بیگانگان: ترکان، رومیان و چینیان
تــــرکان: اروپا، آمریکا و خاور دور
رومــیان: یهودیان و ساکنان کرانه شمالی مدیترانه
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
رسول اکرم (ص) می فرماید:
1457) یوشک ان تتداعی علیکم الامم تداعی الا کله علی قصعتها و انتم کثیر ولکنکم عناء کغثاء السیل.. ولینز عن الله من صدور عدوکم المهابه منکم، ولیقذفن فی قلوبکم الوهن، من حب الدنیا و کراهبه الموت.

« نزدیک است که ملت ها برای بردن منابع شما در اطراف شما گرد آیند و مانند گوشت قربانی منابع شما را در میان خود تقسیم کنند. آن روز تعداد شما بسیار زیاد است ولی همانند خس و خاشاك در روی کف سیل هستید (نه از خود اراده ای و نه قدر و قیمتی) خداوند هیبت شما را از دل دشمنانتان در می آورد و سستی و تنبلی را بر دل شما می افکند، به دنیا علاقمند می شوید و از مرگ می گریزید[1]

 پناه می برم به خدای تبارك و تعالی از فتنه مشرق و فتنه مغرب، در میان هم پیمانان شما گروهی نیست که از فتنه شرقی ها برای شما خطرناکتر باشند که آنها به دنبال نمک و عسل هستند (مگسانند دور شیرینی)، زنهای آنها به زنان مسلمان طعنه می زنند و از آنها مطالبه جزیه می کنند

امروز همه ملتها برای غارت نفت و دیگر منابع زیرزمینی امت اسلامی به کشورهای اسلامی روی آورده اند، سرمایه گذاری کرده، مشاور می فرستند، طرح می ریزند تا همه منابع اقتصادی ممالک اسلامی را به یغما برده چون گوشت قربانی در میان خود تقسیم کنند. امت اسلامی نیز با وجود کثرت نفوس (نزدیک یک میلیارد) دچار اختلاف نظر شده در دست استعمار شرق و غرب اسیر شده اند و هماند خس و خاشاکی که در بستر رودخانه باشد و دستخوش امواج سهمگین سیل شود هیچ اراده ای از خود ندارند و هیچ قدر و قیمتی در نزد استعمارگران ندارند، همه منابع زیرزمینی شان به تاراج می رود و خود اسپر نقشه های شیطانی استعمارگران شده، به جامعه مصرفی تبدیل شده، با آنهمه منابع غنی که دارند در تیرگیهای جهل و فقر و جنگ و اختلاف به سر می برند.

1458) اذا رایتم اول الترك بالجزیره فقاتلوهم حتی تهزموهم، اویکفیکم الله مؤونتهم. فانهم یفصحون الحرم، و هو علامه خروج اهل المغرب، و انتقاض ملهکم یومئذ .

« چون اولین سپاه ترك را در جزیره دیدید با آنها بجنگید تا آنها را شکست دهید، یا خداوند از گزند آنها شما را در امان بدارد، و گرنه آنها به حریم حرم تجاوز می کنند، و آن نشانه خروج اهل مغرب و شکسته شدن شوکت و سلطنت آنها در آن روزگار است.» [2]

در اینجا یادآور می شویم که منظور از « ترك » در لسان اخبار ؛ قبایلی است که نسبشان به « ترك بن یافث بن نوح » می رسد که امروزه در مغولستان، پنجاب، ترکیه، ترکستان، سیبری، قزوین، افغانستان، هند و برخی ازایالتهای روسیه زندگی می کنند و بیش از هر قوم دیگر برای شکستن احترام حرم آمادگی دارند، زیرا هیچ مرزی برای آنها وجود ندارد حتی مرزهای اخلاقی را شکسته اند و به طوریکه در مسائل اعتقادی منکر صانع هستند، در مسائل خانوادگی هم به عقاید مزدکیان نزدیک هستند و چندان فاصله ای از شیوه روابط حیوانی ندارند! [ 3] و امروزه با سلاح های مدرنی که در تمام مناطق مسلمان نشین به فروش و مصرف می رسانند در جزیره نیز حضور دارند!

واژه « ترك » با مفهوم وسیع خود به قبایل یاد شده منحصر نیست بلکه ممالک غربی را نیز شامل می شود که فرآورده های صنعتی خود را همراه با انحرافات اخلاقی به سوی کشورهای اسلامی سرازیر کرده، جوامع اسلامی را به لجن کشیده، بی بند و باری را به نام آزادی، و بی عفتی را به نام تمدن در میان جوانان رائج کرده اند.

به طوریکه از بررسی احادیث این بخش معلوم می شود، واژه ترك در لسان اخبار به هر دو معنی (مخصوص نژاد ترك و معنای وسیعتر آن) به کار رفته است.

تعبیر تجاوز به حریم حرم، در زمان ما شامل حال یهودیان است که به حریم مسجد اقصی (اولین قبله مسلمانان) تجاوز کرده، سالیان دراز این حرم الهی را در اشغال خود نگهداشته، از آتش زدن و هتک حرمت آن دریغ نمی کنند. [ 4]

1459) اذا اقبلت فتنه من المشرق، و فتنه من المغرب، و التقوا، فبطن الارض یومئذ خیر من ظهرها. فان لم تجدوا الا جحر عقرب فادخلوا فیه، فانه یکون شر طویل.

« هنگامی که فتنه ای از مشرق روی آورد و فتنه ای از مغرب پدید آید و این دو فتنه به یکدیگر برسند، در آن زمان دل زمین بهتر از روی آنست. اگر پناهنگاه دیگری جز لانه عقرب پیدا نکنید به آنجا پناه ببرید که فتنه های طولانی پدید خواهد آمد.» [5]

ظاهر جمله « دل زمین بهتر از روی آنست » شدت خوف و نگرانی را می رساند که هر کس آرزوی مرگ میکند، ولی هدف آن یک معنای برتری است و آن پناه بردن به پناهگاه های زیرزمینی است که منحصراً در این پناهگاه ها می توان از شر توپها، بمبها، موشکها و دیگر خطرات مشابه محفوظ ماند. پیامبر اکرم (ص) و دیگر پیشوایان معصوم با این تعبیرهای لطیف به ما می آموزند که در چنین مواقع خطرناك به دل زمین پناه برده از شر فتنه ها در امان باشید.

در برخی دیگر از احادیث به قله های کوه ها اشاره شده، که بعد از پناهگای زیرزمینی، تنها راه فرار از خطرات جوی پناه بردن به کوهستان ها می باشد. اینها برنامه های حکیمانه ایست که با تعبیرات ساده ای بیان شده، و هنگامی که خوب معنی شود همگان را به شگفت وا می دارد. و اگر معنای ظاهری آن را بگیریم در اینصورت به حفظ کرامت انسانی اشاره می شود و می رساند که اگر انسان با حفظ کرامت انسانی و عقاید پاك اسلامی در دل زمین آرمیده باشد بهتر از آنست که برای چندین روز زندگی، ننگ هم پیمانی با شرق وغرب را برای خود بپذیرد و سرنوشت جامعه خویش را به دست استعمارگران بسپارد و منابع زیرزمینی و ثروت های کلان اجتماع خویش را به چپاولگران شرق و غرب تقدیم نموده، آنگاه برای زندگی بخور نمیر دست گدائی به سوی آنها دراز کند.

1460) اعوذ بالله من فتنه المشرق ثم من المغرب!. ما من اهل ذمتکم قوم اشد علیکم فی تلک البلایا من اهل الشرقیه اصحاب الملح و العسول. ان المراه من نسائهم لتطعن المراه من نساء المسلمین و تقول: اعطوا الجزیه .

« پناه می برم به خدای تبارك و تعالی از فتنه مشرق و فتنه مغرب، در میان هم پیمانان شما گروهی نیست که از فتنه شرقی ها برای شما خطرناکتر باشند که آنها به دنبال نمک و عسل هستند (مگسانند دور شیرینی)، زنهای آنها به زنان مسلمان طعنه می زنند و از آنها مطالبه جزیه می کنند [6]

منظور از هم پیمانان، هم پیمانهای شرقی و غربی ما هستند که منابع ثروت ما را می خورند و به مبانی اعتقادی ما اهانت می کنند و با تبلیغات پوچ و بی محتوای خود بر ما فخر می فروشند و از ما حق توحش میگیرند.

1462) یسرع الترك علی الفرات. فکانی بدوابهم المعصفرات یصطففن علی نهر الفرات .
« سپاه ترك به سوی فرات می شتابند، گوئی مرکب های آنها را می بینم که همه اش به رنگ زرد ارغوانی است و در کنار رودخانه فرات صف کشیده اند.» [8]

در اینجا از مرکب « دواب » تعبیر شده که به معنای جنبنده ای است و شامل جنبندگان چهار پا و چهار چرخ میشود و تعبیر زرد ارغوانی بسیار لطیف است زیرا در تمام دنیا برای توپ و تانک و دیگر تجهیزات ارتشی همین رنگ را انتخاب می کنند و در تمام دنیا مرکب زرد ارغوانی به تعدادی که برای نقل و انتقال یک گردان کافی باشد یافت نمی شود، از این رو تردیدی نیست که منظور از مرکب های زرد ارغوانی، خودروهای نظامی است که برای امکان استتار این رنگ را انتخاب می کنند. همه این تعبیرات خود دلیل آنست که این احادیث از سرچشمه وحی صادر شده و دلایل صحت حدیث در متن آن گنجانیده شده است.

1463) کانی بالترك علی براذین مخذمه الاذان، حتی یربطوها بشط الفرات .€
« گوئی ترکان را با چشم خود بر فراز یابوهای تیز تک می بینم، که در کنار شط الفرات آنها را بسته اند.» [9]
€
در این حدیث تعبیر« مخدمه الاذان » را اگر به معنای شایع آن بگیریم به معنای « گوش بریده »  است و شاید استعمال آن در وسائط نقلیه امروز به این جهت باشد که در ساختمان آن نه شکل گوش ساخته شده و نه گیرنده صوت در نظر گرفته شده است، و اگر معنای دیگر آن منظور باشد به معنای سریع السیر است که بزرگترین ویژگی وسائط امروزی سرعت سیر آنهاست و گرنه همه اسب های گوش بریده جهان برای نقل و انتقال یک گردان کافی نخواهد بود.

این حدیث از آمدن سپاه ترك بر فراز وسائط سریع السیر به سوریه و عراق و پارك کردن وسائط آنها در کرانه های شط الفرات خبر می دهد. در احادیث دیگری نیز از سپاه ترك سخن رفته ...
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )
تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
مراسم عجیب و خنده دار وهابیون
یوسف
تیغ بیدار و بخت خفته مرحوم کریمخان زند
ایران و اسلام
دلخوش از آنیم که حج میرویم
وداع با صدای خوانندگان لرستانی
آیات نازله در باره على علیه السلام
شگفتى امام علی (ع) از ضد ارزش ها
خدا پدرت را بیامرزد که رک و راستی !
پاسخ شهید بهشتی به ایرادات مصباح یزدی بر آثار دکتر شریعتی
وهابیت ( جانیان وحشی ) در تعریف دانشنامه ویکی پدیا !
اعتراف خلفا به عدم اهلیتشان برای خلافت
دانلود بررسى شبهات تناقضات در قرآن کریم
کشور 235 ساله آمریکا، 209 سال در حال جنگ بوده است
پروژه اتمی و حیثیت ایرانیان + بانک و مردم ؟!
زندگی ! خواب است و خیال!!!!
داستانی کوتاه از مرگ های مشکوک. از آنجور حرف ها
دکتر حسن عباسی متوهم درباره خود !
دانلود نیایش - گفتگوی شبانه با حضرت دوست
برخی از فتواهای دیگر فرقه وهابیت
هلاكت سركرده گروهك الفرقان عبدالجلیل قنبر زهی
پلیس و جریمه یک زن برای حجاب !
واکنش امام جمعه رامسـر به ابطال انتخابات درحوزه رامسـر
دفاع از حریم شیعه در خطبه های حضرت زهرا علیهاالسلام(02)
دفاع از حریم شیعه در خطبه های حضرت زهرا علیهاالسلام(01)
ضرورت خودسازى رهبران و مدیران
دعایی ‌برای‌ رفع گرفتاری‌از زبان امام ‌زمان(عج)
دانلود مویه ای بزبان مازندرانی
تداعی .....
آهنگ لری بختیاری
کوتاه ولی عاشقانه
عشق فرمان یا فرمان عشق؟!!
گردشگری در مازندران
فاطمه , فاطمه است
غیبت و گناه
عشق و آفرینش ( همه چی زیر سر عشق است )!
فضولی و کنجکاوی چرا؟!
انسان ( نه آدم ) عجب بشری است!
زن جوان قربانی "اسید پاشی" به زندگی خود خاتمه داد
نمیشه؟! بنظرم میشه !
آدم از بی بصری بندگی آدم کرد !
استفاده ابزاری ازمقدسات
توحید ( تفسیری بر سوره توحید )
حق به لایق میرسد نه لزوما به مستحق !
الخیرفی ما وقع ...
موسیقی بختیاری . رضا صالحی
طرفه العین
چند نفردر مملکت کار میکنند؟!
توجه : مهلت معنی دار خداوند به آدمی
یک قطره آب گندیده و اینهمه فخر ؟!!توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.