رسول اکرم (ص) می فرماید:
1678) سیکون بعدی خلفاء، و من بعد الخلفاء امراء، و من بعد الامراء ملوك جبابره، ثم یخرج رجل من اهل بیتی .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

« بعد از من خلیفه هائی خواهد بود، بعد از آنها امیرانی خواهد بود و بعد از آنها پادشاهان ستم پیشه ای خواهند آمد و آنگاه مردی از اهلبیت من خروج خواهد کرد.» [1]

 منظور از سرزمین خشک و سوزان، منطقه خشک و بی آب و علف است که در شرق فلسطین و غرب اردن وجنوب غربی دمشق قرار دارد که منطقه سنگلاخی است که از سنگ های آنجا سنگ آسیاب میسازند و خانواده سفیانی در آن منطقه زندگی می کنند و نام او « عثمان بن عنبسه » از تیره « کلب » و از تبار« ابوسفیان » است.

این حدیث همچون دیگر احادیث وارده از خاندان رسالت، یکی از نشانه های نبوت و شاهد صدق گفتار آنحضرت است، که خدا تبارك و تعالی از خزانه علوم خود پیامبرش را آگاه ساخته بود که علیرغم تعیین امامان معصوم از طرف خدای تبارك و تعالی، جانشین او خانه نشین خواهد شد و بیگانگان بر تخت خلافت تکیه خواهند کرد و خود را خلیفه پیامبر خواهند نامید و گاهی فراتر نهاده به دنبال غصب حقوق اهلبیت، لقب خاصی امیرمؤمنان (ع) را نیز غصب کرده، خود را « امیر مؤمنین » خواهند نامید و بعد از امویان وعباسیان، پادشاهان خون آشام دیگری چون عثمانی ها خواهند آمد که رسماً سلطنت نموده، و از به کار بردن لفظ سلطان نیز دریغ نخواهند نمود!. همه اینها واقع شد و انشاء الله در آینده ای بسیار نزدیک شاهد خروج حضرت بقیه الله روحی فداه نیز خواهیم بود.

در اینجا رسول گرامی (ص) فرازهای قبلی را با« واو » عطف کرده و فراز آخری را با «ثُم » که آنها بدون فاصله واقع خواهد شد و خروج مصلح غیبی پس از گذشت زمان و طول انتظار و وقوع دیگر نشانه های تعیین شده از سوی خاندان عصمت و طهارت. امیرمؤمنان (ع) در این رابطه می فرماید:

1679) یقع خروجه بعد تدابر و اختلاف بین امراء العرب و العجم لاینتهی، الی ان یصیر الامر الی رجل من ولد ابی سفیان .
« خروج آن حضرت به دنبال درگیری شدید در میان عرب و عجم خواهد بود که این اختلاف ها پایان نمییابد جز اینکه مردی از اولاد ابی سفیان قدرت را در دست بگیرد[2]

1680) ثم یقع التدابر و الاختلاف بین امراء العرب و العجم، فلا یزالون یختلفون الی ان یصیر الامر الی رجل من ولد ابی سفیان .
« در میان زمامداران عرب و عجم اختلاف و درگیری شدیدی پدید می آید تا مردی از تبار ابی سفیان بر سریر حکومت تکیه کند.» [3]
...
رسول اکرم (ص) از ابعاد مختلف خروج سفیانی پرده بر می دارد و می فرماید:
1681) یخرج رجل یقال له: السفیانی فی عمق دمشق، و عامه من یتبعه من کلب. فیقتل حتی یبقربطون النساء، و یقتل الصبیان. فیجتمع لهم قیس فیقتلها حتی لایمنع ذنب تلعه، و یخرج رجل من اهل بیتی فی الحرام، فیبلغ ذلک السفیانی فیبعث الیهم جنداً من جنده. فیسیر حتی اذا جاء ببیداء من الارض خسف بهم، فلا ینجو منهم الا المخبر.

« مردی از دل دمشق خروج می کند که به او سفیانی می گویند و همه پیروانش از نژاد کلب هستند. به قدری خون می ریزد که نوبت به شکافتن شکم زنان و سربریدن کودکان می رسد. تیره قیس (مصری ها و مراکشی ها) در برابرش قیام می کنند و همه آنها را طعمه شمشیر می سازد و کسی نمی تواند از خودش دفاع کند. آنگاه مردی از تبار من در حرم خروج می کند. این خبر به سفیانی می رسد. سفیانی سپاهی برای رودرروئی با او می فرستد، چون سپاهیان به سرزمین بیداء می رسند، زمین آنها را در کام خود فرو می برد که جز گزارشگری از آنها زنده نمی ماند.» [4]

تعبیر« لایمنع ذنب تلعه » ضرب المثلی عربی است و به کسی گفته می شود که قدرت دفاع از خویشتن را نداشته باشد. [ 5]

1682) اذا حاد امیر الشام عن الحق، فکانی بقیس لا یمنع ذنب تلعه. فعند ذلک فرج الامه .
« چون امیر شام از جاده حق منحرف شده، تیره قیس را با چشم خود می بینم که یاری دفاع از خویشتن را ندارند، در آن هنگام فرج امت فرا می رسد.» [6]

1683) اذا حاد السفیانی عن الحق، و مال عن جاده الدین، تقوم له قیس من مصر فینتصر علی جیشها الذی ترسله لقتاله .

« چون سفیانی از حق منحرف شود و از شاهراه دین خارج شود، نژاد قیس از مصر قیام می کنند و با سپاه سفیانی مقابله می نمایند.» [7]

این حدیث صریح است که منظور از قیس تیره ای از مصریان است.

1684) ... فبیناهم کذلک اذا یخرج علیهم السفیانی من الوادی الیابس، فی فور ذلک، حتی ینزل دمشق .
« در آن هنگام سفیانی بی درنگ از بیابان خشک و سوزان خروج کرده وارد دمشق می شود » [8]

منظور از سرزمین خشک و سوزان، منطقه خشک و بی آب و علف است که در شرق فلسطین و غرب اردن وجنوب غربی دمشق قرار دارد که منطقه سنگلاخی است که از سنگ های آنجا سنگ آسیاب میسازند و خانواده سفیانی در آن منطقه زندگی می کنند و نام او« عثمان بن عنبسه » از تیره « کلب » و از تبار« ابوسفیان » است.
...

حرکت های ایذائی و یورشهای ناجوانمردانه او به دمشق و حمص و حلب و رقه [10] پس از درگیریهای قیس و ابقع و اصهب و یمانی، آغاز می شود و سپس از طریق شمال سوریه وارد نصیبین [ 11 ] می شود و از طریق موصل وارد عراق می گردد و فجایع ننگینی را در بغداد و کوفه مرتکب می شود.

قبیله « کلب » که در این بخش مکرر از آن گفتگو شد، ظاهراً از ساکنان اردن می باشند که در عهد اموی این قبیله در اردن سکونت داشتند.

در وصف سفیانی احادیث فراوانی آمده است که به چند نمونه بسنده می کنیم :

1686) اشد خلق الله شرا، و اکثر خلق الله ظلما، شرس، قاسی القلب!. یجمع له و لجیشه من کافه الاقطارالاشلامیه فیهزمهم و یقتلهم، و ینادی بشعار له فی حروبه هو: یا رب، ثاری ثم النار! یا رب، النار ولا العار.

« شرورترین مردم، ستمگرترین آنان، که بسیار زشت خوی و سنگدلست، سفیانی است که از همه اقطار و اکناف جهان اسلام، برای مقابله با او و سپاهیان خون آشامش گرد می آیند و او همه اش را از دم شمشیر می گذراند. در جنگ های او شعاری که همه جا طنین انداز است این شعار است : « خدایا خدایا، اول انتقام وانگهی آتش دوزخ » و در برخی منابع چنین آمده است : « خدایا خدایا، آتش را می پذیریم و سازش نمی پذیریم.» [12]

امام صادق (ع) در این مورد می فرماید:
1687) لورایت السفیانی رایت اخبث الناس، اشقر احمر ارزق، یقول: ثاری ثم النار!. و لقد بلغ من خبثه انه یدفن ام ولد له حیه مخافه ان تدل علیه .

« اگر سفیانی را ببینی او را پلیدترین مردمان می یابی، که چهره ای گلگون، چشمانی کبود و موهائی زرد دارد و بانگ می زند خدایا ! اول انتقام و وانگهی آتش. او به قدری خبیث است که همسر و مادر بچه هایش را زنده به گور می کند تا مخفیگاه او را به کسی نگوید.» [13]

رسول اکرم (ص) می فرماید:
1688) لایزال الناس فی مده حتی یقرع الراس. فاذا فرا الراس هلک الناس .
« مردم در وسعت و مهلت هستند تا روزیکه مرکز مورد تهاجم قرار نگرفته است، چون مرکز زده شد نابود می شوند.» [14]

منظور از مرکز « دمشق » است که توسط رژیم اشغالگر قدس یا هر نیروی ستمگر دیگری مورد تهاجم قرارمی گیرد و شعله های آن منطقه را به خاك و خون می کشد.

1689) ... و یبعث الیه بعث من اهل الشام فیخسف بهم بالبیداء بین مکه و المدینه .
« سپاهی از شام برای مقابله با آنحضرت فرستاده می شود که در سرزمین « بیدا » در میان مکه و مدینه درکام زمین فرو می رود.» [15]

1690) یکون قبله بایام وقعه بالمدینه، تغرق فیها احجار الزیت بالجمر، ما الحره عندها الا کضر به سوط !.فینتحی الجیش عن المدینه قدر بریدین، ثم یبایع للمهدی .

« پیش از آن حادثه ای در مدینه روی می دهد که احجار زیت با خون کشتگان رنگین می شود و در زیر اجساد پنهان می گردد، که فاجعه حره در مقابل آن یک ضربت به شمار می آید. آنگاه سپاه سفیانی به مقداردو منزل از مدینه دور شوند برای حضرت مهدی بیعت می شود.» [16]

« احجار الزیت » نام منطقه ای در مدینه منوره است و « حره » فاجعه جانگذاری است که یزید بن معاویه یکسال بعد از واقعه عاشورا در مدینه منوره انجام داد و جان و مال و ناموس مردم را سه روز برای لشکریان مباح اعلام کرد، که هرگز فاجعه ای جانگدازتر و فجیعتر از آن تاریخ بشری به یاد ندارد. رسول گرامی اسلام (ص) فاجعه سفیانی را با آن مقایسه می کند و می فرماید : فاجعه حرّه (*) در برابر جنایاتی که سفیانی مرتکب خواهد شد همانند ضربتی با تازیانه است.»

 (*) در این فاجعه مسلم بن عقبه فرستاده یزید، مدینه را از طرف حره محاصره کرد و لذا به آن « یوم الحره » گفتند « مترجم »
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !

مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
سفیانی (1)
سفیانی (2)
......
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
نفس زکیه (1)
نفس زکیه (2)
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)
خروج سید خراسانی (6)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)

شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :

قــــــــــــــــــــم !
انتـــــظار ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 73 )
هنر عبودیت در عین احتیاج به خلق
دختـــــــــــــر ... !
دوران حیــــــــرت !!
دوران فترت مشخص است ... !
THE STORY OF THE NIGHT-JOURNEY
اعتقاد مردم بمکتب اهل بیت (ع) را مخدوش نکنیم !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 72 )
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
نامه ای از حضرت ولی عصر (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 71 )
معنی تسلیم و رضا !
سخنانی از امام باقر علیه السلام
رواج دزدی دلیل زوال پاکدامنی
خدای بخشنده حضرت فاطمه سلام الله
معیار شیعه بودن و حضرت زهرا (س)
ABU ZAR,THE STEADFAST FOLLOWER
معیار جوانمردی و فرومایگی انسان !
عفت , زینت زنان است !
جهت ترویج عفاف,زنان را گرامی بدارید
امانات الهی (بانوان) را گرامی بداریم
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 70 )
سفارش جبرئیل درباره زنان
پاکی پیشه کن تا همسرت پاک بماند
خطر غیرت بیجای مردان درباره زنان
پیامبر (ص) و برتری زنان
سیمای حضرت مهدی (عج)
غیبت طولانی است برای خالص سازی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 69 )
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
امام قبل از فرمان,خود عمل میکند
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
او در میان ماست !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 68 )
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
فــــرات ؛ شرمنده ترین آب ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 67 )
تسلیت بر صاحب عزا
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
از نخستین سخنان منتغم بزرگ
عظمت یاران سیدالشهداء (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 66 )
و آب دیده هم زنده کننده است ...
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
از آب هم مضایقه کردند کوفیان
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.