{ توجه داشته باشید منظور از خراسان ؛ خراسان قدیم ایران میباشد که امروزه کشورهای دیگری در شرق ایران را هم در بر میگیرد و فقط منحصر به استان خراسان ایران که فعلا به 3 استان تقسیم شده نمیشود }
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
او سید قرشی، هاشمی و حسنی است که اندکی پیش از قتل نفس زکیه در مکه، و همزمان با روزگاریکه سپاه سفیانی در عراقست، و همزمان با ورد سپاه خراسانی از طریق قصر شیرین و خانقین به عراق، او به شهادت می رسد.
سید هاشمی، شخصیت ممتاز و بزرگواریست که رسول اکرم (ص) امامان معصوم (ع) از او ستایش نموده اند. ما از او همواره سید هاشمی یاد خواهیم کرد تا از سید خراسانی بازشناخته شود که او حسینی و این حسنی است. سید هاشمی پیش از مراسم بیعت کشته می شود، در حالیکه سید خراسانی در حدود یکماه بعد با حضرت بقیه الله روحی فداه بیعت می کند و اینک احادیث پیشوایان معصوم در حق سید هاشمی:

  سفیانی لشکری آراسته به سوی کوفه می فرستد، آنجا با گروهی از شیعیان آل محمد (ص) رو در رو قرار می گیرند و آنها را می کشند و به دار می آویزند، آنگاه پرچم سید خراسانی از سوی خراسان حرکت می کند و در کنار دجله نصب می شود، و مرد ناتوانی از ایرانیان خروج می کند که خود و پیروانش در پشت کوفه به قتل می رسند

رسول اکرم (ص) می فرماید:
1580) کأنی بالحسنی و الحسینی و قد قاداها، فیسلمها الحسنی، فیبایعونه .
« گوئی دو سید حسنی و حسینی را با چشم خود می بینم که هر دو آن پرچم هدایت را به اهتزاز در می آورند، و سید حسینی آن را به امام (ع) تسلیم می کند و خود با او بیعت می کند.» [1]

از این حدیث استفاده می شود که سید هاشمی و سید خراسانی پرچم هدایت را از شرق ایران به اهتزاز در می آورند، سید هاشمی کشته می شود و سید خراسانی با همه سپاهیانش با حضرت بقیه الله (عج) بیعت می کند.

1581) لاتقوم الساعه حتی یملک الناس رجل من المولی یقال له: جهجاه .
« ساعت ظهور فرا نمی رسد جز هنگامی که موالی (ایرانیان) را مردی تحت سلطه خود در آورد که به او شاهنشاه گفته می شود[2]

موالی که همواره بر غیر عرب گفته می شد، در اینجا همانند اغلب موارد در مورد ایرانیان به کار رفته و به معنای شاهنشاه است که از القاب طاغوت اسبق و سابق ایران بود و موضعهای غیر اسلامی آن « جهجاه » پدر و پسر بر همگان روشن است.

من عمداً این حدیث شریف را در اینجا ثبت کردم که همه خوانندگان گرامی آن دوران را به یاد دارند و طبعاً برایشان جالب است که بدانند رسول اکرم (ص) از سلطنت او به عنوان یکی از نشانه قرب ظهور نام برده است.

آری هر حادثه مهمی که در گوشه ای از جهان روی می دهد و افکار جهانی را به خود معطوف می دارد، ناگهان متوجه می شویم که آن پیامبر امی و رسول مدنی (ص) که به مکتب نرفت و به غمزه آموزشگر همه دانشها شد، در مورد آن حادثه نیز گفتار جاوید و جالب و جامعی دارد و هکذا تا قیام قیامت این پیشگوئیها باید ادامه یابد و در هر حادثه ای یکی از آنها مورد پیدا کند، زیرا رسالت او تا قیام قیامت ادامه دارد و ما با هر کلمه ای از کلمات گرانقدر آن رسول گرامی (ص) به جهانیان مباهات می کنیم.

1582) یقتتل عند کنزکم ثلاثه کلهم ابن خلیفه، ثم لایصبر الی احد منهم. ثم تجیء الرایات السود فیقتلونهم قتلا لم یقتل قوم مثله! ثم یجیء خلیفه الله المهدی .

« در کنار گنج شما (کوفه) سه لشکر می جنگند که (فرماندهان) هر سه از اولاد خلفا هستند، آنگاه پرچمهای سیاه می آیند و آنها را طوری نابود می کنند که برای هیچ قومی اتفاق نیفتاده است. آنگاه خلیفه خدا حضرت مهدی می آید.» [3]

سید هاشمی یکی از آنهاست که از اولاد خلیفه بلافصل پیامبر می باشد.
این حدیث در برخی منابع به صورت خلاصه تر آمده است:

1583) یقتل عند کنزکم ثلاثه، ثم یجیء خلیفه الله المهدی .
« در نزد گنج شما سه تن کشته می شوند و آنگاه مهدی (ع) آن خلیفه خداوند می آید » [4]

امیرمؤمنان (ع) می فرماید:
1584) یخرج رجل من وراء النهر یقال له: الحارث، علی مقدمته رجل یقال له: المنصور، یوطیء ویمکن لآل محمد کما مکنت قریش لرسول الله یجب علی کل مؤمن نصرته و اجابته .

« مردی از ماوراء النهر خروج می کند که به او « حارث » می گویند. مردی به نام « منصور » سپاه او را رهبری می کند، که برای آل محمد (ص) امکانات را فراهم می آورند، چنانکه قریش برای رسول اکرم (ص) امکانات را فراهم کردند، نصرت و پذیرش دعوت او بر هر مؤمنی لازم است.» [5]

احتمالاً حارث و منصور رمز و اشاره باشد، منظور از حارث، سید هاشمی و منظور از منصور، شعیب بن صالح باشد که در برخی روایات تصریح شده که سید هاشمی در نزدیکی ظهور، در عراق کشته می شود:

1585) وقتل رجل هاشمی بظهر الکوفه، فی سبعین من الصالحین. و ذبح النفس الزکیه بین الرکن والمقام .
« مردی هاشمی با هفتاد نفر از بندگان شایسته خدا در پشت کوفه کشته می شود و نفس زکیه در میان رکن و مقام ذبح می شود.» [6]

این هفتاد نفر به احتمال قوی از بزرگان نجف اشرف است و شاید در میان آنها برخی از بزرگان ایرانی هم باشد.

1586) ویکون قتل سبعین من الصالحین، و علی راسهم رجل عظیم القدر، یحرقه و یدر رماده فی الهواء بین جلولاء و خانقین، بعد ان یقتل فی الکوفه اربعه الاف .

« هفتاد نفر از مردان شایسته کشته می شوند که در رأس آنها شخصیت گرانقدری است که سفیانی او را می سوزاند و در میان جلولا و خانقین خاکسترش را بر باد می دهد، پس از آنکه چهار هزار نفر را در کوفه به قتل برساند.»

منظور از سید جلیل القدر همان سید هاشمی است.
از این حدیث استفاده می شود که مجاهدین ایرانی از مرز بصره – خانقین وارد عراق می شوند، پس از آنکه سفیانی به حریم شهرها تجاوز می کند.

آنگاه امیرمؤمنان (ع) در مورد دومین سپاه ایرانی می فرماید:
1587) والله لکانی انظر الیهم و الی فعالهم، و الی ما یلقی الفجار منهم و الاعراب الجفاه. یسلطهم الله علیهم فیقتلونهم علی مدینتهم بشاطیء الفرات البریه و البحریه، جزاء بما عملوا، و ما ربک بظلام للعبید .

« به خدا سوگند، گوئی من آنها را با چشم خود می بینم و رفتار آنها را دنبال می کنم که اعراب فاجر و جنایت پیشه از دست آنها چه می کشند؟! خداوند آنها را بر این اعراب مسلط می کند که آنها را در شهر خودشان در کنار رودخانه فرات در آب و خشکی بکشند و به سزای اعمالشان برسانند که پروردگارت هرگز بر بندگان ستم نمی کند.» [7]

از این حدیث استفاده می شود که دومین سپاه ایرانی از طریق بصره وارد عراق می شوند که راه دریائی عراق منحصر به آنست و این حدیث تصریح کرده که جنایت پیشگان عراقی در دریا و خشکی به دست سپاهیان ایرانی به سزای اعمال خود خواهند رسید.

1588) یقوم قبل السفیانی واحد هاشمی بجیلان، و یعینه المشرقی. و یأتی الی البصره فیخربها، و یأتی الی الکوفه فیعمرها. فیعزم السفیانی علی قتاله و یهم مع عساکره باستصاله .

« پیش از قیام سفیانی، یک سید هاشمی از گیلان خروج می کند و سید مشرقی (خراسانی) او را یاری میکند، پس به سوی بصره می تازد و آن را ویران می کند و به سوی کوفه عزیمت می کند و آن را آباد میکند. آنگاه سفیانی برای نبرد با او آماده می شود و با سپاهیانش برای نابودی او حرکت می کند [8]

روی این بیان این دعوت حق به دست سید هاشمی آغاز می شود که از گیلان خروج می کند و سید خراسانی او را یاری می کند، آنگاه از طریق بصره وارد عراق شده در کوفه مستقر می شود و سید خراسانی که از طریق شمال شرقی پیشتر وارد عراق شده بود به یاری اش می شتابد.

امیرمؤمنان، آن باب مدینه علم رسول (ص) هنگامی از خروج سید هاشمی خبر می دهد که سراسر گیلان به آئین مجوسیت گرویده بودند ولی آنحضرت خبر می دهد که این اقلیم مجوسی به زودی به آغوش اسلامی می شتابند و راه اهلبیت عصمت و طهارت را پیش می گیرند و جمعی از سادات حسنی و حسینی که شاخه های پربار کوثر هستند در آن منطقه اقامت می کنند و یکی از آنها از آنجا خروج کرده به سوی عراق حرکت می کند.

این حقایق را بدون تردید از پیشگاه رسول اکرم (ص) آموخته است که او نیز از مبدء وحی آموخته است. ولی چگونه است که از اصحاب رسول الله (ص) تنها امیرمؤمنان به این سخنان گهربار اختصاص یافته است و هرگز از دیگر یاران که در کنار امیر مرمنان (ع) در خدمت رسول الله (ص) بوده اند نظیر این سخنان صادر نشده است ! کو آن قلب روشن و چشم بینائی که حق را بشناسد و از آن پیروی نماید و به سوی باطل نگراید و در وادی ضلالت گام نسپارد.

امام باقر (ع) می فرماید:
1589) یخرج رجل من موالی اهل الکوفه فی ضعفاء فیقتله امیرالجیش السفیانی بین الحیره و الکوفه .
« مردی از ایرانیان مقیم کوفه با گروهی از مستضعفان خروج می کند و فرمانده سپاه سفیانی او را در میان حیره و کوفه به قتل می رساند.» [9]

طبعاً او از شیعیان مقیم کوفه است که با جمعی از مخلصین در برابر سپاه سفیانی خروج می کند و به دست سفیانی کشته می شود.

امام صادق (ع) می فرماید:
1590) و نار تظهر من آذربیجان ...
« آتشی از آذربایجان ظاهر می شود » [10]

به جرأت می توان گفت که این آتشی است که به هنگام اشغال آذربایجان توسط اشغالگر روسی از این سرزمین برخاسته است و ما هنوز هم شعله های آن را به یاد داریم و شاید منظور آتشی باشد که از طالقان که در مجاورت آذربایجان است توسط یاران حضرت ولی عصر (عج) بر می خیزد، و در سراسر جهان طنین انداز می شود.

1591) یبعث بعثاً الی الکوفه، فیصاب اناس من شیعه آل محمد قتلا و ضلبا. و تقبل رایه من خراسان حتی تنزل دجله، فیخرج رجل من الموالی ضعیف فیصاب هو و من تبعه فی ظهر الکوفه .

« سفیانی لشکری آراسته به سوی کوفه می فرستد، آنجا با گروهی از شیعیان آل محمد (ص) رو در رو قرار می گیرند و آنها را می کشند و به دار می آویزند، آنگاه پرچم سید خراسانی از سوی خراسان حرکت می کند و در کنار دجله نصب می شود، و مرد ناتوانی از ایرانیان خروج می کند که خود و پیروانش در پشت کوفه به قتل می رسند [11]

شاید تعبیر ناتوان به این سبب باشد که از جهت نفرات و ساز و برگ نظامی در برابر سپاه صد و سی هزار نفری سفیانی یارای مقاومت ندارند. پرواضح است که این حرکت در پیشقدم ورود سپاه سید خراسانی به عراق خواهد بود.

1592) یخرج قبل المهدی رجل من اهل بیته فی المشرق، و یحمل السیف علی عائقه ثمانیه اشهر یقتل و یمثل، و یتوجه الی بیت المقدس فلا یبلغه حتی یموت .

« پیش از ظهور حضرت مهدی (عج) مردی از اهل بیت او از مشرق خروج می کند و هشت ماه شمشیر حمایل می کند و هر کجا می رسد می کشد و مثله می کند و به سوی بیت المقدس عزیمت می کند و به آنجا نرسیده مرگش فرا می رسد.» [12]

یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !

مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بنی قنطوره (1)
بنی قنطوره (2)
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
شورش عوف سلمی
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
 شورشهای مصری و مغربی (1) 
شورشهای مصری و مغربی (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)

شورشهای اصهب و ابقع در شامات
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )

خروج یمانی با خالص ترین پرچم هدایت
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (5)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (6)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :

بابونه گیاهی زیبا برای درمان زخم و ورم معده
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 39 )
THE CONQUEST OF MECCA
آب انار و خواص فراوان آن برای سلامتی بدن
اللهم کن لولیک ....
از آنجور حرفا ( هابیل و قابیل و ... )
ضایعات بخش کشاورزی یا هدر دادن برکات خداوندی؟
حمله تمساح و بلعیدن دختر + دانلود
استاد نورمحمد درپور+ دانلود موسیقی
بسم الله , سبحان الله
فرزانه کوچولو ( کربلا )
رها کن رها والا نخواهی رسید (3)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
! KILLING WTTHOUT ANY SIN
رها کن رها والا نخواهی رسید (2)
مباحث قرآنی رمضان (09)
ذات ... !
REVENGE OR KISS ON THE PROPHET,S CHEST
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 37 )
مباحث قرآنی رمضان (08)
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) شبانه
احتیاج به هیچ وعظی ندارد!
کمتر حرف بزن ... !
دینداری در آخرالزمان
ناموزونی !
چشیدن بجای خواندن !
وعده آتش خدا برای ...
فکر با صدای بلند ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 36 )
ناهنجاری، دائرمدار دنیا؟!
با ارتفاع میتوان اندازه دما را پیدا كرد
MUHAMMAD, THE MAN OF JUSTIC
مراتب یقین و مراتب اطاعات
روح زندگی و روستا
تکلیف و دوستی
بی پروائی
نگاهی به کلام وحی
THE KIND PROPHET
رها کن رها والا نخواهی رسید (1)
آنتونی کوئین
ترکیب هم مجموع اجزاء و هم یک چیز دیگر !
MUHAMMAD, THE TRUST-WORTHY
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 35 )
وجه تمایز دزد و فاتح
نزول آیه ولایت در شآن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام
مدیران و تجلیل و گفتن برای نگفتن !
ارتجاع و روحانیت
آزادی (رهایی از بیگانه ها)
THE GOOD MANNERS OF THE PROPHET
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 34 )
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.