امیرمؤمنان علیه السلام می فرماید:
1499) اذا لنساب علیکم الترك، و مات خلیفتکم الدی یجمع الاموال، و یستخلف من بعده رجل ضعیف یخلع بعد سنتین من بیعته .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
« هنگامی که ترك ها بر شما حمله ور شوند و خلیفه ثروت اندوزتان بمیرد و مرد زبونی از او جانشین شود که پس از دو سال از خلافت خلع شود[63]

امروز بیگانگان بر ما تاخته اند و از هر طرف چون مارهای افعی بر ما حمله ور شده اند. پس از فروکش شدن جنگ جهانی، آخرین خلیفه ای که علی الظاهر شکل خلافت را حفظ می کرد در استانبول از خلافت خلع شد وخلافت صوری نیز پایان یافت و دیگر خلیفه ای نمانده که به نامش ثروتی گرد آید و ثروت مسلمانان به جیب شرق و غرب و بانک های اروپائی سرازیر می شود.

 سپس قومی بی مقدار خروج می کنند که به آنها اعتنا نمی شود، ولی دلهائی چون قطعات آهن دارند، به حکومت می رسند و به هیچ عهد و پیمانی وفا نمی کنند، ادعای حق می کنند و اهل حق نیستند، نام های آنها نام خانوادگی (کنیه) است و نسب های آنها مجعول و ساختگی است، و موهای آنها چون زلف زنان بر شانه هایشان فرو ریخته است. در میانشان اختلاف پدید می آید و آنگاه خداوند حق را به کسی که اراده کرده است عطا می فرماید

آنگاه امیرمؤمنان به نقش یهود در نابودی خلافت اسلام می پردازد و می فرماید:
1500) فیاخذ الروم ما اخذ منها و تزداد، و تأخذ الترك ما اخذ منها .
« رومیان آنچه از آنها گرفته شده، پس می گیرند و مقداری هم اضافه می گیرند. از ترکها هم آنچه گرفته شده پس می گیرند.»
 
این حدیث تحقق یافته و دولت های صرب [ 64 ]، آلبانی، اسپانیا و بسیاری از دولت های آفریقائی از بین رفته اند و قسمت اعظم فلسطین توسط رژیم اشغالگر قدس اشغال شده، قسمتی از سرزمین مصر، قسمتی از سرزمین اردن و قسمتی از سرزمین سوریه در اشغال اسرائیل می باشد.

دقت و بررسی در احادیث رسول اکرم (ص) و اهلبیت عصمت و طهارت هر شخص منصفی را متوجه می کند که آنچه از این بزرگواران رسیده، مستقیماً از منطق وحی سرچشمه گرفته است.

امیرمؤمنان (ع) در تفسیر آیه شریفه: (و امدد ناکم باموال و بنین، وجعلناکم اکثر تفیراً: شما را با اموال و اولاد یاری کردیم و شما را از جهت نفرات فزونتر قرار دادیم). [ 65 ] به قسمتی از فتنه های شرق و غرب اشاره می فرماید:

1501) تشغر بذیلها فتنه شرقیه تطا بخطامها بعد موتها و حیاتها، و تشب فی الحطب الجزل فی غربی الارض، رافعه ذیلها تدعویا ویلها لرحله.

« فتنه ای بس طولانی در منطقه خاوری پدید می آورد و با منقارش در حیات و بعد از ممات بر زمین می زند و در باختر بر تپه های هیزم آتش می زند و آنگاه دامنش را بلند کرده، بانگ واویلا سر میدهد.» [66]

افکار صهیونیستی پس از مرگ هزاران ساله خود، جان گرفته و بر پیکر موجودیت جهانی نک می زند و آتش افروزیهایش در شرق و غرب، زبانه می کشد و وحشت و اضطراب را بر سراسر جهان تحمیل کرده و آتش فتنه را در سراسر جهان روشن کرده است.

حطب جزل، که در حدیث آمده به تپه ای از هیزم خشک گفته می شود که فقط منتظر جرقه ایست که جهانی را در شعله هایش بسوزاند.

رژیم غاصب اسرائیل پس از اینهمه آتش افروزی و فتنه اندوزی، دستهایش را به سوی شرق و غرب دراز کرده، استمداد می کند و واویلا می گوید، تا شاید با این ناله های دروغین کمک های اربابش آمریکا را به خود جذب کند و برای اثر گذاشتن در عواطف ارباب، اظهار می دارد که اگر عربها پیروز شوند، آنها را در آتش خشم خود خواهند سوزاند و به دریا خواهند افکند.

این استمدادهای دروغین برای جلب کمک، خوراك تبلیغاتی رسانه ها، و تبلیغ هدف اساسی خود « تشکیل حکومت جهانی صهیونیستی » و گسترش قدرت خود در کنگره آمریکا می باشد، تا بدینوسیله یک حکومت نژادی تأسیس کند.

تا روزیکه این دولت غاصب برای ایجاد فتنه تلاش می کند و در شرق و غرب جهان آتش می افروزد، خداوند برای آن بقا ننوشته و دوام مقدر نفرموده است، بلکه برعکس، آتشی را که او برافروزد، خداوند خاموشش می کند، چنانکه می فرماید: (کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله: هر گاه آتش جنگ را برافروختند، خداوند آن را خاموش گردانید.) [ 67]

1502) ویل للعرب من مخالفه الاتراك، و ویل لامه محمد اذا تحمل اهلها البلدان، وعبر بنوقنطوراء سیحان و شربوا ماء دجله، و هموا بقصد البصره و الابله. وایم الله لتغزفن بلدتکم حتی کانی انظر الی جامعها کجوجو سفینه اونعامه جائمه .

« وای بر عرب از مخالفت اتراك. وای بر امت محمد (ص) هنگامی که شهرنشینی را تحلم کنند و بنی قنطوره €از رود سیحان [ 68 ] بگذرند، و از آب دجله بخورند و به سوی بصره و ابله [ 69 ] تهاجم کنند. سوگند به خدا که این شهر شما (بصره ) بی گمان در زیر امواج دریا غرق خواهد شد. گوئی با چشم خود می بینم که همه شهر غرقه گشته و مسجد شما همانند دکل کشتی سر از آب بیرون آورده و یا چون شترمرغی بر بستر آب تکیه داده است.» [70]

1503) اذا قتل ملوك بنی العباس اصحاب الرمی عن الاقواس بوجوه کالتراس .
« هنگامی که سلاطین بنی عباس را کمانداران تیراندازی با چهره های گردی چون سپر به قتل برسانند.[ 71]
ظاهراً این حدیث از تهاجم چین بر عراق سخن می گوید، و شاید در آینده چنین برخوردی بین این دو کشوربه وجود آید، [ 72 ] زیرا تعبیر چهره هائی چون سپر، با چینی ها بیش از دیگران منطبق است. کمانها و تیرها در عصر ما دگرگون شده، کمان های دستی جای خود را به توپخانه های سبک و سنگین و موشک اندازهای زمین به زمین، و زمین به هوا و غیره داده است. اگر امروز چنین برخوردی بشود از آنسوی خاور دور با موشک های قاره پیما هر نقطه مورد نظر را هدف قرار می دهند.

1504) کانی اراهم قوما وجوههم المجان المطرقه، یلبسون السرق والدیباج، ویعتقبون الخیل العتاق، ویکون هناك استجرار قتل، و یکون المفلت اقل من المآسور.. ولیس هو بعلم غیب. ذلک علم علمه الله لنبیه فعلمنیه و دعا لی بان یعیه صدری و تضطم علیه جوانحی .

« گوئی آنها (چینی ها) را با چشم خود می بینم که چهره های آنها چون سپرهائی است که پوست بر روی آن کشیده باشند، جامه های حریر و دیبا می پوشند و اسبهای بسیار زیبائی را یدك می کشند. در آنجا کارزاری سخت روی می دهد، و فراریان کمتر از اسیران خواهند بود.»
یکی از یاران گفت: بی گمان به شما علم غیب عطا شده است. فرمود: ای برادر کلبی ! این غیب نیست، این دانشی است که آن را خدای تبارك و تعالی به پیامبرش آموخته است و او به من تعلیم کرده و برای من دعا کرده که سینه ام گنجینه این علوم بوده و دلم فرا گیرنده این دانشها باشد.» [73]

اگر بگوئیم صدیق امت در این گفتار چون همه سخنان درربارش راست فرموده است، سخنی نه شایسته مقام او گفته ایم، ولی ابراز می داریم که وجود مقدس مولای متقیان و فرزندان بزرگوارش از سرچشمه وحی اسرار رسالت را آموخته اند و با نهایت امانت و درایت آن را نگه داشته اند و در مواقع مناسب برای اهلش بازگو نموده اند. خداوند آنها را پاداش نیکو عنایت فرماید. آنها چیزی را از حقایق و دقایق ناگفته نگذاشته اند، ولی کو آن دل باز و سینه شایسته که این علوم را در خود جای دهد و اینهمه راز را از روی امانت و درایت در سویدای دلش مکتوم بدارد و برای اهلش بازگو نماید.

1505) اذا افترق بنو قنطوراء علی اختلاف، وآل بهم الوجل الی المصاف، امتحنوا بالرجف و انکشف للائنام علی مضمرهم .

« هنگامی که در میان بنی قنطوره اختلاف پدید آید و ترس و وحشت آنها را به صحنۀ جنگ بکشاند، در آن هنگام دچار زلزله می شوند و باطنشان بر همگان آشکار گردد.» [74]

این حدیث نویدی است بر جهان دشمن خطرناکی از جلوراهشان برداشته می شود و شوکت آن شکسته میشود. این اختلاف در جنگ چین و ویتنام آغاز شد.

1506) ثم یظهر قوم صغارلایوبه لهم، قلوبهم کزبر الحدید اصحاب الدوله، لایفون بعهد ولا میثاق، یدعون الحق ولیسوا من اهله. اسماؤهم الکنی، ونسبهم الفری، شعورهم مرخاه کشعور النساء حتی یختلفوا فیما بینهم، ثم یوتی الله الحق من یشاء .

« سپس قومی بی مقدار خروج می کنند که به آنها اعتنا نمی شود، ولی دلهائی چون قطعات آهن دارند، به حکومت می رسند و به هیچ عهد و پیمانی وفا نمی کنند، ادعای حق می کنند و اهل حق نیستند، نام های آنها نام خانوادگی (کنیه) است و نسب های آنها مجعول و ساختگی است، و موهای آنها چون زلف زنان بر شانه هایشان فرو ریخته است. در میانشان اختلاف پدید می آید و آنگاه خداوند حق را به کسی که اراده کرده است عطا می فرماید[75]

آری در آن هنگام حق به صاحب حق می رسد و فرمان به صاحب الامر (عج) عطا می شود. انشاء الله.

آنگاه مولای متقیان، امیر مؤمنان، باب مدینه رسول، حضرت علی (ع) که همه گفتارهایش حق و تردید ناپذیر است و خود درباره خویشتن فرموده است : هرگز در حق من تردید نکنید که هرگز سخنی به گزاف نگویم و جز آنچه رسول خدا برایم آموخته به زبان نرانم [76 ] سخنان خود را در پیرامون رویدادهای آن مقطع چنین می فرماید :

1507) و این المفر عند ظهور العلج شلعین المیل الکالح، و معهم الکرکدن والفیل. ویثبطون الظهور، و یفزعون الثغور. وسیحیط ببلاد الارم فی احد الاشهر الحرم اشد العذاب من بنی حام. ثم یامر العلج ان یخرب بیت المقدس، فاذا ادعن لاوامره، و سار بعسکره، و اهال بهم الزمان فی الرمله، و شملهم الشمال بالذله، فیهلکون عن آخرهم هلعا .

« از خروج شعلین کافر تند خوی ترشروی کجا می توان فرار کرد، که فیل و کرکدن با خود یدك می کشند و برپشت زینها استوار می مانند و مرزها را ناامن می سازند و در یکی از ماه های حرام سرزمین ارم را عذابی دردناك از سوی بنی حام احاطه می کند. آنگاه« علج » (کافر درشتخوی) فرمان می دهد که بیت المقدس را تخریب کنند. هنگامی که ساز و برگ نظامی فراهم شود و سپاهیان به فرمانش گردن نهند و به سوی بیت المقدس روان شوند، دست قضا آنها را به ریگزار می برد و در آنجا سرگردان سازد تا باد خزان بر خرمن هستی شان بورزد و جامه ذلت بر تنشان بپوشاند و تا آخرین فردشان را به طرز فجیعی نابود سازد.» [77]

تصور می رود که « علج شلعین » اشاره و رمز به نام یکی از فرماندهان آنها باشد که زشت روی و درشت خوی باشد و دندانهای پیشینش بیرون آمده باشد. شاید فیل و کرکدن اشاره به دستگاه های پیچیده جنگی ازناوچه ها و موشک اندازها و غیره باشد و شاید به معنای واقعی کلمه به کار رفته باشد. منظور از سرزمین ارم، سرزمین شامات است، آنچنانکه در روایات آمده است. منظور از اولاد حام نیز مردم آفریقا، مصر و مراکش است که احتمالاً در یک جنگ فراگیر با فلسطین بجنگند و بیت المقدس را از دست یهود اشغالگر بگیرند و از آنجا به سوی دمشق سرازیر شوند، چنانکه در بخشهای بعدی به تفصیل در این رابطه سخن خواهیم گفت.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (4)
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
درخت‌كاری برترین و پاکترین کار آدمیان
تاویل نماز به بیان امیرالمومنین (ع)
ظلم زائل کننده حکومت
بقصد یاد گرفتن بپرس نه بقصد خطاگرفتن
چگونگی تعیین میزان قبولی هر کس نزد خدا از نظر مولا علی (ع)
خدا در کمین ستمکاران
خودستایی تباهی است
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 61 )
حقوق مردم مقدم بر حق خدا
بختش بلند هر که گرفتار حیدر است
دنبال عیب مردم نباشید ...
شهربانو کوچولوی شیرین زبان و زیرک
ظلم هلاک کننده است
گمان بد گناه بزرگ
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 60 )
ولی واقعی کیست ؟!
لقمه و مزه آن
عید غدیر بر غدیرشناسان مبارک
احساس مالکیت و موفقیت
منع و حرص !
بیشتر نقائص در درونست !
انسانهای نسوز ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 59 )
خودپسندی
رازها در گذر ایّام
نیرنگ عاقبت بصاحبش برمیگردد !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 58 )
تعــاون و همکاری
THE FAREWELL PILGRIMAGE
پیامبر (ص) فرمود این خطبه (غدیر ) را بگوش همه برسانیم!
نظراتی از امام جمعه نور(حاج آقا باقرزاده)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 57 )
میوه عمل
دوست و دشمن
انگور , میوه دوستدار قلب
ثواب سربازی
کلام نورانی امام محمد باقر(ع)
سوزاندن چربی پهلوها و شکم!
روشهای محافظت از قلب
سخنی از امام خوبیها,امام باقر (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 56 )
سه کلام از امام باقر (ع)
دفاع مقدس ( وطن و تن )
توصیه هایی از امام باقر (ع)
دفاع مقدس ( پاکباز وطن )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 55 )
کلام نورانی از امام باقر (ع)
دفاع مقدس(حافظان همیشگی وطن)
سخنان نورانی از امام باقر (ع)
انگور قرمز و طلا ؛ضد سرطانتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.