1624) تقبل رایات من شرقی الارض غیر معلمه لیس بقطن ولا کتان ولا حریر، مختمه فی رؤوس القنا بخاتم السید الاکبر، یسوقها رجل من آل محمد یوم تطیر بالمشرق یوجد ریحها بالمغرب کالمسک الاذفر.
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

« پرچمهائی بی نام و نشان از خاور زمین به اهتزاز در می آید. که از پنبه و کتاب و ابریشم نیست، آنها را بر سر نیزه ها می زنند و نام رسول اکرم (ص) بر آنها نقش می شود، و آنها را مردی از آل محمد (ص) رهبری می کند. چون از مشرق حرکت کنند عطر آنها در مغرب بهتر از مشک و عنبر به مشام می رسد.» [33]

امیرمؤمنان (ع) از فراهم شدن زمینه و استقبال شایان جهانیان از این حرکت مقدس سخن می گوید، که اخبار آن بلافاصله در سراسر جهان منتشر می شود و نسیم روحبخش آن در اقطار جهان به مشام توده ها می رسد و اخبار نوید بخش آن فضای جهان را عطر آگین می کند.

 نابودی اولاد فلانی همانند شکستن کوزه است و مانند کسی است که کوزه ای به دست گرفته، راه میرود و از کوزه غافل است، یکمرتبه کوزه می افتد و می شکند و یکمرتبه با وحشت و تعجب می گوید: ای وای .
سقوط رژیم آنها همچون افتادن کوزه و شکستن آن روی می دهد در حالیکه آنها در خواب غفلت غنوده اند یکمرتبه دیده گشوده، می بینند که ناگهان رژیم سقوط کرده است.

1625) یسیر الرعب امامها شهرا حتی ینزلوا بالکوفه طالبین بدماء آبائهم. فبیناهم کذلک اذا اقبلت خیل الیمانی و الخراسانی یستبقان کانهما فرسا رهان: شعث عبرجرد، اصلاب نواصی و اقداح، احذا یضرب احدهم برجله باکیه فیقول: لاخیر فی مجلسنا بعد یومنا هذا، اللهم انا التائبون.. وهم الابدالالذی و صفهم الله تعالی فی کتابه العزیز: ان الله یحب التوابین، و یحب المتطهرین. و نظراوهم من آل محمد، فیسیرون الی النخیله باعلام هدی، و ینادی یومئذ منادی السماء فی شهر رمضان، فیکون مجمع الناس کلهم بالفاروق، فیقتل یومئذ ما بین المشرق و المغرب ثلاثه آلاف الف یقتل بعضهم بعضاً فیومئذ تأویل هذه الایه: فما زالت تلک دعویهم حتی جعلناهم حصیدا خامدین .

« ترس و وحشت مسیر یکماه را پر می کند تا هنگامی که وارد کوفه می شوند و خون نیاکان خود را مطالبه می کنند، در آن هنگام که مشغول کشت و کشتار ظالمانه خود هستند، دو لشکر آزادی بخش یمانی وخراسانی، همانند دو اسب مسابقه به دنبال یکدیگر وارد می شوند که گرد راه بر سر و صورتشان نشسته و اسلحه چندانی بر تنشان دیده نمی شود ولی با اراده های آهنین و تیرهای فولادین. در آن هنگام یکی ازآنها در حالی که قطرات اشک در گرد دیدگانش حلقه زده، با پای خود بر زمین می زند و می گوید: دیگرنشستن فائده ندارد، ما به سوی پروردگار خود باز می گردیم. اینان همان ابدال هستند که خداوند درقرآن کریم آنها را ستوده می فرماید: (خداوند تائبین را دوست می دارد و پاکان را دوست می دارد) [ 34] نظیر آنها فقط در آل محمد (ص) یافت می شود. آنگاه به سوی نخیله (نجف اشرف) حرکت می کنند و پرچمهای هدایت را با خود حمل می کنند. آن روز صیحه آسمانی بلند می شود و ندای موعود رمضان شنیده می شود و مردم در فاروق گرد می آیند و در سراسر جهان سه ملیون نفر کشته می شوند و آیه شریفه: (پیوسته ادعایشان این بود تا به صورت دروشدگان خموش در آوردیم.) [ 35 ] تحقق مییابد.» [36]

نخیله و فاروق نام دو منطقه در حوالی نجف اشرف می باشد.

امام باقر (ع) در همین باره می فرماید:
1626) فیخرج بالموالی و ضعفاء الناس فیسیرون الی النخیله باعلام هدی فیکون مجمع الناس کلها بالفاروق، فیقتل یومئذ ...
« شیعیان ایرانی و مستضعف خروج می کنند و با پرچمهای هدایت به سوی نخیله می روند. آنروز مردم در فاروق گرد آیند و سه میلیون نفر در سراسر جهان کشته می شود.» [37]

احادیث این بخش را از کلمات مولای متقیان پی می گیریم:

1627) ویل لشیعه ولد العباس من الحرب التی تسنح بها نهاوند و الدینور!. تلک حرب ضعالیک شیعه علی یقدمهم رجل من همدان اسمه علی اسم النبی (ص) منعوت موصوف باعتدال الخلق و حسن الخلق و نضاره اللون. و فی سوته ضحک، و فی اشفاره و طف، و فی عنقه سطح. فرق الشعر، مفلج الثنایا، علی فرسه کبدرالتمام تجلی عنه الغمام. یسیر بعصابه خیر عصابه دانت لله یدین الحق. تلک الابطال من العرب یلحقون حرب الکریهه، والدائره یومئذ علی الاعداء. و ان للاعداء یومئذالصیلم والاصتصال .

« وای بر پیروان بنی عباس از جنگی که از نهاوند و دینور زبانه می کشد. این جنگ، جنگ ضعفای شیعیان علی (ع) است، که در پیشاپیش آنها مردی از همدان که همنام رسول خدا (ص) است حرکت میکند که اندامی موزون، اخلاقی زیبا و چهره ای شاداب و خنده رو دارد. لبهایش فرو هشته، گردنش راست و کشیده، موی سرش از هم جدا، دندانهایش از هم فاصله گرفته، چون برفراز اسب قرار بگیرد گوئی ماه چهارده شبه ایست که ابرها را از افق زدوده، با سپاهیانی حرکت می کند که از همه گسسته و به دین حق پیوسته، اینها قهرمانانی هستند که جنگ سختی را پیش پای عربها قرار می دهند. آنروز برای دشمنان روزبسیار سختی است که کلا نابود می شوند و از روی زمین ریشه کن می گردند.» [38]

احتمال می رود که سید خراسانی مدتی در همدان اقامت کرده باشد و یا با جوان تمیمی در همدان ملاقات کند و سلحشوران را از آنجا رهبری کند. از این حدیث هم استفاده می شود که سید خراسانی همنام رسول اکرم (ص) می باشد.

از پیشگاه امیر مؤمنان (ع) پرسیدند که به هنگام بروز فتنه ها و بلاها به کجا پناه ببریم، امیر مؤمنان چنین فرمودند:

1628) اسلم المواضع یومئذ ارض الجبل. فاذا اضطربت خراسان، و وقع الحرب بین اهل جرجان وطبرستان، و خرجت سجستان، فاسلم المواضع یومئذ قصبه قم تلک البده التی یخرج منها انصار خیر الناس ابا و اما، وجداً وجده، و عما و عمه تلک التی تسمی الزهراء بها موضع قدم جبرائیل، و هو الموضع الذی تبع منه الماء الذی من شرب منه امن من الداء. و من ذلک الماء عجن الطین الذی جعل منه کهیئه الطیر و منه یغتسل الرضا، و من ذلک الماء یخرج کبش ابراهیم و عصا موسی و خاتم سلیمان.

« سالمترین مناطق روی زمین در آن روز کوهستان است، هنگامی که در خراسان اضطراب شد و در میان گرگان و طبرستان (مازندران) جنگ در گرفت و سجستان شورش کرد، در آن روز سالمترین مناطق شهرستان« قم » است که یاران بهترین مردم از جهت پدر و مادر و جد و جده و عم (یعنی حضرت مهدی) ازآنجا بر می خیزند. در این شهر پرنور و شکوفای جای پای جبرائیل است و آن نقطه ایست که از آنجا آبی بیرون زده است که هر کس از آن بخورد از هر بیماری در امان می ماند. و این همان آبی است که با آن شکل مرغ ساخته شد (و به دست حضرت عیسی (ع) روح در آن دمیده شد)، و آبی است که حضرت رضا (ع) از آن غسل می کند و این آبیست که قوچ ابراهیم (ع) و عصای موسی (ع) و انگشتر سلیمان (ع) از آن در می آید.» [39]

باب مدینه علوم نبی (ص) با قاطعیت تمام خبر می دهد که هشتمین فرزندش حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام وارد این شهر مقدس می شود و در آن شستشو می کند که دو قرن بعد تحقق یافت.

روزی امیرمؤمنان (ع) این حدیث را فرموده که شهر قم به صورت شهرکی از شهرستان های آتش پرست ایران بود و سالها گذشت که قم فتح شد و مردمش مسلمان شدند و دوستدار اهلبیت شدند و امام رضا (ع) به هنگام عزیمت به خراسان در این شهر یک شب خوابید و از آب این شهر شستشو نمود و سپس خواهرش به قصد دیدار آنحضرت عازم خراسان بود که در نزدیکی قم بیمار شد و به این شهر آورده شد ودر این شهر رحلت کرد و مرقد مطهرش زیارتگاه شیعیان جهانست. اینها سحر و شعر و پیشگوئی نیست بلکه سخنانی متین و استوار است که از منطق وحی سرچشمه گرفته است. خداوند دانای راز و نهان است و کسی را از غیب خود آگاه نمی سازد جز پیامبری که او را برای آن پسندیده است [ 40 ] خداوند خزانه علومش را در اختیار رسول اکرم (ص) قرار داده و او هزاران هزار باب علمش را در اختیار حضرت علی (ع) قرار داده است. و امیر مؤمنان فرازهائی را در خطبه های خود بیان فرموده است تا بعد از قرن ها تحقق پیدا کند و برای همه قرون و اعصار معجزه جاویدان باشد.

آنگاه برای محفوظ ماندن از حوادث آنروز می فرماید:
1629) اذا رایتم الرایات السود فالزموا الارض، ولا تحرکوا ایدیکم ولا ارجلکم.. ثم یظهر قوم صغار لایوبه لهم .

« هنگامی که پرچم های سیاه به حرکت در آمدند بر زمین بچسبند و دست و پای خود را تکان ندهید تا گروهی خروج کنند که هیچ مورد اعتنا و توجه نیستند.» [41]

حدیث مفصل است و متن کاملش در بخش نوزدهم گذشت.

1630) ان اتبعتم طالع المشرق سلک بکم منهاج الرسول (ص) و تداویتم من العمی، و کفیتم مونه الطلب و تبدتم الثقل الفادح من الاعناق .

« اگر از مردی پیروی کنید که از مشرق بر می خیزد، شما را به راه و روش پیامبر (ص) می برد و از کوری نجات می یابید و زحمت جستجو از شما برداشته می شود، و وظیفه سنگینی را ازگردن خود ساقط میکنید.» [42]

آری سید خراسانی مردم را به راه صحیح پیامبر (ص) رهنمون می شود و از کوری و گمراهی نجات می دهد و زحمت جستجو از مهدی آل محمد (ص) را از گردن مردم ساقط می کند، که از نزدیکترین راهها، آنها را به پیشگاه حضرت بقیه الله (عج) می رساند و با آن مهرتابان بیعت می کند و همه سپاهیانش را به محضرش تقدیم می نماید.

1631) لابد من رحی تطحن. فاذا قامت علی قطبها، و تبتت علی ساقها بعث الله عبدا عسفا خاملا اصله یکون النصر معه. اصحابه الطویله شعورهم. اصحاب السبال اصحاب رایات سود، ویل لمن ناواهم!!! یسلطهم الله علی الاعراب فیقتلونهم هرجا هراً .

« به ناگزیر باید آسیابی به کار افتد، چون این آسیاب به کار افتاد و پایه هایشان استوار گردید، خدای تبارك و تعالی مرد با ابهت و گمنامی (شعیب) را بر می انگیزد که هر کجا می رود چیره می شود، یارانش با ریشهای بلند و شاربهای فروهشته و پرچمهای سیاه حرکت می کنند، بدا به حال کسی که با آنها درگیر شود.خداوند آنها را بر سپاه عرب مسلط می فرماید، که آنها را بی مهابا می کشند.» [43]

آنگاه در زمینه جنایات سپاه سفیانی در بغداد می فرماید:
1632) یدخل مدینه الزوراء، فکم من قتیل و قتیله، و مال منتهب، و فرج مستحل!. رحم الله من آوی نساء بنی هاشم یومئذ و هن حرمتی.. فیخرج الیهم فتیان من مجالهم، علیهم رجل یقال له صالح، فتکون الدائره علی اهل الکوفه .

« وارد شهر زوراء (بغداد) می شود، چقدر انسان کشته می شود؟ ثروتها تاراج می شود، به حریم زنها تجاوزمی شود؟!!، خدای رحمت کند کسیرا که در آن روز زنان بنی هاشم را پناه بدهد که آنها ناموس من هستند. آنروز جوانمردانی قیام می کنند که مردی به نام « صالح » آنها را رهبری می کند، آنروز بر اهل کوفه بسیارسخت و طاقت فرسا خواهد بود.» [44]
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !

مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
خروج سید هاشمی
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
خروج سید خراسانی (1)
خروج سید خراسانی (2)
خروج سید خراسانی (3)
خروج سید خراسانی (4)
خروج سید خراسانی (5)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)

شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
نکبت فقر و مسکنت و خیانت حرًافان
آزولا یا « شیطان سبز » !!!
سیــری در تـورات مـوجـــود
پلاگین های مرورگر ها٬ یکی از بزرگترین مشکلات امنیتی وب
منافق ؛ دشمن متبسم ! ( 02)
سابقه , معیاری برای ایجاد ارزش !
فقط بنام خدا ( عاشقانه ها با اله )
MaskMe: افزونه ای برای پنهان کردن ایمیل اصلی شما در فضای آنلاین و کاهش اسپم ها
كشاورزی و تكنولوژی های جدید
منافق ؛ دشمن متبسم ! (01)
آیا وسایل الکترونیکی همیشه بیدار٬ تهدیدی برای حریم خصوصی ما هستند؟
حذف علائم ردیابی از URL ها
تو را همتا کجا باشد ... !
دانلود تصنیف "سرو روان من کو "
روشــهای جاسوسی سیا (بمنظور کنترل مغزها) 01
علفهای هرز دنیای ژورنالیست.عارف کسگین ( یک شوونیست ترک )
زنان بیگانه
پول ، شبه پول ، نقدینگی
با سنگدلان منشین ...
کارت های شناسایی بی سیم٬ در معرض خوانش و هک از راه دور
هزار و یك دلیل ناكارآمدی ها !
ذلت و عزت در نگاه مولا علی (ع)
فعال کردن میکروفن تلفن ها و ضبط صدا توسط FBI
یاالله ( ای صاحب لوح محفوظ )
غزل میلادیه حضرت رسول ختمی مرتبت
خطبه شقشقیّه حضرت امیرالمومنین علی علیه السَّلام
آنهائیکه خیلی دوستشان دارم (آقا سید نصرالله غیور)
تحریم یا غیرت آزمایی ...
ماه عسل یتیم...!؟!!
جنایت فوق وحشیانه از پیروان مکتب سلفی + خبر سقط شدن عامل جنایت
ره آورد شبهای رمضان ( دعا و نیایش )
هشدار که این ثانیه ها صبر ندارند ...
انسان کامل جلد 2 رساله اول (27)
با جُهّال و سَفـَلـَه مُجادَلَه و مُناظَرَه نکنید
شاکر نادم
ریزبینان واقف !
علی
سود حسود
حجت وجود حق
پیشاهنگ مرگ
ناصبی مستوجب دو آتش
تکریم از یزید لعنه الله در شبکه کلمه
انسان کامل ( 26) رساله ضمیمه دوم
دوستان را بیازمای آنگاه پیوند کن !
انسان کامل ( 25) رساله ضمیمه اول
گنج مکشوف الهی
دستوالعمل خاص برای طلب حاجت از طریق آیت الکرسی(اختصاصی برای دوستان)
انسان کامل ( 24) قسمت آخر رساله اصلی
بازنده چه کسی است ؟!
انسان کامل ( 23)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.