آشوب های بیگانگان
بیگانگان: ترکان، رومیان و چینیان
تــــرکان: اروپا، آمریکا و خاور دور
رومــیان: یهودیان و ساکنان کرانه شمالی مدیترانه

ساری,گاهنوشته های محمود زارع

1483) ملاحم الناس خمس: قد مضت اتنتان، و ثلاث فی هذه الامه: ملحمه الترك، و ملحمه الروم، و ملحمه الدجال .

« فجایع بزرگ جهان پنج تاست که دو تای آن واقع شده و سه تای آن در این امت واقع می شود: فاجعه ترك، فاجعه روم و فاجعه دجال[39]

فاجعه ترك در قرقیسیا انجام می پذیرد و ریشه کنی روم (اسرائیل) و سفیانی به دست حضرت بقیه الله  (عج) انجام می پذیرد. پرواضح است که سپاهیان حضرت ولی عصر (عج) در مکه گرد آمده به سوی بیت المقدس روی می آورند. طبق احادیث یک سپاه ده هزار نفری متشکل از سعادتمندانی که در اولین روزهای ظهور توفیق بیعت با آن مصلح بزرگ جهان را پیدا می کنند و به سوی بیت المقدس حرکت می کنند و بعد از پاکسازی سرزمین مقدس فلسطین از تفاله های رژیم اشغالگر به سوی قسطنطنیه (استانبول) حرکت کرده، آنجا را فتح میکنند. [ 40]

قرآن کریم تاریخچه قوم یهود را از آغاز تا انجام در سوره روم در ضمن آیات معدودی بیان فرموده است که فشرده آن را در اینجا می آوریم:

« الم، غلبت الروم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون
« الف، لام، میم. رومیان در نزدیکترین زمین شکست خوردند، و آنها پس از مغلوب شدنشان به زودی غالب آیند[41]

منظور از نزدیکترین زمین، نواحی شام است که نزدیکترین نقطه به سرزمین روم و سرزمین پارس است.[ 42]

آری رومیان از پارسیان شکست خوردند و روم به معنای دیگرش یعنی یهودیان نیز از مسلمانان شکست خوردند و آن، شکست آنها در صدر اسلام از سپاه مهاجر و انصار به فرماندهی رسول اکرم (ص) می باشد. ولی قرآن کریم خبر می دهد که رومیان به دنبال این شکست چیره خواهند شد، چنانکه رومیان بر پارسیان چیره شدند و یهودیان بر ملت مسلمان. چه غلبه ای بالاتر از این، که سرزمینشان را غصب کرده، خودشان را از میهن خود رانده اند و سرنوشت ملت مسلمان را به دست گرفته اند و با آنها چون رابطه استعمارگران با مردم مستعمرات معامله می کنند و یهودیان را از اقطار و اکناف جهان به سرزمین اشغالی که همان « ادنی الارض » است گرد آورده اند.

قرآن کریم برای این اجتماع مجدد یهود در سرزمین موعود تاریخی که تعیین کرده « بضع سنین » است که این تعبیر از چهل تا هشتاد سال را شامل می شود. سپس می فرماید:

( الله الامر من قبل و من بعد )
« قبلاً و بعداً فرمان از ان خداست.» [ 43 ]

یعنی پیش از مغلوب شدن رومیان (یهود) و بعد از بازگشت آنها به سرزمین موعود برای تأدیب شدن مسلمانان، تا هنگامی که حجت خدا (عج) ظهور کند و زمین را از تیرگی آنها پاك گرداند که :

( و یومئذ یفرح المؤمنون بنصرالله )
« در آن روز مؤمنان، با نصرت خدا شاد می شوند.» [ 44 ]

آن روز از رژیم اشغالی و هم پیمانان نظامی آن خبری نیست و زمین برای خدا خالص می شود و در سر تا سرجهان پرچم توحید برافراشته می گردد و ظلم و ستم از صحنه گیتی ریشه کن می شود. چنانکه امام صادق (ع) در تفسیر آیه شریفه فرمود :

1484) عند قیام القائم (ع )
« آنروز مؤمنان شاد می شوند به هنگام قیام قائم (عج €) [ 45]

رسول گرامی اسلام نیز از ریشه کن شدن این ماده فساد خبر داده، می فرماید:

1485) سوف ترون جبالا تزول قبل حق الصیحه. لاتقوم الساعه حتی یدل الحجر علی الیهودی فیقول الحجر: یا عبدالله هذا ما تبتغی .

« به زودی می بینید که پیش از آن صیحه (بانگ آسمانی) کوهها از جای کنده می شوند، آری قیامت بر پا نمیشود جز پس از آنکه سنگ از مخفی گاه یهودیان خبر دهد و بگوید: ای بنده خدا! آنچه دنبال می کنی اینجاست.»

لحظه پرشکوه ظهور، ساعت موعود یهود است که چون قیام قیامت دست و پای خود را گم کرده، از هر حیله ای فرو می مانند، در پشت سنگها و صخره ها خود را مخفی می کنند و از صخره ها به قدرت پروردگار بانگ برمی آید که یک یهودی اینجاست، و آنگاه از مخفیگاه بیرون آمده خود را طعمه شمشیر می سازند، خداوندی که روز قیامت هر چیزی را به سخن در می آورد چه مانعی دارد که در آن روز پرشکوه به برکت حضرت ولی امر (عج) سنگها را به صدا در آورد تا مخفیگاه دشمن را افشا کنند؟!!

1486) سألت لامتی ان لایسلط علیهم عدوا من غیرهم فاعطانیها .
« در مورد امت از خدا خواستم که دشمن خارجی را بر آنها، مسلط نگرداند و خداوند این دعایم را به اجابت رسانید.»

از این حدیث شریف استفاده می شود که هرگز دشمن خارجی تسلط کامل بر امت اسلامی پیدا نخواهد کرد واشغال سرزمین مسلمانان از طرف یهود به درازا نخواهد کشید انشاء الله .

1487) ان القائم لایظهر حتی تملک الکفار الانهر الخمسه: سیحون، و جیحون، والفرات، و دجله، و النیل،فلینصرن الله اهل بیته علی الضلال، فلا ترفع له رایه الی یوم القیامه .

« قائم (عج) ظاهر نمی شود جز پس از آنکه کافران پنج ( 5 ) رودخانه را به تصرف خود در آورند: سیحون، جیحون، فرات، دجله و نیل، آنگاه خداوند گروندگان خویش را بر گمراهان پیروز گرداند و دیگر پرچم آنان تا قیامت برافراشته نشود.» [46]

رودهای یاد شده هم اکنون در تصرف دست نشاندگان کفار است و غربی ها بر آنها سیطره دارند و رودهای سیحون و جیحون رسماً در دست کفار است. [ 47]

دروازه های چین باز شده، چین از حالت انزوا خارج شده، با کشورهای اسلامی چون مصر و غیره روابط سیاسی و بازرگانی آغاز کرده، کالاهای تجارتی صادر می کند، کمک های با عوض و بی عوض می دهد.

رسول اکرم (ص) با تعبیر انتشار یأجوج و مأجوج از ورود چین و ماچین در عرصه مبادلات بین المللی و خروج آنها از پشت دیوارهای مستحکم کشورشان خبر داده است.

این خروج با جنگ چین و ویتنام بر سر کامبوج و دیگر آرمان هائیکه چین در پی به دست آوردن آنها بود؛ آغازشد. آنگاه چینی ها برای نخستین بار از مرزهای خود خارج شدند و به یک کشور همسایه حمله بردند.

کلمه « ینتشر » در حدیث شریف اشاره به جمعیت فوق العاده چین است که امروزه نزدیک یک میلیارد جمعیت است .

قرآن کریم در این باره می فرماید:
( حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، و هم من کل حدب ینسلون .)
« هنگامی که یأجوج و مأجوج گشوده شوند و از هر پشته ای سرازیر شوند.» [48]

امروزه چین گشوده شده، چینی ها در جهان پخش شده اند و از هر پشته ای سرازیر شده اند و در هر رشته ای وارد شده اند و افکارشان را به جهان صادر کرده اند و در مغز جوان های اسلامی نیز وارد کرده اند. و اینک وقت آن رسیده است که حدیث« بنی قنطوره » تحقق پیدا کند که آمده است :

1488) یوشک ان یطوی ملک العرب. یطویه بنو قنطورا، قوم عراض الوجوه، فطس الانوف، صغار الاعین، کان ینزلون قریه قریبه من الارض العرب، بل هی من ارض العرب یقال .  وجوههم المجان المطرقه، ینتعلون الشعرلها: حبانه اللون، فیقاتلهم العرب قتالاً شدیداً، فیقول الترك: اذفعوا الینا اخواننا من العجم ولانقاتلکم، فیقول العرب للموالی: الحقوا باخوانکم، فیقول الموالی: ویحکم، الی الکفر بعد الاسلام؟!. ثم تقاتلهم الموالی قتالاً شدیداً، فیهزمهم الله حتی لایبقی منهم مخبر. و یجیء الموالی بالغنائم، فیقول العرب للموالی: اعطونا مما غنمتم، فیقولون: لاتعطیکم و قد خذلتمونا .

« نزدیک است که سلطنت عرب به دست « بنی قنطوره » € بر چیده شود. بنی قنطوره قومی هستند با صورتهای پهن، بینی های فرو رفته و دیدگان کوچک، صورتهایشان چون سپرهای آهنین است. کفشهای موئی به پا می کنند و در محلی در نزدیکی سرزمین عرب، که از زمین های عربی است فرود آیند که به آنجا « وادی لون » گفته می شود. عربها سخت با آنها درگیر می شوند. ترکها می گویند: برادران عجم ما را به ما پس دهید ما با شما جنگ نمی کنیم. عربها به « موالی » می گویند: به برادران خود بپیوندید. آنها می گویند: وای بر شما، آیا پس از اسلام به سوی کفر برگردیم؟! آنگاه موالی با آنها می جنگند و آنها را شکست می دهند و گزارشگری از آنها باقی نمی ماند. موالی با غنیمتهای فراوان باز می گردند.عربها به موالی می گویند: از آنچه غنیمت گرفته اید به ما هم بدهید. آنها می گویند: چیزی به شما نمی دهیم که شما ما را تنها گذاشتید و ما را یاری نکردید.» [49]


بر طبق آنچه که در کتاب های لغت چون اقرب الموارد و قاموس المحیط آمده است، زیرا صفات یاد شده درحدیث هرگز با آنها تطبیق نمی کند. ما معتقدیم که قنطوره همان کنیز حضرت ابراهیم (ع) است که نژاد ترك و چین از اوست. اندلس کجا و دسترسی به سیحون و جیحون و فرات و دجله کجا؟!

از سوی دیگر صفات یاد شده در حدیث با آنها (ترکها و چینی ها) منطبق است. که آنها صورتی پهن، دماغی فرو رفته و دیدگانی ریز دارند و رنگ صورتشان زرد مایل به سرخی است که با سپرهای مسی شباهت پیدا می کند که در زیر پتکهای مسگر گلگون شده باشد. این چهره های گلگون و خالی از خوف خدا نیز شبیه آن سپرهای مسی می شود.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)

تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
! KILLING WTTHOUT ANY SIN
رها کن رها والا نخواهی رسید (2)
مباحث قرآنی رمضان (09)
ذات ... !
REVENGE OR KISS ON THE PROPHET,S CHEST
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 37 )
مباحث قرآنی رمضان (08)
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) شبانه
احتیاج به هیچ وعظی ندارد!
کمتر حرف بزن ... !
دینداری در آخرالزمان
ناموزونی !
چشیدن بجای خواندن !
وعده آتش خدا برای ...
فکر با صدای بلند ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 36 )
ناهنجاری، دائرمدار دنیا؟!
با ارتفاع میتوان اندازه دما را پیدا كرد
MUHAMMAD, THE MAN OF JUSTIC
مراتب یقین و مراتب اطاعات
روح زندگی و روستا
تکلیف و دوستی
بی پروائی
نگاهی به کلام وحی
THE KIND PROPHET
رها کن رها والا نخواهی رسید (1)
آنتونی کوئین
ترکیب هم مجموع اجزاء و هم یک چیز دیگر !
MUHAMMAD, THE TRUST-WORTHY
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 35 )
وجه تمایز دزد و فاتح
نزول آیه ولایت در شآن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام
مدیران و تجلیل و گفتن برای نگفتن !
ارتجاع و روحانیت
آزادی (رهایی از بیگانه ها)
THE GOOD MANNERS OF THE PROPHET
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 34 )
(خطورات)حکمت سرپرستی و توانایی
اعتراض ابلیس به تکه چوب !
(خطورات) محرم و نامحرم
THE WAY TO SALVATION
دانلود موسیقی محلی مازندرانی + تربت جام
مباحث قرآنی رمضان (07)
دانلود مجله خواندنیهای 60 سال پیش ایران - شماره 18
مباحث قرآنی رمضان (06)
مجله قدیمی نور دانش - شماره 38 (63 سال پیش)
مرغان بهانه جوی عطاریم یا سالک راستین راه الی الله-02
مرغان بهانه جوی عطاریم یا سالک راستین راه الی الله-01
لطفا دروغ و ریاکاری را بس کن آقای پرزیدنت!توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.