در آن روز صالح و سپاهیانش پیروزمندانه وارد کوفه می شوند و سپاه سفیانی را از پای در می آورند:
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1633) فوالدی فلق الحبه وبرا النسمه لیکونن ذلک. و کانی اسمع صهیل خیلهم و طمطه رجالهم!. و اثم الله لیدوبن ما فی ایدیهم بعد العلق و التمکن فی البلاد کما تدوب الآله علی النار.

« سوگند به خدائی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، بی گمان این حوادث روی خواهد داد، گوئی من با گوش خود بانگ رجز خوانی سپاهیان و شیهه اسبانشان را می شنوم. به خدا سوگند، آنگاه که دو سپاه درآویزند و شهرها تسخیر شود، آنچه در دست سفیانیها باشد ذوب می شود، آنچنانکه فلزات در آتش ذوب می شود.» [45]

مولای مؤمنان و پیشوای پرهیزکاران آنچنان به گفتار خود مطمئن است که برای هر فراز آن سوگند یاد میکند و آنچنان سخن می گوید که گوئی فاصله زمانی برداشته شده، با دیدگان خود صف آرائی دو سپاه را می بیند و رجزهای آنها و شیهه اسبانشان را می شنود.آری از ابوتراب (ع) جز این انتظار نمی رود.

 مردی گندمگون، چهار شانه و کوسه به نام شعیب بن صالح با چهار هزار نفری از ری خروج می کند که درپیشقدم ظهور حضرت مهدی است، کسی در برابرش ایستادگی نمی کند جز اینکه کشته می شود.

1634) اذا خرجت خیل السفیانی الی الکوفه، بعث فی طلب اهل خراسان و یخرج اهل خراسان فی طلب المهدی. فیلتقی هو و الها شمی برایات سود، علی مقدمته شعیب بن صالح، فیلتقی هو و السفیانی بباب اصطخر، فیکون بینهم ملحمه عظیمه، فتظهر الرایات السود و تهرب خیل السفیانی. فعند ذلک یتمنی الناس المهدی و یطلبونه، فیخرج من مکه و معه رایه رسول الله بعد ان ییاس الناس من خروجه لما طال علیهم من البلاء. و یقول بعد ان یصلی رکعتین و یظهر للناس: ایها الناس: الح البلاء بامه محمد (ص) و باهل بیته خاصه، و قد قهرنا و بغی علینا .

« هنگام که سپاه سفیانی به سوی کوفه عزیمت می کند، سفیانی گروهی را به جستجوی اهل خراسان میفرستد که برای یاری حضرت مهدی (ع) خروج کرده اند. سپاه سفیانی با سپاه سید هاشمی (سید خراسانی) در دوازده اصطخر [ 46 ] روبرو می شود که مردی به نام شعیب بن صالح پرچمدار خراسانی هاست و پرچمهای سیاهی در دست دارند. نبرد سختی در میانشان پدید می آید که سرانجام صاحبان پرچم های سیاه پیروز می شوند و سپاه سفیانی پا به فرار می گذارند. در آن هنگام مردم به دیدار حضرت مهدی (ع) مشتاقتر می شوند و به جستجوی او می پردازند. حضرت مهدی در آن هنگام در مکه ظهور می کند و پرچم رسول اکرم (ص) را در دست می گیرد. و آن هنگامی است که مردم به کلی از ظهور او نومید شده اند و حوادث فراوانی بر آنها رخ نموده است. چون حضرت بقیه الله (عج) ظهور کند دو رکعت نماز می گزارد و میفرماید:
هان ای مردم ! بلاها بر امت محمد (ص) فرود آمد و به اهلبیت ما به خصوص، بلاهای فراوان نازل شد. ما مظلوم شدیم، به ما ستم فراوان رفت ... تا پایان خطبه معروفش. [ 47]
 
به طوریکه از احادیث بخش دوازدهم کتاب نیز استفاده می شود، سپاه سید خراسانی پس از پشت سر گذاشتن نبردی سخت در منطقه اصطخر در نزدیکی شیراز و پایتخت دولت ساسانی و شهر مقدس ایشان، به سوی عراق حرکت می کند و پیروزمندانه وارد کوفه می شوند.

سپس مولای متقیان (ع) از روزگار سخت سفیانیها در برابر سپاه خراسانی سخن می گوید:

1635) ... فاذا کثروا فتنافسوا فقتلوا قتیلهم، بعث الله علیهم اقواماً من المشرق، فقتلهم بدداً واحصاهم عدداً
« چون تعداد سپاهیان افزون شود، و انسان های بسیاری را طعمه شمشیر سازند، خداوند سپاهی را از طرف مشرق بر می انگیزد که بر آنها بتازند و دمار از روزگارشان در آورند و یک نفر هم از آنها زنده نگذارند.» [48]

و این درگیری بعد از کشت و کشتار سفیانی ها در بغداد و کوفه و کشتن سیدی جلیل القدر از تبار امام حسن مجتبی (ع) در خانقین است.

1636) یربط اصحاب الرایات السود خیلهم بزیتون الشام .
« سپاهیان خراسانی که با پرچم های سیاه می آیند، اسبهای خود را به زیتون های شام می بندند » [49]

سپاهیان خراسانی وارد شام می شوند و وسائط نقلیه خود را در زیر درخت های زیتون نگه می دارند تا نفسی تازه کنند و برای درگیری های تازه انرژی کسب کنند و خود را برای نبرد نهائی با منکران حق آماده نمایند.

1637) ثم یخرج الفتی الصبیح من نحو الدیلم و قزوین، ینادی بنصره آل محمد، و یصیح بصوت فصیح: یا آل محمد اجیبوا الملهوف!. فتجیبه کنوز الطالقان، کنوز ای کنوز!. لیست من فضه ولا ذهب، بل هی رجال کزیر الحدید .

« سپس جوانی خوش اندام از حوالی قزوین و دیلم برای نصرت آل محمد (ص) خروج می کند و یا بانگی رسا و بیانی شیوا پیروان آل محمد (ص) را ندا می کند، که ای آل محمد ! بانگ ستمدیده غمین را لبیک گویئد.گنجینه های طالقان به او پاسخ مثبت می دهند. چه گنجها و گنیجنه هائی؟! که از طلا و نقره نیستند، بلکه مردانی فولادین هستند که بر یابوهای ابلق سوارند و سلاح های کوتاهی در دست دارند. از شوق و علاقه ایکه به جهاد دارند جست و خیز می زنند و خود را به سپاه دشمن می زنند، می جنگند و پیروز می شوند. فرمانده آنها مردی از تمیم به نام « شعیب بن صالح » است. بزرگ و کوچک شمشیر به دست گرفته وارد کارزار می شوند. سید حسنی که صورتش چون ماه تابانست، در این نبرد شمشیر می زند و با ستمگران نبرد می کند تا وارد کوفه شود و کوفه را ستاد فرماندهی خود قرار دهد. آنگاه به او خبر می رسد که حضرت مهدی (عج) ظهور فرموده است. سپاهیانش از او می پرسند: این شخصیت بزرگواری که وارد صحنه می شود چه کسی است؟
جناب سید حسنی که خود می داند که او حضرت بقیه الله است می گوید: ما را به نزد او ببرید ببینیم که او کیست؟ و چه می خواهد؟!.
با چهار هزار سپاهی که قرآن به گردن آویخته، جامه های موئین به تن کرده و شمشیرهای خود را حمایل کرده اند، حرکت می کند و در نزدیکی سپاهیان حضرت بقیه الله (عج) فرود می آید و می گوید:
از اینها بپرسید که رهبرشان کیست و چه می خواهد؟
برخی ازسپاهیان با سپاه حضرت ولی عصر (عج) تماس می گیرند و می پرسند: خداوند شما را زنده بدارد، شما کیستید و چه می خواهید؟
آنها می گویند: او مهدی (عج) است و ما یاران مهدی هستیم .
سید حسنی می فرماید: مرا به خدمت آن حضرت ببرید.
در میان دو سپاه سید حسنی به پیشگاه حضرت بقیه الله روحی فداه شرفیاب می شود و عرض می کند:
اگر شما حضرت مهدی هستید عصای رسول اکرم (ص)، انگشتر آنحضرت، برده، زره فاضل و عمامه سحاب آنحضرت کجاست؟
همه آنها را حضرت بقیه الله (ع) به او ارائه می دهد.
سید حسنی عرض می کند: از شما می خواهم که عصای رسول الله را روی این سنگ بکارید و از خدا بخواهید که سبز شود!،
آنگاه حضرت بقیه الله آن عصا را روی آن سنگ می کارد و سبز می شود و برگ در می آورد.
سید حسنی صدایش به تکبیر بلند می شود و می گوید:
ای فرزند پیامبر! دستت را بده تا بیعت کنم. پس با همه سپاهیانش با آنحضرت بیعت می کند.» [50]

(عبارت مؤلف در این حدیث مضطرب است، گاهی سید حسنی و گاهی سید حسینی تعبیر می کند، ولی ما به پیروی از علامه مجلسی همه اش را سید حسنی ترجمه کردیم.)

در بخشهای دیگری از رسول اکرم (ص) و امامان معصوم روایاتی در پیرامون گنجهای طالقان نقل کردیم که از جوانان طالقان به مناسبت اینکه از اصحاب حضرت مهدی (ع) هستند به عنوان گنجهای طالقان بحث شده است.

« هراوه » همان عصای رسول اکرم (ص)،
و « فاضل » همان زره مخصوص رسول الله (ص) است که هرگز به تن کسی جز پیامبر اکرم و جانشینان آن حضرت راست نمی آمد.
و در پیرامون« یابوها » قبلاً توضیح دادیم.

در برخی از منابع در این رابطه از شتر« عضباء » استر« دلدل » اسبهای« یربوع » و « براق » و مرکب « یعفور » که در تناسب های مختلف رسول اکرم (ص) بر آنها سوار شده، گفتگو شده است.

درخواست معجزه از سوی سید حسنی صرفاً برای اطمینان لشکریان و اعلام مقام شامخ حجت خدا برای آنان است و گر نه سید حسنی از یاران خاص حضرت بقیه الله روحی فداه می باشد و نیازی به دیدن معجزه و دریافت نشانه ندارد.

امام حسن مجتبی (ع) می فرماید:
1638) یخرج بالری رجل ربعه اسمر، مولی لبنی تمیم، کوسج یقال له: شعیب بن صالح، فی اربعه الاف،یکون مقدمه للمهدی، لایلقاه احد الا قتله .

« مردی گندمگون، چهار شانه و کوسه به نام شعیب بن صالح با چهار هزار نفری از ری خروج می کند که درپیشقدم ظهور حضرت مهدی است، کسی در برابرش ایستادگی نمی کند جز اینکه کشته می شود.» [51]

امام باقر (ع) می فرماید:
1639) اذا اختلف بنو فلان فیما بینهم، فعند ذلک الفرج. و لیس فرجکم الا فی اختلافهم. فاذا کان فتوقعوا الصیحه فی شهر رمضان. و اذا کان ذلک طمع الناس فیهم، و اختلفت الکلمه و کان خروج السفیانی، و یتشتت امرهم، و یخرج علیهم الخراسانی، هذا من المشرق و هذا من المغرب، یستبقان الی الکوفه کفرسی رهان، هذا من هنا، و هذا من هنا، حتی یکون هلاك بنی فلان علی ایدیهما .. اما انهما لا یبقیان احداً .

« چون اولاد فلانی دچار اختلاف شدند، فرج نزدیک است. فرج شما بستگی به اختلاف آنها دارد. چون نشانه های اختلاف ظاهر شد منتظر ندای آسمانی در ماه رمضان باشید. چون ندا شنیده شد مردم بر آنها جری میشوند و سفیانی خروج می کند و کارشان پراکنده می شود و سید خراسانی بر علیه آنها خروج می کند، خراسانی از مشرق و سفیانی از مغرب به سوی کوفه می تازند و هر دو چون دو اسب مسابقه به دنبال یکدیگر وارد کوفه می شوند، اولاد فلانی به دست آنها نابود می شوند سپاهیان سفیانی و خراسانی احدی را از آنها زنده نمی گذارند.» [52]

1640) ان ذهاب بنی فلان کقصع الفخار و کرجل کانت فی یده فخاره و هویمشی اذ سقطت من یده و هوساه عنها فانکسرت، فقال حین سقطت: هاه!. شبه الفزع .. فذهاب ملکهم هذا اغفل ما کانوا عن ذهابه!. اخذهم بغته .

« نابودی اولاد فلانی همانند شکستن کوزه است و مانند کسی است که کوزه ای به دست گرفته، راه میرود و از کوزه غافل است، یکمرتبه کوزه می افتد و می شکند و یکمرتبه با وحشت و تعجب می گوید: ای وای . سقوط رژیم آنها همچون افتادن کوزه و شکستن آن روی می دهد در حالیکه آنها در خواب غفلت غنوده اند یکمرتبه دیده گشوده، می بینند که ناگهان رژیم سقوط کرده است[53]

1641) تخرج رایات سود یقاتل السفیانی فیهم شاب من بنی هاشم، وجهه کدائره القمر، فی کفه الیسری خال، علی مقدمته شعیب بن صالح التمیمی الذی قلانس جیشه سود وثیابهم بیض. یهزمون السفیانی ویتقدمون الی الغرب حتی ینزلوا بیت المقدس، و یهیون للمهدی سلطانه .. و یکون بین خروجه و بین ان یسلم الامر للمهدی اثنان و سبعون شهرا .

« پرچم های سیاهی برای نبرد با سفیانی به حرکت در می آید که در میان آنها جوانی از بنی هاشم هست که صورتش چون قرص قمر است و در دست چپش خالی هست، در پیشاپیش این سپاه شعیب بن صالح تمیمی است، که کلاه های سپاهیانش سیاهست و جامه هایشان سفید. سپاه سفیانی را شکست می دهند و به سوی غرب پیش می روند تا به بیت المقدس می رسند و زمینه را برای حضرت مهدی فراهم می کنند.» [54]


1642) کانی بقوم قد خرجوا بالمشرق، یطلبون الحق فلا یعطونه. فاذا راوا ذلک وضعوا سیوفهم علی عواتقهم، فیعطون ماسألوا فلا یقبلونه حتی یقوموا ولایدفعونها الا الی صاحبکم قتلاهم شهداء .

« گوئی گروهی را با چشم خود می بینم که از خاور زمین خروج کرده اند حق را مطالبه می کنند و به آنها داده نمی شود. آنگاه شمشیرهای خود را حمایل می کنند، پس آنچه می خواستند به آنها داده می شود. پس آنرا نمی پذیرند و قیام می کنند و پرچمهای خود را به دست حضرت مهدی (ع) می سپارند. کشته هایشان شهید است.» [55]

در ضمن روایات رجعت آمده است:
1643) کانی بعبدالله بن شریک العامری، علیه عمامه سوداء، ذوابتاها بین کتفیه، مصعداً فی لحف الجبل بین یدی قائمنا اهل البیت، فی اربعه الاف یکبرون و یکرون .

« گوئی عبدالله بن شریک عامری را با چشم خود می بینم که دستاری سیاه بر سر دارد و تحت الحنک هایش را در میان دو کفش آویزان کرده، در دامنه کوه در پیشاپیش قائم اهلبیت (ع) با چهار هزار سلحشور ازکوه بالا می رود، تکبیر می گویند و حمله می کنند.» [56]
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !

مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)

دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)

شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :


هر حیوانی ؛ آدمی نیست !
در کدامین خط بصف ایستاده ای ؟!
دولت حق ( 3 )
گل یاس (دانلود)
دولت حق ( 2 )
گوهر و خرمهره در یک سلک جولان میکنند
دولت حق ( 1 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 77 )
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور نور؛ شادی مومن و غم مخالف
قــــرآن کــریم و نیکــوکـاران
مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
تکریم زنان = جامعه پاکتر
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
او دست انتقام خداست !
پرهیز از طلاق
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
واجبات و مستحبّات
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
سیــاسـتِ نیـکــــو
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 76 )
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
درمانده‌ی کار خودم !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
یاران امام زمان علیه السلام (5)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 75 )
یاران امام زمان علیه السلام(4)طالقان!
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (2)
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
یاران امام زمان علیه السلام (1)
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیـــر مــادر
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 74 )
پل دادرسی را فراموش نکنیم !
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
قــــــــــــــــــــم !
انتـــــظار ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 73 )
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.