آری سفیانی با هر کسیکه به نام های محمد و علی و حسن و حسین و امثال آنها نامیده شود دشمنی دارد، به خصوص که از آل محمد (ص) و از یاوران مهدی آل محمد (عج) باشد.
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1666) ثم یکتب السفیانی الی الذی دخل الکوفه بخیله، بعدما یعرکها عرك الادیم یامره بالمسیر الی الحجاز، فیسیر الی المدینه فیضع السیف فی قریش، فیتقل منهم و من الانصار اربعمئه رجل، و یبقر البطون، و یذبح الولدان، و یقتل اخوین من قریش: رجلا و اخته، یقال لهما: محمد و فاطمه، و یصلبهما علی باب المسجد بالمدینه. فعند ذلک یهرب المهدی و المستنصر من المدینه الی مکه، فیبعث بطلبهما و قد لحفا بحرم الله و امنه .

« آنگاه سفیانی به فرمانده سپاه کوفه می نویسد که به سوی حجاز حرکت کند. وی پس از آنکه خاك کوفه را از خون مردمانش رنگین ساخت به سوی مدینه حرکت می کند و قریش را از دم شمشیر می گذراند و چهارصد نفر از قریش و انصار را می کشد و شکمها را پاره می کند و کودکان را سر می برد و مردی را از قریش به نام محمد و خواهرش را به نام فاطمه می کشد و در بیرون مسجد مدینه آنها را به دار می آویزد. در آن هنگام مهدی (عج) و مستصر از مدینه می گریزند و به سوی مکه عزیمت می کنند. فرمانده سپاه سفیانی آنها را دنبال می کند ولی پیش از آنکه به آنها برسد آنها وارد حرم امن الهی می شوند.» [11]

در اینجا منظور از« عرك الادیم » اینست که بقدری خون می ریزد که خاك کوفه با آن آغشته می شود و در زیر پای سربازان سفیانی چون گل و خمیر درهم نوردیده می شود. و احتمالاً منظور از« مستنصر » نفس زکیه است که در آخرین سخنرانی خود مردم را به یاری آل محمد (ص) فرا می خواند و به همین سبب « مستنصر » نامیده می شود.

1667) و یبعث بعثاً الی المدینه فیقتل بها رجلا، و یهرب المهدی و المستنصر و یوخذ آل محمد صغیرهم و کبیرهم لا یترك احد منهم الا حبس. و یخرج الجیش فی طلب الرجلین بالرغم من انهما فی حرم الله و امنه، و انه من دخله کان امنا. و یفر اهل المدینه فی البراری خوفاً و ذعراً و طلباً للمهدی .

« سپاهی را به سوی مدینه می فرستد که در آنجا مردی را می کشند و آنگاه حضرت مهدی و متنصر به مکه می گریزند و همه آل محمد از خرد و کلان دستگیر و زندانی می شوند، آنگاه سپاه سفیانی به دنبال مهدی و مستنصر به راه می افتند و به جستجوی آنها می پردازند، در حالیکه آنها در حرم امن الهی هستند و هرکس وارد حرم شود باید در امان باشد. مردم مدینه از ترس و وحشت به صحرا و بیابان می گریزند و به جستجوی حضرت مهدی (ع) می پردازند.» [12]

امام صادق (ع) می فرماید:
1668) ما بقی بیننا و بین العرب الا الذبح .
« در میان ما و عرب جز ذبح فاصله ای نمانده است » [13]

جالب است که امام صادق (ع) از آنانکه مرتکب ذبح می شوند « عرب » تعبیر می کند، زیرا که آنها در اسلام سهمی ندارند و فقط به انگیزه قومیت کارهائی را انجام می دهند. سپس با توضیح بیشتر میفرماید:

1669) و ذبح رجل هاشمی بین الرکن و المقام .
« مردی از بنی هاشم در میان رکن و مقام ذبح می شود » [14]

این مرد هاشمی که در مدینه بدون گناه کشته می شود پسر عموی نفس زکیه است که در مسجد الحرام کشته می شود. چنانکه پیشوای ششم در حدیث دیگری می فرماید:

1671) یقتل المظلوم بیثرب، و یقتل ابن عمه فی الحرم بمکه
« آن مرد مظلوم در مدینه کشته می شود و پسر عمویش در مکه و در حرم امن خدا کشته می شود » [16]

آن مرد مظلوم که « محمد » نام دارد به دست عراقیها کشته می شود و خواهرش فاطمه نیز کشته می گردد و جنازه هر دو در نزدیکی مسجد پیامبر (ص) به دار آویخته می شود.

1672) و قتل النفس الزکیه من المحتوم
« قتل نفس زکیه از نشانه های قطعی است » [17]

1673) ... اذا ظهر الشامی و تحرك الحسنی و خرج صاحب هذا الامر من المدینه الی مکه بتراث رسول الله (ص) حتی ینزل مکه ... فیطلع علی ذلک بعض موالیه فیاتی الحسنی فیخبره الخبر، فیتبدر الحسنی الی الخروج فیثب علیه اهل مکه فیقتلونه و یبعثون براسه الی الشام، فیظهر عند ذلک صاحب هذا الامر فیبایعه الناس .

« هنگامی که سفیانی خروج کند و سید حسنی قیام کند و حضرت صاحب الامر (ع) با ودایع رسول اکرم (ص) از مدینه به سوی مکه تشریف ببرد و در حرم الهی فرود آید، برخی از یارانش مطلع می شوند و به سوی سید حسنی می شتابند و او را آگاه می سازند و سید حسنی تصمیم می گیرد که قیام کند، آنگاه مردم مکه به او حمله می کنند و او را می کشند و سرش را به شام می فرستند. در آن هنگام صاحب این امر ظاهر می شود و مردم با او بیعت می کنند.» [18]

در اینجا منظور از سید حسنی، سید هاشمی است که در پیشقدم ظهور کشته می شود و اما آن سید حسنی که با سپاهیانش به محضر آن مهر تابان می رسند و بیعت می کنند و بعد از ظهور مقام والائی پیدا می کنند جز اینست. و پیشتر گفتیم که او از تبار سالار شهیدانست.

1674) لیس بین القائم و قتل النفس الزکیه سوی خمس عشره لیله .
« بین قائم (عج) و قتل نفس زکیه جز پانزده روز فاصله نیست » [19]

جای تردید نیست که نفس زکیه، نامش محمد و نام پدرش حسن است و خود از تبار سالار شهیدان است و رسول اکرم (ص) او را« نفس زکیه » نام نهاده است و به عنوان یکی از بهترین دلایل و نشانه های نبوت است، زیرا رسول اکرم (ص) او را با نام و لقب و نام پدر و محل ذبح خبر داده است، پیش از آنکه خودش و پدرش به دنیا بیاید، تقریباً 50 نسل پیش از ولادتش از همه خصوصیاتش خبر داده است.

1675) فاذا کان الیوم الخامس و العشرون من ذی الحجه، یقتل النفس الزکیه بین الرکن و المقام ظلما وفی الیوم العاشر من المحرم یخرج الحجه (ع) .

« چون روز بیست و پنجم ذیحجه فرا رسد نفس زکیه در میان رکن مقام به ستم کشته می شود و در روز دهم محرم حضرت حجت (عج) قیام می کند.» [20]

بعد از چنین جنایت بزرگ که خون حرامی در مسجد الحرام و در ماه حرام و در شهر حرام ریخته شود، غضب خدا بر قاتلینش تعلق می یابد و به فاصله 15 روز منتقم الهی را برای گرفتن خون مظلومان در راستای تاریخ، بر می انگیزد.

حضرت بقیه الله (عج) می فرماید:
حضرت ولی عصر (عج) در توقیعی که به افتخار شیخ مفید صادر فرموده است، در این زمینه چنین میفرماید:

1676) و آیه حرکتنا من هذه اللوثه حادثه بالحرم المعظم من رجس منافق مذهمم، مستحل للدم المحرم! یعمد بکیده اهل الایمان، ولا یبلغ غرضه من الظلم لهم والعدوان، لاننا من وراء حفظهم بالدعاء الذی لایحجب عن ملک السماء، فلیطمئن بذلک من اولیائنا القلوب، ولیثقلوا بالکفایه منه و ان راعتهم بهم الخطوب، والعاقبه لجمیل صنع الله تکون حمیده ما اجتنبوا المنهی عنه من الذنوب .

« در این فتنه و آشوب، نشانه ای از جنبش و حرکت ما وجود دارد و آن عبارت از رویدادی است که در حرم امن الهی به دست منافقی پلید و تبهکار روی می دهد، خون حرام را می ریزد و بر مؤمنان حیله می ورزد ولی به هدف اصلی خود نمی رسد، زیرا پشت آنها با دعای ما گرم است که هرگز از درگاه خدای آسمان برنمی گردد، دلهای دوستان ما با آن گرم و مطمئن باشد، اگر چه حوادث جانگدازی روی خواهد داد ولی فرجام کار با لطف خدای منان به نیکی پایان خواهد یافت، تا هنگامی که مؤمنان از گناهان پرهیز نمایند.» [21]

ما نیز در انتظار فرا رسیدن پنج نشانه مشخص و حتمی ثانیه شماری می کنیم که یکی از آنها قتل فجیع آن سید بزرگوار است. چون نشانه های حتمی فرا رسد دیگر برای احدی جای شک و تردید باقی نمی ماند.

1677) فلا بد من قتل غلام من آل محمد (ص) بین الرکن و المقام .
« به ناگزیر باید جوانی از آل محمد (ص) در میان رکن و مقام کشته شود » [22]
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !

مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
نفس زکیه (1)
نفس زکیه (2)
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)
خروج سید خراسانی (6)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)

شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :

امام حسین(ع) و نعمت حاجت‌خواهی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 65 )
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 64 )
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
زنان یاور مهدی (عج)
زمین همچنان محور كرات است!!!
بنام آنكه ما را آفرید ...و میمیراند
ان الله خیرالماکرین ...
دل گپ ها ( گفتگوهای تنهایی)
MIRACLE OF THE HOLY PROPHET,s SAYING
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 63 )
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
هرگز زمین خالی از حجت نخواهد بود
چگونگی تداوم نسل بشر از ابتداء
وصیت نامه ی حضرت خدا
دنیای کثیفی شده است !
زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود ...
انسان برای بقاء خلق شد نه فنا
توحید از نظر امام رضا (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 62 )
او را خود التفات نبودش به صید من
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
درخت‌كاری برترین و پاکترین کار آدمیان
تاویل نماز به بیان امیرالمومنین (ع)
ظلم زائل کننده حکومت
بقصد یاد گرفتن بپرس نه بقصد خطاگرفتن
چگونگی تعیین میزان قبولی هر کس نزد خدا از نظر مولا علی (ع)
خدا در کمین ستمکاران
خودستایی تباهی است
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 61 )
حقوق مردم مقدم بر حق خدا
بختش بلند هر که گرفتار حیدر است
دنبال عیب مردم نباشید ...
شهربانو کوچولوی شیرین زبان و زیرک
ظلم هلاک کننده است
گمان بد گناه بزرگ
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 60 )
ولی واقعی کیست ؟!
لقمه و مزه آن
عید غدیر بر غدیرشناسان مبارک
احساس مالکیت و موفقیت
منع و حرص !
بیشتر نقائص در درونست !
انسانهای نسوز ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 59 )
خودپسندی
رازها در گذر ایّام

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.