در انجیل نیز به تفصیل از زنده شدن مردگان برای یاری حضرت عیسی در آخرالزمان گفتگو شده است و ما حدیث فوق را بدون هیچ شرح و توضیح تقدیم کردیم تا گذشت زمان ان رامعنی کند که وقت تفسیرش نزدیک است. امیر مؤمنان (ع) در این مورد می فرماید:
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1644) و اموات ینشرون من القبور حتی یرجعوا الی الدنیا فیتعارفون فیها .
« مردگانی که از قبرها بر می خیزند و به دنیا باز می گردند و یکدیگر را می شناسند » [57]
در این رابطه روایت از پیشوایان معصوم بیرون از شمار است. [ 58]

  چون حکمت بنی فلان سپری شود خداوند با مردی از ما اهلبیت بر آل محمد (ص) منت می نهد که با تقوی گام می سپارد و براساس هدایت رفتار می کند و در کارهایش رشوه نمی گیرد. به خدا سوگند نام خود و نام پدرش را می دانم. آنگاه به محضر امام عادل از ما می رسد که صاحب خال ( حضرت مهدی ) و اصالت و نجابت طرفین (پدر و مادر) و حافظ اسرار امامت و امانتهای الهی است و جهان را پر از داد و عدالت می کند

امام صادق (ع) می فرماید:
1645) ... و بیناهم کذلک، اذ تقبل رایات هدی من خراسان تطوی المنازل طیاً حثیناً، و معهم نفر من اصحاب القائم .. ثم یخرج رجل من موالی الکوفه فی ضعفاء فیقتله جیش السفیانی بین الحیره و الکوفه .

« در آن میان پرچم های هدایت از خراسان بیرون آمده، با شتابی هر چه تمامتر منازل را طی کرده پیش میتازند و تعدادی از یاران قائم (عج) در میان آنها خواهد بود. آنگاه مردی از شیعیان غیر عرب با گروهی از مستضعفان از کوفه خروج می کند که سپاهیان سفیانی او را در میان حیره و کوفه به قتل می رسانند[59]

سپس در وصف « شعیب » می فرماید:
1646) علام حدث السن، اسمر اصفر، خفیف اللحیه کوسج الایلقی احدا الا قتله!. ولو قاتل الجبال لهدها حتی ینزل ایلیاء!. و یکون علی لواء المهدی .

« جوانی است نورس، زرد و گندمگون، کوسه و خفیف اللحیه، کسی در برابرش نمی ایستد جز اینکه میکشد. اگر با کوهها درگیر شود از بن بر می کند تا وارد سرزمین قدس شود، او پرچمدار حضرت مهدی (ع) خواهد بود[60]

براساس این حدیث، این سرباز جانباز حضرت بقیه الله روحی فداه فلسطین را به تصرف خود در آورد و در شهر « یلیا » از شهرهای فلسطین فرود می آید و طبق روایتی که از رسول اکرم (ص) نقل کردیم به بندر « ایلات » نیز وارد می شود پس از آنکه ماهها در محضر حضرت ولی عصر (عج) شمشیر می زند. [ 61 ]

1647) یکون خروج شعیب بن صالح من سمرقند .
« شعیب بن صالح از سمرقند خروج می کند » [62]

در حدیثی گفته بودیم که شعیب بن صالح از « ری » خروج می کند و در این حدیث آمده است که از « سمرقند » خروج می کند، شاید این حدیث را چنین جمع کنیم که از سمرقند خروج می کند، چون به شهر ری می رسد یاران فراوانی به او ملحق می شوند و آوازه شان به همه جا می رسد و شهر ری را نیز میتوان محل خروج او به شمار آورد. یا متولد شهر ری باشد و از سمرقند خروج کند و یا بالعکس متولد سمرقند باشد و از ری خروج کند.

1648) فاذا انقضی ملک بنی فلان اتاح الله لال محمد برجل منا اهل البیت، یسیر بالتقی، و یعمل بالهدی، ولا یأخذ فی حکمه الرشی. والله انی لاعرفه باسمه و اسم ابیه.. ثم یاتینا ذوالخلل و الشامتین العادل الحافظ لما استودع، یملاها قسطا وعدلا .

« چون حکمت بنی فلان سپری شود خداوند با مردی از ما اهلبیت بر آل محمد (ص) منت می نهد که با تقوی گام می سپارد و براساس هدایت رفتار می کند و در کارهایش رشوه نمی گیرد. به خدا سوگند نام خود و نام پدرش را می دانم. آنگاه به محضر امام عادل از ما می رسد که صاحب خال و اصالت و نجابت طرفین (پدر و مادر) و حافظ اسرار امامت و امانتهای الهی است و جهان را پر از داد و عدالت می کند.» [63]
پرواضح است که منظور از صاحب خال، وجود اقدس یوسف زهرا (س) حضرت بقیه الله روحی فداه میباشد.

1649) یقتل فی الزوارء ثمانون الفا، منهم ثمانون رجلا من ولد فلان، کلهم یصلح للخلافه. یقتلهم ابناء العجم .
« در بغداد هشتاد هزار نفر کشته می شوند که 80 تن از آنها از اولاد فلانی است که هر یک از آنها شایستگی خلافت را دارند و آنها را اولاد عجم می کشند.» [64]

1650) یکون اغراق رجل عظیم القدر من شیعه بنی العباس، عند الجشر مما یلی الکرخ بمدینه بغداد .

« مردی جلیل القدر از شیعیان , بنی عباس را در بغداد در کنار جسر (پل) که در مسیر کرخ زده میشود غرق می کنند.» [65]

پیشوای ششم شیعیان یکبار دیگر این آیه را تلاوت فرمود که می فرماید: ( فرمان ما شبی یا روزی بر آن فرا رسیده و آن را تباه ساختیم، چنانکه گوئی دیروز خود را بی نیاز نمی دید) [ 66 ] سپس فرمود:

1651) اذا رایتم الرایات السود تخرج من خراسان فاتوها ولو حبوا علی الثلج. فان حملتها یطلبون الحق فلا یعطونه، فیقاتلون و ینتصرون فیعطون ما سألوا فلا یقبلون. کانی بهم و قد وضعوا سیوفهم علی عواتقهم حتی یدفعوا رایاتهم الی القائم المهدی. الا انهم انصار المهدی یوطئون له سلطانه!. قلوبهم کزبر الحدید!.فاذا رایتم الرایات السود تجیء من قبل المشرق فاکرموا الفرس فان دولتنا فیهم .

« هنگامی که پرچم های سیاه از خراسان به راه افتاد به سویش بشتابید ولو با سینه خیز رفتن از روی برفها باشد، که صاحبان آن پرچم ها طرفداران حق هستند، آنها حق را مطالبه می کنند به آنها داده نمیشود، نبرد می کنند و پیروز می شوند، آنچه می خواستند به آنها داده نمی شود، نبرد می کنند و پیروز می شوند، آنچه می خواستند به آنها داده می شود ولی آنها دیگر نمی پذیرند. گوئی با چشم خود می بینم که شمشیرها را بر خود حمایل کرده اند و پیش می تازند تا پرچمها را به مهدی قائم (ع) تسلیم نمایند.آگاه باش که آنها یاران مهدی هستند و زمینه سلطنت جهانی او را فراهم می سازند، دلهای آنها چون قطعات آهن است. هنگامی که پرچم های سیاه را مشاهده کردید که از سوی مشرق به حرکت درآمده، فارسیان را گرامی بدارید که دولت ما در میان آنها می باشد[67]

چه کسی می تواند این چنین قاطعانه سخن بگوید و بر گفتارش ایمان داشته باشد؟! امام صادق (ع) هنگامی این مطلب را می فرموده که هنوز مناطقی از کشور ایران در آتش مجوسیت می سوخت، ولی امام ششم در مورد کشور نیمه مسلمان و نیمه مجوسی رسماً اعلام می کند که دولت حقه ما در میان آنها خواهد بود.

امام باقر (ع) در این مورد می فرماید:
1652) ولا یدفعونها الا الی صاحبکم. قتلا هم شهداء، اما انی لوادرکت ذلک لابقیت نفسی لصاحب الامر.

« پرچمها را جز به دست صاحب الامر (عج) نمی دهند، کشته هایشان شهید است. اگر من آن روز را درك کنم جانم را برای صاحب این امر (عج) نگه می دارم.»

جانها به قربان صاحب الامری که همه صاحبان امر جانشان را فدای او می سازند.

حضرت بقیه الله (عج) می فرماید:
علی بن مهزیار که سعادت تشرف به پیشگاه آن مهرتابان را پیدا کرده در ضمن گفتگوهایش با آنحضرت
نقل می کند که فرمود:

« ... و یخرج الشروسی من ارمینیه و آذربیجان، یرید الری و الجبل الاسود المتلاحم بالجبل الاحمر، لزیق جبال الطالقان. فتکون بینه و بین المروزی وقعه صیلمانیه یشیب فیها الصغیر، و یهرم فیها الکبیر!. ویظهر القتیل بینهما فعندها فتوقعوا خروجه بالزوراء بعد ان یبعث الیها بجیش مؤلف من مئه الف مقاتل. فیقتل علی جسرها سبعین الفا فی ثلاثه ایام، فیجری دجله ماء احرم بالدم و من نتن الاجساد، و یقتض اثنا عشر الفا من الابکار. ثم یدخل الکوفه و النجف فی وقعه تذهل فیها العقول!. و یاتی بعدها الفرج و یکون بوار الفتن. فلا یلبث بها حتی یوافی ما هان، ثم یوافی واسط العراق، فیقیم فیها سنه اودونها. ثم یخرج الی کوفان فتکون بینهم وقعه فی النجف الی الحیره الی الغری. فعندها یکون بوار الفئتین و علی الله حصاد الباقین .»

« شروسی از ارمنستان و آذربایجان حرکت کرده، به سوی ری و کوه های سیاه و سرخ چسبیده به سلسله کوههای طالقان حرکت می کند. در میان او و مروزی (مردی از مرو) جنگ مسلحانه سختی در می گیرد که کودکان را پیر سازد و بزرگسالان را از پای در آورد و کشته های فراوانی در میان آنها پدید آید. در آن هنگام منتظر خروج سفیانی از بغداد باشید که سپاهی متشکل از 130 هزار جنگجو به آن سو می فرستد و در عرض سه روز 70 هزار نفر در نزدیکی جسر بغداد از دم شمشیر می گذرانند و آب دجله گلگون میشود و بوی متعفن اجساد فضای شهر را آلوده می سازد. به حریم دوازده هزار دختر تجاوز می شود. آنگاه وارد کوفه و نجف می شود و حادثه ای می آفریند که عقلها را دچار دهشت و وحشت می سازد. به دنبال آن نوبت فرج فرا می رسد و زمان هلاکت دشمنان و آرامش فتنه ها فرا می رسد. طولی نمی کشد که به « ماهان » می رسد و سپس وارد « واسط » در عراق می شود و مدت یکسال یا کمتر در آنجا میماند و به سوی کوفه حرکت می کند، در آنجا درگیری سختی در میان حیره و نجف روی می دهد و هر دو گروه از بین میروند و دیگر گروهها را نیز خداوند ریشه کن می سازد.» [68]

شروسی از شهری به نام « اشروسه » از آذربایجان شوروی بین سیحون و سمرقند خروج می کند. امام باقر و یا امام صادق (ع) در این باره می فرماید:

1654) وتکون حرب ولد العباس مع فتیان ارمینیه و آذربیجان، حیث یخرج الشروسی من ارمینیه یرید العراق و ایران، فتکون بینه و بین المروزی وقعه صیلمانیه یقتل فیها الوف و الوف، کل یقبض علی سیف محلی، تخفق علیه رایات سود. تلک هی حرب ینتشر فیها الموت الاحمر والطاعون الاکبر.

« هنگامی که شروسی از ارمنستان به سوی ایران و عراق حرکت کند، جنگی بین اولاد عباس و سپاهیان ارمنستان و آذربایجان روی می دهد و بین شروسی و مروزی جنگ سختی روی می دهد که هزاران هزار نفر در آن کشته می شود. در این جنگ که پرچمهای سیاه به اهتزاز در می آید مرگ سرخ و بیماری طاعون فراگیر بسیار شود.» [69]
یوم الخلاص - جلد دوم
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !

مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)
خروج سید خراسانی (6)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)

شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
هنر عبودیت در عین احتیاج به خلق
دختـــــــــــــر ... !
دوران حیــــــــرت !!
دوران فترت مشخص است ... !
THE STORY OF THE NIGHT-JOURNEY
اعتقاد مردم بمکتب اهل بیت (ع) را مخدوش نکنیم !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 72 )
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
نامه ای از حضرت ولی عصر (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 71 )
معنی تسلیم و رضا !
سخنانی از امام باقر علیه السلام
رواج دزدی دلیل زوال پاکدامنی
خدای بخشنده حضرت فاطمه سلام الله
معیار شیعه بودن و حضرت زهرا (س)
ABU ZAR,THE STEADFAST FOLLOWER
معیار جوانمردی و فرومایگی انسان !
عفت , زینت زنان است !
جهت ترویج عفاف,زنان را گرامی بدارید
امانات الهی (بانوان) را گرامی بداریم
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 70 )
سفارش جبرئیل درباره زنان
پاکی پیشه کن تا همسرت پاک بماند
خطر غیرت بیجای مردان درباره زنان
پیامبر (ص) و برتری زنان
سیمای حضرت مهدی (عج)
غیبت طولانی است برای خالص سازی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 69 )
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
امام قبل از فرمان,خود عمل میکند
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
او در میان ماست !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 68 )
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
فــــرات ؛ شرمنده ترین آب ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 67 )
تسلیت بر صاحب عزا
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
از نخستین سخنان منتغم بزرگ
عظمت یاران سیدالشهداء (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 66 )
و آب دیده هم زنده کننده است ...
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
از آب هم مضایقه کردند کوفیان
امام حسین(ع) و نعمت حاجت‌خواهی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 65 )
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.