به مناسبت گفتگو از خرابی مسجد« براثا » در عراق می فرماید:
1433) فاذا فعلوا ذلک منعوا من الحج ثلاث سنین، و احترقت خضرهم. و سلط الله علیهم رجلا من اهل السفج لایدخل بلدا الا اهلکه و اهلک اهله .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
« هنگامی که مرتکب این کار (خرابی مسجد براثا) شدند، سه سال از آوردن حج محروم می شوند و زراعتشان دچار حریق می شود و خداوند مردی را از بادیه (یا از خون آشامان) بر آنها مسلط می کند. وارد هیچ شهری نمی شود جز اینکه دمار از روزگار ساکنان آن در می آورد[65]

این مرد خون آشام بادیه نشین ممکن است از کردهای شمال عراق باشد.

 مردم به حج می روند و در عرفات حاضر می شوند در حالیکه امام (ع) را در میان خود نمی بینند، هنگامیکه در منی هستند فتنه سختی بر می خیزد و همه قبایل بر یکدیگر می شورند و محل جمره عقبه از خون رنگین شود و همه دچار وحشت شده به خانه خدا پناه می برند و ناگهان حضرت مهدی (عج) را می بینند که صورتش را بر کعبه چسبانیده اشک مبارکش بر صورتش می ریزد. عرض می کنند: به سوی ما بشتاب که ترا به پیشوائی خود بر می گزینیم. می فرماید: وای بر شما چقدر پیمان بستید و بشکستید؟! چقدر خون ناحق ریختید؟! آنگاه او را به قبول بیعت وادار می کنند و با او مراسم بیعت به جای می آورند

در مورد محرومیت اهل عراق از حج، از حضرت بقیه الله (عج) نیز روایتی شده است و روایتی به این مضمون در بخش هفدهم از امیرمؤمنان (ع) نقل شد.

رسول اکرم (ص) در همین زمینه می فرماید:
1434) یمنع الحج من العراق ثلاث سنین.
« حج به مدت سه سال از عراقی ها منع می شود.» [66]

1435) توقوا دوله بنی العباس، فان لهم فی شیعتنا لذعات، و فی آخر دولتهم علامات امضی من الحریق الملتهب .

« در دولت بنی عباس خود را بپائید که برای شیعیان ما در دولت آنها خطراتی هست. و در پایان حکومت آنها نشانه هائی است که از آتش سوزان کاری تر است.» [67]

این فتنه ها و نشانه ها بر کسی پوشیده نیست و در عصر ما نیز علمای بسیاری در عراق و لبنان به شهادت رسیدند و افسران عالیرتبه ای در عراق صرفاً به خاطر شیعه بودن کشته شدند، چه شکنجه ها، تبعیدها و زندان ها که خانواده های شیعه، فقط به خاطر شیعه بودن تحمل کردند.

1436) کانی بجرائد شتی، تدعی باسماء شتی، لا اری لهم رشداً ولا لدینهم صیانه. کلما مالوا الی جانب انهدم منهم جانب آخر. یعارضهم رجل طبری.

« گروه های مسلح بسیاری گوئی با چشم خود می بینم که با نام های مختلفی نامیده می شوند، برای آنها رشد عقلانی و سلامت ایمان نمی بینم، هرگاه متوجه یک جانب کار خود شوند، جانب دیگر آن خراب می شود، مردی از« طبریه » با آنها به مقابله بر می خیزد[68]

نیروهای مسلح پراکنده در عصر ما بسیار فراوان است و احزاب و تشکل های سیاسی مسلح نیز به وفور یافت می شود. آنگاه امام باقر (ع) تأکید می کند که با همه این گروه های مسلح سفیانی درگیر می شود که از کرانه دریاچه « طبریه » خروج می کند . کلمه « طبری » احتمالاً منسوب به  « طبریه » در فلسطین اشغالی باشد.

حوادث فراوانی که امروز در سوریه و لبنان جاری است، جز با ظهور آن یکتا منجی جهان بشریت پایان نمی پذیرد.

امام صادق (ع) می فرماید:
1437) کل رایه ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاعوت یعبد من دون الله عزوجل.
« هر پرچمی که پیش از قیام قائم (عج) برافراشته شود، صاحبش طاغوت است که به جز خدا پرستیده میشود[69]

1438) کل بیعه قبل ظهور القائم فبیعه کفر و نفاق و خدیعه .
« هر بیعتی که پیش از ظهور قائم (عج) انجام پذیرد، بیعت کفر و نفاق و مکر و حیله است [70]

1439) من یضمن لی موت عبدالله اضمن له القائم. اذا مات عبدالله لم یجتمع الناس بعده علی احد، ولم یتناه هذا الامر دون صاحبکم ان شاء الله.

« اگر کسی مرگ « عبدالله »€ را برای من تضمین کند، من ظهور قائم (عج) را برای او تضمین می کنم، چون عبدالله از دنیا برود دیگر مردم برای احدی اجتماع نمی کنند و این کار برای احدی جز صاحب شما (عج) هموار نگردد انشاء الله تعالی.» [71]

از این حدیث شریف استفاده می شود که مردی به نام عبدالله در آستانه ظهور از دنیا می رود و به دنبال او امر ظهور فرا می رسد، طبعاً او از زمامداران و سردمداران جهان اسلام خواهد بود که با مرگ او خللی درنظامات مسلمین پدید آید و بدون ظهور آن خلل جبران نشود. در زمان ما پس از مرگ عبدالله (پادشاه سابق اردن) فتنه هائی در جهان اسلام پدید آمد و همزمان با مرگ او رژیم اشغالگر اسرائیل چون غده چرکینی در قلب جهان اسلام به وجود آمد و به دنبال آن پراکندگیها و اختلافات عمیقی در میان مسلمانان بروز کرد و تبلیغات پان عربیسم ملت عرب را از دیگر ملیت های مسلمان جدا ساخت، که این اختلافات جز با ظهور آن یکتار رهبر از بین نمی رود. البته به احتمال قوی مقصود از عبدالله پادشاه اردن یاد شده نیست، زیرا نام« عبدالله » در جنگ های شمال و قرقیسیا [ 72 ] و غیر آنها وارد شده است که آنها در نزدیکی ظهور اتفاق خواهند افتاد.

از امام صادق (ع) پرسیدند: فرج شما کی هست؟ فرمود:
1440) سئل: متی فرج شیعتکم؟. فقال: اذا اختلف ولد العباس و وهی سلطانهم و طمع فیهم من لم یکن یطمع فیهم، و خلعت العرب اعنتها، و رفع کل ذی صیصیه صیصیته. و ظهر الشامی، و اقبل الیمانی، و تحرك الحسنی، یخرج صاحب هذا الامر.

« هنگامی که اولاد عباس اختلاف کنند و قدرتشان به سستی و ضعف گراید و همگان بر آنها جرئت پیدا کنند وعرب از آنها فرمان نبرد و هر صاحب چماقی چماقش را بردارد وشامی (سفیانی) ظاهر شود و یمانی روی آورد و حسنی حرکت کند، صاحب این امر ظهور می کند.» [73]

1441) ولترفعن اثنتا عشره رایه مشتبهه لا یدری ای من ای!، فقال بعض اصحابه: ما نصنع؟ فقال و قد نظرالی شمس داخله فی الصفه: تری هذه الشمس؟ والله لامرنا ابین من هذه الشمس.

« دوازده پرچم شبیه هم برافراشته شود که یکی از دیگری شناخته نشود! برخی از اصحاب گفتند: پس ما چه کنیم؟! نگاهی به نور آفتاب کرد که از روزنه وارد اطاق شده بود و فرمود: به خدا سوگند امر ما از این آفتاب روشنتر است.» [74]

1442) بینا الناس وقوف فی عرفات اذ اتاهم راکب علی ناقله ذعلبته، یخبرهم بموت خلیفه، یکون عند موته فرج آل محمد و فرج الناس جمیعاً.

« هنگامی که مردم در عرفات وقوف کرده اند سواری که بر وسیله نقلیه نیز تکی سوار است از راه فرا می رسد و مرگ خلیفه ای را خبر می دهد، فرج آل محمد (ص) و فرج همه مردم در آن هنگام است.» [75]

در این حدیث امام صادق (ع) دو تعبیر تازه به کار برده است: یکی تعبیر« ناقله» و دیگری تعبیر« ذعلبه » است، معمولاً در احادیث تعبیر ناقه، راحله، دابه و امثال آن بکار می رود تعبیر ناقله اخیراً برای وسائط نقلیه رائج شده است و در لسان اخبار معمول نبود، در این حدیث امام (ع) با لسان امروز تعبیر فرموده است.[ 76 ] و « ذعلبه » به معنای تیز تک و تیز پرواز است که امروز در مورد موتورهای گازی بکار می رود و در وگذشته در مورد اسبهای تیز تک چاپارها به کار می رفت. پیش از امام صادق (ع) جد بزرگوارش امیرمؤمنان (ع) نیز همین تعبیر را بکار برده است.

1443) هیهات الغضب!. موتات فیهن موتات و راکب الدعلیه!. مختلف جوفها بوضینها، یخبرهم بخبر فیقتلونه، ثم الغضب بعد ذلک .

« کجاست آن خشم که مرگها به دنبال دارد و از هر مرگی مرگها برخیزد و مردی سوار بر تیز تکی که بافت درونی اش بسیار پیچیده است خبری می آورد که او را می کشند و آنگاه خشمها برافروخته گردد.» [77]

تعبیر پیچیدگی بافت درونی در مورد وسائط نقلیه امروز بسیار لطیف و جالب است، که این تعبیر در مورد اسب و شتر مفهومی نداشت ولی در مورد ماشین و هواپیما و دیگر وسائل موتوری دقیقاً منطبق است. اگر این تعبیر از غیر امیرالمؤمنین (ع) و فرزندان بزرگوارش بود، بسیار جای شگفت بود ولی در مورد این خاندان هیچ جای شگفت نیست که آنها با توان خدادادی پشت پرده را می بینند و از هزاران سال بعد این چنین سخن می گویند و هرگز نظیر این سخنان از غیر این خاندان شنیده نشده است. خوشا به حال کسیکه از این خاندان پیروی کند و با تمسک به این حبل متین خود را از امواج کوه پیکر فتنه ها برهاند و به ساحل نجات برساند.

آنگاه امام صادق (ع) کشتار فجیع« منی » را چنین توصیف می کند:

1444) یحج الناس معا، و یعرفون معا علی غیر امام. فبیناهم نزول بمنی یاخذهم مثل الکلب، فتتور القبائل فیما بینها حتی تسیل العقبه بالدماء، فیفزعون، و یلوذون بالکعبه و اذا بالمهدی ملصق وجهه بها یبکی و دموعه فیقولون: هلم ولیناك، فیقول: ویحکم، کم من عهد قد نقضتموه، و کم من دم قد سفکتموه، فیبایع .  تسیل کرها.

« مردم به حج می روند و در عرفات حاضر می شوند در حالیکه امام (ع) را در میان خود نمی بینند، هنگامیکه در منی هستند فتنه سختی بر می خیزد و همه قبایل بر یکدیگر می شورند و محل جمره عقبه از خون رنگین شود و همه دچار وحشت شده به خانه خدا پناه می برند و ناگهان حضرت مهدی (عج) را می بینند که صورتش را بر کعبه چسبانیده اشک مبارکش بر صورتش می ریزد. عرض می کنند: به سوی ما بشتاب که ترا به پیشوائی خود بر می گزینیم. می فرماید: وای بر شما چقدر پیمان بستید و بشکستید؟! چقدر خون ناحق ریختید؟! آنگاه او را به قبول بیعت وادار می کنند و با او مراسم بیعت به جای می آورند.» [78]

نظیر همین حدیث با اندك اختلافی از رسول اکرم (ص) نیز رسیده است.

یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)

دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )


مطالبی دیگر از وبلاگ :
او در میان ماست !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 68 )
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
فــــرات ؛ شرمنده ترین آب ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 67 )
تسلیت بر صاحب عزا
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
از نخستین سخنان منتغم بزرگ
عظمت یاران سیدالشهداء (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 66 )
و آب دیده هم زنده کننده است ...
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
از آب هم مضایقه کردند کوفیان
امام حسین(ع) و نعمت حاجت‌خواهی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 65 )
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 64 )
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
زنان یاور مهدی (عج)
زمین همچنان محور كرات است!!!
بنام آنكه ما را آفرید ...و میمیراند
ان الله خیرالماکرین ...
دل گپ ها ( گفتگوهای تنهایی)
MIRACLE OF THE HOLY PROPHET,s SAYING
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 63 )
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
هرگز زمین خالی از حجت نخواهد بود
چگونگی تداوم نسل بشر از ابتداء
وصیت نامه ی حضرت خدا
دنیای کثیفی شده است !
زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود ...
انسان برای بقاء خلق شد نه فنا
توحید از نظر امام رضا (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 62 )
او را خود التفات نبودش به صید من
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
درخت‌كاری برترین و پاکترین کار آدمیان
تاویل نماز به بیان امیرالمومنین (ع)
ظلم زائل کننده حکومت
بقصد یاد گرفتن بپرس نه بقصد خطاگرفتن
چگونگی تعیین میزان قبولی هر کس نزد خدا از نظر مولا علی (ع)
خدا در کمین ستمکاران
خودستایی تباهی است
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 61 )
حقوق مردم مقدم بر حق خدا
بختش بلند هر که گرفتار حیدر است
دنبال عیب مردم نباشید ...
شهربانو کوچولوی شیرین زبان و زیرک
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.