1465) للترك خرجتان: خرجه لاینهنههم دون الفرات شییء دون القطیعه، اصحاب ملاحمهم و فرسان الناس یومئذ قیس عیلان، فتستاصلهم. لاترك بعدها .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
« برای ترکها دو خیزش است که در یکی از آنها چیزی جز کشتار نمی تواند میان آنها و رود فرات حائل شود. € جنگ آفرینان و اسب تازان آن روز« قیس عیلان » [12 ] است، ترکها آن روز چنان ریشه کن می شوند که دیگر ترکی در روی زمین باقی نمی ماند[13]

توجه : برای درک واژه ترکها و عدم برداشت اشتباه به
   این لینک  مراجعه شود !

شاید هدف رسول اکرم (ص) از این تعبیر، اشاره به تسلط ترکها در عصر ما، سپس پیروزی قیس عیلان (مصر و هم پیمانان او) بر اسرائیل و نابودی آنها از صفحه تاریخ باشد که دیگر از نژاد اسرائیل، روس، سیبری، اروپای شرقی، قاره های آمریکا و اقیانوسیه و غرب و جنوب آفریقا نشانه ای باقی نباشد، زیرا در روایات مربوط به جنگل های حضرت ولی عصر (عج) هیچ نامی از نقاط یاد شده نیست که به احتمال قوی درجنگ جهانی سوم در پیشقدم ظهور همه آن مناطق در زیر بمبهای اتمی و ئیدروژنی نابود خواهد شد و آثارحیات در آنها نخواهد ماند.

 سوگند به خدائی که جانم در دست قدرت اوست، افرادی زمام امور امت را در دست می گیرند که اگر مردم سخن بگویند آنها را می کشند، اگر ساکت شوند همه چیز آنها را مباح می شمارند، ثروت آنها را تاراج می کنند، به حریم آنها تعدی می کنند، خون آنها را می ریزند، و دل آنها را با ترس و وحشت پر می کنند. آنها را ترسان و لرزان می یابی، جز وحشت و اضطراب در آنها نمی بینی.در آن هنگام گروهی از شرق و گروهی از غرب آمده، سرنوشت آنها را به دست می گیرند، آنروز وای بر ضعفای امت از دست آنها، که بر کودکان ترحم نکنند و احترام بزرگان را رعایت ننمایند و از چیزی چشم پوشی نکنند. چهره آنها چهره آدمیان است و دل آنها دل شیاطین می باشد

1466) للترك خرجتان: خرجه فیها خراب آذربیجان و خرجه یخرجون فی الجزیره یخیفون ذوات الحجال فینصر الله المسلمین. فیهم ذبح الله الاعظم .

« برای ترك ها دو خیزش است که در یکی از آنها آذربایجان ویران می شود و در دیگری وارد جزیره العرب می شوند و پرده نشینان را به وحشت می اندازند . خداوند مسلمانان را پیروز می گرداند که کشتار بزرگ الهی در آن روز است.» [ 14]

خیزش اولی در زمان ما و در هنگام اشغال آذربایجان توسط روس انجام گرفت و نشانه های خیزش دوم به تدریج آشکار می شود و به یاری خداوند در آینده ای نه چندان دور کشتار اشغالگران را در جنگ قرقیسیا خواهیم دید، که همه وحوش و طیور بر سر سفره گسترده الهی از اجساد اشغالگران اطعام خواهند شد.

1467) ستوخذ امتی احد الامم قبلها: شبرا بشبر و ذراعاً بذراع. حتی لودخلوا جحر ضب لاتبعتموهم.
« امت های پیش از شما هر گونه گرفتاری داشتند شما نیز وجب به وجب گرفتار خواهید شد، اگر آنها به لانه سوسماری وارد شده اند شما نیز بدون تردید وارد خواهید شد

این حدیث به تعبیر زیر هم آمده است:
1468) لتتبعن سنن من کان قبلکم حدو النعل بالنعل، باعاً فباعاً، و ذراعاً فذراعاً، وشبراً فشبراً، حتی لودخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم.

« قدم به قدم، گام بر جای پای امت های پیشین خواهید گذاشت، وجب به وجب، ذراع به ذراع، مو به مو، حتی اگر آنها به لانه سوسماری فرو رفته باشند شما نیز خواهید رفت.» [15]

کشورهای اسلامی وجب به وجب در دامن استعمارگران سقوط می کنند و مسلمانان یک روز در جولان و روزی دیگر در کرانه غربی رود اردن چون ملت های پیشین در دست استعمارگران قتل عام می شوند، آنها شیوه توسعه طلبی خود را دنبال می کنند و ما خود را با سمینارها و نشست های بی حاصل مشغول می کنیم و برای محفوظ ماندن از سلاح های ویرانگر آنها از پناهگاهی به پناهگاهی دیگر پناه می بریم که اگر بتوانیم به آشیانه سوسمار نیز پناهنده می شویم.

1469) اذا استتارت علیکم الروم و الترك و جهزت الجیوش. ثم یتخالف الترك و الروم، و تکثر الحروب.
 « هنگامی که ترك ها و رومیان علیه شما بسیج شوند و لشکرها بیارایند، آنگاه ترك و روم با یکدیگر به نبرد برخیزند و جنگ های بسیار دوری دهد.» [16]

به طوریکه در صفحات بعد لفظ ترك و روم را معنی خواهیم کرد، روم همان یهود است که امروزه سرزمین مسلمانان را اشغال کرده و به دیگر سرزمین های اسلامی نیز چشم طمع دوخته، با تمام قدرت مناطق اسلامی را می کوبد، دیگر دشمنان نیز از شرق و غرب به کشورهای اسلامی حمله ور هستند و هر یکی به نوعی برای تاراج کردن منابع اقتصادی مسلمانان بسیج شده اند، و به ویژه از روزیکه شعار: نه شرقی و نه غربی در خاورمیانه بر سر زبان ها افتاده و امت اسلامی برای طرد نیروهای بیگانه تصمیم گرفته است، نیروهای استعمارگر نیز برای غارت کردن منابع زیرزمینی و بخصوص طلای سیاه مصمم تر شده است. و ما امروز در انتظار بروز اختلاف در میان اسرائیل و دیگر هم پیمانانش هستیم، چنانکه در حدیث فوق نوید داده شده است، که به دنبال آن جنگ سرنوشت ساز مسلمانان با اسرائیل واقع شود و حتی یک تن از نژاد اسرائیل در روی زمین باقی نباشد.

امروز رژیم اشغالگر قدس از طرف آمریکا و دیگر ابر جنایتکاران تقویت می شود ولی روزی فرا می رسد که حتی یک تن یهودی در روی زمین نمی ماند، چنانکه از بررسی آیات قرآنی استفاده می شود:

" هنگامی که خدای فرمود: ای عیسی من بازگیرنده تو و بالا برنده ام ترا به سوی خود، و پاك کننده ام ترا از آنانکه کفر ورزیدند، و گرداننده ام پیروانت را برتر از آنها که کفر ورزیدند تا روز قیامت. سپس به سوی منست بازگشت شما. پس داوری می کنم در میان شما، در مورد آنچه اختلاف می گردید. [17] ولی آنانکه کافر شدند با عذابی سخت در دنیا و آخرت عذابشان می کنم و یارانی برای آنها نیست.) [ 18] هر که یافت شوند خواری و ذلت بر آنها مقرر شده است جز اینکه به رشته ای از خدا و رشته ای از مردم (بسته شده باشند) آنها به خشمی از خدا بازگشته اند، سرنوشتشان پریشانی است.) [ 19]

پشت پا زدن ما به حریم مقدسات مذهبی، آنها را به صورت تازیانه الهی در برابر ما درآورده است و این رشته ای از خداست و پیمان های سیاسی – نظامی آنها با آمریکا و دیگر هم پیمانهایشان رشته از مردم است که انشاء الله با بیداری امت اسلامی و بازگشت مسلمانان به سوی خدا، هر دو رشته آنها قطع می شود و دیگر یار و یاوری در جهان برای آنها باقی نمی ماند.

1470) بین یدی الساعه فتح بیت المقدس، و مؤمنان فیکم کقص الغنم، و افاضه المال، و فتنه لایبقی بیت من العرب الا دخلته و هذه فتنه تکون بینکم و بین بنی الا صفر ثم یغدرونکم فیانونکم تحت ثمانین غایه، تحت کل غایه اتنتا عشر الفا .

« در پیشقدم قیامت (به هنگام ظهور) بیت المقدس فتح می شود و دو کشتار در میان شما چون سر بریدن گوسفند (با هماند قیچی کردن پشم گوسفند) پدید آید و ثروت فراوان گردد و فتنه ای روی دهد که به هر خانه ای از خانه های ملت عرب وارد شود، و این فتنه در میان شما و نژاد زرد خواهد بود، که به شما حیله می کنند و با هشتاد پرچم به جنگ شما می آیند که در زیر هر پرچم دوازده هزار جنگجو باشد[20]

نژاد زرد همان نژاد اسرائیل است و تعبیر« غایه » رساتر از تعبیر« رایه » هست زیرا« غایه » به معنای پرچم است و به مرغی گفته می شود که با بالهای پهن و گسترده خود بر فراز مردم پرواز کرده، سایه اندازد. که این تعبیر علاوه بر اینکه مفهوم« رایت » را می رساند، می تواند به پرواز هواپیماهای مهاجم اسرائیلی بر فراز کشورهای (اردن، لبنان و سوریه) نیز اشاره باشد. جالبتر اینکه آموزش های نظامی همگانی که دراسرائیل همه مردان و زنان را تحت پوشش دارد نزدیک به یک میلیون نفر را آموزش نظامی داده است و این درست همان رقمی است که در حدیث آمده ( 80 × 12000 ) و به زودی در فتح قدس شریف همه آنها با ذلت و خواری به هلاکت خواهند رسید.

1471) ... اعدد ستا بین یدی الساعه: موتی، ثم فتح بیت المقدس، ثم موتان یاخذان فیکم کقصاص الغنم ثم فتنه لایبقی بیت من العرب الا دخلته. ثم هدنه تکون بینکم و بین بنی الاصفر فیغدرون فیاتونکم تحت ثمانین غایه .

« خود را در پیشقدم رستاخیز به شش حادثه مهیا کن:
کشت و کشتار،
سپس فتح بیت المقدس،
آنگاه دو کشتار دیگر، که شما را چون گوسفند سر ببرند...
و آنگاه فتنه ای که به هر خانه ای از امت عرب وارد شود
و آنگاه پیمان صلحی میان شما و نژاد زرد، که به شما حیله می ورزند و با هشتاد پرچم به جنگ شما می آیند.» [21]

تفصیل این صلح در احادیث بعدی خواهد آمد و این فتنه واقع شده و دود آن به هر خانه ای از خانه های اعراب رسیده است.

1472) والذی نفسی بیده، لیلین امتی قوم، اذا تکلموا فتلوهم، و ان سکتوا استباحوهم. لیستاترن بفیئهم، ولیطان حرمتهم، و لیسفکن دماء هم، و لیملان قلوبهم دغلاً و رعبا، فلا تراهم الا خائفین وجلین مرعوبین!. عندها یجیء قوم من المشرق و قوم من المغرب یلون امتی فالویل لضعفاء امتی منهم، والویل لهم جثثهم جثث الادمیین، وقلوبهم قلوب .  من اللهف لایرحمون صغیراً ولایوقرون کبیراً، ولایتجافون عن شیء الشیاطین.

« سوگند به خدائی که جانم در دست قدرت اوست، افرادی زمام امور امت را در دست می گیرند که اگر مردم سخن بگویند آنها را می کشند، اگر ساکت شوند همه چیز آنها را مباح می شمارند، ثروت آنها را تاراج می کنند، به حریم آنها تعدی می کنند، خون آنها را می ریزند، و دل آنها را با ترس و وحشت پر می کنند. آنها را ترسان و لرزان می یابی، جز وحشت و اضطراب در آنها نمی بینی.در آن هنگام گروهی از شرق و گروهی از غرب آمده، سرنوشت آنها را به دست می گیرند، آنروز وای بر ضعفای امت از دست آنها، که بر کودکان ترحم نکنند و احترام بزرگان را رعایت ننمایند و از چیزی چشم پوشی نکنند. چهره آنها چهره آدمیان است و دل آنها دل شیاطین می باشد.» [22]

درود بر اشرف کاینات که همه سخنانش از مبدء وحی سرچشمه گرفته هرگز سخنی به گزاف از زبان مبارکش صادر نشده است، آری امروز گروهی از شرق و گروهی دیگر از غرب فرا رسیده سرنوشت امت اسلامی را به عهده گرفته اند و بر کودکان رحم نمی آورند و احترام بزرگان را رعایت نمی کنند به حقوق و حریم مردم تعدی می کنند، ثروت های مردم را به یغما می برند و دل همگان را با وحشت و اضطراب پر کرده اند و همه فرمایشات آن بزرگوار مو به مو تحقق یافته است.

1473) تنزل الترك الجزیره، و تنزل الروم فلسطین .
« ترك وارد جزیره می شود و روم در فلسطین رحل اقامت می افکند.» [23]

این حدیث نیز در عصر ما تحقق یافته، فلسطین به اشغال روم (یهود) در آمده و جزیره العرب به استعمارترکان شرق و غرب .
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :

زجر دنیاپرست
WARN YOUR NEAREST RELAIVES
تصویر ضمیر
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 45 )
مادر امراض
زمان شناخت
از قواعد طبخ غذا ---> ظروف غذا
علامت جاهل
SOME MONEY FOR ALMS
سبزی خُــرفه
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 44 )
دانلود چند نوای محلی مازندرانی
وجدان صدای خداست ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 43 )
به قربان پناه گرم تو آقا !
!؟ WHICH WAY IS BETTER
سیمای افشاگــــر ... !
هشدار الهی برای ... !
ایران, روزهایی و روزگارانی ...!
درمان درد معده با موز
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 42 )
یاس کبود
مرگ بر انسان ...!
مباحث قرآنی رمضان (10)
پس نپندارم که اینها مردمانند، ای رسول
گوجه فرنگی ضد سرطان
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 41 )
جز زیبایی نبود ...
!? O'Ali , Who are you
روزی حلال
تحقق دعا
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 40 )
احادیث نبوى در باره على علیه السلام ( وصی نبی )
ترنمی شعرگونه (بی نام ؛ بی سر ) پیکش مولا حسین جان
بابونه گیاهی زیبا برای درمان زخم و ورم معده
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 39 )
THE CONQUEST OF MECCA
آب انار و خواص فراوان آن برای سلامتی بدن
اللهم کن لولیک ....
از آنجور حرفا ( هابیل و قابیل و ... )
ضایعات بخش کشاورزی یا هدر دادن برکات خداوندی؟
حمله تمساح و بلعیدن دختر + دانلود
استاد نورمحمد درپور+ دانلود موسیقی
بسم الله , سبحان الله
فرزانه کوچولو ( کربلا )
رها کن رها والا نخواهی رسید (3)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
! KILLING WTTHOUT ANY SIN
رها کن رها والا نخواهی رسید (2)
مباحث قرآنی رمضان (09)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.