.

1692) ... یحل الجیش الثانی بالمدینه، فینتهبونها ثلاثه ایام بلیالیها .
« دومین سپاه سفیانی وارد مدینه می شوند و سه شبانه روز تمام در آنجا قتل و غارت می کنند » [18]

1693) مع بنی ذنب الحمار مضر، و مع السفیانی اخوالله من کلب فیظهر السفیانی و من معه علی بنی ذنب الحمار حتی یقتلوا قتلا لم یقتله شیء قط، و یحضر رجل بدمشق فیقتل هو و من معه قتلاً، و هو من بنی ذنب الحمار، و هی الایه التی یقول اله تبارك و تعالی فیها: فاختلف الاحزاب من بینهم، فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم.. و یظهر السفیانی و من معه، فلا یکون له همه الا آل محمد وشیعتهم. فیبعث بعثا الی الکوفه، فیصاب اناس من شیعه آل محمد بالکوفه قتلاً و صلبا .

قبیله مضر با بنی ذنب الحمارخروج من کنند وقبیله کلب با سفیانی قیام می کنند و همه « بنی ذنب الحمار» را به طور بی سابقه ای از پای در می آورند. هر کس وارد دمشق شود با همه کسانش کشته میشود و اینست معنای آیه شریفه که می فرماید: (احزاب در میان خود دچار اختلاف شدند، وای بر آنها ازحضور در روز بزرگ) [ 19 ]. سفیانی و سپاهیانش پیروز می شوند و تمام همشان آنست که آل محمد (ص) و شیعیان آل محمد (ص) را نابود کنند، پس سپاهی به کوفه می فرستد، گروهی از شیعیان طعمه شمشیرمیشوند و یا برفراز چوبه دار قرار می گیرند.» [20]

1694) الملحمه الکبری، و فتح القسطنطینیه، و خروج الدجال فی سبعه اشهر.
« جنگی جانکاه، فتح قسطنطنیه (استانبول) و خروج دجال در هفت ماه انجام می پذیرد » [21]

جنگ جانکاه هم جنگ موعود قرقیسیا است که در شمال سوریه در پیشقدم ظهور حضرت ولی عصر(عج) روی می دهد. و قتح قسطنطنیه به دست حضرت بقیه الله (عج) به فرمان آن حضرت انجام می شود درمورد دجال نیز در بخش بعدی سخن خواهیم گفت.

1695) هم یومئذ علی رده یزعمون ان الخمر حلال .
« مردمان آنزمان در حال ارتداد هستند و شراب را حلال می پندارند » [22]

امیرمؤمنان (ع) می فرماید:
1696) هو من ولد ابی سفیان، حتی یاتی ارض قرار و معین فیستوی علی منبرها
« او از فرزندان ابوسفیان است، به سرزمین آرامش و آسایش وارد می شود و بر منبر آن تکیه می زند» [23]

منظور اینست که حکومت دمشق را به دست می آورد.

1697) و یخرج یوم الجمعه، فیصعد منبر دمشق، و هو اول منبر یصعده. ثم یخطب و یامرهم بالجهاد، و یبایعهم علی انهم لا یخالفون امره رضوه ام کرهوه .

« روز جمعه خروج می کند و بر فراز منبر دمشق قرار می گیرد و آن نسختین منبری است که او صعود میکند. آنگاه خطبه می خواند و مردم را به جهاد فرمان می دهد و از آنها بیعت می گیرد که هرگز با او مخالفت نکنند بر طبق خواسته شان باشد و یا برخلاف آن.» [24]

1698) ثم یدرکها ابن حرب فی ذلک العام، حتی یثب بالشام .
« پسر حرب در آن سال او را درك می کند تا از شام خروج کند » [25]

امیرمؤمنان (ع) در نامه ایکه چند روز پیش از جنگ صفین به معاویه نوشته است، در این مورد چنین مینویسد:

1699) و ان رجلا، من ولدك، مشوم ملعون، جلف جاف، منکوس القلب، فظ غلیظ، قد نزع الله من قلبه الرحمه و الرافه، اخواله من کلب. کانی انظر الیه، و لوشت لسمیته و وصفته و ابن کم هو!. فیبعث جیشا الی المدینه فیدخلونها فیسرفون فیها فی القتل و الفواحش. و یهرب منهم رجل من ولدی، زکی نقی، الذی یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما و جورا، و انی لاعرف اسمه و ابن کم هو یومئذ و علامته، و هو من ولد ابنی الحسین.. و یقتل صاحب ذلک الجیش رجلا من ولدی زکیاً بریئاً عند احجار الزیت .

« گوئی مردی را از نسل تو با چشم خود می بینم که مردی شوم، ملعون، پلید، خشن و درشتخوی است، که خداوند رحم و مروت را از دلش سلی کرده است. مادرش از خاندان کلب است. اگر بخواهی نام و نشان و سن و سالش را بیان می کنم، سپاهی را به سوی مدینه می فرستد که در آن قتل و غارت و فحشای فراوان مرتکب شوند و مردی پاك و پاکیزه از تبار من از میان آنها می گریزد و زمین را پر از عدل و داد می نماید، آنچنانکه پر از ظلم و ستم شده است. او را نیز با نام و نشان و سن و سال می شناسم، که او از نسل پسرم حسین (ع) است. صاحب این سپاه (سفیانی) مرد پاك و پاکیزه و بی گناهی را از اولاد من در احجار الزیت به قتل می رساند

قبلاً گفتیم که او محمد نام دارد و همراه خواهرش فاطمه در مدینه منوره به قتل می رسند و به دار آویخته می شوند.اگر به خاندان اهلبیت عصمت و طهارت همانند افراد عادی نگاه کنیم و از رابطه نزدیک آنها با مبدء وحی غفلت کنیم، هزاران سئوال برای ما مطرح می شود، ولی آنها هرگز از افراد عادی و یا از افراد نابغه و امثال آنها نیستند تمام مخلوقات روی زمین هر چه تلاش کنند هرگز به پای آنها نمی رسند، آنها رشته جدا بافته ای هستند که گوئی با همه توده های دیگر در دو خط موازی هستند که اگر تا بینهایت هم پش بروند هرگز به هم نمی رسند. ولی اگر توجه کنیم که آنها از خاندان نبوت و رسالت هستند و امامت و وصایت درخاندان آنهاست، همه پرسشها حل می شود و می فهمیم که آنچه می گویند از سرچشمه وحی می گویند ودلهای آنها ظرفهای مشیت پروردگار است. برای اثبات این حقیقت کافیست که به نکات زیر توجه فرمائید:

1) در نویدهائی که در مورد قرنها بعد بیان کرده اند تعبیر می کنند که گوئی با چشم خود می بینم.

2) همه حروف و علایم تاکید را در سخنان خود به کار می برند.
3) در موارد بسیاری با سوگند و قسم مطالب را بیان می کنند.
4) در موارد بیشماری مطلب را بسیار مشخص بیان می کنند و از آوردن نام و نشان و تفصیلات خودداری نمی کنند و بعداً هم دقیقاً همانگونه که بیان کرده اند واقع می شود.
5) حوادث بسیار دقیق آسمانی مربوط به آینده را چون حوادث زمینی مربوط به گذشته با تمام خصوصیات و آمار و ارقام بیان می کنند.
6) به آنچه خبر می دهند یقین قطعی دارند که انجام واقع خواهد شد و هرگز تردیدی به خود راه نمیدهند
.

و دهها خصوصیات دیگری که نگارنده بر آنها توجه ندارد، همه و همه اثبات می کند که آنها آنچه گفته اند ازمبدء وحی سرچشمه گرفته است، رسول گرامی اسلام (ص) از جبرئیل امین نقل کرده است ودیگراوصیاء معصوم نیز از آنحضرت نقل کرده اند، هر چه فرموده اند دقیقاً از منطق وحی اخذ شده است و هرگزتردیدی در آن نیست.

آنچه از دست محرفان و مدلسان و بازرگانان حدیث و دین فروشان اموی سالم مانده برای اثبات این مدعا کافیست، کجا رسد که اگر همه آنچه از مکتب وحی صادر شده بود به ما می رسید و دست تحریف و جعل به آنها آمیخته نمی شد. در آن صورت حقایق همچون خورشید تابان در وسط آسمان روشن بود و برای احدی جای تردید باقی نمی ماند، دیگر متاع کافران و منافقان بی فروغ و بی مشتری بود. و هرگز دو نفر در آن اختلاف نمی کرد و امت اسلامی با وحدت کلمه به سوی کلمه توحید می رفت و دیگر از این انگیزه های غیراسلامی، از قومیت و پان عربیسم و مذاهب باطله و فقهای رأی و قیاس خبری نبود. و اینک به خطبه ای دیگر از بزرگ معلم بشریت، استاد بلامنازع کرسی فصاحت و بلاغت، حضرت امیرمؤمنان (ع) می پردازیم:

1700) و خروج السفیانی برایه حمراء، امیرها رجل من بنی کلبف و اثنا عشر الف عنان من خیل السفیانی تتوجه الی المدینه، امیرها رجل من بنی امیه یقال له حزیمه: اطمس العین الشمال، علی عینه ظفره غلیظه، یتمثل بالرجال لاترد له رایه حتی ینزل بالمدینه فی دار یقال لها: دار ابی الحسن الاموی. ویبعث خیلا فی طلب رجل من آل محمد قد اجتمع الیه ناس من الشیعه. ثم یعود الی مکه فی جیش امیره من غطفان، اذا توسط القاع الابیض خسف به فلا ینجو الا رجلان یحول الله وجهیهما الی قفاهما لیکونا ایه لمن خلفهما .

« سفیانی با چرمی سرخ خروج می کند، فرمانده سپاهش مردی از قبیله کلب است ودوازده هزار جنگجوی سواره از سپاه سفیانی به سوی مدینه اعزام می شوند، که فرماندهی آنها را مردی از بنی امیه به نام حزیمه به عهده می گیرد، که چشم چپش نابیناست و سفیدی ضخیمی روی مردمک را پوشانیده است. مردان را مثله می کند و پرچمش بر نمی گردد تا وارد مدینه شود و در خانه« ابی الحسن اموی » نزول کند. آنگاه گروهی از سپاهیان به جستجوی مردی از اهلبیت می فرستد که عده از شیعیان در اطراف او گرد آمده اند. آنگاه مدینه را به قصد مکه ترك می کند، چون به وسط بیابان سپید برسد، در کام زمین فرو می روند، فقط دو نفر گزارشگر برای عبرت دیگران باقی می مانند که خداوند صورت های آنها را به پشت گردنشان بر میگرداند، تا نشانه ای از آن حادثه شگفت باشند.»
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !

مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
سفیانی (1)
سفیانی (2)
سفیانی (3)
سفیانی (4)
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
نفس زکیه (1)
نفس زکیه (2)
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)
خروج سید خراسانی (6)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)

شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
مولا علی(ع) یاور و غمخوار پیامبر(ص)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 52 )
قریب غریبستان غدیر , مولا علی (ع)
مولا علی (ع) ریسمان محکم الهی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 51 )
کمی هم از شرافت ؛ ...ضمنا آقا سید محمود هم رفت !
دانلود 30 اثر مهم مذهبی تاریخی برای اندیشه و رویکرد به حقیقت
حج مقبول ابراهیمی
BELIEF WITHOUT CONSULTATION
بدعت عمر بن خطاب در تعیین مهر براى زنان !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 50 )
چاپلوسی از جاسوسی خطرناکتر میباشد !
اسلام و مقتضیات زمان(چرا دیگر مطهری نداریم!)
خوب رویان جـفــــا پیشه وفــــا نیز کنند
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 49 )
SPEECHES IN THE FAMOUS BAZAARS
بداهه گوئی ها ( 01 )
زردآلو و خواص درمانی آن
سقراط
آلایش نمایش
مناظره با ابوحنیفه درباره فضیلت مولا علی (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 48 )
ظاهر طاهر
نادانسته و ناخواسته نوعی خدا در زمین درست نکنیم!
غیرت معرفت
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 47 )
روشهای تشخیص بیماری قلبی
انسان کیست ؟!
شیر درّه پنجشیر
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 46 )
چای نوشیدنی مفید بیماران قلبی
زجر دنیاپرست
WARN YOUR NEAREST RELAIVES
تصویر ضمیر
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 45 )
مادر امراض
زمان شناخت
از قواعد طبخ غذا ---> ظروف غذا
علامت جاهل
SOME MONEY FOR ALMS
سبزی خُــرفه
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 44 )
دانلود چند نوای محلی مازندرانی
وجدان صدای خداست ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 43 )
به قربان پناه گرم تو آقا !
!؟ WHICH WAY IS BETTER
سیمای افشاگــــر ... !
هشدار الهی برای ... !
ایران, روزهایی و روزگارانی ...!توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.